Ми в соц. мережках:
 

Небезпечні вантажі (правила)Booking.com

Sms розсилка

Дізнавайтеся першими про спеціальні пропозиції авіакомпанії Дніпроавіа. Надішліть SUBSCRIBE на номер 799 для підписки на SMS розсилку*.
* тільки для українських мобільних операторів

Корисно знати

Корпоративним клієнтам надається знижка на авіаперельоти при укладанні договору. Дізнатись більше.Снимок экрана 2016-03-23 в 13.29.17 Снимок экрана 2016-03-23 в 13.29.32

Снимок экрана 2016-03-23 в 13.30.16 Снимок экрана 2016-03-23 в 13.30.31

Снимок экрана 2016-03-23 в 13.29.17 Снимок экрана 2016-03-23 в 13.29.32

There are no job opportunities at this time

  Розклад


 

zapreshennie_predmeti

zapreshennie_predmeti

zapreshennie_predmeti

Dear Customer!

You are the owner of a promotional code that allows you to receive a discount on flights with Dniproavia airways. Since the time we can not provide you with the opportunity to use your promotional code online – you can use it with:

 • online chat
 • contacting our contact center

Before you go to one of these items, please note that:

 • Discount is only installed on the tariff (taxes and airport fees are applied)
 • Discount does not apply to infants
 • The discount applies to all passengers in the booking (unless otherwise specified by the rules of the promotional code)
 • promotional code may have restrictions on the use of date, departure date, booking class and the route (check further information at the source of issuing you a promotional code)

Questions about the promotional code you can always ask our contact center.

Yours Dniproavia Airways.

Шановний клієнт!

Ви є власником промо коду, який дозволяє отримати дисконт на переліт рейсами авіакомпанії Дніпроавіа. Оскільки тимчасово ми не можемо Вам надати можливість використовувати Ваш промокод онлайн – Ви можете його використовувати через:

 • онлайн чат авіакомпанії
 • звернувшись в контактний центр

Перш ніж звернутися в один із зазначених пунктів, зверніть увагу, що:

 • знижка встановлюється тільки на тариф (такси та аеропортів збори оплачуються додатково)
 • знижка не поширюється на немовлят
 • знижка поширюється на всіх пасажирів в бронировке (якщо інше не обумовлено правилами промо коду)
 • промокод може мати обмеження по даті використання, датою вильоту, класу бронювання і напрямом (уточнюйте додатково інформацію у джерела видав Вам промо код)

Питання щодо промо кодів ви завжди можете задати в наш контактний центр.

Ваша Авіакомпанія Дніпроавіа.

Уважаемый клиент!

Вы являетесь владельцем промо кода, который позволяет Вам получить дисконт на перелет рейсами авиакомпании Днеправиа. Поскольку временно мы не можем Вам предоставить возможность использовать Ваш промокод онлайн – Вы можете его использовать через:

 • онлайн чат авиакомпании
 • обратившись в контактный центр

Прежде чем обратиться в один из указанных пунктов, обратите внимание, что:

 • скидка устанавливается только на тариф (таксы и аэропортов сборы оплачиваются дополнительно)
 • скидка не распространяется на младенцев
 • скидка распространяется на всех пассажиров в бронировке (если иное не оговорено правилами промо кода)
 • промокод может иметь ограничения по дате использования, дате вылета, классу бронирования и направлению (уточняйте дополнительно информацию у источника выдавшего Вам промо код)

Вопросы относительно промо кодов вы всегда можете задать в наш контактный центр.

Ваша Авиакомпания Днеправиа.

With a view to expand range of services and improve quality of service for aviation client, “Dniproavia Airways” has developed procedure of service for a corporate client.

For the purpose of air transportation of such passenger the company makes corporate travel agreement with enterprises and the companies for transportation by regular Dniproavia flights.

Special fares are provided for each route individually and dependable on volumes of air flights of the client.

Special fares are represented both for domestic Ukrainian and international flights.

Special fares are provided only on the terms of the corporate agreement and it implies discounts to the published fares on sale.

The fares do not apply to promotional and package tour fares discounts.

In case of ticket with special fares under the corporate contract issuance, applying of youth, student, children, pension and other discounts is not provided.

Please, be aware that fares in systems of sales are closed progressively as flights filling from low to the highest, that is more expensive classes are always on sale before a departure.

Booking and issuance of air travel under corporate agreement is made at Dniproavia points of booking and issuance at Customer’s option.

Upon payment of air travel both cash and wire transfer payment is possible.

It is necessary to provide the following information for negotiation:

 • main destinations of flights
 • minimum monthly volume of air travel
 • classes of service (economy, premium-economy)
 • contacts

If you have any further inquiries and in order to make an agreement, please contact agency department of the company.

АК «Дніпроавіа» з метою розширення спектру надання послуг і підвищення рівня якості надання послуг авіаційному клієнту ввела в дію процедуру обслуговування корпоративного клієнта.

Для реалізації таких пасажирських авіаперевезень компанія укладає з підприємствами та організаціями відповідні корпоративні договори з наданням спеціальних тарифів на авіаперевезення регулярними рейсами Дніпроавіа.

Спеціальні тарифи надаються на кожний маршрут індивідуально і залежать від об’ємів перельотів клієнта.

Спеціальні тарифи надаються на рейси по Україні і на міжнародні рейси.

Спеціальні тарифи надаються виключно на умовах корпоративного договору і означають дисконти на опубліковані тарифи в системах продажу.

На акційні, промо і тур пакетні тарифи дисконти не розповсюджуються.

При оформленні авіаквитків за спеціальними тарифами по корпоративному договору , молодіжні, студентські, дитячі, пенсійні та інші знижки не застосовуються.

Звертаємо увагу на те, що тарифи в системах продажу закриваються по мірі наповнення рейсів від самих низьких до найбільш високих класів, тобто перед вильотом завжди продаються більш дорогі класи.

Замовлення, бронювання, оформлення і надання авіаперевезень по корпоративним договорам проводиться в пунктах бронювання і оформлення Дніпроавіа за вибором самого Замовника.

Проведення оплати за авіаперевезення проводиться готівковим, або безготівковим способами. .

Для проведення переговорів необхідно надати наступну інформацію:        

 • основні напрямки здійснення польотів
 • мінімальний місячний об’єм авіаперевезень
 • класи обслуговування ( економ, преміум-економ)
 • контактна особа

З усіх питань відносно співпраці з корпоративними клієнтами і укладення договору звертайтесь в агентський відділ компаніі.

АК «Днеправиа», с целью расширения видов услуг и улучшения качества обслуживания авиационного клиента, разработала процедуру обслуживания корпоративного клиента.

Для реализации таких пассажирских авиаперевозок компания заключает с предприятиями и организациями корпоративные договора на предоставление специальных тарифов на перевозки регулярными рейсами Днеправиа.

Специальные тарифы предоставляются на каждый маршрут индивидуально и зависят от объемов авиаперелетов клиента..

Специальные тарифы представляются как на внутриукраинские, так и на международные рейсы..

Специальные тарифы предоставляются исключительно на условиях корпоративного договора и подразумевают дисконты к опубликованным в продаже тарифам.

На акционные, промо и турпакетные тарифы дисконты не распространяются.

При оформлении авиабилетов со специальными тарифами по корпоративному договору, использование молодежных, студенческих, детских, пенсионных и других скидок не предоставляется.

Обращаем внимание на то, что тарифы в системах продаж закрываются по мере наполнения рейсов от самих низких к наиболее высоким, т.е. перед вылетом всегда продаются более дорогие классы.

Бронирование и оформление авиаперевозок по корпоративным договорам производится в пунктах бронирования и оформления Днеправиа за выбором самого Заказчика.

При оплате авиаперевозки применяется наличная и безналичная формы оплаты.

Для проведения переговоров необходимо предоставить следующую информацию :

 • основные направления осуществления перелетов
 • минимальный месячный объем авиаперевозок
 • классы обслуживания ( эконом, премиум-эконом)
 • контактное лицо

По всем интересующим вопросам, а также для заключения договора обращайтесь в агентский отдел компании.

  Розклад


 

  Розклад


 

  Розклад


 

The airline provides the ability to book group transportation for at least 10 passengers on scheduled domestic and international flights.

The total price of tickets is determined by taking into account the number of passengers, the load factor and the date of departure. Therefore, we always strive to find the best solution to meet your request.

You can book the group through airlines own sales offices and through a network of authorized travel agents. The group confirmation is provided after your acceptance of the fare and conditions. To reduce risks, the company established a guaranteed initial payment.

In the airline offices you can pay the tickets in cash or non-cash payment.

Key features and rules of making a group of transportation:

 • change of dates of departure / return is not permitted;
 • changes of the airport of departure / arrival are not allowed;
 • In case of cancellation of the travel after ticket issuance or no-show fare remains nonrefundable, only unused taxes and fees could be refunded;
 • Changes of the number of passengers at group could cause the fare recalculation.

 

When applying for group transportation, please provide accurate information about the number of passengers and their privileged categories (Infants, children, youth, seniors), dates of travel and the route. We will try to find you the best flight conditions!

Авіакомпанія надає можливість оформлення групових перевезень кількістю не менше 10 пасажирів на регулярних внутрішніх та міжнародних рейсах.

Вартість авіаперельоту визначається виходячи з обліку кількості пасажирів, ступеня завантаженості рейсу і дати вильоту рейсів. Таким чином, ми завжди прагнемо знайти найбільш оптимальне рішення для задоволення Вашого запиту.

Оформити групу можна як через власні офіси продажів авіакомпанії, так і через мережу уповноважених агентів з продажу авіаперевезень. Підтвердження групового бронювання відбувається за фактом Вашого погодження з тарифом та умовами перельоту. Для зменшення ризиків компанія встановлюється гарантований початковий внесок.

При оформленні групи в офісах авіакомпанії оплата можлива готівковим або безготівковим платежем.

Основні особливості та правила оформлення групового перевезення:

 • зміна дат вильоту / повернення не дозволяється;
 • зміна аеропорту вильоту / прильоту заборонена;
 • у разі відмови від перельоту після оформленого перевезення або неявки на виліт тариф не повертається, поверненню підлягають тільки невикористані такси та збори;
 • при зміні кількості пасажирів груповий тариф може бути перерахований.

 

Подаючи заявку на групове перевезення, будь ласка, надайте точну інформацію про кількість пасажирів і наявність у них пільгових категорій (інфанти, діти, молодь, пенсіонери), дати подорожі та маршрут. Ми постараємося підібрати для Вас найкращі умови перельоту!

Авиакомпания предоставляет возможность оформления групповых перевозок количеством не менее 10 пассажиров на регулярных внутренних и международных рейсах.

Стоимость авиаперелета определяется исходя из учета количества пассажиров, степени загруженности рейса и даты вылета рейсов. Таким образом, мы всегда стремимся найти наиболее оптимальное решение для удовлетворения Вашего запроса.

Оформить группу можно как через собственные офисы продаж авиакомпании, так и через сеть уполномоченных агентов по продажам авиаперевозок. Подтверждение группового бронирования происходит по факту согласования условий. Для уменьшения рисков компанией устанавливается гарантированный первоначальный взнос.

При оформлении группы в офисах авиакомпании оплата возможна наличным или безналичным платежом.

Основные особенности и правила оформления групповой перевозки:

 • изменение дат вылета/возврата не разрешено;
 • изменение аэропорта вылета/прилета не разрешено;
 • в случае отказа от перелета после оформленной перевозки или неявки на вылет тариф    не возвращается, возврату подлежат только неиспользованные таксы и сборы;
 • при изменении количества пассажиров групповой тариф может быть пересчитан.

 

Подавая заявку на групповую перевозку, пожалуйста, предоставьте точную информацию о количестве пассажиров и наличие у них льготных категорий ( инфанты, дети, молодежь, пенсионеры), интересующие даты путешествия и маршрут. Мы постараемся подобрать для Вас лучшие условия перелета!

Page in updating

Page in updating

GENERAL PROVISIONS:

Free checked baggage allowance of Dniproavia Airlines – Weight concept:

For all regular flights except DNK-IST or, and DNK/HRK/ODSTBS/BUS/EVN/GYD or:

– in economy class 20kg;
– in premium economy class (F) 30kg;
– for sailors 40kg;
– for INF 10kg.

For DNK-IST or flights:

– in economy class 30kg;
– in premium economy class 35kg;

For DNK/HRK/ODS-TBS/BUS/EVN/GYD or flights:

– in economy class 15kg;
– in premium economy class 20kg;

Weight of a baggage parcel can’t exceed 32kg (the sum of three dimensions not exceeding 158cm).
Free carry-on baggage program (in economy and premium economy classes) – 5kg (up to 55*35*15cm).
For the carriage of musical instruments rules and regulations for checked and excess baggage shall apply.
Animal transportation has to be additionally paid (except transportation of guide dogs of passengers with disabilities).
Transportation of sports equipment has to be paid under the general rules and regulations of excess baggage transportation.

The rules, as well as peculiarities of the transportation of all kinds of baggage, are specified in section №13 of “The rules for passengers and baggage carriage by air of “Dniproavia”, which is posted on the company’s website.

 1. excess checked baggage fees

 

Flight direction (OW) Cost for 1 kg
FLIGHTS WITHIN UKRAINE 3 USD
IFO/LWO – MOW 9 USD
MOW – IFO/LWO 9 EUR
DNK/HRK/KBP/ODS – MOW 9 USD
MOW – DNK/HRK/KBP/ODS 9 EUR
DNK/HRK/ODS – GYD 8 USD
GYD – DNK/HRK/ODS 8 EUR
DNK/HRK/ODS – BUS 7 USD
BUS – DNK/HRK/ODS 7 EUR
HRK/DNK – WAW 7 USD
WAW – HRK/DNK 7 EUR
DNK/HRK/ODS – TBS/EVN 7 USD
TBS/EVN – DNK/HRK/ODS 7 EUR
DNK/KBP/HRK/IFO/LWO – IST/MSQ 5 USD
IST/MSQ – DNK/KBP/HRK/IFO/LWO 5 EUR
UKRAINE AIRPORTS – BULGARIA, ROMANIA, AUSTRIA AIRPORTS 6 USD
BULGARIA, ROMANIA, AUSTRIA AIRPORTS – UKRAINE AIRPORTS 6 EUR
UKRAINE AIRPORTS – HUNGARY, SLOVAKIA, SERBIA AIRPORTS 6 USD
HUNGARY, SLOVAKIA, SERBIA AIRPORTS – UKRAINE AIRPORTS 6 EUR
UKRAINE AIRPORTS – AIRPORTS OF BALTIC COUNTRIES 6 USD
AIRPORTS OF BALTIC COUNTRIES – UKRAINE AIRPORTS 6 EUR
UKRAINE AIRPORTS – GREECE, MONTENEGRO, ALBANIA AIRPORTS 8 USD
GREECE, MONTENEGRO, ALBANIA AIRPORTS – UKRAINE AIRPORTS 8 EUR
UKRAINE AIRPORTS – GERMANY, CZECH REPUBLIC, SWITZERLAND AIRPORTS 9 USD
GERMANY, CZECH REPUBLIC, SWITZERLAND AIRPORTS – UKRAINE AIRPORTS 9 EUR
UKRAINE AIRPORTS – ITALY, CROATIA, SLOVENIA AIRPORTS 9 USD
ITALY, CROATIA, SLOVENIA AIRPORTS – UKRAINE AIRPORTS 9 EUR
UKRAINE AIRPORTS – MIDDLE EAST COUNTRIES AIRPORTS 10 USD
MIDDLE EAST COUNTRIES AIRPORTS – UKRAINE AIRPORTS 10 EUR
UKRAINE AIRPORTS – CENTRAL ASIAN COUNTRIES AIRPORTS 10 USD
CENTRAL ASIAN COUNTRIES AIRPORTS – UKRAINE AIRPORTS 10 EUR
UKRAINE AIRPORTS – CYPRUS 10 USD
CYPRUS – UKRAINE AIRPORTS 10 EUR
IRAN AIRPORTS – MIDDLE EAST COUNTRIES AIRPORTS 6 USD
MIDDLE EAST COUNTRIES AIRPORTS – IRAN AIRPORTS 6 EUR
 

ANIMAL TRANSPORTATION:

 

Payment for transportation
Animal transportation PETC (only cats or dogs) is to be paid additionally to EXB. Norm of transportation -1 cage per passenger, with size up to 115cm (sum of three dimensions) and with weight up to 8kg.

In one cage you can carry not more than two animals of the same breed:

– transportation of one animal in a cage

– transportation of two animals in a cage

 

 

 

 

30 USD

60 USD

Animal transportation AVIH (only cats or dogs) is to be paid additionally to ЕХВ. Animals AVIH are transported in the luggage compartment.

Norm of transportation -1 CAGE PER PASSENGER:

In one container you can carry not more than two animals of the same breed. Total weight (animal + container) up to 16 kg:

– transportation of one animal in a container
– transportation of two animals in a container

In one container you can carry not more than two animals of the same breed. Total weight (animal + container) 16-32 kg:

– transportation of one animal in a container
– transportation of two animals in a container

 

 

 

 

 

30 USD
60 USD

 

 

40 USD
80 USD

 

 1. clarifying explanation: 

Middle East Countries:
Egypt, Israel, Iran, Libya, Lebanon, UAE, Jordan, Saudi Arabia, Syria, Iraq, Pakistan, Afghanistan, Yemen, Qatar, Bahrain, Oman

Central Asia Countries:
Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan

Baltic countries:
Latvia, Lithuania, Estonia

Безкоштовний зареєстрований багаж на рейсах АК Дніпроавіа – концепція ваги:

Для всіх регулярних рейсів
– В економ класі 20кг;
– У преміум-економ класі (F) 30кг;
– Для Моряків 40кг;
– Для немовлят 10кг.

Вага багажу не може перевищувати 32 кг (сума трьох вимірів не перевищують 158 см).
Безкоштовна ручна поклажа (в економ і преміум економ класі) – 5 кг (до 55 * 35 * 15см).
Для перевезення музичних інструментів норми і правила для зареєстрованого і наднормативного багажу також застосовуються.
Транспортування тварин повинна бути оплачена додатково (крім перевезення собак-поводирів пасажирів з обмеженими можливостями).
Перевезення спортивного інвентарю повинна бути оплачена відповідно до загальних правил та правил перевезення наднормативного багажу.

Правила, а також особливості перевезення всіх видів багажу, вказані в розділі №13 «Правил пасажирських перевезень Дніпроавіа”, який розміщений на веб-сайті компанії.

ЗБОРИ ЗА НАДНОРМАТИВНИЙ БАГАЖ

АЕРОПОРТИ БОЛГАРІЯ, РУМУНІЯ – АЕРОПОРТИ УКРАЇНИ = 6 EUR / 1 кг
АЕРОПОРТИ УКРАЇНИ – Аеропорти Болгарія, румунія = 6 USD / 1 кг

Бесплатный зарегистрированный багаж на рейсах АК Днеправиа – Вес концепция:

Для всех регулярных рейсов
– В эконом классе 20кг;
– В премиум-эконом классе (F) 30кг;
– Для моряков 40кг;
– Для младенцев 10кг.

Вес багажа не может превышать 32 кг (сумма трех измерений не превышающих 158 см).
Бесплатная ручная кладь (в эконом и премиум эконом классе) – 5 кг (до 55 * 35 * 15см).
Для перевозки музыкальных инструментов нормы и правила для зарегистрированного и сверхнормативного багажа также применяются.
Транспортировка животных должна быть оплачивается дополнительно (кроме перевозки собак-поводырей пассажиров с ограниченными возможностями).
Перевозка спортивного инвентаря должна быть оплачена в соответствии с общими правилами и правилами перевозки сверхнормативного багажа.

Правила, а также особенности перевозки всех видов багажа, указаны в разделе №13 «Правил пассажирских перевозок Днеправиа”, который размещен на веб-сайте компании.

СБОРЫ ЗА СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ БАГАЖ

АЭРОПОРТЫ БОЛГАРИЯ, РУМЫНИЯ  – АЭРОПОРТЫ УКРАИНЫ = 6 EUR / 1 кг
АЭРОПОРТЫ УКРАИНЫ – Аэропорты Болгария, Румыния = 6 USD / 1 кг

Be the first to know about special offers Dniproavia airline. Subscribe to the online newsletter and keep up with all the latest news.

Дізнавайтесь першими про спеціальні пропозиції авіакомпанії Дніпроавіа. Підпишіться на онлайн розсилку і будьте в курсі всіх свіжих новин.

Узнавайте первыми о специальных предложениях авиакомпании Днеправиа. Подпишитесь на онлайн рассылку и будьте в курсе всех свежих новостей.

At present Aircompany “Dniproavia” is able to offer the following services: 

Maintenance services:

 •  Boeing-737-300/400/500 (CFM-56-3): Line maintenance – All types of work up to A-Check (not including), elimination of defects; base maintenance – All types of work up to C -Check (not including).
 •  Embraer 190 (GE CF34): Line maintenance – All types of work up to Intermedia Maintenance (INT) (not including) elimination of defects; All types of work from Intermedia Maintenance(INT) up to Basic –Maintenance (BASIC) (not including).
 • Embraer -145 (AE3007A): Line maintenance – All types of work up to A-Check (not including), elimination of defects; base maintenance – All types of work up to C -Check (including).
 •  Bell-407 (RR 250-C47B): Line maintenance – maintenance on a periodic basis 25, 50, 100, 150 hours, elimination of defects.
 • Engine change;
 • Non-destructive testing (NDT), III level;
 • Repair of composite structures;
 • Airframe testing, Corrosion Prevention and Control Program (СРСР); repair of structural defects of aircraft;
 •  Interior repair;
 • Wash of aircraft exterior;
 • Maintenance of accumulator batteries;
 • Wheel tires replacement;

Engineering for Boeing 737; EMBRAER-145,190, more specifically:

 •  Total analysis of flights and incidents. Flight data translating and analysis 
 •  Engineer support implementation of Aviation Directives, Service bulletins, cooperation with developer of AT
 •  Operational document development (MP,MEL)
 •  Preparation of recommendations for continuing airworthiness 
 •  Continuing airworthiness Part M

Logistics:

The company has an opportunity to provide services in delivery, repair and management of spare parts and components for Boeing 737; Embraer-145,190. To provide fast and profitable delivery of spare parts and components to the territory of Europe and the CIS, warehouse inventories are permanently replenished. PJSC Dniproavia cooperates with more than 100 partners worldwide which supply with aviation spare parts and components. The company has available own reserve of spare parts for aircraft B737, Embraer-145,190.

All spare details have necessary certificates of the flight conformance (for example, FAA 8130, EASA, JAA) and a standard warranty.

PJSC Dniproavia possesses own hangar in which it is possible to place aircraft such as Airbus A319/A320/A321, Boeing 737 for performing maintenance and it has total area of 7180,0 sq.m. The company has the modern shops: shop for repair of elements from composite materials; shop for structural repair; painting shop; workshop for repair of the landing gear and brakes, avionics, a crash equipment, accumulators, a workshop of interior operations.

For more information, please contact us: +38 (056) 376-23-70  e-mail: dogovor.atb@dniproavia.com

The occupational health facility (OHF) of PJSC “AC” Dniproavia” is prevention and treatment facility which provides health services to aviation specialists of more than 16 air companies of the southeast and central regions of Ukraine. OHF has approval documents of the Ministry of Infrastructure of Ukraine, the accreditation certificate and the license of the Ministry of health in Ukraine.

Main objectives of the occupational health facility of PJSC Dniproavia are:

 •  Medical support of flight safety;
 • Medical certification of aviation specialists 1,2,3 classes
 • Provision of out-patient, qualified and specialized medical care;
 • Carrying out preventive and antiepidemic actions;

OHF PJSC “Dniproavia” provides a wide range of medical services. The main of them is medical certification of aviation specialists of 1, 2 and 3 classes which includes: revalidation of medical certificates, additional certification, suspension or change of the medical certificate.

OHF offers the following services:

 • Advisory of qualified experienced doctors;
 • Outpatient practice;
 • Carrying out routine medical examinations of employees with harmful labor conditions;
 • Carrying out routine medical examinations and observation of employees who are subject to regular medical check-up;
 • Carrying out medical examination in case of employment, before and after shift-work, before and after flight;
 • Selective examination of crews;
 • passing of the medical examination commission of potential drivers and drivers of vehicles;
 • Aircrew health surveillance in the certified period.

Highly qualified doctors of the following specialist field have practice: otolaryngologist, surgeon, neuropathologist, cardiologist, therapist, ophthalmologist, gynecologist, doctor of aviation medicine. On the basis of OHF the clinical laboratory and an office of the functional diagnostics (an electrocardiogram, VEP, spirometry) function.

Contacts: Ukraine, Dnipropetrovs’k, Airport 42, hotel “Aeroflot”, first floor tel./fax +38 (056) 376-24-22

Training center of PJSC “Dniproavia” provides services on professional training of pilots, cabin crew and dispatchers for conducting flights on the Embraer 135/145, Embraer 170/190

Training Center operates on the basis of State Aviation Administration of Ukraine Certificate, according to which it “meets the requirements of the Rules of certification of aviation training establishments of civil aviation aircrew training in Ukraine and is authorized to provide trainings and make qualifying marks in the crew member certificate.”

Training center of PJSC “Dniproavia” provides the following services: 

uchebniy_centr_eng

At the premises of PJSC “AC “Dniproavia” the following types of trainings are also performed: recurrent training and checking radiotelephony communication (English language), preparation and Aviation English proficiency Examination.

Highly qualified instructors with a good level of theoretical knowledge and skills, and immense practical experience work at the training centre and also methodical manuals, developed according to the requirements and standards of EASA and ICAO, equipped classrooms are at the disposal of the Training center.

Training Centre cooperates with the training center “Swiss Aviation Training” (Switzerland, Zurich), where the simulator training is conducted.

The certificate is issued at the end of each course.

The advantages of training center are affordable prices, quality training, wide range of services, compliance with international standards.

For all questions, please contact Margarita Zhukotskaya tel. +3 8 098 823 18 88, e-mail: tc.planning@dniproavia.com

One of the main activities of the airline “Dniproavia” is the organization and execution of the corporate charter, tour and VIP flights using its own fleet of aircraft Embraer-145 (48 seats).

We have experience in the organization of many charter flights to various European countries and the world. Our clients include well-known sports and theater groups, businessmen and tourist groups from Ukraine and other countries of the world.

The cost of airfare is determined in the course of a thorough discussion of all the details of the planned flight. This way, you can always choose the type of service that you really need.

When applying for a charter flight, you must provide information about the desired route, the number of people specify the date of flight, as well as the desired departure time, the quality of food on board, as well as the need to order VIP lounge.

Dear passengers, if for any reason your luggage does not arrive on time, baggage tracing procedure begins immediately after revealing the fact of non-arrival of luggage!

Checked baggage – it’s baggage that is transported under the responsibility of th carrier. A registered luggage carrier issues a baggage check, which is part of the ticket and baggage identification tag for each piece of luggage.

Checked baggage will be transported in the luggage compartment.

Procedure for Investigation of checked baggage is as follows:

 1. Immediately after revealing the fact of non-arrival of luggage, you, together with the authorized representative of the Airline, it is necessary to make PIR – a statement of an incident with the luggage.
 2. Form, according to which fills PIR, provide representative. In the PIR contribute data to strictly comply with the information in the ticket and baggage tag. There should also be made an inventory of luggage – a list of things (number, name, value), which were in the luggage. For each piece of luggage A separate inventory.
 3. You are entitled to compensation for the purchase of basic necessities. Compensation shall, after filling in a special statement and demands for compensation. More detailed information on the procedure, as well as the size of the payment of compensation, please contact representatives.
 4. According to the Warsaw Convention, you have the right to give notice of the non-arrival of luggage within 21 calendar days, in the case of lost luggage, you may file a written claim within two years from the date of detection of this fact.
 5. Attention! Be sure to keep all the papers about your flight (tickets, boarding passes, luggage tag) before you finish tracing your baggage.
 6. Once your luggage is found, representatives Airlines immediately inform you about it.

Contact the coordinator baggage tracing 

tel / fax: +38 0562 395605
e – mail: dnkllz6@dniproavia.com
lost& found@dnk.aero

We wish you a pleasant journey!

domodedovo iosa iso9001-ua

For all Agent accredited in BSP system

Airline:              PJSC «Dniproavia Airways» (hereafter Carrier)

Airline code:      Z6

Effective date:    01.01.2017

Carrier confirms updated policy regarding Agency debit memo (hereafter ADM) which replaces the previously stated.

 1. Terms and definitions

The terms and definitions used in this document are approved by IATA Manual for Agents and the Resolution IATA 866.

 1. Main concepts

2.1. This document is developed according to:

– Rules, manuals and instructions of Carrier;

– Applied IATA Resolutions;

– IATA Manual for Agents including Section 14 “Local Procedures” applicable in the specific country;

– ISS Service Provisions Manual;

2.2 In a case when booking and ticketing are carried out by the Carrier code, agents must follow the Rules of application of the established fares and other Instructions of the Carrier. Otherwise the Carrier has the right to issue ADM to the Agent.

2.3 The carrier has the right to issue ADM for receiving surcharges or entering amendments into any transactions of the Agent concerning booking and/or an extract and use of standard transportation documents irrespective of the fact which airline is included in a route according to transportation documents.

2.4. If the mistake of the Agent is caused by failure in Global Distribution System (further GDS), the Agent is obliged to pay ADM issued to it in the order specified in this document, and also directly to contact GDS for compensation of damage without involving in this process of the Carrier except for the cases demanding providing additional information.

2.5. ADM is formed in BSPLink system within nine (9) months after final date of the air transportation specified in the issued ticket or in booking.

2.6. For correction of incorrectly made returns of air transportation, ADM is formed in BSPLink system within nine (9) months after date of operation of return.

2.7. The carrier has the right to issue ADM for the violations committed during the booking and/or ticketing on the Carrier stock for flights of other airlines after obtaining the invoice from the relevant airline.

2.8. All ADM are formed in BSPLink system.

2.9. All discussions, and also any other actions, regarding issued ADM, are made only through BSPLink system.

2.10. The agent has the right to disagree with ADM, using the ADM/ASM Dispute function in BSPLink system.

2.11 The agent has the right to challenge ADM only once during the fifteen-day (15) periods from the date of registration of ADM.

2.12. In order to avoid doubts, date of registration of ADM is considered to be a date of its issue and loading in BSPLink system.

2.13. Time for consideration by the Carrier of all claims on the issued ADM is sixty (60) days since that moment as the Agent challenged ADM in BSPLink system.

2.14. ADM challenged by the Agent will be accepted for the Carrier consideration provided that all accompanying documentation is provided through BSPLink system at the time of ADM disputing. Otherwise debate will be rejected, and the agent will be obliged to pay ADM in accordance with the established procedure.

2.15. For debate consideration the Carrier has the right to request additional information from the Agent.

2.16. In case the Agent did not challenge ADM during the period specified in Clause 2.11, ADM will be automatically included in the report of the Carrier, and the sum exposed on ADM shall be due to the Carrier during the determined settlement period.

2.17. If it is proved that ADM is issued mistakenly, the Carrier shall agree with debate of the Agent, and cancel ADM or shall issue the Credit Notice (hereafter ACM) for the sum which was paid for ADM. This ACM shall be paid during the determined settlement period.

2.18. ADM shall be issued on each specific transaction. However, if the reason of penalties is identical and ADM is made out to the same Agent, several transactions in ADM is allowed. If penalties are claimed for various reasons, the Carrier has the right to claim some ADM according to the same transportation document.

2.19. If IATA cancels accreditation of one or several offices of the Agent, the Carrier shall issue ADM addressed to the main agency office, or addressed to other additional office approved by IATA.

Note.

The carrier forbids registration of ADM Request/ACM Request in BSPLink.

Rules of procedure with reporting documentation at finding out by the Agent of its own

mistakes:

– The agent submits RIE (register of intrinsic error) of the sample established by the Carrier to asia10@dniproavia.com with the cover letter with obligatory assignment of reference number. It is necessary to specify in the Subject of the letter:

«BSPCODE_XXXXXXXX_ADMREQUEST/ACMREQUEST»

Where:

BSPCODE – two-lettered ВSР (e.g., BSPDE for ВSР Germany)

ХХХХХХХХ – eight-unit number of sales office (number, approved by IАТА), requiring correction of calculation

ADMREQUEST – index upon request on АDМ (constant)

ACMREQUEST – index upon request on АСМ (constant)

– The cover letter has to contain explanations on the carried-out correction of calculations. RIE without cover letter is not accepted by the Carrier to consideration.

– The carrier considers RIE and, in case of consent, forms ACM/ADM in BSPLink.

 1. Accompanying documents

3.1. If the Agent considers that ADM issued by the Carrier is unreasonable, it has to ground its denial on the necessary and additional documentation including but limited to:

3.1.1. In case ADM is issued because of incorrect calculation of cost of the ticket in GDS:

Information on booking, air transportation cost with the indication of the applied fare for date of an issue.

3.1.2. In case ADM is issued because of absence of the documents confirming the right of a passenger for air transportation on special conditions and/or because of the involuntary exchange/refund.

The confirming accompanying documentation according to ADM.

Note.

For prevention of registration of ADM because of the unconfirmed involuntary refund and at absence the Carrier’s notices/messages allowing the involuntary refund, it is necessary to carry out transactions of return with providing all necessary documents through the Refund Application function in BSPLink system attaching of copies of accompanying documentation.

 1. Contacts details

 Specified in BSPLink in chapter ADDRESS MAINTENANCE/Query Address.

 1. Language in use

ADM is formed in English.

* Russian may be used for BSP RU and BSP UA.

 1. Reasons of issue of ADM and applied penalties

For all Agent accredited in BSP system

Airline:              PJSC «Dniproavia Airways» (hereafter Carrier)

Airline code:      Z6

Effective date:    01.01.2017

Carrier confirms updated policy regarding Agency debit memo (hereafter ADM) which replaces the previously stated.

 1. Terms and definitions

The terms and definitions used in this document are approved by IATA Manual for Agents and the Resolution IATA 866.

 1. Main concepts

2.1. This document is developed according to:

– Rules, manuals and instructions of Carrier;

– Applied IATA Resolutions;

– IATA Manual for Agents including Section 14 “Local Procedures” applicable in the specific country;

– ISS Service Provisions Manual;

2.2 In a case when booking and ticketing are carried out by the Carrier code, agents must follow the Rules of application of the established fares and other Instructions of the Carrier. Otherwise the Carrier has the right to issue ADM to the Agent.

2.3 The carrier has the right to issue ADM for receiving surcharges or entering amendments into any transactions of the Agent concerning booking and/or an extract and use of standard transportation documents irrespective of the fact which airline is included in a route according to transportation documents.

2.4. If the mistake of the Agent is caused by failure in Global Distribution System (further GDS), the Agent is obliged to pay ADM issued to it in the order specified in this document, and also directly to contact GDS for compensation of damage without involving in this process of the Carrier except for the cases demanding providing additional information.

2.5. ADM is formed in BSPLink system within nine (9) months after final date of the air transportation specified in the issued ticket or in booking.

2.6. For correction of incorrectly made returns of air transportation, ADM is formed in BSPLink system within nine (9) months after date of operation of return.

2.7. The carrier has the right to issue ADM for the violations committed during the booking and/or ticketing on the Carrier stock for flights of other airlines after obtaining the invoice from the relevant airline.

2.8. All ADM are formed in BSPLink system.

2.9. All discussions, and also any other actions, regarding issued ADM, are made only through BSPLink system.

2.10. The agent has the right to disagree with ADM, using the ADM/ASM Dispute function in BSPLink system.

2.11 The agent has the right to challenge ADM only once during the fifteen-day (15) periods from the date of registration of ADM.

2.12. In order to avoid doubts, date of registration of ADM is considered to be a date of its issue and loading in BSPLink system.

2.13. Time for consideration by the Carrier of all claims on the issued ADM is sixty (60) days since that moment as the Agent challenged ADM in BSPLink system.

2.14. ADM challenged by the Agent will be accepted for the Carrier consideration provided that all accompanying documentation is provided through BSPLink system at the time of ADM disputing. Otherwise debate will be rejected, and the agent will be obliged to pay ADM in accordance with the established procedure.

2.15. For debate consideration the Carrier has the right to request additional information from the Agent.

2.16. In case the Agent did not challenge ADM during the period specified in Clause 2.11, ADM will be automatically included in the report of the Carrier, and the sum exposed on ADM shall be due to the Carrier during the determined settlement period.

2.17. If it is proved that ADM is issued mistakenly, the Carrier shall agree with debate of the Agent, and cancel ADM or shall issue the Credit Notice (hereafter ACM) for the sum which was paid for ADM. This ACM shall be paid during the determined settlement period.

2.18. ADM shall be issued on each specific transaction. However, if the reason of penalties is identical and ADM is made out to the same Agent, several transactions in ADM is allowed. If penalties are claimed for various reasons, the Carrier has the right to claim some ADM according to the same transportation document.

2.19. If IATA cancels accreditation of one or several offices of the Agent, the Carrier shall issue ADM addressed to the main agency office, or addressed to other additional office approved by IATA.

Note.

The carrier forbids registration of ADM Request/ACM Request in BSPLink.

Rules of procedure with reporting documentation at finding out by the Agent of its own

mistakes:

– The agent submits RIE (register of intrinsic error) of the sample established by the Carrier to email with the cover letter with obligatory assignment of reference number. It is necessary to specify in the Subject of the letter:

«BSPCODE_XXXXXXXX_ADMREQUEST/ACMREQUEST»

Where:

BSPCODE – two-lettered ВSР (e.g., BSPDE for ВSР Germany)

ХХХХХХХХ – eight-unit number of sales office (number, approved by IАТА), requiring correction of calculation

ADMREQUEST – index upon request on АDМ (constant)

ACMREQUEST – index upon request on АСМ (constant)

– The cover letter has to contain explanations on the carried-out correction of calculations. RIE without cover letter is not accepted by the Carrier to consideration.

– The carrier considers RIE and, in case of consent, forms ACM/ADM in BSPLink.

 1. Accompanying documents

3.1. If the Agent considers that ADM issued by the Carrier is unreasonable, it has to ground its denial on the necessary and additional documentation including but limited to:

3.1.1. In case ADM is issued because of incorrect calculation of cost of the ticket in GDS:

Information on booking, air transportation cost with the indication of the applied fare for date of an issue.

3.1.2. In case ADM is issued because of absence of the documents confirming the right of a passenger for air transportation on special conditions and/or because of the involuntary exchange/refund.

The confirming accompanying documentation according to ADM.

Note.

For prevention of registration of ADM because of the unconfirmed involuntary refund and at absence the Carrier’s notices/messages allowing the involuntary refund, it is necessary to carry out transactions of return with providing all necessary documents through the Refund Application function in BSPLink system attaching of copies of accompanying documentation.

 1. Contacts details

 Specified in BSPLink in chapter ADDRESS MAINTENANCE/Query Address.

 1. Language in use

ADM is formed in English.

* Russian may be used for BSP RU and BSP UA.

 1. Reasons of issue of ADM and applied penalties
Reasons of issue ADM (violations) Penalties
1 Unregistered tickets (any transaction: sale, exchange, refund, etc.) In damage amount

 

2 Fees and charges debts In damage amount
3 Fare debt / Violations in Carrier’s fare rules application In damage amount
4 Absence of the documents confirming the right of the passenger for air transportation on special conditions In damage amount

 

5 Discrepancy of a class in the air ticket and in the booking In damage amount
6 Exchange / refund of the ticket on which these operations and/or absence of the documents confirming the involuntary exchange/ refund are forbidden In damage amount

 

7 Tickets refund. Violations in fare’s refund rules of partially used or unused ticket. In damage amount

 

8 Penalties. Tickets reissue without application of the fare’s penalty or incorrect upgrade to higher fare. The sum of the penalty corresponding to fare’s rules or upgrade (recalculation to higher fare)
9 Discounts. The wrong application of the specific fares (a fare with any discount, including age, corporate, confidential, seaman, tour operator’s and others), namely: application of discounts without proper grounds. Difference between published and applied fare in the same class of booking. If the specific fare has no the published fare which is directly corresponds to it in the same class of booking – a difference between the next Carrier’s highest fare in the corresponding service class and the applied fare.
10 Tickets issuance. The wrong registration of a mask with application of the specific fare (a fare with any discount, including age, corporate, confidential, seaman, tour operator’s and others), namely technical mistakes:

– incorrect tour-code in the ticket or its absence.

– entering of the incorrect discount.

– absence of the correct suffix in fare basis and/or absence of the date of birth (INF, CH, ZZ, CD).

– incorrect application of “IT” fare instead of entering the corresponding fare’s sum.

 

10$ for incorrectly issued ticket.
11 Incorrectly specified sum of the commission.

Tickets issuance with incorrect commission which does not correspond to the existing Agency Agreement or annexes to the Agreement.

In damage amount

 

12 Involuntary reissue. In case of involuntary reissue – absence of notes “INVOL” in the ticket (in the field ‘endorsement’). 10 USD
13 Manipulations with fares. Violation of the sequence of ticket’s coupons and issuance of additional coupons with the purpose to decrease ticket’s price. Difference between the corresponding published fare for an actual route and the applied fare
14 Repeated rebooking. Implementation of repeated booking for one passenger within one or more file of booking (PNR) after the third booking and annulment. 6 USD for each segment after third and subsequent repeated booking. PNR with issued ticket is also counted.

 

15 Test booking. Making of test bookings on fictive names for fare’s calculation, check of services, for the purpose of training and so forth. 10 USD for each segment
16 Unproductive segments. Untimely (less than in 24 hours prior to a departure) annulment of segments in the booking with the HX, UN, UC, NO, SC, TK, US, PN, WK codes in case of schedule’s changes or another reason of changed status by the Carrier. 10 USD for each segment
17 Refund / annulment of the ticket without cancellation of the seats. 50 USD for each segment
18 Inactive segments. Use of passive segments or segments with any status except HK for ticket’s issue or reissue in case of seat’s absence in GDS. 50 USD for each segment
19 Fictitious ticket numbers. Use of fictitious ticket numbers in booking – nonexistent or such which were issued for other passengers earlier. 100 USD
20 Contacts. Absence of the direct contact information about the passenger (the e-mail address and number of the mobile phone) in PNR that impedes to Carrier to contact with the passenger at any time. Contact information must be entered in the PNR using the field SSR. 20 USD
21 ADM of other carriers. In case ticket was issued on the stock Z6 181 but using other carrier’s flights and fares.

Rebilling ADM received by Z6 from other carriers for violation of their rules.

The corresponding ADM sum of other carriers, including Administrative fee of other carriers.

 

22 Incorrect use of the published fares. Sale’s offer of air transportation where the cost is lower than the sum of the published fares and charges without preliminary coordination with the Carrier. Difference between the corresponding published fare and the highest published fare in the corresponding service class. In case of violations in the highest expensive economy service class – difference between premium-economy and economy service class.
23 Application of the incorrect exchange rate in the ticket. In damage amount
24 Keeping of seats in GDS within one (1) or more hours without making of booking. Fare’s sum of corresponding class on which there was “a freezing of seats”. The penalty is withheld for each case (seat)
25 Rebooking of flight segments in a reservation without ticket’s reissue. 20 USD for each segment
26 Entering incorrect changes to the ticket. In damage amount
27 The air ticket was issued with violation of the minimum connection time. Amount of damage, including Carrier’s costs on accommodation and transportation of passengers
28 Dual use of the flight coupon (exchange / refund) 1. If the flight coupon was used – a penalty for an amount of damage

2. If the flight coupon was not used – 5,00 USD

29 Tickets issuance of the with violation of IATA Ticketing Handbook

 

1. If the flight coupon was used – a penalty for an amount of damage

2. If the flight coupon was not used – 5,00 USD

30 Voiding of the air ticket less than 36 hours prior to a departure 1. Classes for which rules of refund are provided: according to these rules;

2. Classes for which according to rules of refund the penalty is not provided: a penalty – 35 USD

31 The air ticket was issued with violation interline agreement of the Carrier In damage amount

 

32 Baggage allowance rules. Baggage allowance (more, less, absent) was specified incorrectly in issued and (or) reissued ticket. 50 USD for each segment with incorrect baggage allowance in the ticket.

 

33 Other violations which caused damage of the Carrier In damage amount

 

34 Absence / Belated providing of information on the following changes concerning the Agent: the address, information concerning bank, system of the taxation 20 USD for each case
35 Issuance of duplicated tickets in one booking for one passenger 10 USD for each case (in each ticket)
36 Absence / incorrect input of information without use of automatic calculation which did not cause Carrier’s damage: incorrect indication of the fare/ currency, unfilled lines / incorrect filled lines of fare calculation, incorrect information about flight coupons with status exchanged/refunded etc. 10,00 USD for each case (in each ticket)

 

 

37 Not authorized change of passenger’s surname in booking 15 USD for each case (in each passenger in reservation)
38 Tickets issuance without preliminary booking / Issuance without the confirmed status of booking in a reservation 100,00 USD for each case (in each passenger in reservation) and sum of damages incurred by the Carrier
39 Non-compliance with conditions “Procedures of entering information on the passport, visa and address of the passenger into reservation (DOCS, DOCO, DOCA). The rule concerns international transportation, this rule does not extend on transportation in Ukraine. 20,00 USD for each case (for each ticket) and sum of damages incurred by the Carrier
40 Reinstatement of booking or flight segment after their annulment by the Carrier 10,00 USD for each case
41 Registration of air transportation without the confirmed service demanding obligatory request on registration and confirmation from the Airline’s side which provides this service (UNMR, AVIH, EXST, CBBG, EXBG, BIKE, PETC, etc.) 50,00 USD for each case and sum of damages incurred by the Carrier

The list of required documents for the direct agency agreements for the sale of air transportation in the forms of strict accountability

I. Passport – Profile of the agency:

1. Full and abbreviated official name of the agency in Ukrainian and English languages ​​(legal form). If you are a newly established company through reorganization or change in the name, then additionally select the previous data, the official name, location (full addresses of sales offices), name ‘, middle management;
2. Ownership;
3. Title Agency (an independent legal entity, branch, subsidiary, representative, resident, non-resident);
4. Date of foundation;
5. Full legal address;
6. The location of the agency and its affiliates (the actual full address, IATA all sales offices);
7. Bank details (account in UAH Exchange account);
8. Last name, first name, date and year of birth, contact details (phone, fax, e-mail) director, chief accountant, the contact person for the execution of the transaction;
9. Information on the number and qualifications of the personnel of the enterprise (surname, first name, date and year of birth, certificates, diplomas, certificates, work experience, contact information (phone, fax, e-mail);
10. Schedule of work of the enterprise and its branches;
11. Redundancy, technology addresses consoles Global Distribution Systems;
12. Sample stamp – validator;
13. Storage conditions BSO funds, reports cashiers;
14. Photos appearance agency offices, outdoor signage, employment agents to sell air services (desirable).

II. Copies of the documents stamped and signed by the head of the enterprise:

1. Certificate of state registration of the legal entity;
2. Charter;
3. Help from the Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine (USREOU);
4. Documents confirming the appointment of the director (Minutes of the general meeting and the letter of appointment);
5. The license for the type of economic activity;
6. Certificate of State Aviation Administration for the right to sell air transportation;
7. Statement of Financial Performance;
8. The act of the last audit or an act of the last inspection of the financial and economic activities by tax authorities;
9. The certificate of registration of the taxpayer;
10. Certificate of the registration of the taxpayer;
11. Deposit account (a financial guarantee), the size of which is agreed with the carrier

 

Dniproavia tickets are available

Online:

 1. On the airline “Dniproavia”
 2. In online support (chat) airline “Dniproavia”
 3. On Web sites of codeshare partners

In the offices of:

 1. The private offices of the Dniprovia Airline
 2. In the offices of the agency network
 3. In offices codeshare partners (UIA)

Central office

49042 Ukraine, Dnepropetrovsk, airports of 42

Dnipropetrovsk International Airport

e-mail: info@dniproavia.com

 1. Яка норма безкоштовного багажу та ручної поклажі на рейсах Вашої авіакомпанії?
 2. Скільки коштує наднормативний багаж і як перевозити домашніх тварин?
 3. Як забронювати та оплатити квиток?
 4. Які предмети не можна перевозити?
 5. Яка вартість квитків на рейс?
 6. Як влаштуватися на роботу в Вашу Авіакомпанію?
Яка норма безкоштовного багажу та ручної поклажі на рейсах Вашої авіакомпанії?

При перевезенні прямими авіарейсами АК “Дніпроавіа” норма безкоштовно провозимого багажу складає:

 • для пасажирів економ класу – 20 кг;
 • для пасажирів бізнес класу – 30 кг;
 • для дітей віком до 2-х років – 10кг
 • для моряків, які мають спеціальні підтверджуючі документи – 40 кг

Вага ручної поклажі для Пасажирів економ і бізнес класу не повинен перевищувати 5кг, максимальні розміри ручної поклажі становлять 55х35х15см.

На повітряних судах Boeing 737, 767 дозволена вага ручної поклажі складає 10 кг.

Понад норму, незалежно від класу бронювання, Пасажир має право провозити речі, які можуть йому знадобитися в подорожі, якщо їх вага не перевищує 5кг. До таких предметів відносяться:

 • пальто, плащ або плед;
 • парасольку або тростину; жіночий / чоловіча сумка або папка для паперів;
 • фотоапарат або бінокль або відеокамера або портативний комп’ютер;
 • помірна кількість матеріалів для читання в польоті;
 • харчування для дитини у польоті і дитяча дорожня коляска;
 • інвалідна коляска та / або милиці, якщо ці предмети необхідні пасажиру).
Скільки коштує наднормативний багаж і як перевозити домашніх тварин?

Перевезення домашніх тварин здійснюється тільки за умови погодження перевезення з Авіакомпанією при бронюванні та купівлі авіаквитка і регламентується діючими Правилами *

За більш детальною інформацією щодо оплати наднормативного багажу, а також правил та оплати авіаперевезень тварин звертайтеся до Контактного Центр.

Як забронювати та оплатити квиток?

Бронювання здійснюється в офісах Авіакомпанії, Агентствах, які є представниками Авіакомпанії, в офісах інших авіакомпаній.

Забронювати і оплатити квиток Ви можете прямо на сайті, або скориставшись послугами нашого Контактного Центру, або через чат.

Оплатити послуги можна також у будь-якому відділенні «Приватбанку».

Які предмети не можна перевозити?

Товари та предмети, які здатні створити значний ризик для здоров’я Пасажирів, безпеки польоту чи власності Авіакомпанії або інших Пасажирів до перевезення не приймаються.

А саме:

 • рідкісні та інші речовини, включаючи вибухонебезпечні, стиснуті гази, легкозаймисті матеріали, окислювачі, отруйні, шкідливі або подразнювальні речовини, радіоактивні матеріали, матеріали, що викликають корозію, магніти, а також будь-які інші предмети і речовини, які заборонені для перевезення на пасажирських повітряних суднах;
 • товари та предмети, перевезення яких, заборонена законами країни, з території, на територію або через територію якої, буде здійснюватися перевезення;
 • товари, які не придатні для перевезення за характером, вагою, розміром, формою або запахом;
 • живих тварин і птахів, крім передбачених Правилами * випадків.

* – Правила перевезень пасажирів і багажу ВАТ «АК« Дніпроавіа ».

Яка вартість квитків на рейс?

З питань цін на авіаперевезення звертайтеся безпосередньо в чат або Контактний Центр Авіакомпанії.

Як влаштуватися на роботу в Вашу Авіакомпанію?

З усіма актуальними вакансіями Ви можете ознайомитися на сайті нашої Авіакомпанії.

I крок. Пошук варіанти:

Заповніть форму пошуку. Якщо Ви не знаєте точне написання міста і / або аеропорту, наберіть його перші три символи і зачекайте поки система запропонує Вам варіанти.

Запропоновані варіанти авіаперельотів можуть відображатися трьома різними способами, які користувач може задати в поле Розширений пошук «Тип пошуку»

Типи пошуку:

• На основі тарифу

Використовується для пошуку всіх можливих і доступних на вказану дату тарифів авіаперевізників по заданому авіаперельоту. Може використовуватися для оцінки вартості авіаперельотів і пошуку дат, де існує переліт за найнижчим тарифом. При пошуку інформації про різні обмеження, можливості і штрафи тарифу використовується саме цей Тип пошуку.

• На основі розкладу

Використовується для пошуку авіаперельоту з урахуванням бажаного часу вильоту і прибуття. Система будує варіанти авіаперельоту, згідно вибраним рейсам.

• На основі загальної вартості

Використовується для пошуку найдешевшої вартості авіаперельоту. Система показує варіанти авіаперельотів на необхідні дати і сортує їх у порядку зростання ціни.

Після вибору параметрів пошуку натисніть >> Далі

II крок. Вибір варіанту і Бронювання:

Залежно від типу пошуку пропонуються варіанти авіаперельоту на основі тарифу, розкладу та загальної вартості. Тут Ви можете ознайомитися з усіма деталями Вашого авіаперельоту:

 • номер рейсу;
 • тип квитка: електронний – Е, на бланку – О;
 • пункт вильоту та призначення;
 • час вильоту / прильоту і загальний час в дорозі;
 • авіакомпанія;
 • вартість авіаквитка.

На відповідному Вам варіанті необхідно поставити крапку і натиснути >> Далі або кликнути на «Бронювати».

III крок. Внесення інформації:

Для завершення процесу бронювання обраного Вами авіаперельоту необхідно внести наступні дані:

 • запитувану інформацію про мандрівному пасажирі;
 • контактну інформацію покупця і / або пасажира;
 • додаткову інформацію можете внести в поле «Інша інформація».

Після ознайомлення і прийняття умов перевезення клікніть >> Далі.

IV крок. Оплата:

Ви перейшли на сторінку оплати. Внесіть номер Вашої платіжної картки, термін дії картки і секретний код CVV2. Після внесення інформації натисніть кнопку > > Продовжити.

Ваш електронний квиток буде відправлений на зазначений під час бронювання електронну адресу.

Якщо вам необхідно змінити дату вильоту, час вильоту, клас бронювання, к-ть пасажирів – ви можете звернутися зручним для вас способом в авіакомпанію “Дніпроавіа”

 1. Власні офіси продажу
 2. Онлайн чат, на сайті компанії
 3. Цілодобові контактний центр авіакомпанії Дніпроавіа

Для більш продуктивного спілкування з оператором, підготуйте будь ласка: номер авіабронірованія або номер авіаквитка, перелік необхідних змін, а також Ваш закордонний паспорт, якщо виконується міжнародний авіапереліт.

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ
3. ДОТРИМАННЯ ЗАКОНІВ І ВИМОГ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ І БАГАЖУ
5. КВИТОК
5.1. Договір перевезення
5.2. Утрачений або зіпсований квиток
5.3. Заборона передачі квитка
5.4. Строк чинності квитка
5.5. Продовження строку чинності квитка
5.6. Послідовність польотних купонів
5.7. Клас обслуговування
5.8. Строк і умови пред’явлення квитків з метою повернення сплачених сум
5.9. Абревіатури
6. ЗУПИНКА НА МАРШРУТІ (STOPOVER)
7. ТАРИФИ І ЗБОРИ
8. БРОНЮВАННЯ
8.1. Вимоги до бронювання
8.2. Особисті дані Пасажира
8.3. Надання місця
8.4. Повторне підтвердження бронювання
9. ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ
9.1. Обслуговування Пасажирів в аеропорту
9.2. Обслуговування Пасажирів на борту повітряного судна
9.2.1. Загальні положення
9.2.2. Розподіл місць на борту повітряного судна
9.2.3. Харчування й обслуговування напоями
9.3. Переривання польоту через хворобу Пасажира
9.4. Поведінка в польоті
9.5. Вимоги з техніки безпеки на борту повітряного судна
10. ПЕРЕВЕЗЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КАТЕГОРІЙ ПАСАЖИРІВ
10.1. Перевезення Пасажирів з обмеженими фізичними можливостями або інвалідів
10.2. Перевезення вагітних, жінок після пологів та новонароджених
10.3. Перевезення дітей
10.4. Перевезення молодіжних груп
10.5. Перевезення Пасажирів, пов’язане з трагічними обставинами
10.6. Перевезення Пасажирів на умовах непідтвердженого бронювання (“STAND-BY”)
10.7. Пасажири, яким відмовлено у в’їзді в країну
10.8. Цивільні та кримінальні депортовані особи
11. РЕЄСТРАЦІЯ ПАСАЖИРІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ БАГАЖУ
12. ВІДМОВА В ПЕРЕВЕЗЕННІ ПАСАЖИРА
12.1 Право відмови в перевезенні
12.2. Право Пасажира при відмові в перевезенні
12.3. Обмеження щодо комерційного завантаження повітряного судна
13. БАГАЖ
13.1. Вимоги до багажу
13.2. Норми безкоштовного перевезення багажу
13.3. Зареєстрований багаж
13.4. Наднормовий багаж
13.5. Несупроводжуваний багаж
13.6. Групове перевезення багажу
13.7. Дипломатичний багаж
13.8. Ручна поклажа (незареєстрований багаж)
13.9. Перевезення громіздкого, крихкого та цінного багажу у салоні ПС
13.10. Заявлена цінність багажу
13.11. Обмеження щодо приймання до перевезення речей як багажу
13.12. Перевезення зброї і боєприпасів
13.13. Право на відмову в прийманні до перевезення багажу
13.14. Право на огляд Пасажирів та багажу
13.15. Перевезення багажу, що вимагає особливих умов перевезення
13.16. Обробка, доставка і отримання багажу
13.17. Залишений, забутий або засланий багаж
13.18. Перевезення живих тварин
14. РОЗКЛАД РУХУ
15. ПРАВА ПАСАЖИРІВ НА КОМПЕНСАЦІЮ У РАЗІ ВІДМОВИ У ПЕРЕВЕЗЕННІ, СКАСУВАННЯ ЧИ ЗАТРИМКИ РЕЙСІВ
15.1. Порядок застосування компенсації
15.2. Компенсація Пасажирам у разі відмови в перевезенні
15.3. Компенсація Пасажирам у разі скасування рейсу
15.4. Компенсація Пасажирам у разі затримки рейсу
15.5 Компенсація Пасажирам за зміну класу обслуговування
16. ІНФОРМУВАННЯ ПАСАЖИРА
17. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
17.1. Загальна процедура
17.2. Повернення коштів
17.3. Право відмовити в поверненні коштів
17.4. Звільнення від зобов’язань
18. ДОМОВЛЕНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКІВ
19. ПОСЛІДОВНІ ПЕРЕВІЗНИКИ
20. ЧАРТЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
21. АДМІНІСТРАТИВНІ ФОРМАЛЬНОСТІ
21.1. Документи для подорожі
21.2. Відмова у в’їзді в країну
21.3. Відповідальність Пасажира
21.4. Митний контроль, контроль на безпеку, паспортний контроль та інші види контролю
21.5. Неординарні випадки в аеропорту: хвороба, поранення, смерть Пасажира
22. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА ТА МЕЖІ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ШКОДУ
22.1 Загальні положення
22.2 Відповідальність за погіршення стану здоров’я, тілесні пошкодження або смерть Пасажира
22.3 Відповідальність Перевізника за багаж
22.4 Звільнення від відповідальності
22.5 Відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в перевезенні
22.6. Переведення валютних одиниць
22.7. Солідарна відповідальність
23. ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОЗОВИ
23.1. Загальні положення щодо порядку пред’явлення претензій та подачі позовів
23.2. Порядок висування претензій та подачі позовів стосовно неналежного перевезення Пасажира
23.3. Порядок висування претензій та подачі позовів стосовно неналежного перевезення багажу
24. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ
25. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Мета цих Правил – установити умови перевезення Пасажирів і багажу на повітряних судах ПАТ «АК «Дніпроавіа», за яких забезпечуються належний рівень безпеки польотів та якості обслуговування, а також принципи і норми відповідальності суб’єктів під час повітряних перевезень Пасажирів і багажу, включаючи обслуговування, що належить до цих перевезень.
Ці Правила застосовуються до будь-якого міжнародного і внутрішнього перевезення Пасажирів або багажу, яке здійснюється повітряним судном за плату або по найму, а також до перевезень повітряним транспортом, що здійснюються ПАТ «АК «Дніпроавіа» безкоштовно, до/з аеропортів, розташованих на території України.
Ці Правила застосовуються до Пасажира, який подорожує рейсом (рейсами) згідно з квитком. Визначення ПАТ «АК «Дніпроавіа» як Перевізника на такий рейс є підтвердженням існування договору перевезення на такий рейс між ПАТ «АК «Дніпроавіа» і Пасажиром, який зазначений у квитку.
Усі перевезення Пасажирів і багажу, що зазначені в абзаці 2 цього розділу, є об’єктом правил ПАТ «АК «Дніпроавіа», а також тарифних нормативів ПАТ «АК «Дніпроавіа», чинних на дату видачі квитка (оформлення електронного квитка), а якщо таку дату неможливо
визначити – на дату початку перевезення. Під час перевезення Пасажирів і багажу використовуються правила, тарифи і збори, що діють на дату оформлення квитка.
Ці Правила та Правила МІУ, а також тарифні нормативи ПАТ «АК «Дніпроавіа» з унесеними до них змінами не можуть бути застосовані до договору перевезення Пасажира і багажу без повідомлення про це Пасажира після дати видачі квитка, крім випадків, коли це може вимагатися згідно із застосованими законами, наприклад, в частині забезпечення безпеки польотів.
Перевезення Пасажирів і багажу, стосовно яких неможливо забезпечити відповідність цим Правилам, ПАТ «АК «Дніпроавіа» має право здійснювати тільки за спеціальних умов, передбачених главою 2 розділу 2 Правил МІУ.
Ці Правила не використовуються під час перевезень Пасажирів і багажу, що здійснюються за виключних умов, які не підпадають під звичайні операції та процедури організації перевезень Пасажирів та багажу.
Ці Правила поширюються на персонал ПАТ «АК «Дніпроавіа», агентів з обслуговування, агентів із продажу перевезень та Пасажирів ПАТ «АК «Дніпроавіа».
Агент з обслуговування, агент з продажу, службовець або представник ПАТ «АК «Дніпроавіа» зобов’язані суворо дотримуватися цих Правил і не мають права змінювати їх положення.
Правила складено українською мовою.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Нижче подані терміни, вжиті у цьому стандарті та визначення позначених ними понять.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА БРОНЮВАННЯ/ГЛОБАЛЬНА РОЗПОДІЛЬНА СИСТЕМА (далі – АСБ/ГРС) – система, яка забезпечує відображення інформації про розклад рейсів, наявність місць та тарифи авіаперевізників і за допомогою якої здійснюється бронювання послуг повітряних перевезень
АВІАЦІЙНИЙ ПЕРЕВІЗНИК (далі – ПЕРЕВІЗНИК) – суб’єкт господарювання, який надає послуги з перевезення Пасажирів, вантажу повітряним транспортом на підставі ліцензії, а також сертифіката експлуатанта, виданого уповноваженим органом з питань цивільної авіації України.
АВІАЦІЙНИЙ ПЕРЕВІЗНИК, ЩО ПРОВАДИТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ – Перевізник, який виконує або має намір виконувати рейс за договором з Пасажиром або за дорученням іншої особи, юридичної або фізичної, яка має контракт з цим Пасажиром, перевозить або бере на себе зобов’язання перевезти Пасажира та/або його багаж згідно з квитком, а також бере на себе зобов’язання надати всі інші послуги, що пов’язані з таким перевезенням, незалежно від того, чи є ця юридична або фізична особа фактичним Перевізником або Перевізником за договором. Термін «авіаперевізник» включає Публічне Акціонерне Товариство «Авіаційна компанія «Дніпроавіа», агентів, працівників, представників і підрядників Перевізника, якщо цими Правилами не передбачено інше.
АГЕНТ З ОБСЛУГОВУВАННЯ – суб’єкт наземного обслуговування, уповноважений Перевізником здійснювати операції з наземного обслуговування Пасажирів і багажу
АКТ ПРО НЕНАЛЕЖНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БАГАЖУ («PIR» – Property Irregularity Report) – документ, що оформлюється авіакомпанією у присутності Пасажира негайно після виявлення шкоди, завданої багажу, перевезення якого здійснювалося повітряними судами одного чи декількох послідовних авіаперевізників.
БАГАЖ – предмети, майно та інша особиста власність Пасажира, що перевозяться на повітряному судні.
БАГАЖНА ІДЕНТИФІКАЦІЙНА БИРКА (БАГАЖНА БИРКА) – документ, виданий Перевізником для ідентифікації зареєстрованого багажу.
БАГАЖНА КВИТАНЦІЯ – частина квитка, що засвідчує прийняття до перевезення зареєстрованого багажу.
БРОНЮВАННЯ (або резервування) – попереднє замовлення місця на повітряному судні на визначений рейс і дату для перевезення Пасажира або попереднє замовлення обсягу і тоннажу на повітряному судні на визначений рейс і дату для перевезення багажу (вантажу).
ВИКЛЮЧНІ УМОВИ – умови, за яких перевезення Пасажирів і багажу не підпадає під звичайні операції і процедури експлуатації цивільних повітряних суден, у тому числі умови, за яких здійснюються перевезення миротворчого контингенту, перевезення для ліквідації наслідків стихійного лиха чи аварії тощо.
ВІДМОВА В ПЕРЕВЕЗЕННІ – відмова Перевізника в перевезенні Пасажира або його багажу рейсом, незважаючи на його присутність для посадки на борт, крім наявності для відмови у посадці таких підстав: охорона здоров’я, забезпечення безпеки або неналежне оформлення необхідної для перевезення документації (паспорт, віза, квиток тощо).
ВТРАЧЕНИЙ БАГАЖ – багаж Пасажира, не виявлений при розшуку протягом 21 дня від дня, коли багаж повинен був прибути в пункт призначення разом із Пасажиром.
ГРУПОВЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ – перевезення групи осіб, що мають спільну мету подорожі та однакові дати відльоту та прильоту. Мінімальна кількість групи 10 осіб.
ДЕПОРТОВАНА ОСОБА – особа, яка була легально допущена державними органами або нелегально в’їхала до країни і якій через деякий час наказано компетентними органами залишити цю країну. Депортовані особи можуть бути депортованими без супроводу (DEPU) або депортовані зі супроводом (DEPA).
ДИПЛОМАТИЧНИЙ БАГАЖ – дипломатична пошта, що перевозиться дипкур’єром.
ДНІ – календарні дні, включаючи усі сім днів тижня, святкові і неробочі дні. Для визначення строку дійсності перевізної документації, актів та інших документів, а також строків закінчення перевезення, строків давності для пред’явлення претензій відлік починається з 00 годин доби, наступної за добою, коли сталася подія або вчинено дію; залишок часу цієї доби до розрахунку не береться. Якщо закінчення строку, зазначеного вище, припадає на святковий або вихідний день, то днем закінчення строку є перший за ним робочий день.
ДОГОВІР ЧАРТЕРУ (ФРАХТУВАННЯ) ПОВІТРЯНИХ СУДЕН – договір, за яким одна сторона (фрахтівник) зобов’язується надати іншій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох повітряних суднах на один або кілька рейсів для перевезення Пасажирів, багажу.
ЕКСПЛУАТАНТ – юридична або фізична особа, яка експлуатує чи пропонує послуги з експлуатації повітряних суден.
ЕКСПЛУАТАНТ АЕРОПОРТУ – юридична особа, що є утримувачем сертифіката аеродрому та має сертифікат на право здійснення діяльності з наземного адміністрування в аеропорту. Експлуатант аеропорту може мати також інші сертифікати та здійснювати інші види аеропортової діяльності, крім визначених у цьому абзаці.
ЕЛЕКТРОННИЙ КВИТОК – електронний документ, який включає маршрут-квитанцію, видану Перевізником або від імені Перевізника, електронні купони та, у разі використання, документ для посадки.
ЕЛЕКТРОННИЙ КУПОН – частина електронного квитка, яка використовується для перевезення на відповідному рейсі, або інший документ, який його замінює, що зберігається у базі даних автоматизованої системи бронювання Перевізника.
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ БАГАЖ – багаж Пасажира, прийнятий Перевізником під свою відповідальність для перевезення та своєчасної доставки, на який Перевізник оформив багажну квитанцію та видав багажну ідентифікаційну бирку.
ЗАСТОСОВАНІ ЗАКОНИ – закони, постанови та розпорядження, а також інші нормативно-правові акти будь-якої держави, що регулюють здійснення повітряних перевезень Пасажирів і багажу з території, на територію та через територію якої здійснюється перевезення Пасажирів і багажу.
ЗАТРИМКА В ПЕРЕВЕЗЕННІ БАГАЖУ – неприбуття багажу в пункт призначення разом з Пасажиром.
ЗАЦІКАВЛЕНА ОСОБА – Пасажир, його законні представники та інші особи, уповноважені у встановленому законом порядку на представництво.
ЗБОРИ (ТАКСИ) – плата, що встановлена державою, аеропортом або авіаперевізником за обслуговування, пов’язане з повітряним перевезенням.
ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН – викладені у письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
ЗІПСОВАНИЙ КВИТОК – квиток, стан якого з вини Пасажира не дає змоги ідентифікувати або прочитати інформацію, що міститься у ньому.
ЗНИЖКА – установлене правилами Перевізника зниження застосованого тарифу.
ЗУПИНКА НА МАРШРУТІ (STOPOVER) – попередньо узгоджена між Перевізником і Пасажиром тимчасова зупинка в будь-якому пункті, крім пунктів відправлення та призначення.
ІНТЕРЛАЙН-УГОДА – угода про взаємне визнання перевізної документації та проведення відповідних взаєморозрахунків.
КВИТАНЦІЯ ПРО ОПЛАТУ НАДНОРМОВОГО БАГАЖУ – документ, що засвідчує оплату перевезення понаднормового багажу або предметів, перевезення яких підлягає обов`язковій оплаті.
КВИТОК (Пасажирський квиток та багажна квитанція) – виданий Перевізником (його агентом) документ, у тому числі електронний, який містить умови договору перевезення, повідомлення, польотні та Пасажирські купони.
КОД ПЕРЕВІЗНИКА – умовне літерне або літерно-цифрове позначення Перевізника, надане ІАТА відповідно до встановленого порядку, яке застосовується для ідентифікації повітряного Перевізника в АСБ/ГРС.
КОМЕРЦІЙНІ УГОДИ – будь-які угоди між авіакомпаніями, крім агентської угоди, що стосуються надання ними спільних послуг, пов’язаних з повітряними перевезеннями Пасажирів та багажу.
КОМПЕНСАЦІЯ В ПОРЯДКУ РЕГРЕСУ – компенсація витрат за рахунок третьої особи.
КОРИСТУВАЧ – особа, яка користується повітряним транспортом або має намір користуватися ним.
ОСОБИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ВАРТОЮ – особи, вислані з країни державними властями відповідно до рішення про екстрадицію злочинця через причетність до кримінальної події, суд за якою ще не відбувся.
МАРШРУТ-КВИТАНЦІЯ (ITINERARY/RECEIPT) – документ (документи), який (які) є складовою частиною електронного квитка і містить(ять) необхідні відомості (наприклад, прізвище Пасажира, маршрут, тариф тощо), сповіщення та повідомлення.
МЕТОД ОРТОДРОМІЧНОЇ ВІДСТАНІ МАРШРУТУ – метод, за якого відстань між двома пунктами на поверхні земної кулі вимірюється як найкоротша відстань по дузі більшого кола, площина якого проходить через центр Землі.
МЕТОД ПРОРЕЙТОВОГО РОЗПОДІЛУ – метод, за якого загальний дохід від транспортування від пункту відправлення до пункту призначення розподіляється за кожним сегментом маршруту відповідно до правил розрахунків, викладених у довідниках Міжнародної асоціації повітряного транспорту Prorate Manual Passenger (PMP), Revenue Accounting Manual (RAM) та Resolutions Manual.
МІСЦЕ ВІДПРАВЛЕННЯ – пункт, зазначений у квитку, з якого починається перевезення Пасажира та його багажу.
МІСЦЕ ПРИЗНАЧЕННЯ – пункт, зазначений у квитку, в якому закінчується перевезення Пасажира та його багажу.
МІСЦЕ ТРАНСФЕРУ (ПУНКТ ТРАНСФЕРУ) – проміжний аеропорт (пункт), зазначений у квитку, у якому, відповідно до договору повітряного перевезення, Пасажир протягом 24 годин здійснює пересадку з одного рейсу на іншій для подальшого проходження за маршрутом.
МОНРЕАЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ – Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, вчинена 28 травня 1999 року в місті Монреалі.
НАДЗВИЧАЙНІ ОБСТАВИНИ – обставини, які призводять до тривалої затримки або скасування одного або більше рейсів, навіть якщо відповідним Перевізником було вжито всіх розумних заходів, щоб запобігти затримкам або скасуванням. Надзвичайними обставинами є, зокрема, але не виключно, військові дії, масові безлади, диверсія, ембарго, пожежі, паводки чи інші стихійні лиха, вибухи, дії чи бездіяльність державних органів, страйки, технічні перешкоди, що виникли внаслідок відмови та збоїв, несправностей систем електропостачання, зв’язку, комунікацій, обладнання, програмного забезпечення.
НЕЗАПИТАНИЙ БАГАЖ – зареєстрований багаж, який прибув у пункт призначення, зазначений у багажній бирці, але не одержаний Пасажиром.
НЕСУПРОВОДЖУВАНИЙ БАГАЖ – багаж, який прийнято до перевезення окремо від Пасажира і оформлено за авіаційною вантажною накладною.
НЕСТАЧА БАГАЖУ – прибуття багажу Пасажира в пункт призначення у меншій кількості по масі у порівнянні з даними, вказаними у перевізних документах Пасажира.
НОРМАЛЬНИЙ ТАРИФ – повний тариф без будь-яких обмежень щодо застосування, встановлений для обслуговування першого, бізнес-, преміум-класів, економічного класу обслуговування, який передбачає максимальну гнучкість щодо бронювання місця, оформлення квитка, терміну зупинки, стоп-оверів, комбінування тарифів, перебронювання та зміни дати і маршруту, відмови у перевезенні, тощо.
ОГЛЯД – процедура контролю на безпеку із застосуванням технічних або інших засобів, призначена для виявлення зброї, вибухових речовин, предметів або пристроїв, що можуть бути використані для вчинення акту незаконного втручання.
ОСНОВНЕ МІСЦЕ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКА – місцезнаходження головного офісу, за яким здійснюються основні адміністративно-організаційні та фінансові функції авіакомпанії.
ОСНОВНЕ Й ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ – одне зафіксоване й постійне місце проживання Пасажира на момент події. Громадянство Пасажира не є визначальним фактором для визначення постійного місця проживання.
ОСТАТОЧНИЙ ЧАС ОФОРМЛЕННЯ ПАСАЖИРІВ – час, після закінчення якого Пасажири, які не встигли пройти реєстрацію або на посадку до літака, не приймаються до перевезення на відповідний рейс.
ПАСАЖИР – фізична особа, яка перевозиться повітряним судном за згодою Перевізника відповідно до договору перевезення, крім членів екіпажу та додаткових спеціалістів на борту повітряного судна, працівників експлуатанта повітряного судна, уповноваженого представника відповідного національного органу регулювання та осіб, які супроводжують вантаж.
ПАСАЖИР З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ (Passenger with reduced mobility – PRM) або ІНВАЛІД – Пасажир, рухливість якого під час використання транспортного засобу є обмеженою внаслідок фізичної (сенсорної або опорно-рухової, постійної або тимчасової) чи розумової недієздатності або з будь-якої іншої причини, зокрема через похилий вік, стан якого потребує відповідної уваги та пристосування до його особливих потреб під час обслуговування Пасажирів.
ПАСАЖИР ТРАНЗИТНИЙ – Пасажир, який згідно з договором повітряного перевезення далі перевозиться тим самим рейсом, яким він прибув до проміжного аеропорту.
ПАСАЖИР ТРАНСФЕРНИЙ – Пасажир, який згідно з договором повітряного перевезення направляється в пункт трансферу (пересадки) одним рейсом, а далі перевозиться іншим рейсом того самого або іншого Перевізника.
ПАСАЖИРСЬКИЙ КУПОН (або ПАСАЖИРСЬКА КВИТАНЦІЯ) – частина Пасажирського паперового квитка, яка залишається у Пасажира після здійснення перевезення і до якої додаються повідомлення стосовно умов перевезення Пасажира.
ПОВІТРЯНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ – перевезення Пасажирів, багажу, вантажів або пошти, яке здійснюється повітряним судном на підставі відповідного договору повітряного перевезення. Перевезення може бути міжнародним та внутрішнім. Міжнародне перевезення – перевезення, в якому пункт відправлення і пункт призначення, незалежно від того, була чи ні зупинка в перевезенні або перевантаження, розміщені або на території двох різних країн, або на території однієї країни, якщо узгоджена зупинка передбачена на території іншої країни. Внутрішнє перевезення – транспортування Пасажирів і/або багажу на повітряних суднах між пунктами, які розміщені на території України..
ПІДТВЕРДЖЕНЕ БРОНЮВАННЯ – бронювання, яке було зроблене в автоматизованій системі бронювання і підтверджене Перевізником. Позначається у квитку (електронному квитку) позначкою “ОК”.
ПЛАТНИЙ БАГАЖ (НАДНОРМОВИЙ) – частина маси (ваги) багажу, що перевищує встановлену Перевізником норму безкоштовного перевезення багажу і оплачується Пасажиром відповідно до встановлених тарифів, а також предмети, на які не розповсюджується норма безкоштовного перевезення багажу (великогабаритний багаж; спортивний інвентар; домашні (приручені) тварини, птахи, за винятком собак-поводирів, які супроводжують сліпих/глухих Пасажирів; багаж, оголошена цінність якого перевищує межу відповідальності Перевізника).
ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ – виплата Пасажиру або особі, яка його представляє, частини або всієї вартості перевезення, що були ним раніше оплачені, але не використані або використані частково.
ПОЛЬОТНИЙ КУПОН – частина Пасажирського квитка або, у разі електронного квитка, електронний купон, у якому визначено відповідні пункти відправлення та прибуття, між якими купон є дійсним для перевезення Пасажира і багажу.
ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНІ ПАСАЖИРИ – категорія Пасажирів, які здійснюють переліт у примусовому порядку (конвойовані, депортовані) в супроводі вповноважених співробітників відповідних органів.
ПОШКОДЖЕННЯ БАГАЖУ – шкода, при якій внаслідок фізичних або хімічних змін багаж частково або повністю знецінюється і стає непридатним для подальшого використання.
ПРАВИЛА ПЕРЕВІЗНИКА – правила, інструкції та технології встановлені Перевізником, які використовуються під час повітряного перевезення Пасажирів та/або багажу, у тому числі ці правила повітряних перевезень Пасажирів і багажу, правила застосування тарифів, стандарти та настанови з обслуговування Пасажирів і багажу, порядок розгляду претензій та позовів.
ПРЕТЕНЗІЯ – складена у письмовій формі вимога зацікавленої особи про відшкодування шкоди (збитків), що виникла в результаті внутрішнього або міжнародного повітряного перевезення.
ПРОПОЗИЦІЯ (ЗАУВАЖЕННЯ) – індивідуальне або групове звернення фізичних чи юридичних осіб, яке містить рекомендації, поради щодо діяльності окремих підрозділів або Перевізника в цілому.
РЕГУЛЯРНЕ ПОВІТРЯНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (РЕГУЛЯРНИЙ РЕЙС) – повітряне перевезення, під час якого всі місця для перевезення Пасажирів, багажу і пошти доступні для загального платного користування, а перевезення здійснюється між одними і тими самими пунктами відповідно до опублікованого розкладу чи в установлені проміжки часу, або з частотою, яка свідчить про регулярність польотів.
РЕЙС ІЗ НАДЛИШКОМ БРОНІ – рейс, на який кількість Пасажирів, що мають підтверджене бронювання і прибули на реєстрацію до закінчення остаточного часу оформлення Пасажирів, перевищує кількість наявних місць на рейсі.
РОЗУМНІ ЗАХОДИ – адекватні заходи, які вживаються авіакомпанією з метою відвернення або зменшення шкоди (збитків) Пасажира.
РОЗУМНІ СТРОКИ – період часу, розумна межа тривалості якого при повітряному перевезенні Пасажира (багажу) становить дві години або більше – стосовно всіх рейсів дальністю до 1500 кілометрів; три години або більше – для всіх рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів; або чотири години або більше – для всіх інших рейсів.
РУЧНА ПОКЛАЖА (незареєстрований багаж) – багаж Пасажира, який під час перевезення перебуває в салоні повітряного судна за згодою Перевізника і під контролем Пасажира та засвідчується спеціальною биркою.
СЕГМЕНТ МАРШРУТУ – частина перевезення між двома пунктами, яка є складовою частиною повного маршруту і оформлюється на одному польотному купоні.
СКАРГА – звернення з вимогою про поновлення прав та захисту законних інтересів фізичних або юридичних осіб, які порушені діями/бездіяльністю посадових осіб Перевізника.
СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВА ЗАПОЗИЧЕННЯ (далі – CПЗ) (англ. Specіal Drawіng Rіghts, SDR, SDRs) – розрахункова грошова одиниця, яка використовується Міжнародним валютним фондом (далі – МВФ) і визначається як кошик валют, склад якого періодично переглядається МВФ для того, щоб він відображав відносне значення валют у світовій торгівлі та фінансових системах.
СПЕЦІАЛЬНИЙ ТАРИФ – опублікований Перевізником тариф, що має певні обмеження у частині його застосування.
СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ – умови перевезення Пасажирів і багажу, які виникають унаслідок невідповідності положень цих Правил правилам іншої країни, або якщо правилами іншої країни встановлений більш низький рівень щодо умов перевезень, ніж той, що встановлений цими Правилами, або якщо іншою країною вимагається дотримання її правил і при цьому ставиться під загрозу виконання договору перевезення.
СПЕЦІАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ ПАСАЖИРІВ – Пасажири, які потребують при перевезенні особливої уваги або наявності спеціального обслуговування під час перевезення.
СУБ’ЄКТ, ЩО НАДАЄ АГЕНТСЬКІ ПОСЛУГИ З ПРОДАЖУ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ (далі – АГЕНТ З ПРОДАЖУ) – юридична особа, яка здійснює діяльність з продажу повітряних перевезень за дорученням Перевізника або генерального агента на підставі договору.
СУБ’ЄКТ НАЗЕМНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ – суб’єкт авіаційної діяльності, який надає послуги з наземного обслуговування
ТАРИФ – сума, встановлена Перевізником за перевезення Пасажира, одиниці маси або обсягу багажу (вантажу) на відповідній повітряній лінії за відповідним класом обслуговування.
ТАРИФНІ НОРМАТИВИ – установлені й опубліковані Перевізником тарифи та правила їх застосування.
УЗГОДЖЕНІ МІСЦЯ ЗУПИНКИ – пункти (крім пунктів відправлення і призначення), які визначені у квитку або наведені в розкладі руху Перевізника як заплановані пункти зупинок на маршруті перевезення.
ЧАРТЕРНЕ ПОВІТРЯНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (ЧАРТЕРНИЙ РЕЙС) – нерегулярне повітряне перевезення, що здійснюється на підставі договору чартеру (фрахтування), за яким Перевізник надає фрахтівнику або фрахтівникам за плату визначену кількість місць або всю місткість повітряного судна на один або декілька рейсів для перевезення Пасажирів, багажу, вантажу або пошти, вказаних фрахтівником.
ЧАРТЕРНИЙ РЕЙС ІЗ БІЗНЕС-МЕТОЮ – чартерний рейс, для виконання якого вся ємність повітряного судна фрахтується однією фізичною або юридичною особою виключно для власних потреб (без права продажу ємності третій особі) з метою перевезення Пасажирів та/або вантажу і не розподіляється між іншими фрахтувальниками. При цьому кількість Пасажирів, які перевозяться, не може перевищувати 15 осіб, а вантаж – 2 тонни.
ШКОДА – збиток, спричинений при повітряному перевезенні, який може виникнути внаслідок:
– загибелі або тілесного ушкодження Пасажира;
– знищення, втрати, пошкодження зареєстрованого багажу або його частини;
– затримки у доставці Пасажира або його багажу в пункт призначення

ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ
E-145 – ПС типу Embraer 145
UMNR – Unaccompanied Minor – неповнолітня особа, яка подорожує без супроводу (підліток)
ПС – Повітряне судно
СПЗ – Спеціальні права запозичення
ІАТА – Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА)

3. ДОТРИМАННЯ ЗАКОНІВ І ВИМОГ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
3.1. Права та обов’язки Перевізника і Пасажирів регулюються:
– багатосторонніми і двосторонніми міжнародними договорами і угодами України;
– Повітряним кодексом України;
– Правилами повітряних перевезень Пасажирів і багажу, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 735 , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2219/22531;
– іншими законодавчими актами України;
– цими Правилами;
– угодами, однією зі сторін яких є Перевізник, і які стосуються перевезення Пасажира за укладеним договором.
Перевезення Пасажирів і багажу підпорядковуються дії відповідних законів, постанов, правил і приписів державних органів будь-якої країни, на територію, з території або через територію якої здійснюються такі перевезення.
При невідповідності будь-яких положень цих Правил положенням конвенцій, законів, постанов, правил і приписів, які не можуть порушуватися угодами сторін, такі положення залишаються дійсними лише в тому разі, якщо вони явно не суперечать вказаним конвенціям, законам, постановам, правилам і приписам.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ І БАГАЖУ
4.1. Ці Правила і Правила повітряних перевезень Пасажирів і багажу, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 р. № 735, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 р. за № 2219/22531, складають програму забезпечення якості під час повітряних перевезень Пасажирів і багажу.
4.2. Нові правила, стандарти, норми, технічні умови, технології, інструкції, керівництва стосовно повітряних перевезень Пасажирів і багажу повинні відповідати програмам забезпечення якості.

5. КВИТОК
5.1. Договір перевезення
5.1.1. Пасажирський квиток та багажна квитанція є підтвердженням укладення договору про перевезення та відображають його умови. Відсутність, помилковість в оформленні або втрата квитка та багажної квитанції не впливають на дійсність договору перевезення.
5.1.2. Квиток надає право Пасажиру на переліт відповідним рейсом (рейсами) і зобов’язує Перевізника здійснити відповідне перевезення Пасажира та його багажу, а також надати інші послуги, пов’язані з перевезенням, згідно до умов договору перевезення, крім випадків, визначених у п. 5.1.4 цих Правил.
5.1.3. Умови договору перевезення, що додаються до квитка, не повинні суперечити Монреальській конвенції, Повітряному кодексу України, Правилам МІУ та цим Правилам.
5.1.4. Особа не має права на переліт рейсом, а Перевізник або особа, уповноважена Перевізником, має право визнати квиток недійсним, якщо:
– особа пред’явить пошкоджений квиток або квиток, до якого було внесено зміни не Перевізником або його уповноваженим агентом з продажу;
– встановлено, що квиток придбано за фальшивою/краденою або недійсною платіжною карткою (кредитною карткою);
– особа не пред’явить квиток, який містить польотний купон на відповідний рейс, усі інші невикористані польотні купони, а також Пасажирський купон;
5.1.5. Квитки, що визнані недійсними з вини Перевізника, за потреби Пасажира в перевезенні підлягають переоформленню. Квитки, визнані недійсними з причини, яка не залежить від Перевізника, підлягають вилученню без переоформлення. У всіх випадках Перевізником або особою, що представляє його інтереси, складається акт, копія якого надається Пасажиру.
5.1.6. Особа, яка виявлена на борту повітряного судна без квитка або з квитком, який Перевізник визнав недійсним, підлягає висадці з літака.
5.1.7. Про виявлення на борту Пасажирів без квитків складається відповідний акт та повідомляється підрозділ уповноваженого органу з питань цивільної авіації, до компетенції якого належить здійснення контролю за забезпеченням авіаційної безпеки.
5.1.8. Пасажир зобов’язаний зберігати квиток та інші перевізні документи до закінчення перевезення, а у разі виникнення у нього претензії – до часу її вирішення. Квиток та інші перевізні документи, що видаються Пасажиру, повинні бути пред’явлені на першу вимогу уповноважених осіб експлуатанта (експлуатанта аеропорту, агента з обслуговування тощо).
5.2. Утрачений або зіпсований квиток
5.2.1. Особа, яка не має або не пред’являє дійсний, оформлений належним чином квиток, що містить Пасажирський і відповідні польотні купони, до перевезення не допускається.
5.2.2. У разі втрати або псування паперового квитка (або його частини) Пасажиром Перевізник за клопотанням Пасажира може замінити такий паперовий квиток (або його частину) шляхом видачі дубліката квитка за умови підписання Пасажиром угоди про відшкодування Перевізнику збитків до вартості оригіналу квитка, які зазнав або може зазнати Перевізник у зв’язку з використанням оригіналу квитка третьою особою. Якщо Пасажир не підписує таку угоду, Перевізник, який видає дублікат паперового квитка, має право вимагати від Пасажира сплатити його повну вартість. Перевізник має право на стягнення з Пасажира плати за послуги з оформлення дубліката паперового квитка, якщо втрата або псування не були зумовлені недбальством Перевізника (його агента).
5.2.3. Дублікат паперового авіаційного квитка видається тільки на невикористану частину перевезення. В дублікаті відтворюються всі дані квитка, виданого спочатку.
5.2.4. За оформлення дубліката паперового квитка на міжнародні рейси з Пасажира стягується сума в розмірі 50 доларів США або її еквівалент у місцевій валюті, якщо втрата або псування сталися не з провини Перевізника.
За оформлення дубліката паперового квитка на внутрішні рейси з Пасажира стягується сума в розмірі 25 доларів США або її еквівалент у місцевій валюті, якщо втрата або псування сталися не з провини Перевізника.
5.2.5. Дублікат квитка поверненню і переоформленню не підлягає. Збір за оформлення дубліката Пасажиру не повертається. Повернення коштів за дублікатом квитка здійснюється в претензійному порядку.
5.2.6. Перевізник має право відмовити Пасажиру у видачі дубліката квитка, якщо:
– Пасажир не підписав угоду, передбачену п. 5.2.2, і відмовився оплатити послуги з оформлення дубліката квитка;
– Пасажир вимагає видачі дубліката квитка в аеропорту в день здійснення рейсу, якщо до вильоту рейсу згідно з розкладом менше ніж три години або рейс здійснюється у години, коли офіс авіакомпанії, який повинен надати згоду, не працює.
5.2.7. У разі втрати, псування квитка, виданого іншим Перевізником, або будь-якої його частини, дублікат оформляється тільки при одержанні письмової згоди такого Перевізника.
5.2.8. Положення п.5.2.1 – 5.2.7 також поширюються на аналогічні ситуації з МСО.
5.3. Заборона передачі квитка
5.3.1. Квиток може бути використаний для перевезення лише тієї особи, прізвище та ім’я якої зазначені у квитку.
5.3.2. З метою виконання вимог п. 5.3.1 цих Правил, Перевізник має право вимагати від Пасажира ідентифікувати себе.
5.4. Строк чинності квитка
5.4.1. Строк чинності квитка включає в себе:
– загальний строк чинності квитка;
– строк чинності для перевезення.
5.4.2. Загальний строк чинності квитка дає право Пасажиру використати квиток для всіх операцій, передбачених цими Правилами, у тому числі для отримання місця на визначені рейс і дату, повернення вартості повністю або частково не використаного перевезення та інших розрахунків, що встановлені Правилами МІУ або цими Правилами.
5.4.3. Загальний строк чинності квитка охоплює період часу від моменту видачі квитка і до закінчення строку, який передбачений для отримання коштів за невикористаний квиток правилами застосування тарифів Перевізника.
5.4.4. Квиток з гарантованою датою вильоту дає право на перевезення Пасажира та його багажу від зазначеного в ньому початкового аеропорту, аеропорту трансферу, зупинки або аеропорту зворотного перевезення тільки в день і рейсом, які зазначені у квитку.
5.4.5. Квиток з відкритою датою дає право на перевезення з відповідного аеропорту тільки після здійснення бронювання та внесення до квитка Перевізником або уповноваженою ним на це особою дати вильоту та номера рейсу.
5.4.6. Квиток, виданий за нормальним тарифом, чинний для перевезення протягом одного року з дати початку перевезення, якщо частина квитка використана, або з дати його видачі – якщо не використаний весь квиток.
5.4.7. Квиток, виданий за спеціальним тарифом, чинний для перевезення лише до дати, визначеної у квитку, і на умовах, установлених правилами застосування тарифів Перевізника.
5.5. Продовження строку чинності квитка
5.5.1. Строк чинності квитка, незалежно від виду застосованого тарифу, продовжується, якщо Перевізник:
– не може надати місце на рейс, на який Пасажир має підтверджене бронювання;
– скасовує рейс, на який Пасажир має підтверджене бронювання;
– пропустить узгоджене місце зупинки;
– не виконує рейс у розумні строки понад час відправлення рейсу, який зазначений у квитку;
– своїми діями призведе до того, що Пасажир не встигне на пересадку на інший стикувальний рейс, на який Пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, де зазначено й попередній рейс;
– не може надати обслуговування відповідно до оплаченого класу обслуговування; у такому випадку в разі згоди Пасажира на подальше перевезення строк чинності його квитка має бути продовжено на час до виконання першого рейсу, на якому є місце для такого Пасажира в оплаченому класі обслуговування;
– у разі хвороби Пасажира або члена його родини, що подорожує разом з ним на повітряному судні, за умови пред’явлення відповідної довідки закладу охорони здоров’я.
5.5.2. Якщо Пасажир після початку подорожі не може її продовжити протягом строку чинності квитка для перевезення у зв’язку із хворобою чи іншими обставинами, Перевізник може продовжити строк чинності такого квитка до часу, коли Пасажир зможе продовжити подорож, або до першого рейсу Перевізника, на якому є місце в оплаченому класі обслуговування, після такої дати і з місця, де подорож була перервана. Факт хвороби чи інших обставин має підтверджуватися відповідною довідкою закладу охорони здоров’я. У такому випадку Перевізник також може продовжити строк чинності квитків осіб, які супроводжують такого Пасажира.
5.5.3. У разі смерті дружини (чоловіка) або члена сім’ї Пасажира, який не розпочав подорож, або в разі смерті Пасажира на маршруті особам, що супроводжують такого Пасажира, може бути продовжено строк чинності квитків, а також збільшено строк мінімального перебування у пункті події. Продовження строку чинності квитків має здійснюватися після одержання належним чином оформленого свідоцтва про смерть і на період, що не перевищує 45 днів з дати смерті Пасажира.
При застосуванні цих Правил членами сім’ї фізичної особи вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти, опікуни, баба, дід, рідні брати, сестри, онуки та інші утриманці, визнані згідно із законом. Також Перевізник може розширити перелік осіб, що належать до членів сім’ї померлого Пасажира.
5.6. Послідовність польотних купонів
5.6.1. Для перевезення Пасажир зобов’язаний пред’явити дійсний квиток із польотними та Пасажирським купонами.
5.6.2. Перевізник приймає польотні купони для перевезення Пасажира та його багажу лише послідовно, починаючи з першого аеропорту відправлення, визначеного у квитку.
5.6.3. Квиток, у якому Пасажиром порушено послідовність використання польотних купонів, визнається недійсним, якщо це не сталося з вини Перевізника чи його уповноваженого агента (з продажу та/або обслуговування).
5.6.4. Пасажирський купон і всі невикористані польотні купони, які раніше не було повернуто Перевізнику, залишаються у Пасажира протягом подорожі і мають бути надані Перевізнику на його запит. У разі порушення послідовності використання польотних купонів з вини Пасажира Перевізник має право відмовити у перевезенні та поверненні вартості невикористаних польотних купонів.
5.6.5. Якщо Пасажир відмовляється від перевезення на одному із сегментів маршруту, що призводить до порушення використання польотних купонів, і бажає скористатись іншими сегментами маршруту або зворотним рейсом, то Пасажир повинен попередити про це Перевізника та переоформити квиток.
5.7. Клас обслуговування
5.7.1. Перевізник повинен надати Пасажиру обслуговування згідно з оплаченим класом обслуговування. Перевізник (його агент з продажу) повинен повідомити Пасажира під час бронювання та/або оформлення квитка щодо обслуговування, яке надається у відповідному класі
5.7.2. Пасажир приймається до перевезення у класі обслуговування, визначеному у польотному купоні, на дату польоту і відповідний рейс, на який Пасажир має підтверджене бронювання.
5.7.3. Якщо квиток видається без підтвердженого бронювання (статус бронювання інший ніж “ОК”), місце бронюватиметься на запит Пасажира під час реєстрації за умови наявності такого місця в оплаченому класі обслуговування на відповідному рейсі. Якщо для здійснення бронювання замало часу, Пасажир може бути прийнятий до перевезення без здійснення бронювання.
5.7.4. Перевізник має право як з технічних, так і з комерційних причин підвищити або понизити клас обслуговування. У випадку пониження класу обслуговування Перевізник зобов’язаний якомога раніше повідомити про це Пасажира та запропонувати відповідну компенсацію з урахуванням положень п.15.5 цих Правил.
5.8. Строк і умови пред’явлення квитків з метою повернення сплачених сум
5.8.1. Квиток може бути пред’явлений Перевізнику для повернення сплачених сум за частково або повністю не використане перевезення, якщо таке повернення дозволяється правилами застосування тарифів:
– до початку перевезення, або
– протягом усього строку чинності квитка для перевезення, або
– протягом 30 днів після закінчення строку чинності квитка для перевезення.
– Перевізник, беручи до уваги обставини, що унеможливили пред’явлення квитка для здійснення операції з повернення коштів, може продовжити цей строк.
5.8.2. Повернення сум за невикористані квитки проводиться з дотриманням вимог правил застосування тарифів, встановлених Перевізником, про які Пасажир може дізнатися у агента, що оформлює квиток або ознайомитися самостійно на сайті Перевізника під час замовлення квитка.
5.8.3. Закінчення зазначеного у п 5.8.1 цих Правил строку не позбавляє Пасажира права на пред’явлення Перевізнику претензії відповідно до розділу 23 цих Правил.
5.9. Абревіатури
5.8.1. Найменування Перевізника (Публічне Акціонерне Товариство «Авіаційна компанія «Дніпроавіа»), може також наводитися у квитку у вигляді коду Перевізника: Z6.
5.8.2. Перевізник (його агент з продажу або агент з обслуговування) повинен довести до відома Пасажира під час бронювання (реєстрації) інформацію щодо повного найменування Перевізника, яке у квитку наведене у вигляді коду.

6. ЗУПИНКА НА МАРШРУТІ АБО УЗГОДЖЕННЯ МІСЦЯ ЗУПИНКИ (STOPOVER)
6.1. Зупинка на маршруті дозволяється за умови, що вона попередньо погоджена з Перевізником та зазначена у квитку.
6.2. Якщо Пасажир має квиток, виданий за нормальними тарифами, зупинки протягом строку чинності квитка дозволяється робити у будь-якому пункті маршруту.
6.3. Якщо Пасажир має квиток, виданий за спеціальним тарифом, і здійснює зупинку, то з Пасажира може стягуватися за це додаткова плата.

7. ТАРИФИ І ЗБОРИ
7.1. Тарифи, що використовуються, – це встановлені й опубліковані Перевізником або від імені Перевізника (або якщо не опубліковані, то розраховані згідно з тарифними нормативами Перевізника) тарифи на рейс або рейси з місця відправлення до місця призначення, зазначені у квитку, які чинні у день оплати квитка для відповідного класу обслуговування. Кожний тариф передбачає правила його використання, якими встановлюються строк дії квитка, умови використання тарифу та повернення сум за невикористану частину перевезення тощо.
Правила застосування тарифів Перевізника розміщені на сайті Перевізника www.dniproavia.com та доступні Пасажирам для ознайомлення.
7.2. Тарифи не включають транспортні послуги між терміналами аеропорту і між аеропортами та міськими терміналами.
7.3. Аеропортові збори (такси) за надання послуг Пасажирам під час обслуговування їх в аеропорту встановлюються та затверджуються відповідно до чинного законодавства.
7.4. Аеропортові збори (такси), збори (такси) Перевізника не входять до тарифу, а разом з тарифом становлять повну вартість перевезення.
7.5. Аеропортові збори (такси), збори (такси) Перевізника, встановлені за користування будь-якими послугами чи обладнанням, можуть включатися до вартості перевезення або сплачуватись окремо з наданням документа, який підтверджує оплату цих послуг.
7.6. Тарифи, збори (такси) на повітряне перевезення до/із та в межах України публікуються авіаперевізниками та аеропортами в АСБ/ГРС у валюті, яка схвалена уповноваженим органом з питань цивільної авіації та погоджена з Конференцією IATA з координації тарифної політики.
7.7. Розрахунки на території України за послуги з повітряних перевезень здійснюються відповідно до чинного законодавства України. Курс обміну валют встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

8. БРОНЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ, БАГАЖУ
8.1. Вимоги до бронювання
8.1.1. Бронювання місця на повітряному судні та перевізної ємності для перевезення наднормового багажу на визначені рейс і дату є обов’язковою умовою для перевезення Пасажира та багажу на повітряному транспорті.
8.1.2. Для бронювання використовуються АСБ/ГРС. Забронювати місця і тоннаж можна за допомогою стаціонарного та мобільного зв’язку, Інтернету, спеціалізованих автоматів самообслуговування тощо. Основною умовою застосування таких методів бронювання є відображення здійсненого бронювання у системі бронювання Перевізника.
8.1.3. Бронювання здійснюється у строки та в порядку, що встановлюються Перевізником. Внесення до бронювання паспортних даних здійснюється відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів України.
8.1.4. Перевізник або його агент з продажу повинен інформувати Пасажира (його представника) про строки сплати та оформлення квитка і про зміни у розкладі.
8.1.5. Доки Пасажир (його представник) не сплатив повної вартості перевезення, бронювання вважається попереднім і за потреби може бути анульовано з попередженням про це Пасажира.
8.1.6. У разі несплати вартості перевезення Пасажиром (його представником) у термін, що був призначений Перевізником (його агентом з продажу), бронювання анулюється без повідомлення про це Пасажира.
8.1.7. Якщо Пасажир не прибув на рейс (на реєстрацію або посадку у літак “No-show”), на який він має підтверджене бронювання, і не повідомив заздалегідь Перевізника про зміни щодо своєї подорожі, Перевізник має право анулювати бронювання на наступні сегменти маршруту або на зворотний рейс.
8.2. Особисті дані Пасажира
8.2.1. Під час бронювання Пасажир повідомляє Перевізнику чи його агенту з продажу необхідну інформацію щодо своїх персональних даних та особливих умов перевезення. Крім того, під час бронювання Пасажир зобов’язаний надати Перевізнику чи його агенту з продажу достовірні відомості щодо свого номера телефону, адреси та іншого можливого резервного контакту для здійснення своєчасного оповіщення та інформування Пасажира. У разі відсутності належного зв’язку з Пасажиром, що задокументовано Перевізником та підприємством зв’язку, Пасажир відповідає за наслідки несвоєчасного оповіщення та інформування щодо змін у перевезеннях.
8.2.2. У випадку відмови Пасажира від надання необхідної для бронювання інформації бронювання не здійснюється.
8.2.3. У межах, встановлених чинним законодавством України та країни прямування, особа, що здійснює продаж перевезень (Перевізник, агент з продажу), зобов’язана дотримуватися конфіденційності особистих даних Пасажира. При цьому Пасажир уповноважує Перевізника зберігати особисті дані про себе та надавати їх державним органам на їх запит або своїм службовцям, своїм агентам, іншим Перевізникам, провайдерам додаткових послуг для бронювання або переоформлення перевезень, одержання додаткових послуг, організації системи розшуку багажу та системи попередження/визначення шахрайства з перевізними документами, надання інформаційної допомоги щодо в’їзду/виїзду за маршрутом перевезення, які мають дотримуватись законодавства в сфері захисту персональних даних.
8.2.4. Забороняється введення до бронювання замість контактних даних Пасажира контактні дані агента з продажу.
8.3. Надання місця
8.3.1. Бронювання місця може бути як із закріпленням конкретного місця за Пасажиром на борту повітряного судна, так і без такого.
8.3.2. Перевізник має право змінити надане місце навіть після посадки Пасажира на борт повітряного судна з причин забезпечення безпеки і технічних причин.
8.3.3. У разі надання квитка з відкритою датою вильоту бронювання місця здійснюється на загальних підставах за наявності вільних місць на рейсі.
8.3.4. У разі якщо Пасажир має квиток з відкритою датою вильоту і звертається з проханням надати місце, а Перевізник не має такої можливості, то Перевізник або уповноважений агент з продажу повинен запропонувати Пасажиру здійснити бронювання на найближчий рейс, на якому є вільні місця.
8.3.5. Першочергове та позачергове право на отримання місця на рейс визначається згідно з чинним законодавством, а також Керівництвом з наземного обслуговування Пасажирів та багажу ПАТ «АК «Дніпроавіа» (п.2.6.3. «Пріоритет прийняття до перевезення Пасажирів, багажу та вантажів»).
8.4. Повторне підтвердження бронювання
8.4.1. Перевізник має право вимагати від Пасажира зробити повторне підтвердження зворотного вильоту. Рейси, на яких вводиться процедура підтвердження зворотного вильоту, встановлюються Перевізником. Пасажир повинен бути проінформований щодо необхідності підтвердження зворотного вильоту.
8.4.2. Повторне підтвердження зворотного вильоту не вимагається, якщо зворотний рейс передбачається менше ніж за 72 години або резервування здійснено на рейс менше ніж за 72 години до часу вильоту рейсу за розкладом.
Якщо Пасажир має декілька сегментів маршруту польоту, то підтвердження здійснюється для кожного сегмента.
8.4.3. Перевізник повинен повідомити Пасажира, коли і як можна зробити повторне підтвердження. Невиконання Пасажиром вимог Перевізника щодо повторного підтвердження бронювання дає право Перевізнику анулювати непідтверджене бронювання, але не раніше ніж за 72 години до вильоту рейсу за розкладом.

9. ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ
У разі відмови Пасажира від обслуговування повністю або від частини обслуговування на борту ПС і / або в аеропорту йому не може бути виплачена вартість надання цих послуг і не відшкодовуються витрати, понесені внаслідок такої відмови.
9.1. Обслуговування Пасажирів в аеропорту
9.1.1. Перевізник або агент з обслуговування повинен забезпечити Пасажирів в аеропорту візуальною та/або акустичною інформацією щодо:
– часу відправлення та прибуття повітряного судна;
– місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс;
– затримок або скасування рейсів і причин затримок та скасування рейсів;
– способів і маршрутів переходу між терміналами аеропорту або проїзду між аеропортами та з аеропорту до міста;
– правил та порядку проведення передпольотного та післяпольотного огляду Пасажирів і багажу;
– загальних правил виконання Пасажирами вимог, пов’язаних з прикордонним, митним, імміграційним, санітарно-карантинним, ветеринарним, фітосанітарним та іншими видами контролю, відповідно до застосованих законів;
– місця розташування кімнати матері та дитини, поста правоохоронних органів, довідкової, медпункту, вбиральні тощо;
– місця отримання багажу та дій Пасажира у разі затримки, пошкодження, знищення багажу.
9.1.2. Усі оголошення, що здійснюються в аеропортах України, виконуються українською мовою. У міжнародних аеропортах оголошення додатково виконуються англійською мовою та/або мовою країни, з/до якої виконується рейс.
9.1.3. В аеропорту Перевізник або агент з обслуговування забезпечує:
– реєстрацію Пасажирів та оформлення багажу до перевезення;
– наземне перевезення Пасажирів, їх багажу до місця стоянки повітряного судна та організовує посадку Пасажирів у повітряне судно і завантаження їх багажу;
– організацію висадки Пасажирів з повітряного судна та розвантаження багажу, їх наземне перевезення до відповідного термінала аеропорту прибуття і видачу багажу.
9.1.4. Час проведення реєстрації квитків (початок, закінчення) встановлюється Перевізником. Рекомендований час закінчення реєстрації зазначений у п.11.3 цих Правил.
9.1.5. Час закінчення посадки Пасажирів у повітряне судно встановлюється Перевізником, але цей час не може закінчуватися раніше ніж за 10 хвилин до часу вильоту рейсу, що зазначений у квитку.
9.1.6. Час початку та закінчення реєстрації і посадки у літак повинен бути зазначений у квитку або в іншому документі, що надається Пасажиру під час продажу квитка.
9.2. Обслуговування Пасажирів на борту повітряного судна
9.2.1. Загальні положення
9.2.1.1. Перевізник надає Пасажирам на борту ПС комплекс послуг залежно від типу та облаштування ПС, тривалості польоту, часу доби, протягом якої проходить політ, а також класу обслуговування, що зазначений у квитку.
9.2.1.2. Перевізник самостійно встановлює та змінює норми та обсяги послуг, що надаються Пасажирам за класами обслуговування на борту ПС. Перевізник (його агент з продажу) повинен повідомити Пасажира під час бронювання та/або оформлення квитка щодо обсягу послуг і порядку їх надання у відповідному класі.
9.2.1.3. Перевізник на борту ПС має забезпечити:
– обладнанням Пасажирського салону ПС технічними засобами та системами забезпечення безпеки Пасажирів; підтримку відповідного температурного режиму в салоні, засобами індивідуального користування для Пасажирів (індивідуальне освітлення, вентилятор, столик для харчування, система прив’язних ременів безпеки, кисневих масок тощо);
– підтримку належного санітарно-гігієнічного стану салону ПС;
– справність та укомплектованість обладнання, інвентарю та засобів обслуговування Пасажирів;
– наявність місць для Пасажирів з дітьми
– надання послуг, які створюють комфорт та відповідають тривалості польоту.
У зв’язку з малою ємністю ПС Е145 Перевізник немає можливості встановлювати люльки для немовлят та розміщувати хворих та інвалідів на ношах
9.2.1.4. Перевізник забезпечує обслуговування Пасажирів на борту ПС підготовленим персоналом у достатній кількості, у тому числі надання долікарської допомоги, а також для забезпечення безпеки польоту відповідно до чинних норм та правил цивільної авіації України.
9.2.1.5. На борту повітряного судна Перевізник забезпечує надання таких безкоштовних послуг:
− допомога Пасажирам під час посадки або висадки до/з ПС (знаходження місця, розміщення ручної поклажі тощо);
− інформаційно-довідкове обслуговування – своєчасне і достовірне інформування Пасажирів щодо правил поведінки на борту ПС, послуг, що надаються, умов польоту, використання аварійно-рятувального обладнання, місця розташування у салоні ПС індивідуальних засобів захисту та надувних трапів, якщо ПС обладнане надувними трапами, місцезнаходження основних та запасних виходів, умов покидання ПС в аварійних ситуаціях;
− індивідуальне обслуговування;
− перша долікарська допомога;
− надання прохолодних напоїв;
− забезпечення Пасажирів м’яким інвентарем та засобами обслуговування в польоті;
− надання Пасажирам періодичних видань (газети, журнали, рекламна продукція);
− трансляція музичних програм (за наявності відповідного обладнання).
9.2.1.6. Обслуговування Пасажирів на борту ПС ПАТ «АК «Дніпроавіа» здійснюється у таких класах:
преміум- класі;
економічному класі.
9.2.1.7. Перевізник може надавати Пасажиру додаткові послуги підвищеної комфортності у польоті. Перелік додаткових послуг підвищеної комфортності, порядок їх надання та оплати встановлюються Перевізником. Перевізник інформує Пасажирів у вибраний ним спосіб про додаткові послуги.
9.2.1.8. Перевізник забезпечує наявність візків для переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями на борту ПС (окрім E-145 у зв’язку з недостатніми габаритами дверей та проходів між рядами ПС).
9.2.1.9. Перед кожним рейсом Перевізник забезпечує:
− чистоту в Пасажирському салоні ПС, наявність підголівників на кріслах;
− справність та укомплектованість стаціонарним та знімним обладнанням, засобами обслуговування та м’яким інвентарем;
− наявність прохолодних напоїв, а для рейсів, де передбачене харчування – харчуванням за нормами, установленими Перевізником;
− обігрів/охолодження Пасажирського салону.
9.2.1.10. Перевізник забезпечує протягом всього польоту:
− Наявність води у буфет-кухні та туалеті (на ПС типу Е-145 наявність гарячої води не передбачено);
− відповідність тиску в Пасажирському салоні та швидкості його зміни встановленим нормам;
− температуру повітря в салонах не нижче ніж 18 і не вище ніж 25 градусів за Цельсієм;
− чистоту і порядок в Пасажирському салоні;
− постійний контроль за виконанням Пасажирами правил поведінки на борту ПС.
9.2.1.11. Усі види рекомендованих (додаткових) послуг повинні надаватися без шкоди для безпеки польотів та виконання обов’язкових послуг.
9.2.1.12. Обслуговування Пасажирів у салоні преміум-класу здійснюється в окремому салоні, що розташовується у передній частині ПС. Салон обладнаний кріслами, передбаченими для салону економічного класу. Відстань між кріслами (між двома передніми ніжками крісел) не менше ніж 73,66 см (29 дюймів). Салон преміум-економ класу відділяється від салону економічного класу м’яким переділом.
9.2.1.13. Пасажирам преміум-класу спеціально підготовленими бортпровідниками надається обслуговування, а саме:
− індивідуальний набір журналів та газет;
− ковдра, подушка (незалежно від тривалості польоту);
− волога серветка для рук перед прийомом харчування;
− алкогольні та прохолодні напої в асортименті.
9.2.1.14. Салон економічного класу розташовується за салоном преміум-економ класу. Розміщення Пасажирів здійснюється в Пасажирському салоні зі стандартними кріслами. Відстань між кріслами (між двома передніми ніжками крісел) не менше ніж 73,66 см (29 дюймів)
9.2.2. Розподіл місць на борту ПС
9.2.2.1. Місця на борту ПС надаються таким чином, щоб Пасажири спеціальних категорій не заважали, а інші Пасажири мали змогу надати їм допомогу при проведені евакуації у аварійній ситуації.
9.2.2.2. Заборонено розміщувати в рядах, розташованих біля аварійних виходів, такі категорії Пасажирів:
– з обмеженими фізичними можливостями;
– з великою надмірною вагою;
– дітей (віком до 14 років) у супроводі дорослих та без супроводу, включаючи немовлят;
– вагітних;
– які не розуміють / погано розуміють українську/російську/англійську мови;
– депортованих осіб;
– із живими тваринами;
– які в силу свого віку не можуть швидко рухатися.
9.2.2.3. Заборонено розміщувати Пасажирів спеціальних категорій таким чином, щоб вони у випадку аварійної ситуації залишали літак через аварійні виходи на крило.
9.2.2.4. Заборонено розміщувати на місцях біля проходу:
– Пасажирів з обмеженими фізичними можливостями;
– Пасажирів з великою надмірною вагою;
– депортованих осіб;
– дітей.
9.2.2.5. Заборонено надавати подвійні місця дітям на рейсах Перевізника.
9.2.2.6. Заборонено розміщувати Пасажирів із живими тваринами біля кухні та туалету.
9.2.2.7. Пасажирам з дітьми у віці до двох років надаються місця обладнані додатковою кисневою маскою.
9.2.3. Харчування і обслуговування напоями
9.2.3.1. Надання прохолодних напоїв є обов’язковою безкоштовною послугою. На кожну годину польоту мінімальна норма надання прохолодних напоїв становить 100 мл та в разі відсутності харчування – 150 мл на годину польоту. У період з 15 квітня до 14 жовтня включно норма надання прохолодних напоїв збільшується до 150 мл.
9.2.3.2. Пасажири можуть бути забезпечені харчуванням та гарячими напоями за нормами, встановленими Перевізником.
9.2.3.3. Заборонено вживати на борту ПС алкогольні напої, якщо їх не подав персонал Перевізника.
9.3. Переривання польоту через хворобу Пасажира
9.3.1. Для надання першої долікарської допомоги Перевізник забезпечує наявність на борту ПС типу Е-145 1 (однієї) аптечки першої допомоги.
9.3.2. При перериванні польоту в аеропорту транзиту з причини поганого самопочуття, поранення Пасажира або за наполяганням лікаря всі витрати (наземне перевезення, готель, харчування, госпіталь) несе Пасажир.
9.4. Поведінка в польоті
9.4.1. Поведінка Пасажира на борту ПС має бути такою, яка не становить небезпеки або не загрожує іншим особам, речам, ПС або його екіпажу.
Пасажир не має права заважати екіпажу при виконанні ним своїх службових обов’язків і має виконувати вказівки Командира ПС та екіпажу щодо гарантування безпеки польоту ПС та безпечного і комфортабельного польоту Пасажирів.
Пасажир має відмовитися від поведінки, яка може викликати або викликає протест інших Пасажирів.
9.4.2. З метою запобігання виникнення перешкод для роботи бортового навігаційного та електронного обладнання на борту ПС забороняється користуватися наступними електронними пристроями протягом усього польоту:
1). Будь-яке обладнання, що містить антени:
– AM/FM/TV передавачі та/або приймачі
– радіомікрофони
– мобільні телефони
– пульти управління (наприклад, для іграшок)
– бездротові миші
– GPS приймачі
– пристрої Bluetooth
2). Громіздкі та важкі електронні прилади.
3). Периферійні пристрої для ПК або гри, що підключаються за допомогою кабелю.
Медичне обладнання, наприклад, серцеві стимулятори, слухові прилади тощо можуть використовуватися без обмежень.
9.4.3. На борту ПС Пасажир не має права бути в стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного сп’яніння або під впливом будь-якої іншої речовини), який може призвести до небезпеки або становить небезпеку для інших Пасажирів, речей, ПС або його екіпажу.
Вживання будь-яких алкогольних напоїв на борту повітряного судна дозволяється лише у кількості, що пропонується Перевізником відповідно до класу обслуговування.
9.4.4. Паління на всіх рейсах Перевізника забороняється в тому числі використання електронних сигар.
9.4.5. Якщо Пасажир не дотримується положень пунктів 9.4.2 – 9.4.4 Перевізник має право вжити заходів, яких вимагає ситуація і які Перевізник буде вважати необхідними для попередження такої поведінки. До таких заходів можуть належати:
– обмеження переміщення Пасажира по салонах ПС;
– висадка Пасажира;
– відмова в посадці Пасажира на борт ПС у будь-якому пункті за маршрутом перевезення;
– передача Пасажира місцевим державним правоохоронним органам для вжиття відповідних заходів впливу;
– застосування до Пасажира заходів адміністративного та цивільно-правового впливу (притягнення до адміністративної відповідальності, звертання до суду про відшкодування збитків).
9.4.6. Якщо внаслідок недозволеної поведінки Пасажира, Перевізник був змушений вчинити певні дії, які потягли за собою додаткові витрати, Пасажир зобов’язаний відшкодувати Перевізнику такі витрати.
9.5. Вимоги з техніки безпеки на борту повітряного судна
9.5.1. ПС повинно бути забезпечене необхідним комплектом аварійно-рятувального обладнання та засобами екстреної евакуації Пасажирів в аварійній ситуації.
9.5.2. Забороняється приймати на борт ПС тару, інвентар та обладнання, для яких не передбачено гнізд, стелажів або спеціальних кріплень.
9.5.3. Максимальна кількість осіб на борту ПС не повинна перевищувати кількості крісел та сидінь, забезпечених прив’язними ременями.
9.5.4. Перед злетом, посадкою і в особливих випадках Пасажири зобов’язані застебнути прив’язні ремені, бортпровідники – проконтролювати застебнуте положення і натягнення ременів у кожного Пасажира. Діти до двох років, які перевозяться без надання окремого місця, розміщуються на колінах у дорослого Пасажира та повинні бути пристебнуті додатковим ременем / ременем-петлею.
9.5.5. На кожному рейсі бортпровідники повинні:
− своєчасно і правильно інформувати Пасажирів щодо місць розміщення аварійного обладнання і правил його використання;
− ознайомити Пасажирів з інструкцією з техніки безпеки;
− ретельно оглянути всі Пасажирські приміщення ПС з метою виявлення сторонніх речей;
− під час прийому та розміщення Пасажирів в ПС ретельно дотримуватись вимог центрування, не допускати розміщення громіздких речей на багажних полицях та розміщення будь-яких речей в проходах, біля вхідних дверей та запасних виходів;
− під час польоту в зоні турбулентності вимагати, щоб Пасажири знаходились в кріслах із застебнутими ременями безпеки;
− в екстремальних ситуаціях зберігати самовладання, упевненість в своїх діях і в собі; дії бортпровідників повинні бути чіткими, голос спокійним, слова переконливими;
− перед посадкою Пасажирів до ПС та висадкою з нього перевірити правильність установки трапа;
− перед злетом та посадкою повітряного судна перевірити правильність установки та надійність кріплення обладнання та інвентарю;
− не допускати ходіння Пасажирів по салону під час набору висоти та зниження ПС.
9.5.6. Перевізник повинен забезпечити безпеку в салоні, належне та надійне розміщення ручної поклажі, багажу, знімного обладнання, м’якого інвентарю та засобів обслуговування.

10. ПЕРЕВЕЗЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КАТЕГОРІЙ ПАСАЖИРІВ
На всіх Пасажирів спеціальних категорій та їх багаж поширюються загальні умови перевезень. Викладені нижче правила стосуються лише особливостей, пов’язаних із наданням особливих зручностей і безпеки перевезень, застосуванням тарифів і виконанням вимог державних органів.
10.1. Перевезення Пасажирів з обмеженими фізичними можливостями або інвалідів
10.1.1. Пасажир зобов’язаний самостійно до здійснення подорожі визначитися з можливістю використовувати повітряний транспорт виходячи зі стану свого здоров’я. Перевізник повинен надати важливу інформацію про рейс у прийнятних форматах.
10.1.2. Перевізник не несе відповідальності за погіршення стану здоров’я Пасажира або інші наслідки, які можуть статися з Пасажиром під час посадки у літак, здійснення перельоту або після завершення повітряного та наземного перевезення у межах аеропорту внаслідок віку Пасажира, його психічного або фізичного стану.
10.1.3. Пасажир, фізичний стан якого викликає у Перевізника занепокоєння (тяжкохворі, хворі на ношах та інші), допускається до повітряного перевезення у разі пред’явлення відповідної довідки закладу охорони здоров’я про те, що йому не протипоказано перевезення повітряним транспортом, а в окремих випадках і про те, що його захворювання не загрожує оточуючим.
10.1.4. На регулярних рейсах АК Пасажири, які потребують транспортування на ношах, не приймаються до перевезення у зв’язку з малою ємністю ПС.
10.1.5. Запит про необхідність допомоги під час транспортування хворого повинен направлятися Перевізнику:
для хворих з обмеженими фізичними можливостями – не пізніше ніж за 48 годин до відправлення рейсу. Перевізник зобов’язаний надати відповідь не пізніше ніж за 24 години та сповістити агента з продажу, який зробив бронювання та здійснив запит про надання відповідного обслуговування, а також аеропорти відправлення, призначення та транзиту. Якщо подія, яка призвела до втрати рухливості, сталась менше ніж за 24 години до вильоту, питання щодо можливості перевезення вирішується в оперативному порядку за номерами телефонів, що повинні бути розміщені на сайті Авіакомпанії.
10.1.6. Пасажири з обмеженими фізичними можливостями, які з медичних показань потребують під час всього перевезення додаткового кисню, до перевезення не приймаються.
10.1.7. Кількість Пасажирів з обмеженими фізичними можливостями на рейсах Перевізника не може бути більшою ніж 5 осіб, що подорожують у супроводі; та не більш ніж 2 особи, що подорожують без супроводу.
10.1.8. Особа з психічними розладами приймається до перевезення тільки у супроводі особи, яка має достатню фізичну силу та підготовлена до вжиття, за необхідністю, заходів впливу на особу, яку вона супроводжує.
10.1.9. Сліпий або глухий Пасажир може без доплати перевезти собаку-поводиря в Пасажирському салоні ПС за умови наявності документа, що підтверджує спеціальну підготовку такого собаки і за умови, що під час польоту такий собака буде перебувати біля його ніг у наморднику і на повідку (див. п.13.18. цих Правил).
Собаці-поводирю не може бути надане окреме крісло.
10.1.10. При перевезенні Пасажира із собакою-поводирем Перевізник має право вимагати подання документа, який підтверджує необхідність супроводження Пасажира таким собакою.
10.1.11. Перевізник забезпечує наявність візків для переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями на борту ПС (окрім E-145 у зв’язку з недостатніми габаритами дверей та проходів між рядами ПС).
10.2. Перевезення вагітних, жінок після пологів та новонароджених
10.2.1. Перевезення вагітних жінок здійснюється на загальних умовах, якщо строк вагітності у них не перевищує 35 тижнів, а в разі багатоплідності – 32 тижнів.
10.2.2. Перевезення вагітних жінок, які перебувають на останньому місяці вагітності, а також жінок, у яких існує невизначеність терміну пологів або попередні пологи були з ускладненнями, можливе при наданні письмового дозволу лікаря (медична довідка повинна бути видана не раніше ніж за 7 днів до польоту).
10.2.3. Перевезення на ПС Перевізника породіль і новонароджених дітей протягом перших
7 днів після пологів заборонено.
10.2.4. Для перевезення на ПС дітей, народжених раніше строку, потрібна медична довідка, що підтверджує безпеку їх перевезення повітряним транспортом.
10.3. Перевезення дітей
10.3.1. Дітьми на повітряному транспорті вважаються немовлята (infant – INF) до 2 років та діти (children – CHD) віком від 2 до 12 років.
10.3.2. Вік дитини визначається на дату початку перевезення від аеропорту відправлення, зазначеного в перевізному документі.
10.3.3. Діти віком до 2 років перевозяться без надання окремого місця, а віком від 2 до 12
років – на окремому місці.
10.3.4. Пасажирам з дітьми до 2 років надаються місця, обладнані додатковою кисневою маскою.
10.3.5. Кожний дорослий Пасажир має право на перевезення з собою тільки одного немовляти без надання окремого місця. При цьому одному дорослому Пасажиру дозволяється перевозити з собою не більше двох немовлят – одного без надання окремого місця, а другого на окремому місці з оплатою такого перевезення за правилами, що встановлені Перевізником для перевезення дітей віком від 2 до 12 років. Немовля, для якого було оплачено окреме місце, повинно перевозитися в автомобільному кріслі для перевезення дітей, що сертифіковане для використання його на повітряному транспорті/ дитячій люльці. У разі відсутності у Пасажира такого автомобільного крісла і невиконання ним зазначених умов Перевізник має право відмовити в перевезенні немовляти на окремому місці.
10.3.6. Максимальна кількість немовлят, що дозволяється до перевезення на рейсах Перевізника, визначається кількістю додаткових кисневих масок, рятувальних жилетів та дитячих ременів безпеки на кожному типу ПС.
10.3.7. Діти можуть перевозитися як у супроводі, так і без супроводу дорослого Пасажира за умови дотримання вимог, визначених у п.п. 10.3.8 – 10.3.13 цих Правил.
10.3.8. Діти до 5 років без супроводу дорослих Пасажирів на рейсах Перевізника не приймаються.
10.3.9. Супроводжувати дитину може Пасажир у віці не молодше 18 років.
10.3.10. За категорією “дитина, що перевозиться без супроводу” до перевезення приймаються діти віком від 5 до 14 років (під час подорожі по Україні) та діти віком від 5 до 16 років (що виїжджають за межі України) на всі рейси Перевізника та код-шерінгові рейси під кодом Перевізника за умови:
– їх супроводжують в аеропорт відправлення батьки/законні представники або уповноважені ними особи, які залишаються з дитиною до вильоту ПС;
– їх зустрічають в аеропорту призначення батьки/законні представники;
– батьки/законні представники виконали пов’язані з перевезенням процедури та формальності (у повному обсязі заповнена «Заява про перевезення дитини без супроводу»);
– батьки/законні представники оплатили перевезення дитини у відповідності до п.10.3.12 цих Правил.
10.3.11. На трансферні рейси Перевізника діти, що перевозяться без супроводу приймаються за умови виконання вимог п.10.3.8 – 10.3.13 цих Правил та якщо:
– підтверджене бронювання на станції трансферу;
– трансфер не пов’язаний з переїздом до іншого аеровокзалу/аеропорту;
– трансфер не пов’язаний з ночівлею у пункті трансферу.
10.3.12. За перевезення дітей, що перевозяться без супроводу у віці від 5 до 12 років стягується конфіденційний або опублікований дорослий тариф без застосування будь-яких знижок. Додаткову оплату не стягувати.
За перевезення дітей, що перевозяться без супроводу старше 12 років стягується плата за додаткову послугу UMNR. Оформлення авіаквитків здійснювати за конфіденційним або опублікованим дорослим тарифом без застосування будь-яких знижок.
Послуга супроводження є обов’язковою та підлягає оплаті незалежно від пункту вильоту:
– при перевезенні дітей від 12 до 14 років для внутрішніх рейсів по Україні – 15USD за OW;
– при перевезенні дітей від 12 до 16 років для міжнародних рейсів – 50 USD за OW;
10.3.13. Дитині без супроводу надається окреме місце в Пасажирському салоні і дозволяється безоплатне перевезення багажу згідно з установленими нормами для дорослого Пасажира.
10.3.14. За бажанням батьків (законних представників) умови перевезення дітей без супроводу можуть бути поширені на перевезення дітей віком від 14 до 16 років на рейсах в межах України.
10.4. Перевезення молодіжних груп
10.4.1. Молодіжні групи рекомендується розміщувати в салоні ПС окремо від інших Пасажирів. У разі наявності на рейсі вільних місць дозволяється заблокувати кілька рядів у зоні між окремою групою та іншими Пасажирами.
10.4.2. Місця для групи Пасажирів надаються, починаючи із середини і до кінця салону ПС. У випадку недостатньої кількості місць члени групи розміщуються в передній частині салону ПС.
10.5. Перевезення Пасажирів, пов’язане з трагічними обставинами
10.5.1. Пасажири, які прямують «за трагічними обставинами» (смерть найближчих родичів, супровід труни), можуть бути прийняті до перевезення поза чергою.
При цьому Перевізник має право вимагати документи, які підтверджують наявність таких обставин.
10.5.2. Бронювання на зворотний рейс для цієї категорії Пасажирів здійснюється на загальних підставах.
10.6. Перевезення Пасажирів на умовах непідтвердженого бронювання (“STAND-BY”- “SB” та “SEAT AVAILABLE” – “SA”).
10.6.1. Пасажири з квитками “STAND-BY” не можуть бути прийняті до перевезення за рахунок комерційного завантаження рейсу.
10.6.2. Пасажири, які обслуговуються на умовах непідтвердженого бронювання, реєструються в аеропорту та приймаються до перевезення після реєстрації Пасажирів, які мають квитки з підтвердженим бронюванням на цей рейс (при наявності вільних місць на рейсі).
10.6.3. Пасажири з умовами перевезення “STAND-BY” приймаються до перевезення згідно з пріоритетами, встановленими Авіаперевізником. Більш детальну інформацію про це можна дізнатися в представництві Авіаперевізника або касах продажу.
10.7. Пасажири, яким відмовлено у в’їзді в країну.
Пасажири, яким відмовлено у в’їзді в країну, приймаються до перевезення у відповідності до п.21.2 цих Правил.
10.8. Депортовані особи
10.8.1. Вартість квитка для перевезення депортованих осіб сплачують органи державної влади країни, яка прийняла рішення про депортацію.
10.8.2. Перевізнику до початку перевезення повинна бути надана вся інформація щодо наявності на рейсі потенційно небезпечних Пасажирів, які здійснюють переліт у примусовому порядку. У разі перевезення на повітряному судні осіб, що перебувають під вартою, у польотних документах потрібно зробити відповідні записи.
10.8.3. Перевізник має право відмовити у перевезенні депортованих осіб відповідно до п.12.1 цих Правил, якщо відсутні необхідні для перевезення документи або є підстави вважати, що депортовані можуть становити загрозу безпеці життя і здоров’ю інших Пасажирів або завдати шкоду безпеці польоту.
10.8.4. Забороняється відмовляти в перевезенні потенційно небезпечних Пасажирів з причин заміни чи зміни конфігурації повітряного судна тощо.
10.8.5. Депортовані особи перевозяться тільки в економічному класі салону повітряного судна. У разі перепродажу квитків забороняється підвищення класу обслуговування для цієї категорії Пасажирів.
10.8.6. Доставка та посадка на борт повітряного судна цієї категорії Пасажирів здійснюються до загальної посадки Пасажирів, висадка з борту здійснюється в останню чергу після висадки інших Пасажирів рейсу.
10.8.7. Заборонено обслуговування цієї категорії Пасажирів алкогольними напоями та надання їм металевих столових приборів і гарячого харчування.
10.8.8. Місця цій категорії Пасажирів надаються у хвостовій частині Пасажирського салону ПС. При наявності можливості потенційно небезпечні Пасажири повинні бути відокремлені від інших Пасажирів одним/кількома рядами вільних крісел.
10.8.9. Потенційно небезпечні Пасажири не приймаються до перевезення на рейси, якими перевозяться групи дітей, VIP особи.
10.8.10. Депортовані особи приймаються Перевізником тільки до прямого повітряного перевезення за наступних умов:
– відповідний орган державної влади, який здійснює депортацію, не менше ніж за 24 години до виконання рейсу повідомив Перевізника та подав про депортованих достатню інформацію (номер рейсу, кількість депортованих, причини депортації, наявність серед депортованих осіб, які притягувалися до кримінальної відповідальності, наявність інфекційних хворих та психічно хворих та перелік посадових осіб, які супроводжують депортованих);
– наявні всі необхідні для прийняття до перевезення документи.
10.8.11 Депортовані особи приймаються Перевізником до трансферного повітряного перевезення у відповідності до пункту 10.8.2 та за умови, що:
– бронювання перевезення підтверджене на всіх ділянках маршруту;
– трансфер не пов’язаний з переходом/переїздом до іншого терміналу або аеропорту;
– трансфер не пов’язаний з ночівлею у пункті трансферу, мінімальний час стикування рейсів не може бути менше, ніж передбачається для цього аеропорту, та має додатково враховуватися час для транспортування і розміщення таких осіб у пункті пересадки на інший рейс;
– стикування у пункті трансферу не порушене.
10.8.12. Роз’єднувати депортовані родини під час перевезення заборонено. У випадку перевезення великих депортованих родин дозволяється перевищення максимальної кількості цивільних депортованих на одному рейсі.
10.8.13. Особи, що перебувають під вартою, приймаються для перевезення у кількості не більше однієї особи на рейсі та у супроводі не менше двох конвоїрів (уповноважених осіб відповідного державного органу).

11. РЕЄСТРАЦІЯ ПАСАЖИРІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ БАГАЖУ
11.1. Для перевезення Пасажирів та оформлення багажу Перевізник або агент з обслуговування відповідно до договору забезпечує проведення реєстрації Пасажирів та оформлення багажу із застосуванням автоматизованих систем контролю відправлень (DCS).
11.2. Пасажир допускається до перевезення за наявності квитка, оформленого відповідним чином, та документа, що посвідчує особу Пасажира.
11.3. На міжнародні рейси Перевізника реєстрація починається за 2 години і закінчується за 40 хвилин до відправлення літака.
На внутрішні рейси (по Україні) реєстрація починається за 1г 30хв. і закінчується за 30 хвилин до відправлення літака.
11.4. Для дотримання формальностей, пов’язаних із процедурою відльоту, Пасажир має прибути до місця проведення реєстрації і пропускного пункту з необхідними документами для подорожі не пізніше ніж у час, визначений у п. 11.3 цих Правил. Якщо Пасажир прибуде до місця реєстрації і пропускного пункту після закінчення остаточного часу оформлення Пасажирів або з’явиться без необхідних документів для подорожі, то Перевізник матиме право анулювати бронювання і не зобов’язаний затримувати рейс. Перевізник зобов’язаний попередити Пасажира про час закінчення реєстрації.
11.5. Реєстрація Пасажирів та оформлення багажу здійснюються на підставі квитка та документа, що посвідчує особу Пасажира, а саме: для громадян України – паспорт громадянина України (для виїзду за кордон та повернення до України -– паспорт громадянина України для виїзду за кордон), проїзний документ дитини; дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу; для іноземця та особи без громадянства, які перебувають в Україні, – паспортний документ іноземця, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання.
11.6. Перевізник зобов’язаний здійснювати перевірку документів та у разі відсутності відповідним чином оформлених віз для в’їзду (транзиту) або документів, необхідних для подорожі, відстороняти особу від польоту. У такому випадку відмова від польоту вважатиметься добровільною.
11.7. Перевізник не несе відповідальності перед Пасажиром за витрати і збитки у зв’язку з невиконанням Пасажиром вимог п. 11.4 цих Правил.
11.8. Перевізник має право перевірити документи Пасажира для перевезення, тобто паспорт, візи, довідки про стан здоров’я і щеплення, дозволи на пересування для неповнолітніх дітей і таке інше на предмет відповідності вимогам властей у пунктах відправлення, трансферу і призначення, навіть якщо перевезення Пасажира в кінцевий пункт здійснюється іншим Перевізником.
11.9. Представник Перевізника має право приймати Пасажирів до перевезення пізніше ніж установлено у конкретному аеропорту, за умови забезпечення відправлення рейсу строго за розкладом.
11.10. Під час реєстрації за бажанням Пасажира або на вимогу Перевізника може бути змінений клас обслуговування Пасажира. При цьому враховуються положення п.15.5 цих Правил.
11.11. Під час реєстрації Пасажиру надається посадковий талон, у якому зазначаються його прізвище та ім’я, код ІАТА або код ІСАО Перевізника, номер рейсу, дата та час відправлення, час закінчення посадки у ПС, номер виходу на посадку і номер посадкового місця (за наявності) на борту ПС.
11.12. Посадкове місце, яке бажає зайняти Пасажир у салоні ПС відповідно до класу обслуговування, може бути надане тільки за наявністю можливості.
11.13. Час закінчення посадки в повітряне судно складає 10 хв. до відправлення літака за встановленим розкладом. У разі запізнення Пасажира на посадку в повітряне судно Перевізник має право не приймати такого Пасажира до перевезення і не зобов’язаний затримувати рейс. У разі запізнення Пасажира або неприбуття на посадку у ПС вважається, що Пасажир добровільно відмовився від польоту, крім випадків, якщо це сталося з вини Перевізника або суб’єкта наземного обслуговування.
11.14. Під час реєстрації Пасажирів та оформлення багажу Пасажир зобов’язаний пред’явити для зважування весь багаж, який передбачається для перевезення, крім речей, зазначених у п. 13.2.3 цих Правил.
11.15. Перевізник або агент з обслуговування зобов’язаний зазначити у багажній квитанції квитка кількість і вагу прийнятого до перевезення багажу та видати на зареєстрований багаж відривний талон ідентифікаційної багажної бирки. За наявності у Пасажира квитка в електронному вигляді відомості щодо кількості та ваги багажу зазначаються в електронному вигляді.
11.16. Для позначення особливих умов перевезення зареєстрованого багажу додатково до ідентифікаційної багажної бирки кріпиться спеціальна попереджувальна багажна бирка без номера. На речі, що перебуватимуть під час польоту разом з Пасажиром у салоні повітряного судна і які дозволені до перевезення відповідно до Розділу 13 цих Правил, прикріпляється спеціальна бирка без номера.
11.17. Після реєстрації та оформлення багажу відповідальність за цілісність зареєстрованого багажу покладається на Перевізника.
11.18. За перевезення багажу, що перевищує встановлену Перевізником норму безкоштовного провезення, стягується плата за тарифом, встановленим Перевізником. Оплата перевезення такого багажу оформлюється квитанцією про оплату наднормового багажу або ордером різних зборів.

12. ВІДМОВА В ПЕРЕВЕЗЕННІ ПАСАЖИРА ТА БАГАЖУ
12.1. Право відмови в перевезенні
12.1.1. Перевізник має право відмовити в перевезенні на будь-якому етапі перевезення, анулювати бронювання або зняти Пасажира з борту повітряного судна, якщо така дія необхідна:
1) для дотримання чинних законів країни вильоту, прильоту або транзиту;
2) на вимогу відповідних державних органів України;
12.1.2. Для забезпечення безпеки польоту Перевізник має право відмовити в перевезенні на будь-якому етапі перевезення, анулювати бронювання або зняти Пасажира з борту ПС, виходячи з власних обґрунтованих рішень, якщо:
– психічний чи фізичний стан особи дає підстави вважати, що Пасажир потребує спеціальної допомоги від Перевізника, яка не була замовлена або яку Перевізник не може надати за певних обставин, спричинить дискомфорт іншим Пасажирам, призведе до появи будь-якого ризику для себе або інших Пасажирів чи власності Пасажирів і Перевізника;
– Пасажир не виконав вказівок Перевізника, пов’язаних із забезпеченням безпеки польоту, якості та комфорту перевезення Пасажирів, створює незручності для перевезення інших Пасажирів, у зв’язку з чим Перевізник не може виконати зобов’язання перед Пасажирами, які перебувають на борту ПС;
– Пасажир поводиться таким чином, що викликає сумніви щодо забезпечення безпеки польоту під час перевезення, а саме демонструє агресивну поведінку з використанням погроз стосовно інших Пасажирів, працівників Перевізника та екіпажу ПС;
– Пасажир відмовився пройти перевірку, яка здійснюється працівниками служби безпеки Перевізника, аеропорту чи відповідних державних органів;
– Пасажир може становити небезпеку або вже становить небезпеку для інших Пасажирів (багажу, вантажу) чи ПС;
– Пасажиром не були сплачені відповідний тариф або збори, які повинні бути сплачені;
– Пасажир не пред’явив для перевірки необхідні для подорожі документи;
– Пасажир намагається в’їхати в країну без чинного документа на в’їзд;
– Пасажир під час рейсу пошкодив квиток, інші документи, що посвідчують особу;
– Пасажир раніше вже вчинив одну з наведених вище дій чи порушень і мають місце ознаки того, що така поведінка може повторитися;
– квиток, пред’явлений Пасажиром, не дійсний для перевезення (у такому випадку Перевізник має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості); придбаний в особи, яка не є Перевізником чи його агентом (у такому разі Перевізник має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості); було оголошено втраченим, украденим, недійсним, має підроблення (у такому разі Перевізник має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості); має польотний купон, який виправлений будь-ким, крім Перевізника (його агента з продажу), або зіпсований (у такому разі Перевізник має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і оформити дублікат квитка); має перший невикористаний польотний купон, а Пасажир починає свою подорож у будь-якому іншому місці зупинки на маршруті перевезення за новим, не врегульованим згідно з тарифними нормативами Перевізника, тарифом (Перевізник має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і повернути його вартість відповідно до п.17.2.4 цих Правил);
– особа, яка пред’явила квиток, не може ідентифікувати себе як особу, зазначену в квитку (Перевізник має право вилучити такий квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості);
– Пасажир перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
У всіх випадках вилучення квитка Перевізник складає відповідний акт, оригінал якого надається Пасажиру, а копія залишається у Перевізника.
12.2. Право Пасажира при відмові в перевезенні
Пасажир, якому відмовлено в перевезенні або в подальшому перевезенні з причин, визначених у п. 12.1.1 цих Правил, має право на примусове повернення сплачених ним коштів згідно до п. 17.2.1 та 17.2.3 цих Правил.
Пасажиру, якому відмовлено в перевезенні або подальшому перевезенні з причин, визначених у п. 12.1.2 цих Правил, має право на добровільне повернення сплачених ним коштів згідно з п. 17.2.4 цих Правил
12.3. Обмеження щодо комерційного завантаження ПС
У випадку перевищення дозволеного комерційного завантаження ПС з метою забезпечення безпеки польотів Перевізник має право на власний розсуд вирішити, хто з Пасажирів і який багаж не підлягає перевезенню на цьому ПС. При цьому таким Пасажирам надається компенсація відповідно до п. 15.2.
12.4. У разі необґрунтованої затримки Пасажира, пов’язаної з проходженням контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації, Перевізник повинен забезпечити його відправлення наступним рейсом. Якщо Пасажир відмовився від польоту через зволікання з процедурою такого контролю, Перевізник зобов’язаний на вимогу Пасажира повністю відшкодувати вартість квитка або невикористаної його частини.

13. БАГАЖ
13.1. Вимоги до багажу
13.1.1. Багаж Пасажира приймається до перевезення під час його реєстрації в аеропорту відправлення, аеропорту трансферу, аеропорту зупинки або в іншому пункті реєстрації.
13.1.2. Речі Пасажира залежно від їх розміру, ваги та особливостей можуть перевозитися як зареєстрований багаж або незареєстрований багаж (ручна поклажа).
13.1.3. Як зареєстрований багаж можуть перевозитися місця багажу вагою не більше ніж 23 кг. Сума трьох вимірів окремого місця багажу (довжини, ширини, висоти) не повинна перевищувати 158 см. За попереднім погодженням з Перевізником до перевезення можуть бути прийняті місця багажу з більшими розмірами та вагою. Багаж, що не відповідає зазначеним вимогам, має оформлятися Пасажиром для перевезення як вантаж.
13.1.4. Після прийняття Перевізником багажу до перевезення цей багаж переходить під відповідальність Перевізника, що підтверджується виданим Пасажиру відривним талоном багажної ідентифікаційної бирки та багажною квитанцією щодо кількості та ваги місць, які прийняті до перевезення.
З часу передачі багажу під відповідальність Перевізника до моменту його видачі доступ Пасажира до зареєстрованого багажу забороняється, крім випадків проведення його ідентифікації або додаткового огляду відповідними уповноваженими службами.
13.2. Норми безкоштовного перевезення багажу
13.2.1. Пасажир має право на провезення свого багажу без додаткової оплати в межах норм, встановлених Перевізником. Залежно від класу обслуговування така кількість визначається за ваговими характеристиками багажу (вагова концепція).
Норма безкоштовного провезення зареєстрованого багажу складає:
– преміум-економ клас – 30 кг з розмірами місця 158 см (сума довжини, ширини, висоти)
– економ клас – 20 кг з розмірами місця 158 см (сума довжини, ширини, висоти)
– діти віком до 2 років – 10 кг з розмірами місця 158 см (сума довжини, ширини, висоти)
– моряки, що мають необхідні підтверджуючі документи – 40кг.
13.2.2. Перевізник, виходячи з комерційних міркувань або умов договорів між Перевізником і іншими Перевізниками, має право змінювати норми, перелік речей та їхню загальну вагу, відносно вищенаведених норм безкоштовного перевезення багажу, однак норма має бути не менш ніж 15 кг на одного Пасажира, про що Пасажир може дізнатися заздалегідь на Інтернет-сайті авіакомпанії або під час придбання квитка.
13.2.3. Понад установлену норму безкоштовного провезення багажу Пасажир має право безоплатно перевозити предмети, котрі можуть йому знадобитися під час посадки, висадки або в польоті, якщо вони знаходяться у Пасажира і не вкладені в зареєстрований або незареєстрований багаж.
Загальна вага предметів, за винятком інвалідної коляски, не повинна перевищувати 5 кг. До таких предметів відносяться:
– жіноча / чоловіча сумочка або папка для паперів;
– пальто, плащ, жакет або плед;
– парасолька або палиця;
– помірна кількість матеріалів для читання під час польоту,
– фотоапарат або бінокль або відеокамера або портативний комп’ютер;
– харчування для дитини, що необхідне під час польоту;
– прогулянковий дитячий візок, який складається (Пасажир із дитиною / дітьми у віці до 2 років) (перевозиться у багажному відсіку ПС);
– складений інвалідний візок та/або милиці (Пасажир з обмеженими фізичними можливостями) (перевозиться у багажному відсіку ПС).
13.2.4. Норми безкоштовного провезення багажу на чартерних рейсах визначаються договором про виконання чартерного перевезення, однак не більш ніж 20 кг на одного Пасажира.
13.2.5. Норми безкоштовного провезення багажу не поширюються на:
– речі Пасажирів незалежно від їх найменування, габарити яких не відповідають розмірам, наведеним у п.13.2.1 цієї глави;
– речі Пасажира, які не покладені у валізи, сумки, короби, незалежно від їх найменування та призначення вагою одного місця понад 23 кг;
– квіти, саджанці рослин, харчову зелень, сушені рослини, гілля дерев та кущів загальною вагою понад 5 кг;
– кореспонденцію, яка супроводжується фельд’єгерями;
– телевізори, магнітофони, радіоприймачі вагою одного місця понад 10 кг;
– тварин (свійських або диких), птахів, бджіл та іншу живність, за винятком собаки-поводиря, який супроводжує сліпого;
Перевезення лижного спорядження.
Лижне спорядження приймається до перевезення без додаткової плати якщо:
– загальна маса зареєстрованого багажу разом з лижним спорядженням не перевищує встановленої норми безкоштовного перевезення багажу (вагова концепція), визначеної у п.13.2.1., за винятком розміру місця;
– не перевищена діюча загальна маса кожного місця багажу. Фактичний розмір місця багажу з лижним спорядженням до уваги не приймається. В разі перевищення маси зареєстрованого багажу/кількості місць або/та маси місця багажу з лижним спорядженням оплата перевезення відбувається відповідно до діючих тарифів на перевезення наднормативного багажу.
Один Пасажир має право перевезти відповідно до вищезгаданим правилам 1 комплект лижного спорядження (1 пара лиж, 1 пара лижних палок, 1 пара лижних черевиків або 1 сноуборд, 1 пара черевиків для сноуборду). Перевезення додаткових комплектів сплачується відповідно до діючих тарифів на перевезення наднормативного багажу.
Перевезення велосипедів
Велосипед (одномісний, без двигуна) приймається до перевезення у розібраному вигляді (переднє колесо зняте, руль повернутий по відношенню до колеса на 90 градусів, педалі зняті) у чохлі або твердій упаковці (коробці).
Перевезення спортивного інвентарю.
До спортивного інвентарю відносяться:
– спорядження для гри в гольф
– спорядження для віндсерфінга і для серфінга
– спорядження для дайвінгу
– спорядження для рибалки
– хокейні ключки
– легкоатлетичні жердини та інше.
13.2.6. Увесь нестандартний багаж перевозиться тільки у багажному відділенні ПС у зв’язку з малою ємністю ПС Е-145.
13.2.7. У випадку добровільної зміни Пасажиром маршруту перевезення або класу обслуговування йому надається право безкоштовного перевезення багажу згідно до норми, встановленої для відповідного маршруту або класу обслуговування на новій ділянці перевезення.
13.2.8. У випадку вимушеної зміни маршруту перевезення або класу обслуговування Пасажир має право безкоштовно провезти на рейсах Перевізника таку кількість багажу, яку йому дозволялось провезти на маршруті і за класом обслуговування, оплаченим спочатку. Якщо новий маршрут передбачає зміну Перевізника і новий Перевізник вимагає додаткової оплати за провезення багажу, Пасажир має сплатити суми, визначені новим Перевізником за свій власний кошт та звернутися до Перевізника за відшкодуванням витрат, підтвердивши їх документами про сплату. Перевізник зобов`язаний відшкодувати такі витрати.
13.3. Зареєстрований багаж
13.3.1. Пасажир повинен подати для зважування та обмірювання всі речі, які ним перевозяться.
13.3.2. При відсутності відмітки щодо ваги зареєстрованого багажу вважається, що повна вага зареєстрованого багажу не перевищує норму безкоштовного перевезення багажу, визначеної у п.13.2.1 цих Правил.
13.3.3. Перевізник повинен вжити заходів для перевезення зареєстрованого багажу на тому самому ПС, на якому перевозиться Пасажир, і зобов’язаний обов’язково це зробити, якщо застосовані закони вимагають присутності Пасажира під час проведення митних процедур щодо багажу. Якщо перевезення зареєстрованого багажу здійснюється на іншому ПС, то Перевізник зобов’язаний вжити заходів для того, щоб доставити багаж Пасажиру до місця призначення, зазначеного у PIR, у найкоротший термін, або компенсувати транспортні витрати Пасажира (окрім таксі).
13.3.4. За бажанням Пасажира і згоди Перевізника багаж може бути оформлений як несупроводжуваний багаж. Несупроводжуваний багаж перевозиться у відповідності до п.13.5 цих Правил.
13.3.5. Для забезпечення схоронності багажу Перевізник рекомендує:
– використовувати для подорожей якісні валізи з надійними замками;
– при користуванні валізами з тканини або сумками використовувати начіпні замки для фіксації застібок-блискавок, шнури або ремені для обв’язування багажу з метою ускладнення доступу до вмісту сторонніх осіб;
– знімати старі бирки після кожного польоту;
– використовувати іменні адресні бирки ззовні багажу;
– з метою візуальної ідентифікації багажу позначати його стрічкою або іншою індивідуальною позначкою.
13.3.6. Усі колючі і ріжучі предмети повинні бути упаковані і вкладені у багаж, який після реєстрації перевозиться окремо від Пасажирів у багажному відсіку ПС як зареєстрований багаж.
13.3.7. Пасажиру заборонений доступ до зареєстрованого багажу з моменту завантаження багажу на ПС і до моменту його видачі в пункті призначення/трансферу.
13.3.8. Інвалідні візки перевозяться винятково в якості зареєстрованого багажу.
Інвалідний візок складаний з ручним керуванням приймається до перевезення без спеціальних обмежень.
До перевезення приймається інвалідний візок тільки на сухозарядному акумуляторі та за таких умов:
– клеми акумулятора відключені;
– контакти акумулятора ізольовані щоб запобігти короткому замиканню;
– акумулятор міцно закріплений на інвалідному візку.
13.4. Наднормовий багаж.
13.4.1. Наднормовий багаж, негабаритний багаж та багаж вагою понад 23 кг (на одному місці) приймається до перевезення тільки за згодою Перевізника і за наявності на повітряному судні вільної для провезення ємності, а також за умови оплати Пасажиром перевезення такого багажу, за винятком випадків, коли перевезення такого багажу вже було попередньо погоджене з Перевізником та оплачене.
13.4.2 Перевезення багажу понад установлену Перевізником максимальну безоплатну кількість багажу має бути оплачене Пасажиром.
13.4.3. Пасажир повинен оплатити перевезення багажу понад установлену Перевізником максимальну норму безкоштовного перевезення багажу, яка визначена у п.13.2.1 цих Правил за встановленим тарифом, що діє на день оформлення ордеру різних зборів або квитанції про оплату наднормового багажу та дати вильоту згідно з квитком, за все перевезення до пункту призначення чи пункту зупинки в дорозі (або трансферу). Така оплата може бути здійснена попередньо за згодою Перевізника – під час оформлення квитка або в аеропорту до реєстрації.
13.4.4. Оплаті підлягає перевищення встановленої норми перевезення за загальною масою багажу, крім особливих предметів багажу, на які не поширюється норма безкоштовного перевезення багажу (п.13.2 цих Правил).
13.4.5. При пред’явленні до перевезення в пункті відправлення багажу в меншій кількості, ніж та, що була попередньо оплачена, різниця в оплаті між оплаченою і фактичною вагою багажу повертається Пасажиру.
13.4.6. Якщо в місці відправлення Пасажир пред’явив до перевезення багаж у більшій кількості, ніж та, що була попередньо оплачена, то такий багаж приймається до перевезення після відповідної доплати та наявності вільного тоннажу на ПС, який виконує рейс.
13.4.7. У разі перевантаження ПС чи за відсутністю вільного тоннажу Перевізник, повідомивши про це Пасажира, має право відправити його багаж наступним своїм рейсом або рейсом іншого Перевізника. Перевізник самостійно визначає багаж, який буде перевезено наступним рейсом.
13.4.8. При збільшенні маси багажу в пункті зупинки або трансферу з Пасажира за додатковий багаж стягується плата.
13.4.9. Перевізник має право відмовити в перевезенні наднормового багажу через несплату Пасажиром установлених Перевізником тарифів і зборів, щодо перевезення наднормового багажу
13.5. Несупроводжуваний багаж
13.5.1. За бажанням Пасажира і за згодою Перевізника багаж може бути оформлений як несупроводжуваний багаж.
13.5.2. Несупроводжуваний багаж приймається до перевезення між тими самими пунктами, між якими подорожує Пасажир, відповідно до квитка і тільки після митного оформлення багажу самим Пасажиром.
13.5.3. Багаж Пасажира без супроводу приймається до перевезення у якості вантажу (з оформленням авіаційної вантажної накладної) тільки між пунктами (аеропортами) відправлення і прибуття самого Пасажира.
13.5.4. До несупроводжуваного багажу дозволяється включати тільки особистий одяг і побутові предмети.
13.5.5. Прийняття багажу для відправлення без супроводження можливе при наявності у Пасажира декларації про склад багажу і заповнення ним усіх документів, потрібних для митниці і перевезення багажу.
13.5.6. Несупроводжуваний багаж проходить митний огляд у присутності Пасажира або уповноваженої ним особи, яка несе повну відповідальність за всі додаткові оплати (стосовно зборів, доставки, митниці).
13.5.7. Несупроводжуваний багаж повинен бути доставлений у вантажний термінал аеропорту після попереднього узгодження з Перевізником.
13.5.8. Перевізник має право приймати рішення, на якому рейсі транспортувати несупроводжуваний багаж, але перевезення має бути здійснене у визначені договором строки.
13.5.9. Перевезення несупроводжуваного багажу оформлюється авіавантажною накладною, здійснюється згідно з правилами повітряних перевезень вантажів, що затверджуються Перевізником, і оплачується згідно до тарифів на перевезення вантажів, встановленими Перевізником.
13.6. Групове перевезення багажу
13.6.1. Для Пасажирів, які вилітають як група в один пункт призначення тим самим рейсом і разом здають багаж для оформлення під час реєстрації, встановлюється загальна норма багажу, еквівалентна сумі норм безкоштовного перевезення багажу на кожного Пасажира.
13.6.2. Об’єднання місць багажу групи Пасажирів стосується тільки об’єднаної норми безкоштовного провезення багажу кожного Пасажира. Багаж має оформлятися для кожного Пасажира окремо. Груповий багаж може оформлятися на одну уповноважену всіма Пасажирами особу, що входить до складу групи цих Пасажирів. При цьому в перевізних документах кожного Пасажира мають зазначатися кількість місць та вага його багажу.

13.7. Дипломатичний багаж
13.7.1. Дипломатичний багаж оплачується як наднормовий багаж незалежно від ваги особистого багажу дипломатичного кур’єра.
13.7.2. Будь-яке переміщення дипломатичного багажу повинно бути узгоджене з дипломатичним кур’єром.
13.7.3. Дипломатичні сумки вагою до 20 кг, розміри яких не перевищують 45х30х12 см, слід перевозити під кріслом кур’єра або під кріслом, що стоїть попереду.
13.7.4. Несупроводжувана дипломатична пошта може бути видана тільки уповноваженій особі, яка документально підтвердила своє право на її отримання.
13.7.5. Особисті речі Пасажирів із дипломатичним паспортом не є дипломатичним багажем і оформлюються як звичайний багаж.
13.8. Ручна поклажа (незареєстрований багаж)
13.8.1. Для забезпечення належного рівня авіаційної безпеки всі предмети, які можуть загрожувати безпеці польотів, заборонено перевозити в Пасажирських кабінах ПС як незареєстрований багаж Пасажирів і членів екіпажу.
13.8.2. Вага ручної поклажі для Пасажирів економ та преміум- класу не повинна перевищувати для E-145 – 5 кг, максимальні розміри ручної поклажі становлять 55х35х15 см.
13.8.3. Вага ручної поклажі не входить у норму безкоштовного перевезення багажу.
13.8.4. Ручна поклажа повинна займати одне місце. В салоні ПС її слід розміщувати на полиці над Пасажирським кріслом або під сидінням крісла, що стоїть попереду. Забороняється розміщення ручної поклажі та дозволених до перевезення речей на Пасажирських кріслах та у всіх проходах салону ПС.
13.8.5. Багаж, який перевищує розмір ручної поклажі, визначений в п.13.8.2 цих Правил приймається до перевезення та оформлюється як зареєстрований багаж.
13.8.6. Для ПС Embraer-145, багажні відсіки яких у Пасажирському салоні мають обмежений об’єм, Перевізник застосовує послугу «Доставка до літака» («Delivery at aircraft»), яка полягає у завантаженні ручної поклажі Пасажира до багажного відділення ПС під час посадки його у літак в аеропорту вильоту та видачі йому ручної поклажі в аеропорту прибуття безпосередньо біля літака при наявності бирки «Delivery at aircraft».
13.8.7. Послуга «Доставка до літака» може застосовуватися до багажу, який перевищує розмір ручної поклажі, але з будь-яких причин не перевозиться як зареєстрований багаж.
13.8.8. Речі, які не відповідають установленим Перевізником вимогам щодо розміру та ваги ручної поклажі або які не дозволяється перевозити в Пасажирському салоні ПС, вважатимуться і оброблятимуться як зареєстрований багаж.
13.8.9. Якщо подорож Пасажира здійснюватиметься за одним або декількома внутрішніми маршрутами, за якими Перевізником використовуються ПС малої ємкості з обмеженими розмірами багажних відсіків у Пасажирських салонах, Перевізник має право вимагати від Пасажира зареєструвати всю або частину ручної поклажі на таких рейсах. Такий багаж вважатиметься і оброблятиметься як зареєстрований багаж.
13.8.10. У ручну поклажу заборонено включати небезпечні колючі і ріжучі предмети, металеві столові прибори, робочі інструменти, спортивний інвентар, шприци, в тому числі одноразові (Пасажири, яким необхідні ін’єкції під час польоту, повинні надати відповідну медичну довідку), манікюрні приладдя, предмети, що реально імітують зброю, інші предмети, які за звичай не перевозяться Пасажирами (велосипедні ланцюги, дубинки тощо).
13.8.11. Усі колючі і ріжучі предмети та подібні до них, знайдені при перевірці ручної поклажі і особистому огляді Пасажира, вилучаються з міркувань безпеки. Перевізник не несе відповідальність і не відшкодовує Пасажирам збитки за пошкодження або втрату таких предметів, якщо вони не були оформлені як зареєстрований багаж.
13.8.12. Всі ємності з максимальним об’ємом місткості 100 мл (грамів), мають бути запаковані в окремий прозорий пластиковий пакет, що легко відкривається, об’ємом не більше 1 літр. Кожному Пасажиру дозволяється провезення не більш одного пакету. Пакет має бути повністю закритий, лежати окремо і пред’являтися окремо на спецконтролі.
До поняття рідина відносяться: духи, рідка помада, піна для гоління, дезодоранти, гелі, спрєї, шампуні, лосьйони, креми, пасти, включаючи зубні пасти, масла, фарби, туші, напої, супи, сиропи і таке інше.
Предмети і речовини, заборонені до перевезення у Пасажирському салоні, але дозволені до перевезення у багажу, визначаються авіаційними правилами України.
13.8.13. Дозволяється перевезення в обмеженій кількості з дозволу Перевізника таких предметів як незареєстрованого багажу (ручної поклажі):
– алкогольні напої, духи, одеколони загальною ємністю не більше 1л
(див. п.13.8.12 цих Правил);
– речі медичного призначення та речі для туалету і першої потреби;
– портативні балони з газоподібним киснем або повітрям, необхідним для медичних цілей;
– портативні балони з вуглекислим газом для приведення в дію штучних кінцівок;
– тютюнові вироби;
– стимулятори серцевого м’яза, що містять радіоактивні речовини, встановлені шляхом хірургічного втручання.
13.8.14. Товари, придбані у Duty Free перевозяться в запечатаному пакеті, разом з чеком, який вказує на дату покупки. Пакет повинен бути запечатаний під час покупки.
13.8.15. За ручну поклажу протягом усього перевезення відповідає Пасажир.
13.9. Перевезення громіздкого, крихкого та цінного багажу у салоні ПС
13.9.1. Громіздкий, крихкий та цінний багаж – це такий багаж, який не підлягає перевезенню у багажному відсіку ПС у зв’язку зі своїми властивостями, а може перевозитися у Пасажирському салоні при умові дотримання вимог, що наведені нижче.
До такого багажу належать:
– музичні інструменти (контрабаси приймаються до перевезення в якості зареєстрованого багажу, навіть якщо їх розміри перевищують максимально допустимі норми);
– твори мистецтва;
– електронне обладнання тощо.
13.9.2. Про перевезення таких речей у салоні ПС необхідно заздалегідь попередити Перевізника та отримати дозвіл та оплатити одне або більше місць для розміщення такого багажу, якщо:
– його вага та розміри перевищують встановлені Перевізником норми перевезення ручної поклажі у ПС (див. п. 13.8.2 цих Правил);
– є можливість розмістити багаж на сидінні крісла та закріпити його відповідним чином.
13.9.3. Вага багажу, який дозволяється перевозити на сидінні Пасажирського крісла, не повинен перевищувати 75 кг та максимальні розміри 1156545.
13.10. Заявлена цінність багажу
13.10.1. Цінність зареєстрованого багажу заявляється для кожного місця багажу окремо.
13.10.2. Перевізник не надає Пасажирам послуг щодо оцінювання багажу. Відповідальність за втрату або нестачу багажу, цінність якого була оголошена без участі Перевізника, визначається відповідно до п.22.3 цих Правил.
13.10.3. Перевезення багажу із заявленою цінністю повинно бути узгоджене з Перевізником і оплачене за встановленим тарифом незалежно від ваги іншого багажу, що перевозить Пасажир.
13.10.4. Для підтвердження оплати перевезення багажу із заявленою цінністю Перевізник або уповноважений агент з продажу повинен видати ордер різних зборів або квитанцію про оплату наднормового багажу, в якій зазначаються пункти, між якими Пасажир заявив перевезення із заявленою цінністю.
13.10.5. У разі втрати багажу з об’явленою цінністю відповідальність Перевізника обмежується його заявленою цінністю, крім випадків, коли Перевізник доведе, що сума, яку вимагає Пасажир, перевищує дійсну зацікавленість Пасажира в доставці багажу.
13.11. Обмеження щодо приймання до перевезення речей як багажу
Пасажиру не слід включати до багажу такі речі:
– товари, предмети, рідкі та інші речовини, здатні створити значний ризик для здоров’я Пасажирів, безпеки польоту чи власності Перевізника або інших Пасажирів при перевезенні, включаючи вибухонебезпечні, стиснуті гази, легкозаймисті матеріали, окисники, отрутні, шкідливі або подразнювальні речовини, радіоактивні матеріали, матеріали, що викликають корозію, магніти, а також будь-які інші предмети та речовини, що заборонені для перевезення на Пасажирських ПС та визначені в «Технических инструкциях по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху», ІСАО, Doc 9284-AN/905 як такі, що заборонені для перевезення на Пасажирських повітряних суднах;
– ламкі, крихкі речі та речі, які б’ються або швидко псуються, гроші, ключі, коштовності, електронне обладнання, фото- та відеотехніку, вироби з дорогоцінних металів і срібла, технічну документацію, ділові документи, цінні папери, цінні речі, медикаменти, медичну документацію, документи, що посвідчують особу;
– товари та предмети, перевезення яких заборонено чинними законами будь-якої країни, з території якої, на територію якої або через територію якої здійснюватиметься рейс;
– товари, які є не придатними для перевезення за їх характером, вагою, розміром, формою або запахом;
– живих тварин та птахів, крім випадків, передбачених у п.13.18 цих Правил.

13.12. Перевезення зброї і боєприпасів.
13.12.1. Пасажирськими рейсами на ПС Авіакомпанії дозволяється перевезення: бойової нарізної армійських зразків зброї або виготовленої за спеціальним замовленням, вихолощеної, навчальної, несучасної стрілецької, спортивної, мисливської нарізної, комбінованої і гладкоствольної вогнепальної зброї, бойових припасів до цих видів зброї, пневматичної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії та зазначених патронів, холодної (арбалети, мисливські ножі, катани, шаблі, шашки, мечі, палаші, ятагани, фінські ножі, кортики, кинджали, штики, штик-ножі), учбової, бутафорської зброї, газових пістолетів та револьверів, що належать підприємствам, установам, організаціям, господарським об’єднанням та громадянам.
13.12.2. Фізичні особи для перевезення вогнепальної, пневматичної, холодної зброї і боєприпасів у межах України під час реєстрації авіаквитків пред’являють дозвіл на право зберігання й носіння кожної одиниці зброї, виданий відповідним органом внутрішніх справ, або дублікат дозволу на придбання зброї з відміткою торговельної організації про реалізацію зброї.
Пасажир, якому оформлено дозвіл на перевезення зброї і боєприпасів, контроль на безпеку проходить на загальних підставах.
Фізичні особи пред’являють для перевезення вогнепальну, пневматичну, холодну (арбалети) зброю в зачохленому (пакети для пакування), розрядженому та розібраному стані (якщо це можливо).
13.12.3. Дозволена до перевезення вогнепальна, пневматична холодна зброя та боєприпаси перевозиться тільки на прямих (транзитних) рейсах Перевізника в аеропорти/ з аеропортів, де наявні представники Перевізників, у зареєстрованому багажі у відповідності до процедур, встановлених Перевізником.
13.12.4. Заборонено перевозити зброю у несупроводжуваному багажі.
13.12.5. Усі види зброї фізичних осіб перевозяться в розрядженому, розібраному (якщо це можливо) стані як зареєстрований багаж, у багажному відсіку ПС, у місці, не доступному для Пасажирів та екіпажу під час польоту:
а) короткоствольна вогнепальна холодна зброя та боєприпаси, упаковані в паперові конверти (конверти надаються Пасажиром) , в спеціальному контейнері з надійним замком ;
б) довгоствольна зброя в наданих Пасажирами пеналах, спеціально виготовлених контейнерах, ящиках, пеналах, обладнаних надійними замками.
13.12.6. Уповноваженні співробітники правоохоронних органів у передбачених законодавством України випадках мають право перебувати під час польоту на борту ПС озброєними табельною вогнепальною зброєю у разі виконання ними спеціальних заходів щодо охорони вищих посадових осіб держави, забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, працівників суду, правоохоронних органів та їх близьких родичів, супроводження фельдпошти та спецвантажів, конвуювання арештованих.
13.12.7. Пасажирам категорично заборонено проносити до Пасажирського салону ПС будь-яку зброю, включаючи сувенірну, дитячу іграшкову чи іншу імітацію.
13.12.8. Категорично заборонено перевезення зброї у пілотській кабіні або Пасажирському салоні ПС і повернення її Пасажиру на борту ПС або на пероні аеропорту.
13.12.9. Зброя, прийнята до перевезення, передається Пасажиру в пункті призначення персоналом авіабезпеки аеропорту (security) у присутності представника Перевізника.
13.13. Право на відмову в прийманні до перевезення багажу
13.13.1. Перевізник має право відмовити в перевезенні та подальшому перевезенні як багажу через несплату Пасажиром установлених Перевізником тарифів і зборів, щодо перевезення наднормового багажу.
13.13.2. Перевізник має право відмовитися прийняти багаж як зареєстрований, якщо він належним чином не упакований у валізи із замками або інші відповідні контейнери, які забезпечують безпечне транспортування багажу та його обробку з використанням звичайних засобів обробки вантажів.
13.13.3. Перевізник має право відмовити в перевезенні як багажу речей, що визначені в 13.11 цих Правил, після того, як дійде висновку на підставі відповідних документів, що такі речі містять будь-які недозволені матеріали чи предмети. Перевізник не зобов’язаний відповідати за товари чи предмети, які він відмовився приймати до перевезення як багаж.
13.13.4. Перевізник може, на бажання Пасажира, перевезти речі, що визначені в 13.11 цих Правил як несупроводжуваний багаж (вантаж), з урахуванням вимог
п.13.5 цих Правил.
13.13.4. Зареєстрований багаж Пасажира, який не явився на посадку у ПС, підлягає обов’язковому вивантаженню з ПС.
13.14. Право на огляд Пасажирів та багажу
13.14.1. З метою забезпечення безпеки польотів і виявлення речей, визначених у п. 13.11 цих Правил, Перевізник має право вимагати від Пасажира пройти контроль на безпеку, який здійснюється службами Перевізника, аеропорту і надати багаж для догляду, здійснити рентгенівське або інше сканування Пасажира або його багажу, а також має право оглянути чи організувати огляд багажу за відсутності Пасажира. Якщо Пасажир не бажає виконати таку вимогу, Перевізник може відмовити в перевезенні Пасажира (багажу).
13.14.2. Перевізник не несе відповідальність за шкоду, заподіяну Пасажиру або його багажу під час рентгенівського або іншого сканування предметів, заборонених для перевезення за винятком випадків недбалості Перевізника.
13.14.3. На ПС, що знаходиться в польоті (тобто з моменту закриття зовнішніх дверей після завантаження до моменту відкриття яких-небудь дверей для розвантаження) огляд ручної поклажі і самого Пасажира може бути проведений за рішенням командира ПС незалежно від згоди Пасажира.
13.15. Перевезення багажу, що вимагає особливих умов перевезення
13.15.1. Багаж, що потребує особливих умов перевезення (наприклад, цінні предмети; ламкі, крихкі речі; речі, які б’ються), може бути прийнятий до перевезення в Пасажирському салоні ПС, якщо:
– Пасажир має на це дозвіл Перевізника;
– багаж пройшов спеціальний огляд на авіаційну безпеку.
13.15.2. Багаж, що потребує особливих умов перевезення і перевозиться в Пасажирському салоні ПС, реєстрації не підлягає. Відповідальність за його цілість і схоронність несе Пасажир.
13.15.3. Багаж, що перевозиться в Пасажирському салоні ПС, повинен бути упакований таким чином, щоб виключити пошкодження обладнання салону ПС під час перевезення.
13.16. Обробка, доставка і отримання багажу
13.16.1. За отримання свого багажу в пункті призначення або місці зупинки відповідальність несе сам Пасажир. Якщо Пасажир не отримав багаж протягом розумних строків після його прибуття в пункт призначення, трансферу або зупинки в дорозі, Перевізник або агент з обслуговування має право стягнути з нього плату за зберігання багажу.
13.16.2. Багаж, не отриманий Пасажирами, передається на зберігання до відповідних служб аеропорту. Термін зберігання такого багажу в камерах зберігання – 6 місяців, після чого він реалізується у встановленому порядку.
13.16.3. На отримання багажу має право власник багажної квитанції (багажної бирки).
Перевізник не зобов’язаний встановлювати і перевіряти право власника багажної квитанції і відривного талона багажної бирки на одержання багажу.
Перевізник не несе відповідальності за збиток, що випливає або пов’язаний з відмовою від такої перевірки.
13.16.4. У разі відсутності в особи, яка претендує на одержання багажу, багажної квитанції і відривного талона багажної бирки, видача такого багажу припустима лише при наданні претендентом на отримання багажу достатньо вагомих доказів свого права на нього і надання письмових гарантій відшкодування збитків або витрат Перевізника, пов’язаних із видачею такого багажу.
13.16.5. У випадках нестачі, втрати, затримки в перевезені багажу складається Акт про неналежне перевезення багажу (PIR – Property Irregularity Report), а для ушкодженого багажу – Акта про пошкодження багажу (DBR – Damage Baggage Report). Акти складаються одразу після виявлення несправності в перевезенні багажу до виходу Пасажира з режимної зони аеропорту і підписуються представником Перевізника і Пасажиром. Відсутність Акта про неналежне перевезення багажу (Акта про пошкодження багажу) не може бути причиною відмови Перевізника у прийнятті претензії від Пасажира щодо неналежне перевезення багажу.
13.17. Залишений, забутий або засланий багаж
Залишений, забутий або засланий багаж досилається в пункт призначення, зупинки або трансферу без додаткової оплати.
13.18. Перевезення живих тварин
13.18.1. Транспортування живих тварин здійснюється тільки за узгодженням перевезення з Перевізником при бронюванні або придбанні квитка.
13.18.2. Живі тварини приймаються до перевезення при виконані наступних умов:
– перевезення не суперечить вимогам країни на територію, з території або через територію якої здійснюється перевезення;
– Пасажир надає необхідні сертифікати, дозволи і інші документи, які вимагають ветеринарні органи будь-якої країни на територію, з території, або через територію якої здійснюється перевезення;
– живі тварини здорові, чисті, сумирні та не вагітні;
– живі тварини перевозяться у спеціальних міцно закритих контейнерах, які відповідають рекомендаціям ІАТА для відповідного виду тварини;
– Пасажир сплатив за перевезення тварини;
– Пасажир бере на себе всю відповідальність за живу тварину/тварин, яких перевозить.
13.18.3. Якщо будь-яка з умов п. 13.18.2 цих Правил не виконана, Перевізник має право при реєстрації Пасажира відмовити в перевезенні живої тварини/тварин навіть при наявності попереднього бронювання такого перевезення.
13.18.4. Перевезення живих тварин у Пасажирському салоні ПС або прийнятих до перевезення у багажному відсіку ПС повинно оплачуватися як додаткова послуга, тариф на яку дорівнює тарифу за наднормовий багаж, що діє на даній лінії. При цьому маса живої тварини/тварин визначається разом із контейнером та кормом для харчування живої тварини/тварин на час перевезення.
13.18.5. Вартість послуг за перевезення живих тварин стягується незалежно від наявності у Пасажира іншого багажу.
13.18.6. Місце перевезення контейнера з живою твариною/тваринами визначається насамперед їх загальною масою, розмірами контейнера та наявністю інших живих тварин уже прийнятих до перевезення у Пасажирському салоні.
13.18.7. Перевізник не несе відповідальність за травмування, втрату, затримку в доставці, захворювання або загибель тварин під час перевезення або з причини відмови компетентних органів у ввезенні або транзиті живої тварини, якщо така шкода не була заподіяна внаслідок дій Перевізника.
13.18.8. Перевезення живих тварин у Пасажирському салоні ПС
13.18.2.1. До перевезення у Пасажирському салоні ПС можуть бути прийняті невеликі живі домашні тварині такі як собаки, кішки, співучі пташки, кролики, хом’ячки і таке інше, загальна маса яких разом з контейнером не перевищує 8 кг, при цьому розміри контейнера не перевищують встановлені норми Перевізника, а саме 115 см у сумі трьох вимірів (60х30х25см), враховуючи габаритні особливості ПС.
В одному контейнері дозволяється перевозити максимум двох тварин за умови, що вони мирно співіснують та не перевищено встановлені норми за вагою та за розмірами контейнеру. Сумісне перевезення котів та собак в одному контейнері/ клітці/ спеціальній сумці не дозволяється.
Трансферне перевезення живих тварин підпорядковується правилам країни відльоту/трансферу/прильоту, у якій вимоги до авіаційного перевезення тварин найбільш суворі.
13.18.2.2. Живі домашні тварини приймаються до перевезення у Пасажирському салоні тільки у супроводі дорослих Пасажирів.
13.18.2.3. На рейсах Перевізника у Пасажирському салоні ПС дозволяється перевозити не більше 5 контейнерів/кліток/спеціальних сумок з живими тваринами.
13.18.2.4. Розмір контейнера для перевезення живих кімнатних тварин у Пасажирському салоні ПС не повинен перевищувати 115 см у сумі трьох вимірів.
13.18.2.5. Контейнер/клітка/спеціальна сумка із живими тваринами під час повітряного перевезення повинен бути розміщений під кріслом, яке розташоване попереду Пасажира.
Пасажир, який перевозить тварину в салоні ПС, не повинен розміщуватися на місцях біля аварійних виходів на крило та на перших рядах.
Не можна розміщувати контейнер/клітка/спеціальна сумка із живою твариною на полицях для багажу, на окремому Пасажирському кріслі та у проході між рядами крісел.
13.18.2.7. Собака-поводир, який супроводжує сліпого або глухого Пасажира, може перевозитися в Пасажирському салоні ПС без контейнера у відповідності до п.п.10.1.9 та 10.1.10 цих Правил.
Кількість службових тварин обмежується кількістю Пасажирів категорії PRM – не більше 2-х на борту ПС.
Також безкоштовно перевозяться службові собаки, які допомагають особам державних органів та командам рятувальників.
13.18.3. Перевезення живих тварин у багажному відсіку ПС
13.18.3.1. До перевезення у багажному відсіку ПС можуть бути прийняті живі домашні тварини такі як собаки, кішки, птахи, кролики і таке інше.
Кількість тварин у одному контейнері визначається у відповідності до вимог країни призначення та рекомендацій ІАТА. При цьому загальна маса таких тварин разом з контейнером не повинна перевищувати 32 кг.
13.18.3.2. На рейсах Перевізника приймається до перевезення у багажному відсіку ПС не більше двох контейнерів з живою твариною/живими тваринами.
Кількість живих тварин, що може бути перевезена в багажному відсіку на ПС Перевізника залежить від:
– розмірів багажного відсіку;
– розмірів кліток/ контейнерів з живими тваринами
– чи є тварини дружніми/ворожими
В будь-якому разі максимальна кількість живих тварин, що може бути перевезена в багажному відсіку на ПС Перевізника, визначається з розрахунку 50кг/м³ обсягу багажного відсіку.
13.18.3.3. Розмір контейнеру при перевезенні живих тварин у багажному відсіку ПС повинен бути достатнім щоб тварина могла вільно лежати, стояти, повертатися, але не більше дозволених розмірів контейнерів для типу ПС, яке експлуатується на рейсі.
13.18.4. Перевезення живих тварин як вантаж
Живі тварини, маса яких разом із контейнером перевищує 32 кг приймаються до перевезення як вантаж у відповідності до Правил повітряних перевезень вантажів Перевізника.

14. РОЗКЛАД РУХУ
14.1. Час відправлення (прибуття) і тип ПС, що зазначені у квитку, розкладі руху або інших опублікованих графіках рейсів Перевізника, за винятком часу відправлення зазначеного у квитку, не гарантуються і не є обов’язковою умовою договору перевезення.
Перевізник має право змінювати час відправлення рейсу, про що повинен своєчасно проінформувати Пасажира.
Перевізник має право змінювати тип ПС без попереднього інформування про це Пасажира.
14.2. Перевізник не несе відповідальність за помилки і упущення у розкладах руху або інших опублікованих графіках рейсів інших Перевізників.
14.3. Перевізник або суб’єкти наземного обслуговування (експлуатанти аеропортів) у частині, що стосується цього розділу, мають забезпечити Пасажирів в аеропорту візуальною та/або акустичною інформацією щодо:
– часу відправлення та посадки ПС;
– місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс;
– місця, часу початку та закінчення посадки в ПС;
– затримки або скасування рейсу та причини затримки (скасування) рейсу.
14.4. Перевізник зобов’язаний вжити усіх необхідних заходів для уникнення затримки в перевезенні Пасажира і багажу.
У разі надзвичайних обставин Перевізник має право без повідомлення Пасажира анулювати чи затримати рейс, анулювати раніше підтверджене бронювання.
В інших випадках Перевізник або його агент з продажу зобов’язаний попередити Пасажира про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за три години до початку реєстрації.
14.5. У разі затримки рейсу Перевізник забезпечує самостійно або через суб’єкта наземного обслуговування (експлуатанта аеропорту) інформацією Пасажирів доступними засобами в аеропорту відправлення кожні 30 хвилин про орієнтовний час затримки рейсу та очікуваний час його відправлення.
14.6. У разі затримки понад розумні строки або відміни рейсу Перевізник не пізніше ніж через 12 годин після відправлення затриманого рейсу або прийняття рішення про скасування рейсу має повідомити уповноважений орган з питань цивільної авіації щодо причин затримки (відміни) рейсу та обслуговування, яке було надане Пасажирам під час такої затримки або відміни рейсу.

15. ПРАВА ПАСАЖИРІВ НА КОМПЕНСАЦІЮ У РАЗІ ВІДМОВИ В ПЕРЕВЕЗЕННІ, СКАСУВАННЯ АБО ЗАТРИМКИ РЕЙСІВ
15.1. Порядок застосування компенсації:
15.1.1. Положення цього розділу застосовуються до Пасажирів (регулярних та чартерних рейсів), яким відмовлено в перевезенні проти їхньої волі або рейс яких скасовано чи затримано, за умови, що Пасажир має підтверджене бронювання на відповідний рейс та присутній для проходження реєстрації у час, що передбачений правилами Перевізника та письмово зазначений (включаючи електронні засоби), або, якщо час реєстрації не зазначено, не пізніше ніж за 45 хвилин до зазначеного часу відправлення, чи забронював рейс, який було затримано/перенесено Перевізником або фрахтувальником ПС (туроператором) на інший рейс, незалежно від причин.
15.1.2. Положення цього розділу не застосовуються до Пасажирів, які подорожують безкоштовно або за зменшеною вартістю, яка безпосередньо або опосередковано недоступна іншим Пасажирам, однак ці положення застосовуватися до Пасажирів, яким було видано квитки згідно з програмою для Пасажирів, які часто літають рейсами Перевізника (програмою лояльності «Бонус клуб»). Ознайомитись з умовами участі у програмі лояльності «Бонус клуб» Пасажири можуть на Інтернет-сайті Перевізника dniproavia.com
15.1.3. У разі якщо Перевізник сплачує компенсацію або надає послуги, передбачені цим розділом, жодне положення цих Правил не може тлумачитись як таке, що обмежує його права вимагати компенсації у порядку регресу від будь-якої особи, включаючи третіх осіб, зокрема за вимогами про відшкодування туроператором або іншою особою, з якою Перевізник уклав договір. Відповідно жодне положення цих Правил не може тлумачитись як таке, що обмежує права туроператора або третіх осіб, інших ніж Пасажир, з якими Перевізник уклав договір, вимагати відшкодування або компенсації від Перевізника згідно із законодавством.
15.2. Компенсація Пасажирам у разі відмови в перевезенні
15.2.1. У разі, якщо Перевізник мотивовано очікує на відмову Пасажирам у посадці на рейс, він зобов’язаний спочатку знайти добровольців, готових відмовитися від свого підтвердженого бронювання в обмін на узгоджену між Пасажиром, який добровільно відмовляється від посадки на рейс, та Перевізником винагороду.
15.2.2 Крім виплати винагороди, Перевізник зобов’язаний запропонувати Пасажиру на вибір:
відшкодування вартості перевезення впродовж семи днів, яке має бути виплачене готівкою, електронним банківським переказом, банківськими дорученнями або банківськими чеками чи, за наявності засвідченої у письмовій формі згоди Пасажира, у вигляді дорожніх чеків та/або інших послуг, повної вартості квитка за ціною, за якою його було придбано, за невикористану частину квитка та за використані частину або частини квитка, якщо рейс вже більше не задовольняє потреби Пасажира, а також за потреби забезпечити зворотний рейс у початковий пункт відправлення, за першої можливості;
або зміну маршруту, яка повинна здійснюватися за відповідних транспортних умов: до кінцевого пункту призначення – за першої можливості або до кінцевого пункту – у пізніший час за бажанням Пасажира та за умови наявності вільних місць.
15.2.3. Перевезення Пасажира з аеропорту, де сталася відмова у перевезенні, до аеропорту, з якого починається запропонований Перевізником альтернативний маршрут, та від аеропорту альтернативної посадки до аеропорту, куди Пасажир мав прибути рейсом, на який йому було відмовлено у перевезенні, здійснюється за рахунок Перевізника.
15.2.4. Якщо Пасажирів, які згодні добровільно відмовитися від подорожі цим рейсом, немає або їх кількість є недостатньою, Перевізник має право відмовити Пасажиру в перевезенні проти його волі.
15.2.5. Якщо Пасажирам відмовлено у перевезенні проти їхньої волі, Перевізник має видати їм компенсацію у таких розмірах:
250 євро – для рейсів дальністю 1500 кілометрів або менше;
400 євро – для рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів;
600 євро – для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.
Під час визначення відстані за основу має братися останній пункт, у якому відмова від перевезення або невиконання рейсу, який було раніше заплановано та на який було заброньовано принаймні одне місце, створить затримку прибуття Пасажирів у запланований час.
Виплата може здійснюється з застосуванням ордера різних зборів – МСО.
15.2.6. Перевізник має право зменшити розмір компенсації, зазначеної у підпункті 15.2.5 цих Правил, на 50 %, якщо Пасажиру пропонується заміна маршруту перевезення до його пункту призначення альтернативними рейсами, час прибуття яких не перевищує запланованого на:
дві години – стосовно всіх рейсів дальністю до 1500 кілометрів; або
три години – для всіх рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів; або
чотири години – для всіх інших рейсів, не зазначених у першому та другому абзацах цього пункту.
Відстань, зазначена в цьому підпункті, вимірюється за методом ортодромічної відстані маршруту.
15.2.7. Виплата компенсації не звільняє Перевізника від обов’язку запропонувати Пасажиру на вибір ті самі послуги та відшкодування витрат, що зазначені у пункті 15.2.2 та 15.3.5 цих Правил.
15.3. Компенсація Пасажирам у разі скасування рейсу
15.3.1. У разі скасування рейсу Пасажирам має бути запропоновано обслуговування відповідно до п.п. 15.2.2 цих Правил та компенсацію відповідно до п.п. 15.2.5 та 15.2.6 цих Правил. Пасажир має право на компенсацію, якщо його не проінформовано про скасування рейсу:
за два тижні до запланованого часу відправлення; або
у період не більше ніж за два тижні і не менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення і запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити не пізніше ніж за дві години до запланованого часу відправлення та прибути у кінцевий пункт призначення не пізніше ніж через чотири години після запланованого часу прибуття; або
менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення і запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту відправлення не пізніше ніж за годину до запланованого часу відправлення та прибути у кінцевий пункт призначення не пізніше ніж через дві години після запланованого часу прибуття.
15.3.2. Перевізник, скасовуючи або затримуючи рейс, повинен надавати Пасажирам на їх запит пояснення щодо підстав скасування чи затримки рейсу. У разі необхідності забезпечення своєчасної пересадки трансферних Пасажирів на наступні стикувальні рейси Перевізник за першої можливості повинен запропонувати їм альтернативні маршрути перевезення.
15.3.3. Перевізник не зобов’язаний сплачувати компенсацію відповідно до п.п. 15.2.5 та 15.2.6. цих Правил, якщо він може надати підтвердження того, що скасування було причиною надзвичайних обставин або непереборної сили, яким не можна було запобігти, навіть якби було вжито усіх заходів.
15.3.4. Доведення фактів інформування Пасажира про правила та умови перевезення, порядок бронювання місць на рейсах, тарифи, такси (збори), про розклад та строки виконання рейсу покладається на Перевізника, його агента з продажу, туроператора та інших уповноважених організацій тощо за місцем укладання договору повітряного перевезення.
15.3.5. У разі скасування рейсу Перевізником та продовження Пасажиром подорожі іншим рейсом (рейсами) або за іншим маршрутом Пасажирам має бути безкоштовно запропоновано та забезпечено:
– харчування та прохолодні напої відповідно до часу очікування нового рейсу;
– місця в готелі у випадках, якщо Пасажири змушені чекати на відправлення впродовж однієї або більше ночей чи якщо час додаткового очікування Пасажирами відправлення більше, ніж передбачалося;
– наземний трансфер за маршрутом аеропорт – готель – аеропорт;
– два телефонні дзвінки, або телекс-, факс-повідомлення, або е-mail, якщо це дозволяють технічні умови аеропорту.
15.3.6. Перевізник приділятиме особливу увагу потребам Пасажирам з обмеженими фізичними можливостями (інвалідам), та особам, що їх супроводжують, а також потребам дітей без супроводу дорослих.
15.4. Компенсація Пасажирам у разі затримки рейсу
15.4.1. Перевізник повинен надати Пасажирам харчування та прохолодні напої і можливість здійснити два безкоштовних дзвінки або відправити телекс-, факс-повідомлення чи е-mail виходячи з можливостей аеропорту у разі затримки рейсу на строк:
дві години або більше від запланованого часу відправлення рейсів дальністю
до 1500 кілометрів;
три години або більше від запланованого часу відправлення рейсів дальністю
від 1500 до 3500 кілометрів;
чотири години або більше від запланованого часу відправлення для всіх інших рейсів, не зазначених у другому та третьому абзацах цього пункту.
Якщо виконання затриманого рейсу відкладається на наступний день за днем його виконання, передбаченим розкладом і зазначеним у квитку, Перевізник повинен надати Пасажирам номери у готелі, харчування та забезпечити трансфер за маршрутом
аеропорт – готель – аеропорт.
15.4.2. Якщо затримка рейсу перевищує п’ять годин, Пасажирам має бути запропоновано обслуговування відповідно до пункту 15.2.2 цих Правил.
15.5. Компенсація Пасажирам за зміну класу обслуговування
15.5.1. Перевізник не має права вимагати будь-якої додаткової плати, якщо він розміщує Пасажира у класі, вищому за той, що зазначений у квитку.
15.5.2. Якщо Перевізник розміщує Пасажира у класі, нижчому за той, що зазначений у його квитку, то він впродовж семи днів повинен відшкодувати Пасажиру:
30 % від застосованого тарифу для всіх рейсів дальністю до 1500 кілометрів; або
50 % від застосованого тарифу для всіх рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів; або
75 % від застосованого тарифу для всіх інших рейсів, не зазначених у другому та третьому абзацах цього пункту.
15.5.3. Компенсація за розміщення Пасажира у класі, нижчому за той, що зазначений у його квитку, розраховується за сегмент, у якому здійснено пониження у класі обслуговування, методом прорейтового розподілу.

16. ІНФОРМУВАННЯ ПАСАЖИРА
16.1. Положення цього розділу поширюється на Перевізника та його агентів з продажу та/або обслуговування, які здійснюють оформлення квитків на повітряні перевезення на території України.
16.2. Перевізник (його агент з продажу) в офісі з оформлення перевезень зобов’язаний розмістити на видному та доступному для споживачів місці таку інформацію:
– свою повну назву, юридичну адресу;
– копії дозвільних документів (ліцензії, сертифікати, свідоцтва) щодо здійснення перевезень (продажу перевезень);
– книгу зауважень та пропозицій;
– телефон територіального органу захисту прав споживачів.
16.3. Перевізник (його агент з продажу) під час оформлення квитків обов’язково повинен довести до відома Пасажира таку інформацію:
– Правила повітряних перевезень Пасажирів і багажу, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 735, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2219/22531;
– ці Правила на паперовому носії у вигляді Пам’ятки для Пасажира Перевізника (у разі продажу перевезень «on-line» через систему Інтернет, – в електронному вигляді через сайт, на якому здійснюється бронювання перевезень);
– вартість перевезення за відповідним маршрутом – усно у пункті продажу квитків при бронюванні (у разі продажу перевезень «on-line» через систему Інтернет – у електронному вигляді через сайт, на якому здійснюється бронювання перевезень, або вказавши необхідну інформацію у маршрут-квітанції);
– вартість, умови і обмеження при перевезенні за спеціальним тарифом – усно під час бронювання (у разі застосування електронного квитка – через сайт, за допомогою якого здійснюється бронювання);
– адміністративні формальності під час подорожі за відповідним маршрутом – усно при бронюванні;
– межі відповідальності Перевізника при перевезенні Пасажира і багажу – у квитку або маршрут-квітанції;
– права Пасажирів у випадку відмови в перевезенні, скасуванні або затримки рейсу;
– заборонені до перевезення речі та товари – у квитку або маршрут-квітанції;
– перелік та норми надання послуг у преміум- та економічному класах обслуговування – на вимогу Пасажира;
– обмеження щодо перевезень Пасажирів з обмеженими фізичними можливостями та необхідність замовлення спеціального обслуговування під час бронювання.
16.4. Перевізник під час реєстрації повинен забезпечити Пасажирів розбірливою та чітко видимою інформацією такого змісту: «Якщо вам відмовлено в перевезенні або ваш рейс скасовано чи затримано не менше ніж на дві години, запитайте біля стійки реєстрації або пункту виходу на посадку письмове повідомлення, в якому зазначено ваші права, зокрема стосовно отримання компенсації та допомоги».
16.5. Перевізник, який відмовляє в перевезенні або скасовує рейс, має надати кожному Пасажиру, якого це стосується, письмове повідомлення, в якому викладено правила надання Пасажирам компенсації та допомоги. Перевізник має забезпечити таким самим повідомленням Пасажира, рейс якого затримано принаймні на дві години. Контактна інформація для направлення запитів щодо порушення прав Пасажира на компенсацію або допомогу має також надаватися в письмовій формі.
16.6. Для інформування глухих та осіб з погіршеним зором й іншими суттєвими вадами, що утруднюють або унеможливлюють їх самостійне ознайомлення з візуальною чи звуковою інформацією, в аеропорту відправлення/прибуття мають використовуватися відповідні альтернативні засоби інформування.
16.7. Перевізник, здійснюючи рекламні акції, повинен надавати населенню повну інформацію щодо вартості перевезення, яка повинна включати суму тарифу та всіх аеропортових зборів/такс зборів (такс) Перевізника.
16.8. Купуючи квиток на рейс Перевізника, Пасажир беззастережно погоджується з усіма умовами договору перевезення та правилами перевезення Перевізника.

17. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
17.1. Загальна процедура
17.1.1. Повернення коштів за невикористаний квиток (його частину) здійснюється за місцем придбання квитка або в головному офісі авіакомпанії (офісі з продажу перевезень Перевізника) і в тій валюті, у якій квиток було оплачено.
Повернення коштів Перевізником в Україні здійснюється у національній валюті України. Повернення коштів у представництвах Перевізника здійснюється відповідно до чинних законів держави перебування.
У разі якщо оплата була здійснена електронними засобами переказу коштів (банківською карткою), кошти повертаються на платіжну картку, з якої було здійснено платіж за квиток.
17.1.2. Розмір сум коштів, що повертаються за невикористаний квиток (його частину), залежить від використаного тарифу і тарифних нормативів Перевізника та виду відмови від перевезення (добровільна чи примусова).
17.1.3. Повернення коштів здійснюється на підставі невикористаного (частково не використаного) перевізного документа, ордера різних зборів, квитанції про оплату наднормового багажу.
17.1.4. Повернення коштів здійснюється:
– особі, що зазначена у квитку, – у випадку сплати за перевезення готівкою або банківським переказом;
– на рахунок юридичної особи – у випадку сплати за безготівковим розрахунком;
– на рахунок власника кредитної картки, якою оплачено перевезення;
– спонсору, що сплатив за перевезення, – у випадку оформлення квитка за повідомленням про попередню оплату (Prepaid Ticket Advice – PTA).
Повернення коштів здійснюється за умови пред’явлення документів, що посвідчують особу, та документа, що підтверджує право на отримання грошових сум, визначених у п.17.1.3 цих Правил.
17.1.5. Повернення коштів здійснюється у день розірвання договору перевезення (пред’явлення квитків до каси за місцем їх оформлення, отримання Перевізником інформації від Пасажира щодо бажання повернути кошти за невикористане перевезення, яке оформлене електронним квитком), а в разі неможливості повернути кошти у день розірвання договору перевезення – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.
17.2. Повернення коштів
17.2.1. Примусове повернення коштів або перебронювання без застосування штрафних санкцій здійснюються у випадках:
– скасування, перенесення, затримки рейсу, на який у Пасажира були заброньовано місце та оформлений квиток;
– неправильного оформлення перевізних документів;
– заміни класу обслуговування або типу ПС;
– неможливості надати Пасажиру місце відповідно до бронювання;
– незабезпечення Перевізником стикування з рейсом, на який Пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, що і попередній;
– відмови в перевезенні через несплату Пасажиром тарифу чи зборів (такс) у разі зміни тарифів або правил їх застосування порівняно з тими, що діяли на день відправлення Пасажира з початкового аеропорту, зазначеного у квитку;
– використання Перевізником права відмови в перевезенні з причин, що викладені у п.п. 12.1.1 та 12.4 цих Правил;
– хвороби Пасажира або членів його родини, що подорожують разом із ним, за наявності відповідним чином оформленої довідки закладу охорони здоров’я;
– в інших випадках відмови Пасажира від перевезення або відмови авіакомпанії у перевезенні Пасажира, що сталися з вини Перевізника.
17.2.2. Перебронювання на інший рейс у разі запізнення Пасажира на рейс, на який він має підтверджене бронювання, через запізнення прибуття попереднього рейсу, у випадку оформлення перевезення окремими перевізними документами, здійснюється без штрафних санкцій.
17.2.3. У випадку примусового повернення сума коштів, що повертаються Пасажиру, повинна дорівнювати:
– якщо жодна частина квитка не була використана – сумі, що дорівнює повній вартості квитка за ціною, за якою його було придбано;
– якщо була використана будь-яка частина квитка – сумі, що дорівнює тарифу за невикористану частину перевезення в один бік та невикористані аеропортові збори (такси) і невикористані збори (такси) Перевізника від місця, де сталася відмова від перевезення, до місця призначення. Крім наведеного, Перевізник повинен дотримуватися правил відшкодування, що наведені у п.15.3 цих Правил.
17.2.4. У випадку добровільного повернення коштів, тобто якщо Пасажир бажає повернути суму, сплачену за квиток, і таке повернення дозволяється правилами застосування тарифів, то така сума розраховується згідно з тарифними нормативами Перевізника. Окрім того, Пасажиру повертається сума всіх невикористаних аеропортових зборів (такс) і зборів (такс) Перевізника.
17.3. Право відмовити в поверненні коштів
17.3.1. Перевізник має право відмовити в поверненні коштів, якщо:
– заява про це була подана Пасажиром після закінчення строку чинності квитка, визначеного у п. 5.4 цих Правил, а також в інших випадках, передбачених цими Правилами;
– квиток придбано за спеціальним тарифом і правилами його використання не передбачено повернення сум (у разі придбання квитка за таким спеціальним тарифом Пасажир повинен бути проінформований Перевізником (його агентом з продажу) про це під час бронювання і у квитку має бути зроблено відповідну відмітку);
– Перевізник має документальне підтвердження того, що квиток був придбаний і використаний Пасажиром лише для вирішення своїх імміграційних або візових питань.
17.3.2. У випадку втрати квитка повернення коштів здійснює:
– авіакомпанія – власник бланка (“Перевізник за договором”) – якщо квиток було оформлено за інтерлайн-угодою;
– авіакомпанія – фактичний Перевізник – якщо квиток було оформлено на бланку авіакомпанії, яка виконує рейс.
Повернення коштів може бути здійснено, якщо втрачений квиток (або його частину) не було використано або змінено та за ним не здійснювалося повернення коштів.
17.3.3. Із суми коштів, що повертаються, Перевізник має право стягувати штраф (збір), який встановлений Перевізником для таких випадків.
17.3.4. Кошти за дублікатом паперового квитка і за втраченим паперовим квитком повертаються в претензійному та/або судовому порядку.
Аналогічні правила встановлюються для повернення коштів у зв’язку з втратою ордера різних зборів, квитанції про оплату наднормового багажу.
17.4. Звільнення від зобов’язань
Перевізник не виплачує компенсацію за відмову в перевезенні Пасажира у таких випадках:
– при відмові в перевезенні у разі надзвичайних обставин;
– у перевезенні відмовлено тому, що уряд реквізував усю або частину ємності ПС, яке задіяне у відповідному перевезенні;
– Пасажир відмовився пройти перевірку службою авіаційної безпеки або не виконав інструкції, надані Перевізником (його агентом або агентом з обслуговування);
– Пасажир подорожує згідно з безкоштовним квитком або за спеціальним тарифом, який недоступний для широкого кола споживачів;

18. ДОМОВЛЕНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКІВ
18.1. Ці Правила поширюються на перевезення, які здійснюються за комерційними угодами між Перевізником та іншими Перевізниками («спільне використання кодів» CODESHARING, перевезення за угодою «інтерлайн» INTERLINE), навіть якщо у квитку визначений інший Перевізник, ніж той, що фактично здійснює перевезення. Якщо існує будь-яка така комерційна угода, то Перевізник (його агент з продажу) має надати Пасажиру під час реєстрації інформацію про те, який Перевізник фактично здійснює перевезення.
18.2. Пасажири повинні бути проінформовані про фактичного Перевізника перед придбанням квитка, при реєстрації, а також у випадку, якщо під час перевезення склалася будь-яка збійна ситуація.
18.3. Якщо Пасажир уклав договір про повітряне перевезення з наданням додаткових оплачених послуг, то за ненадання таких послуг Перевізник відповідає перед Пасажиром, яка обмежена розміром суми, сплаченої за ненадані послуги.
18.4. Перевізник не відповідає за послуги з перевезення (перенесення) багажу, надані третіми особами, з якими Перевізник не уклав комерційних угод. Якщо Перевізник самостійно передбачає та виконує операції з перевезення (перенесення) багажу Пасажирів, то ці Правила застосовуються і до таких послуг. Послуги з перевезення (перенесення) багажу, що надаються Перевізником додатково, оплачує Пасажир.

19. ПОСЛІДОВНІ ПЕРЕВІЗНИКИ
19.1. Перевезення, яке здійснюватиметься кількома послідовними Перевізниками, вважається єдиним перевезенням, якщо з початку перевезення ці Перевізники розглядали таку операцію як єдине перевезення і таке перевезення було оформлено складеним квитком.
19.2. У разі здійснення єдиних перевезень кожний Перевізник, який приймає до перевезення Пасажирів і багаж (вантаж), підпадає під дію цих Правил і розглядається як одна із сторін договору перевезення, оскільки такий договір стосується частини перевезення, що здійснюється під контролем певного Перевізника.
19.3. У випадку перевезення, яке здійснюється за допомогою кількох послідовних Перевізників, Перевізник, що видав квиток на рейси інших (послідовних) Перевізників виступає виключно як агент цих Перевізників.
19.4. Перевізник, що видав квиток, або перший Перевізник, зазначений у квитку чи в складеному квитку, не несе відповідальності за недоліки у перевезенні, що сталися на ділянці (ділянках) перевезення іншого (інших) Перевізника (Перевізників), у тому числі й у частині затримки в перевезенні Пасажира чи багажу.
19.5. У разі знищення, втрати, пошкодження, затримки в перевезенні багажу Пасажир має право подати позов до першого чи останнього Перевізника, а також до Перевізника, який виконував перевезення, під час якого сталися знищення, втрата, пошкодження, затримка в перевезенні.
19.6. Якщо неможливо визначити Перевізника, який здійснював перевезення, під час якого сталися знищення, втрата, пошкодження, затримка в перевезенні багажу, то відповідатимуть перед Пасажиром Перевізники, які брали участь у перевезенні, – усі разом чи кожний окремо, у межах вини кожного з них.
19.7. Повітряне перевезення, що виконується не Перевізником за договором.
19.7.1. Дані положення застосовуються тоді, коли особа (далі – Перевізник за договором) як основна сторона укладає договір перевезення з Пасажиром або з особою, яка діє від імені Пасажира, а інша особа (далі – фактичний Перевізник) як уповноважений Перевізник за договором здійснює все перевезення або його частину, але не є стосовно такої частини послідовним Перевізником у розумінні п.п.19.1-19.6 цих Правил.
19.7.2. У разі здійснення перевезень, передбачених п. 19.7.1 цих Правил, Перевізник за договором підпадає під дію цих Правил відносно всього перевезення, а фактичний Перевізник – лише відносно того перевезення, що він здійснює.
19.7.3. Розмір відповідальності фактичного Перевізника і Перевізника за договором обмежений нормами, встановленими цими Правилами.

20. ЧАРТЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
20.1. Виконання чартерних рейсів регламентується відповідними авіаційними правилами України. Перевізник, що здійснює виконання чартерних рейсів, під час укладання угоди із замовником про виконання чартерних рейсів повинен передбачити надання послуг та відшкодування, що передбачені цими Правилами.
Квитки на чартерні рейси не дійсні до моменту сплати Перевізнику, що фактично виконує рейс, вартості виконання чартерного рейсу.
Повернення сум та підтвердження бронювання здійснюються відповідно до умов укладеного між Перевізником та замовником рейсу договору.
20.2. Квитки на чартерні рейси є дійсними тільки на перевезення у дати і на рейси, які зазначені у квитках. Залежно від наявності вільних місць замовник чартерного рейсу може змінити дати вильоту та повернення рейсу за умови, що такі зміни погоджені замовником рейсу (туроператором-Перевізником за договором) з Пасажирами та фактичним Перевізником (виконавцем рейсу).
20.3. Квитки на чартерні рейси передбачають обмеження (або виключають) права Пасажира змінити або анулювати бронювання. Квитки на чартерні рейси, згідно з якими оплачено туристичну подорож з оплатою всіх послуг (переліт в прямому і зворотному напрямках, трансфер, проживання у готелі, харчування), можуть передбачати додаткові умови і обмеження, встановлені Перевізником за договором для подорожі, яка включає усі обмеження.
20.4. До чартерного перевезення не застосовуються положення, зазначені в главах 5.4, 5.5 розділу 5, розділах 6 та 7, главах 8.1, 8.4 розділу 8, розділі 17 цих Правил.

21. АДМІНІСТРАТИВНІ ФОРМАЛЬНОСТІ
21.1. Документи для подорожі
21.1.1. Пасажир несе відповідальність за одержання всіх необхідних для подорожі документів: віз, дозволів тощо, а також за дотримання всіх застосованих законів щодо виїзду, в’їзду та транзиту країни відльоту, прибуття та транзиту. Перевізник не несе відповідальність перед Пасажиром унаслідок того, що Пасажир не одержить такі документи або візи, або не виконає вимог застосованих законів.
21.1.2. На вимогу Перевізника Пасажир має пред’явити уповноваженим особам, представникам відповідних державних органів усі документи на виїзд, в’їзд, транзит, щодо стану здоров’я та інші документи, що вимагаються застосованими законами, та дозволити Перевізнику зробити і залишити в себе їх копії або будь-яким іншим чином зберегти в себе відомості про Пасажира, що містяться у відповідних документах.
21.1.3. Перевізник має право відмовити в перевезенні Пасажиру, який не виконав застосовані закони, або документи якого не оформлені належним чином (у тому числі відсутність візи, грошей, квитка у зворотному напрямку і таке інше).
21.2. Відмова у в’їзді в країну
21.2.1. Перевізник не несе відповідальності за відмову державних органів Пасажиру у в’їзді в країну.
21.2.2. Пасажир повинен на вимогу Перевізника або державних органів сплатити відповідний тариф за перевезення у зворотному напрямку, якщо від нього вимагатиметься повернутися у місце відправлення або інше місце у зв’язку з відмовою країни прямування прийняти такого Пасажира, незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзитною країною.
21.2.3. Перевізник може використати на сплату такого перевезення кошти з будь-яких раніше сплачених йому Пасажиром сум за невиконане перевезення, які залишилися в його розпорядженні, або з будь-яких інших коштів Пасажира, які перебувають у розпорядженні Перевізника.
21.2.4. Суми, сплачені Пасажиром за здійснене перевезення до пункту, де йому було відмовлено у в’їзді, або його депортації, поверненню не підлягають.
21.3. Відповідальність Пасажира
21.3.1. Якщо Перевізник був змушений сплатити або депонувати будь-яку суму чи забезпечити фінансову гарантію в зв’язку з недотриманням Пасажиром вимог застосованих законів або з його відмовою пред’явити документи необхідні для подорожі, або з пред’явленням підроблених документів чи документів, які містять неправдиву інформацію, то Пасажир повинен на вимогу Перевізника відшкодувати йому сплачену або депоновану суму та понесені у зв’язку з цим інші витрати.
21.3.2. Перевізник має право використати для покриття витрат, зазначених у п.21.3.1 цих Правил будь-які раніше сплачені Пасажиром суми, що залишилися у його розпорядженні за невиконане перевезення, або будь-які інші кошти Пасажира, які перебувають у розпорядженні Перевізника, або може відмовити в перевезенні, якщо Пасажир не відшкодував Перевізнику такі витрати.
21.4. Митний контроль, контроль на безпеку, паспортний контроль та інші види контролю
21.4.1. Під час виконання міжнародних перевезень Пасажири, їх зареєстрований багаж і ручна поклажа обов’язково проходять контроль на авіаційну безпеку і паспортний контроль, а також на вимогу митних та інших уповноважених органів інші види контролю.
Під час виконання внутрішніх перевезень Пасажир, його зареєстрований багаж і ручна поклажа обов’язково проходять контроль на авіаційну безпеку та на вимогу інших уповноважених органів інші види контролю.
21.4.2 Перевізник не несе відповідальності за будь-яку втрату багажу або збиток, завданий багажу Пасажира при недотриманні ним вимог митниці або служби авіаційної безпеки аеропорту.
21.4.3 При відмові Пасажира від контролю на авіаційну безпеку, Перевізник не допускає такого Пасажира до перевезення на ПС. При цьому Перевізник не несе перед Пасажиром відповідальності, пов’язаної з відмовою від перевезення, за винятком зобов’язань щодо повернення вартості квитка за невиконане перевезення відповідно до правил застосування тарифів (як у випадку добровільного повернення).
21.4.4 Вилучені при огляді на авіаційну безпеку предмети, перевезення яких у якості ручної поклажі заборонене, але дозволене в зареєстрованому багажі, перевозяться тим самим рейсом, яким летить Пасажир та у відповідності до пункту 13.8.11 цих Правил.
21.5. Неординарні випадки в аеропорту: хвороба, поранення, смерть Пасажира.
21.5.1. При виникненні неординарного випадку (хвороба, поранення, смерть зареєстрованого Пасажира в аеропорту) Перевізник виконує всі можливі дії для організації надання допомоги. Медична допомога не повинна надаватися Пасажиру всупереч його бажанню.
21.5.2. Витрати, пов’язані з перевезенням до медичної установи та з неї до аеропорту, наданням медичної допомоги і таке інше несе Пасажир або його законні представники.

22. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА ТА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ЗАПОДІЯНУ ШКОДУ
22.1. Загибель і тілесне ушкодження Пасажира. Пошкодження багажу.
22.1.1. Перевізник несе відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження Пасажира, тільки за умови, що подія, яка стала причиною загибелі або ушкодження, відбулася на борту ПС або під час посадки чи висадки Пасажира з вини/недбальства Авіаперевізника.
Проте Перевізник не нестиме відповідальності якщо смерть або травмування стали результатом стану здоров’я Пасажира.
22.1.2. Перевізник відповідає за шкоду, заподіяну в разі знищення, утрати або пошкодження зареєстрованого багажу, лише за умови, що випадок, який став причиною знищення, утрати або пошкодження багажу, мав місце на борту повітряного судна або тоді, коли Перевізник був відповідальним за збереження зареєстрованого багажу, однак Перевізник не відповідає за пошкодження багажу внаслідок його дефекту, якостей чи вад. Стосовно незареєстрованого багажу, у тому числі особистих речей Пасажира, Перевізник відповідає, якщо шкода заподіяна з його вини або з вини його працівників чи агентів з обслуговування.
22.1.3. Якщо Перевізник визнає втрату зареєстрованого багажу або якщо зареєстрований багаж не прибув протягом 21 дня з дати, коли він повинен був прибути, Пасажир може пред’явити Перевізнику вимоги, що випливають з договору перевезення.
22.2. Відповідальність Перевізника за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в перевезенні.
22.2.1. Перевізник відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в повітряному перевезенні Пасажирів та багажу, однак Перевізник не відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок затримки, якщо доведе, що він, його працівники та агенти (з продажу та/або обслуговування) вжили всіх можливих заходів для того, щоб уникнути шкоди, або що він (вони) не мав (мали) змоги вжити таких заходів.
22.2.2 Відповідальність Перевізника за неналежне перевезення в будь-якому випадку обмежена реальними збитками, доведеними Пасажирами.
22.3. Звільнення від відповідальності
22.3.1. Якщо Перевізник доведе, що шкода була завдана або її виникненню сприяли недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність особи, яка вимагає відшкодування, або особи, від якої походять її права, Перевізник повністю або частково звільняється від відповідальності перед особою, яка вимагає відшкодування, у розмірі, в якому такі недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність спричинили шкоду або сприяли її виникненню.
22.3.2. Якщо вимогу про відшкодування у зв’язку зі смертю або тілесним ушкодженням, яких зазнав Пасажир, заявлено особою, іншою ніж Пасажир, Перевізник так само повністю або частково звільняється від відповідальності настільки, наскільки він доведе, що недбалість, інша неправомірна дія чи бездіяльність цього Пасажира спричинили шкоду або сприяли її виникненню.
22.4. Компенсація у випадку загибелі або тілесного ушкодження Пасажирів
22.4.1. Перевізник не може виключити чи обмежити свою відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження Пасажира, за умов, зазначених у главі 22.1 цього розділу, сумою у розмірі 113 100 СПЗ для кожного Пасажира.
22.4.2. Перевізник не відповідає за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження Пасажира і сума якої перевищує зазначені у пункті 22.4.1 цієї глави розміри, за умов, зазначених у главі 22.1 цього розділу, якщо Перевізник доведе, що:
– така шкода не була заподіяна через недбалість або іншу неправомірну дію чи бездіяльність Перевізника або його службовців чи агентів з обслуговування; або
– така шкода заподіяна виключно через недбальство або іншу неправомірну дію чи бездіяльність третьої сторони.
22.4.3. Перевізник повинен негайно, але у будь-якому разі не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти днів після ідентифікації фізичної особи, яка має право на отримання компенсації, здійснити авансовий платіж, який не повинен бути менше ніж 16000 СПЗ.
22.4.4. Під час оформлення квитка Перевізник повинен забезпечити надання Пасажиру в письмовому вигляді основних положень, які регулюють відповідальність Перевізника перед Пасажиром та за його багаж. Крім того, Перевізник зобов’язаний надати Пасажиру письмове повідомлення про застосовані обмеження відповідальності Перевізника щодо Пасажира та багажу.
22.5. . Межі відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок затримки
22.5.1. Відповідальність Перевізника за шкоду, заподіяну внаслідок затримки під час перевезення Пасажирів будь-яких рейсів, обмежується сумою 4694 СПЗ стосовно кожного Пасажира.
22.5.2 Відповідальність Перевізника у випадку знищення, втрати, пошкодження або затримки в перевезенні зареєстрованого багажу обмежується сумою 1131 СПЗ (за мінімальну норму безкоштовного перевезення багажу, встановлену уповноваженим органом з питань цивільної авіації) стосовно кожного Пасажира. Перевізник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок затримки, якщо доведе, що він, його службовці та агенти з обслуговування вжили всіх заходів, які могли б бути необхідними для того, щоб уникнути шкоди, або що для нього(них) було неможливо вжити таких заходів.
22.5.3. Відповідальність Перевізника у разі перевезення багажу із заявленою цінністю визначається сумою заявленої цінності багажу.
22.5.4. Зазначені в пунктах 22.5.1, 22.5.2 та 22.5.3 цієї глави положення не застосовуються, якщо буде доведено, що шкода є результатом дії чи бездіяльності Перевізника, його працівників або агентів з обслуговування, вчиненої з наміром завдати шкоди, або через злочинну недбалість і з усвідомленням того, що в результаті таких дій може бути завдано шкоди, за умови, що в разі вчинення такої дії чи бездіяльності працівника або агента з обслуговування буде також доведено, що цей працівник або агент діяв у межах своїх обов’язків.
22.5.5. Межі відповідальності, установлені главами 22.4 та 22.5 цього розділу, не перешкоджають суду додатково ухвалити рішення відповідно до застосованих законів про відшкодування всіх або частини судових та інших пов’язаних із судовим розглядом витрат, понесених позивачем, у тому числі процентів, за винятком випадків, якщо сума, присуджена в порядку відшкодування шкоди, крім судових та інших пов’язаних із судовим розглядом витрат, не перевищує суми, яку Перевізник письмово запропонував позивачу протягом шести місяців з дня заподіяння шкоди або до початку судового процесу, якщо ця дата є пізнішою.
22.6. Переведення валютних одиниць
Суми, зазначені в спеціальних правах запозичення, у цьому розділі розглядаються як такі, що стосуються спеціальних прав запозичення, як вони визначені МВФ. Переведення таких сум у національну валюту у випадку судових розглядів або розглядів претензій Пасажирів відбувається відповідно до вартості валют у спеціальних правах запозичення на дату ухвали суду чи прийняття рішення Перевізником за претензією Пасажира.

23. ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОЗОВИ
23.1. Загальні положення щодо порядку пред’явлення претензій та подачі позовів
23.1.1. Будь-який позов щодо відповідальності Перевізника стосовно заподіяної шкоди при перевезенні може бути поданий відповідно до умов і меж відповідальності, які передбачені Монреальською конвенцією та чинним законодавством України, без шкоди для визначення кола осіб, що мають право на позов, та їх відповідних прав.
23.1.2. Загальна сума відшкодування, яка може бути одержана від фактичного Перевізника, який здійснював перевезення, від Перевізника за договором та від його працівників і агентів з продажу та/або обслуговування, які діяли в межах своїх обов’язків, не може перевищувати максимального відшкодування, яке на підставі цих Правил може бути стягнуто з Перевізника за договором або з фактичного Перевізника, при цьому жодна із зазначених сторін не відповідає в розмірі, більшому, ніж межа відшкодування, що застосовується до цієї особи.
23.1.3. Якщо позов пред’явлено до працівника Перевізника чи агента Перевізника (з продажу та/або обслуговування) у зв’язку зі шкодою, про яку йдеться в цих Правилах, такий працівник або агент Перевізника (з продажу та/або обслуговування), якщо він доведе, що діяв у межах своїх службових обов’язків, має право посилатися на умови та межі відшкодування, на які має право посилатися сам Перевізник.
23.1.4. Перевізник зобов’язаний розглянути претензію і повідомити заявника про її задоволення чи відхилення з обґрунтуванням підстав протягом трьох місяців з дати її отримання, якщо перевезення, у зв’язку з яким була висунута претензія, повністю здійснювалося одним Перевізником.
Якщо в такому перевезенні брали участь інші Перевізники, строк розгляду претензії може бути продовжено до шести місяців з урахуванням чинних правил врегулювання претензій такими Перевізниками.
23.1.5. Претензії розглядаються в порядку, установленому Перевізником. Отримавши претензію, Перевізник залежно від її складності та достатності претензійних документів, відсутність яких унеможливлює розгляд претензії по суті заявлених вимог, надсилає заявнику протягом 15 днів з дати реєстрації претензії повідомлення-запит, у якому інформує заявника про отримання претензії, про необхідність у разі потреби пред’явлення додаткових документів і про строки розгляду претензії після одержання документів, яких не вистачає.
23.1.6. У випадку смерті особи, яка несе відповідальність, позов про відшкодування збитків подається відповідно до умов цього розділу до осіб-правонаступників, які на законній підставі представляють таку особу або розпоряджаються її майном.
23.1.7. Будь-який позов про відповідальність, що стосується перевезення, яке здійснюється фактичним Перевізником, може бути за вибором позивача подано до цього Перевізника або до Перевізника за договором чи до обох – разом чи окремо. Якщо позов подано лише до одного з цих Перевізників, він має право ініціювати залучення до розгляду справи в суді й іншого Перевізника.
23.1.8. У разі якщо Перевізник виплачує компенсацію або надає послуги, що передбачені цими Правилами, жодне з положень цього розділу ніяким чином не регламентує питання про те, чи має особа, яка згідно з положеннями цих Правил є відповідальною за шкоду, право регресу до будь-якої іншої особи.
23.2. Порядок висування претензій та подачі позовів стосовно неналежного перевезення Пасажира
23.2.1. Якщо претензія висувається на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок затримки в перевезенні Пасажира, сума компенсації обмежується сумою, що зазначена в пункті 22.5.1 цих Правил. Сума претензії має бути доведена заінтересованою особою.
23.2.2. Позови про відповідальність Перевізника щодо неналежного перевезення Пасажира мають бути подані за вибором позивача до суду за місцем реєстрації Перевізника, за місцезнаходженням його головного офісу або за місцезнаходженням офісу Перевізника, де було укладено договір перевезення, в строки згідно з чинним законодавством з дати його прибуття до місця призначення або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.
Позови про відповідальність Перевізника щодо неналежного перевезення Пасажира можуть бути подані у встановлені чинним законодавством строки без попереднього висування претензії до Перевізника.
23.2.3. Позов про відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті загибелі або тілесного ушкодження Пасажира, може бути подано до відповідного суду на території держави-сторони, що приєдналася до Монреальської конвенції, в якій Пасажир на момент події має основне й постійне місце проживання й до/із якої Перевізник надає послуги, пов’язані з повітряним перевезенням Пасажирів на власних повітряних суднах чи на повітряних суднах іншого Перевізника на підставі комерційної угоди, і в якій цей Перевізник здійснює діяльність, пов’язану з повітряним перевезенням Пасажирів, використовуючи приміщення, орендовані самим Перевізником чи іншим Перевізником, з яким він має комерційну угоду, або які належать йому або такому іншому Перевізнику.
23.2.4. Право на відшкодування шкоди втрачається, якщо позов про відповідальність не подано у строки згідно з Монреальською конвенцією та чинним законодавством України з дати прибуття за призначенням, або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути, або з дати зупинення перевезення.
23.3. Порядок висування претензій та подачі позовів стосовно неналежного перевезення багажу
23.3.1. Отримання зареєстрованого багажу особою, яка має право на його отримання, без пред’явлення претензій передбачає до доведення протилежного, що багаж було доставлено у належному стані й відповідно до перевізного документа або запису, який зберігається іншими засобами збереження інформації.
Пасажир повинен засвідчити протилежне шляхом оформлення Акта про неналежне перевезення багажу (PIR – Property Irregularity Report) або Акта про пошкодження багажу (DBR – Damage Baggage Report) до виходу з багажного відділення аеропорту.
23.3.2. У випадку неналежного перевезення зареєстрованого багажу Пасажир повинен надіслати Перевізнику претензію негайно після виявлення пошкодження (втрати частини вмісту багажу) й протягом семи календарних днів з дати отримання зареєстрованого багажу. У випадку затримки в перевезенні багажу претензія повинна бути заявлена протягом 21 календарного дня з дати, коли багаж було передано у розпорядження Пасажира.
23.3.3. Претензії щодо втрати багажу висуваються до Перевізника після того, як багаж буде визнано втраченим. Багаж уважається втраченим, якщо його не виявлено за результатами розшуку протягом 21 календарного дня з дати, наступної за тією, коли багаж повинен був прибути до місця призначення. У такому випадку претензія до Перевізника повинна бути висунута протягом двох років з дати прибуття повітряного судна до місця призначення або з дати, коли ПС повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.
23.3.4. Будь-яка претензія щодо неналежного перевезення багажу повинна бути подана письмово та вручена або відправлена у строки, зазначені в п.23.3.2 цих Правил. До претензії мають бути додані всі необхідні документи, що підтверджують права Пасажира вимагати відшкодування залежно від того, щодо чого висувається претензія, у тому числі квиток (маршрут-квитанцію), фіскальні чеки оплати послуг, квитанція про оплату наднормового багажу, відривний талон багажної ідентифікаційної бирки, Акт про неналежне перевезення багажу (пошкодження багажу), довідки про затримки та інші документи, що можуть прискорити розгляд претензійних вимог. Сума претензії має бути доведена заінтересованою особою.
23.3.5. Відповідальність Перевізника щодо знищеного або втраченого багажу обмежується сумою, зазначеною у п. 22.5.2 цих Правил.
Якщо пред’являється претензія стосовно частково втраченого багажу, то компенсація розраховується, виходячи з ваги втраченого багажу та вартості 1 кг. Вартість одного кілограма відшкодування частково втраченого багажу розраховується, виходячи зі встановленого розміру відшкодування, відповідно до п. 22.5.2 цих Правил та встановленої уповноваженим органом з питань цивільної авіації мінімальної норми безкоштовного перевезення багажу.
23.3.6. Якщо претензія висувається стосовно відшкодування частково втраченого багажу вагою до 1 кілограма, то для відшкодування вартості частково втраченого багажу можуть використовуватись вагові показники, зазначені у рекомендованій практиці ІАТА 1751 (додаток А).
23.3.7. Якщо претензія висувається стосовно пошкодження упаковки багажу, компенсації підлягають витрати на її ремонт. У випадку неможливості подальшого використання пошкодженої упаковки багажу компенсації підлягає її вартість, яку підтверджує зацікавлена особа. Якщо у заявника відсутні документи, якими можна підтвердити вартість пошкодженої упаковки багажу, компенсація здійснюється таким самим чином, як при частково втраченому багажу.
Перевізник не несе відповідальності за наступні види пошкодження багажу: зламані коліщатка та ніжки валіз, сумок тощо; загублені ремінці та петельки; незначні потертості або подряпини, пошкодження як результат надмірного наповнення валізи; пошкодження ручки валізи або сумки; пошкодження крихких речей або продуктів, що швидко псуються; пошкодження предметів, які неналежно упаковані.
23.3.8. Якщо претензія висувається на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок затримки в перевезенні багажу, сума відшкодування обмежується сумою, зазначеною у п.22.5.2 цих Правил. Сума претензії має бути обґрунтована заінтересованою особою.
23.3.9. За відсутності претензій у згадані в п.п.23.3.2 та 23.3.3 цих Правил строки при міжнародних повітряних перевезеннях жодні позови до Перевізника щодо неналежного перевезення багажу не приймаються, крім випадків застосування Перевізником обману. Висування претензій щодо неналежного перевезення багажу на внутрішніх рейсах здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
23.3.10. Позови про відповідальність Перевізника щодо неналежного перевезення багажу мають бути подані за вибором позивача до суду за місцем реєстрації Перевізника, за місцезнаходженням його головного офісу або за місцезнаходженням офісу Перевізника, де було укладено договір перевезення, у строки згідно з чинним законодавством з дати його прибуття до місця призначення або з дати, коли ПС повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.
23.3.11. Право на відшкодування шкоди втрачається, якщо позов про відповідальність не подано у строки згідно з Монреальською конвенцією та відповідно до чинного законодавства з дати прибуття за призначенням, або з дати, коли ПС повинно було прибути, або з дати зупинення перевезення.

24. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЦИХ ПРАВИЛ
24.1. Контроль за дотриманням цих Правил покладається на Керівництво ПАТ «АК «Дніпроавіа» та на уповноважений орган з питань цивільної авіації України.
24.2. Перевізник, агент з продажу, агент з обслуговування повинні довести під час контролю, що вони та їх дії відповідають установленим вимогам. Перевізник та його агенти повинні бути готові надати змогу відповідному державному органу проводити перевірки під час здійснення операцій з перевезення та обслуговування Пасажирів і багажу з метою демонстрації, що такі операції відповідають установленим вимогам.

25. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Ці Правила розроблені відповідно до:
– Конституції України;
– Цивільного кодексу України;
– Закону України “Про захист прав споживачів”;
– Закону України “Про звернення громадян”;
– Повітряного кодексу України;
– Монреальської конвенції 1999 року та Загальних умов перевезень Пасажирів і багажу, встановлених Міжнародною асоціацією повітряного транспорту («General Conditions of Carriage (passenger and baggage)», IATA)
– Правил повітряних перевезень Пасажирів і багажу, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 735, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2219/33531;
-– Рекомендацій та Рекомендованій практики ІАТА;
– інших законодавчих та нормативно-правових актів України.

iso9001-ua

domodedovo

iosa

Центральний офіс

49042 Україна, м Дніпропетровськ, Аеропорт, 42

Міжнародний аеропорт Дніпропетровськ

e-mail: info@dniproavia.com

На сьогодні вакансії відсутні

Медико-санітарна частина ПАТ «АК«Дніпроавіа» є лікувально-профілактичним закладом, на медичному обслуговуванні якого знаходяться авіаційний персонал більш ніж 16 авіапідприємств південно-східних і центральних областей України. МСЧ має дозвільні документи Міністерства інфраструктури України, акредитаційний сертифікат та ліцензію Міністерства охорони здоров’я України.

Основні завдання медико-санітарної частини АК «Дніпроавіа»:

 • Медичне забезпечення безпеки польотів;
 • Медична сертифікація авіаційного персоналу 1,2,3 класу;
 • Надання амбулаторно-поліклінічної, кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги;
 • Проведення профілактичних і протиепідемічних заходів;

МСЧ ПАТ «АК« Дніпроавіа »надає широкий спектр медичних послуг. Основною з них є медична сертифікація авіаційного персоналу 1,2,3 класу, яка включає в себе: продовження медичного сертифіката, додаткова сертифікація, призупинення дії або заміна медичного сертифіката.

МСЧ надає також такі послуги:

 • Консультація кваліфікованих лікарів-спеціалістів;
 • Амбулаторний прийом;
 • Проведення профілактичних медичних оглядів працівниками з шкідливими умовами праці;
 • Проведення профілактичних медичних оглядів та спостереження за працівниками, що перебувають на диспансерному обліку;
 • Проведення медичного огляду при прийомі на роботу, перед і після зміни, перед і після рейсу;
 • Вибіркове тестування екіпажів;
 • Проходження комісії з медичного огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів;
 • Спостереження за льотним складом в між сертифікаційний період.

Прийом ведуть висококваліфіковані лікарі наступних напрямків: отоларинголог, хірург, невропатолог, кардіолог, терапевт, офтальмолог, гінеколог, лікар авіаційної медицини. На базі МСЧ функціонує клінічна лабораторія та кабінет функціональної діагностики (ЕКГ, ЗЕП, спірометрія).

За додатковою інформацією прохання звертатися за адресою

Україна, г. Днепропетровск, Аеропорт 42, Гостинница «Аерофлот», 1 поверх, тел. +38 (056) 376-24-22

На сьогоднішній день АК «Дніпроавіа» може запропонувати наступні послуги:

Послуги з ТО:

 • Boeing-737-300 / 400/500 (CFM-56-3): Лінійне ТО – Всі роботи до A-Check (не включаючи), Усунення дефектів; Базове ТО – Всі роботи до C -Check (не включаючи).
 • Embraer 190 (GE CF34): Лінійне ТО – Всі роботи до Intermedia Maintenance (INT) (не включаючи), Усунення дефектів; Всі роботи c Intermedia Maintenance (INT) до Basic -Maintenance (BASIC) (не включаючи).
 • Embraer -145 (AE3007A): Лінійне ТО – Всі роботи до A-Check (не включаючи), Усунення дефектів; Базове ТО – Всі роботи до C -Check (включаючи).
 • Bell-407 (RR 250-C47B): Лінійне ТО – ТО з періодичністю 25, 50, 100, 150 годин, Усунення дефектів.
 • Заміна двигунів;
 • НК (неруйнівний контроль, NDT), III рівень;
 • Ремонт конструкцій з композитних матеріалів;
 • Перевірка структури повітряних суден, програма контролю і захисту від корозії (СРСР); Ремонт структурних дефектів повітряних суден;
 • Ремонт інтер’єру;
 • Мийка екстер’єру літака;
 • Технічне обслуговування акумуляторних батарей;
 • Заміна авіашин коліс;

Інжиніринг для ПС Boeing 737; EMBRAER-145,190, а саме:

 • Повний аналіз польотів і пригод. Розшифровка і аналіз польотних даних
 • Інженерна підтримка, виконання Авіаційних директив, сервісних бюлетенів, робота з розробником АТ
 • Розробка операційних документів (MP, MEL,)
 • Підготовка рекомендацій з підтримання льотної придатності
 • Підтримки льотної придатності Part M

Логістика:

Компанія має можливість надавати послуги з постачання, ремонту і менеджменту запасних частин і компонентів для ПС Boeing 737; Embraer-145,190. Щоб забезпечити швидку і вигідну доставку запасних частин і компонентів на територію Європи та СНД, складські запаси постійно поповнюються. АК Дніпроавіа співпрацює з більш ніж 100 партнерами по всьому світу, які постачають авіаційними запчастинами та компонентами. Компанія має в наявності власний резерв запасних частин для повітряних суден B737, Embraer-145,190.

Усі запасні деталі мають необхідні сертифікати льотної придатності (наприклад, FAA 8130, EASA, JAA) і стандартну гарантію.

АК Дніпроавіа володіє власним ангаром, в якому можливо розмістити для виконання ТО літаки типу Airbus A319 / A320 / A321, Boeing 737 тощо загальною площею 7180,0 кв. м. Компанія має в своєму розпорядженні сучасні цехи: цех по ремонту елементів з композитних матеріалів; цех структурного ремонту; цех фарбування; майстерня з ремонту шасі та гальм, авіоніки, аварійно-рятувального обладнання, акумуляторів, майстерня інтер’єрних робіт.

Для отримання додаткової інформації прохання звертатися за тел. +38 (056) 376-23-70 або e-mail: dogovor.atb@dniproavia.com

Навчальний центр АК «Дніпроавіа» надає послуги з професійного навчання пілотів, бортпровідників і диспетчерів із забезпечення польотів на повітряних судах Ембраєр 135/145 і 170/190 Ембраєр.

Навчальний центр працює на підставі отриманого Сертифіката Державної авіаційної служби України, згідно якого він «відповідає вимогам Правил сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні і уповноважений здійснювати підготовку для внесення кваліфікаційних відміток у свідоцтво члена екіпажу».

Види підготовок, що надаються в Навчальному центрі, вказані нижче

uchebniy_centr_ukr

На базі ПАТ “АК” Дніпроавіа “проводяться такі види підготовок, як КПК за правилами ведення радіозв’язку та фразеології радіообміну (англ мова), підготовка та здача іспиту на рівень авіаційної англійської мови за шкалою IСAO.

У розпорядженні Навчального центру знаходяться висококваліфіковані інструктора з хорошим рівнем теоретичних знань і навичок, і величезним практичним досвідом роботи, методичні посібники, розроблені відповідно до вимог і стандартів EASA та ІКАО, обладнані навчальні класи.

Навчальний центр тісно взаємодіє з навчальним центром “Swiss Aviation Training” (Швейцарія, м.Цюріх), де проводиться тренажерна підготовка.

За підсумками кожного курсу видається відповідний Сертифікат.

Перевагами Навчального центру є доступні ціни, якісне навчання, широкий спектр послуг, відповідність міжнародним стандартам

З питань навчання звертайтеся, будь ласка, за тел. +3 8098823 18 88, електронна пошта: tc.planning@dniproavia.com Маргаріта Жукоцкая

Одним з основних напрямків діяльності авіакомпанії «Дніпроавіа» є організація і виконання чартерних корпоративних, туристичних та VIP рейсів з використанням власного парку повітряних суден Ембрайєр-145 (48 місць).

Ми маємо досвід в організації багатьох чартерних авіарейсів в різні країни Європи та світу. Серед наших клієнтів відомі спортивні та театральні колективи, бізнесмени та туристичні групи з України та інших країн світу.

Вартість авіаперельоту визначається в ході ретельного обговорення всіх деталей запланованого рейсу. Таким чином, Ви завжди можете вибрати той вид послуг, який Вам дійсно необхідний.

 

Подаючи заявку на чартерний рейс, необхідно надати інформацію по бажаному маршруту, кількістю осіб, вказати дату рейсу а також бажаний час вильоту, якість харчування на борту, а також необхідність замовлення VIP залу.

Шановні пасажири, якщо з якої-небудь причини Ваш багаж не прибув вчасно, процедура розшуку багажу починається відразу ж, після виявлення факту неприбуття багажу!

Зареєстрований багаж – це багаж, який перевозиться під відповідальність ю перевізника. На зареєстрований багаж авіаперевізник видає багажну квитанцію, що є частиною авіаквитка, а також ідентифікаційну багажну бирку на кожне місце багажу. Зареєстрований багаж перевозиться в багажному відсіку.

Порядок розшуку зареєстрованого багажу наступний:

 1. Відразу ж після виявлення факту неприбуття багажу, Вам, спільно з уповноваженим представником Авіакомпанії, необхідно скласти PIR – заява про виникнення інциденту з багажем.
 2. Форму, згідно з якою заповнюється PIR, надасть представник. У PIR вносять дані, які повинні суворо відповідати інформації у квитку і багажній бирці. Також повинна бути складено опис багажу – список речей (кількість, назва, вартість), які були в багажі. Для кожного окремого місця багажу, складається окремий опис.
 3. Ви маєте право на компенсацію для купівлі речей першої необхідності. Компенсація надається, після заповнення спеціальної заяви і вимоги про виплату компенсації. Більш детальну інформацію про порядок, а також розмірах виплати компенсації, Ви можете отримати у представників.
 4. Згідно Варшавської конвенції, Ви має право повідомити про неприбуття багажу в перебігу 21 календарного дня, у випадку втрати багажу, Ви можете подати письмову претензію протягом двох років, від дати виявлення даного факту.
 5. Увага! Обов’язково зберігайте всі документи про Ваш польоті (квиток, посадочні талони, багажну бирку) до закінчення процедури розшуку Вашого багажу.
 6. Як тільки Ваш багаж, буде знайдений, представники Авіакомпанії негайно повідомлять Вам про це.

Контакти координатора розшуку багажу

tel / fax: +38 0562 395605
e – mail: dnkllz6@dniproavia.com
lost& found@dnk.aero

Бажаємо Вам приємних подорожей!

Для всех аккредитованных в системе ВSР Агентов

Авиакомпания:               ПАО «АК «Днеправиа» (далее Перевозчик)

Код авиакомпании:        Z6

Дата вступления в силу: 01.01.2017

Данным   документом   Перевозчик   утверждает   обновленную   политику   относительно Дебетовых извещений Агенту (далее ADM), которая заменяет ранее созданную.

 1. Термины и определения

Термины и определения, использованные в данном документе, утверждены IATA Manual для Агентов и Резолюцией IАТА 866.

 1. Основные понятия

2.1.      Данный документ разработан в соответствии с:

– Правилами, руководством и инструкциями Перевозчика;
– Применяемыми IATA Resolutions;

– IATA Manual для Агентов, включающей Section 14 «Local Procedures», применяемый в конкретной стране;

– ISS Service Provisions Manual;

2.2 В случае, когда бронирование и выписка билетов осуществляется под кодом Перевозчика, агенты должны строго соблюдать Правила применения установленных тарифов и иных Инструкций Перевозчика. В противном случае Перевозчик вправе оформить Агенту ADM.

2.3 Перевозчик   вправе   оформить   ADM   для   получения   доплат   или   внесения корректировок   в любые транзакции Агента в   отношении бронирования   и/или выписки и использования стандартных перевозочных документов, независимо от того, какая авиакомпания включена в маршрут по перевозочным документам.

2.4. Если ошибка Агента вызвана сбоем в Global Distribution System (далее GDS), то Агент обязан оплатить оформленное ему АDМ в порядке, указанном в данном документе, а так же напрямую связаться с GDS для возмещения ущерба не вовлекая в данный процесс Перевозчика за исключением случаев, требующих предоставления дополнительной информации.

2.5. АDМ   формируется   в системе BSPLink   в течение девяти   (9)   месяцев   после окончательной   даты   авиаперевозки,   указанной   в оформленном   билете   или   в бронировании.

2.6. Для   корректировки   неверно   произведенных   возвратов   авиаперевозки, АDМ формируется в системе BSPLink в течение девяти (9) месяцев после даты операции возврата.

2.7. Перевозчик вправе оформить АDМ за нарушения, допущенные при бронировании и/или оформлении перевозочных документов на стоке Перевозчика на рейсы других авиакомпаний после получения счета от соответствующей авиакомпании.

2.8. Все АDМ формируются в системе BSPLink.

2.9. Все обсуждения, а так же любые иные действия, относительно оформленного АDМ, производятся только через систему BSPLink.

2.10. Агент вправе не согласиться с АDМ, используя функцию АDМ /АСМ Dispute в системе BSPLink.

2.11 Агент вправе оспорить ADM   только один раз в течение пятнадцатидневного (15) периода от даты оформления ADM.

2.12. Во избежание сомнений,   датой оформления ADM считается дата его создания и загрузки в систему BSPLink.

2.13. Срок   рассмотрения   Перевозчиком   всех   претензий   по   оформленным   ADM составляет шестьдесят (60) дней с того момента, как Агент оспорил ADM в системе BSPLink.

2.14. Оспоренное Агентом АDМ будет принято на рассмотрение Перевозчиком при условии,   что вся сопровождающая документация предоставлена через систему BSPLink в момент диспутирования АDМ. В противном случае диспут будет отклонен, и агент будет обязан оплатить АDМ в установленном порядке.

2.15. Для   рассмотрения   диспута   Перевозчик   вправе   запросить   дополнительную информацию у Агента.

2.16. В случае если Агент не оспорил АDМ в период, указанный в Пункте 2.11, АDМ будет автоматически включено в отчет Перевозчика, и выставленная по АDМ сумма будет оплачена Перевозчику в установленный расчетный период.

2.17. Если доказано, что АDМ оформлено ошибочно, Перевозчик согласится с диспутом Агента, и аннулирует АDМ или оформит Кредитное Извещение (далее АСМ) на сумму,   которая   была   оплачена   по   АDМ.   Данное   АСМ   будет   оплачено   в установленный расчетный период.

2.18. АDМ будет оформлено на каждую конкретную транзакцию. Однако, если причина штрафов одинаковая и АDМ оформляется одному и тому же Агенту, то в АDМ допускается объединение нескольких транзакций. Если штрафы выставлены по разным причинам, то Перевозчик вправе выставить несколько АDМ по одному и тому же перевозочному документу.

2.19. Если IАТА отменит аккредитацию одного или нескольких офисов Агента, то Перевозчик оформит ADМ на имя главного агентского офиса, либо на имя другого дополнительного офиса, утвержденного IАТА.

Примечание.

Перевозчик запрещает оформление ADM Request / ACM Request в BSPLink.

Порядок работы с отчетной документацией при обнаружении Агентом собственных ошибок:

–  Агент   направляет   РСО   (реестр   собственных   ошибок)   установленного Перевозчиком   образца   на   почту   с   сопроводительным письмом     с обязательным присвоением исходящего номера. В Теме письма необходимо указать:

«BSPCODE_XXXXXXXX_ADMREQUEST/ACMREQUEST»

Где:

BSPCODE – двузначная кодировка страны ВSР (например, BSPDE для ВSР Германия)

ХХХХХХХХ – восьмизначный номер офиса продаж (номер, утвержденный IАТА), запрашивающий корректировку расчетов

ADMREQUEST – показатель при запросе на АDМ (константа)

ACMREQUEST – показатель при запросе на АСМ (константа)

– Сопроводительное   письмо должно содержать   объяснения по   проводимой корректировке расчетов. РСО без сопроводительного письма не принимается Перевозчиком к рассмотрению.

– Перевозчик рассматривает РСО и, в случае согласия, формирует АСМ/АDМ в BSPLink.

 1. Сопроводительная документация

3.1. Если Агент считает, что оформленное Перевозчиком АDМ необоснованно, он должен подкрепить свое опровержение необходимой и дополнительной документацией, включающей в себя, но не ограничивающейся:

3.1.1.    В случае если АDМ оформлено по причине некорректного расчета стоимости билета в GDS:

Информация   по   бронированию,   стоимость   авиаперевозки   с   указанием применяемого тарифа на дату выписки.

3.1.2.    В   случае   если   ADM   оформлено   по   причине   отсутствия   документов, подтверждающих право пассаасира на авиаперевозку по специальным условиям и/или по причине вынужденного обмена/возврата.

Подтверждающая сопроводительная документация согласно ADM.

Примечание.

Для предотвращения оформления ADM по причине неподтвержденного вынужденного возврата и при отсутствии со стороны Перевозчика уведомления/сообщений, разрешающих вынужденный возврат,   необходимо   проводить   транзакции   возврата   с   предоставлением   всех необходимых документов через функцию «Refund Application» в системе BSPLink с приложением копий сопроводительной документации.

 1. Контактная информация

Указана в BSPLink в разделе ADDRESS MAINTENANCE/Query Address.

 1. Используемый язык

ADM формируется на английском языке.

*Для BSP RU и BSP UA может использоваться русский язык.

 1. Причины оформления ADM и применяемые штрафы
Причины оформления (нарушения) Штрафы
1 Незарегистрированные билеты (любая транзакция: продажа, обмен, возврат и т.д.) В размере суммы ущерба
2 Задолженность по таксам и сборам В размере суммы ущерба
3 Задолженность по тарифу / Нарушения правил применения тарифов Перевозчика В размере суммы ущерба
4 Отсутствие документов, подтверждающих право пассажира на авиаперевозку по специальным условиям В размере суммы ущерба
5 Несоответствие класса бронирования в авиабилете и в бронировании В размере суммы ущерба
6 Обмен / возврат авиабилета, по которому запрещены данные операции и/или отсутствие документов, подтверждающих вынужденный обмен/возврат В размере суммы ущерба
7 Возврат билета. В случае оформления возврата средств за неиспользованные или частично использованные билеты: расчет суммы к возврату не соответствует правилам примененного тарифа. В размере суммы ущерба
8 Штрафы. Переоформление билета без применения соответствующего правилам тарифа штрафа, добора (перерасчета) до более высокого тарифа. Сумма соответствующего правилам тарифа штрафа, добора (перерасчета) до более высокого тарифа.
9 Скидки. Неправильное применение специального тарифа (тарифа с любой скидкой, включая возрастные, корпоративные, конфиденциальные, морские, тур операторские и другие), а именно: применение скидки без соответствующих оснований. Разница между соответствующим опубликованным тарифом и примененным тарифом в том же классе бронирования. Если специальный тариф не имеет прямо соответствующего ему опубликованного тарифа в том же классе бронирования, разница между следующим высшим тарифом перевозчика в соответствующем классе обслуживания и примененным тарифом.
10 Оформление билетов. Неправильное оформление маски при применении специального тарифа (тарифа с любой скидкой, включая возрастные, корпоративные, конфиденциальные, морские, тур операторские и другие), а именно технические ошибки:
-отсутствие в билете соответствующего туркода, внесение недействительного туркода.
-указание неверного размера скидки.
-отсутствие соответствующего суффикса в fare basis и / или отсутствие даты рождения (INF, CH, ZZ, CD).
-закрытие тарифа «IT» вместо указания суммы соответствующего тарифа.
10$ за неправильно оформленный билет.
11 Неверно указанная сумма комиссии. Оформление билета с указанием комиссионного вознаграждения, не соответствует действующему Агентскому Соглашению или приложениям к Соглашению. В размере ущерба
12 Недобровольное переоформление. В случае недобровольного переоформления билета (involuntary reissue) – отсутствие в билете (в поле endorsement) ремарки “INVOL”.

 

10 USD
13 Манипуляции с тарифами. Нарушение порядка использования купонов билета, в т.ч. оформление дополнительных купонов с целью снижения стоимости билета.

 

Разница между соответствующим опубликованным тарифом для актуального маршрута и примененным тарифом
14 Многократное перебронирование. Осуществление многократного бронирования для одного пассажира в пределах одного или более файла бронирования (PNR) после третьего бронирования и аннуляции.

 

6 USD за каждый сегмент в четвертом и каждом последующем повторном бронировании. Бронирование с выпущенным билетом так же учитывается при подсчете.
15 Тестовое бронирование. Создание тестовых бронирований на вымышленные имена для расчета тарифа, проверки сервисов, с целью обучения и тому подобное. 10 USD за каждый сегмент
16 Непродуктивные сегменты. В случае изменений в расписании или иного изменения статуса сегментов бронирования со стороны Перевозчика несвоевременная (менее чем за 24 часа до вылета) аннуляция сегментов бронирования с кодами HX, UN, UC, NO, SC, TK, US, PN, WK. 10 USD за каждый сегмент
17 Осуществление процедуры возврата /аннуляции авиабилета без удаления мест 50 USD за каждый сегмент
18 Неактивные сегменты. Использование пассивных сегментов или сегментов с любым статусом кроме НК для оформления/переоформление билета в случае отсутствия мест в GDS. 50 USD за каждый сегмент
19 Фиктивные номера билетов. Использование фиктивных номеров билетов в бронировании – несуществующих или таких, которые были оформлены ранее на других пассажиров. 100 USD
20 Контакты. Отсутствие в PNR введенной с использованием поля SSR прямой контактной информации пассажира (адрес электронной почты и номер мобильного телефона) для обеспечения возможности круглосуточного прямой связи Перевозчика с пассажиром. 20 USD
21 ADM других Перевозчиков. В случае оформления с использованием бланка Перевозчика билета при участии и тарифами других перевозчиков. Перевыставление ADM, которое Перевозчик получил от других перевозчиков за нарушение правил тарифов других перевозчиков. Соответствующая сумма ADM других перевозчиков, включая Административный сбор других перевозчиков.
22 Некорректное использование опубликованных тарифов. Открытое предложение продажи перевозки с указанием стоимости ниже суммы опубликованного тарифа и сборов без предварительного согласования с перевозчиком. Разница между соответствующим опубликованным тарифом и самым высоким опубликованным тарифом в соответствующем классе обслуживания или при злоупотреблении в самом дорогом классе экономического обслуживания между премиум-экономическим и экономическим классом обслуживания.
23 Некорректный курс валют, применяемый при выписке авиабилетов В размере суммы ущерба
24 Удерживание мест в GDS в течении одного (1) или более часов без создания бронирования Сумма тарифа в соответствии с классом бронирования, по которым была «заморозка мест». Штраф удерживается за каждый случай (место)
25 Перебронирование полетных сегментов в брони без переписки билета 20 USD за каждый сегмент
26 Внесение некорректных изменений в билет В размере суммы ущерба
27 Авиабилет выписан с нарушением минимального стыковочного времени Сумма ущерба, включая затраты Перевозчика на размещение и перевозку пассажиров
28 Двойное использование полетного купона (обмен / возврат) 1.Если полетный купон был использован – штраф на сумму ущерба

2. Если полетный купон не был использован – 5,00 USD

29 Оформление билета в нарушение руководства по оформлению билетов IATA (IATA Ticketing Handbook) 1.Если полетный купон был использован – штраф на сумму ущерба

2. Если полетный купон не был использован – 5,00 USD

30 Воидирование авиабилета менее, чем за 36 часов до вылета 1.Классы, для которых предусмотрены правила возврата: в соответствии с правилами возврата;

2.Классы, для которых по правилам возврата не предусмотрен штраф: взимается штраф в размере 35 USD

31 Авиабилет выписан с нарушением Интерлайн соглашения Перевозчика В размере суммы ущерба
32 Норма перевозки багажа. В случае оформления и (или) переоформления билета: если в билете указана некорректная норма провоза багажа (больше, меньше, отсутствует).

 

50 USD за каждый сегмент с некорректной нормой провоза багажа в билете.
33 Иные нарушения, повлекшие за собой ущерб Перевозчика В размере суммы ущерба
34 Непредоставление / Позднее предоставление информации о следующих изменениях относительно Агента: адрес, информация относительно банка, система налогообложения 20 USD за каждый случай
35 Оформление дублированных билетов в одном бронировании на одного пассажира 10 USD за каждый случай (по каждому билету)
36 Отсутствие / некорректный ввод информации без использования автоматического расчета, не повлекшее за собой ущерб Перевозчика: неверное указание вида тарифа/валюты тарифа, не заполнение/неверное заполнение строки расчета тарифа, неверная информация о полетных купонах со статусом обмен/возврати т.д. 10,00 USD за каждый случай (по каждому билету)

 

 

37 Неавторизированная смена фамилии пассажира в бронировании 15 USD за каждый случай (за каждого пассажира в брони)
38 Выписка билета без предварительного бронирования / Выписка билета без подтвержденного статуса бронирования в брони 100,00 USD по каждому случаю (за каждого пассажира в брони), а также сумма понесенного Перевозчиком ущерба
39 Несоблюдение условий «Технологии внесения в бронирование информации о паспорте, визе и адресе пассажира (DOCS, DOCO, DOCA). Правило касается международных перевозок, на перевозку только в пределах Украини это правило не распространяется. 20,00 USD по каждому случаю (за каждый билет), а также сумма понесенного Перевозчиком ущерба
40 Повторное восстановление бронирования или полетного сегмента после аннуляции его Перевозчиком 10,00 USD за каждый случай
41 Оформление авиаперевозки без подтвержденной услуги, требующей обязательного запроса на её оформление и подтверждения Авиакомпанией её обеспечения (UNMR, AVIH, EXST, CBBG, EXBG, BIKE, PETC, и т.д.) 50,00 USD за каждый случай, а также сумма понесенного Перевозчиком ущерба

Перелік необхідних документів для укладання прямого агентської угоди на право продажу авіаційних перевезень на бланках суворої звітності

I. Паспорт – Профіль агентства:

1. Повна і скорочена офіційне найменування агентства українською та англійською мовами (організаційно-правова форма). Якщо Ви новоствореним підприємством, шляхом переорганізації або зміни найменування, то додатково вкажіть попередні дані-офіційне найменування, місцезнаходження (повні адреси офісів продажів), прізвище, ім’я ‘, по батькові керівництва;
2. Форма власності;
3. Статус агентства (самостійна юридична особа, філія, дочірнє підприємство, представництво, резидент, нерезидент);
4. Дата заснування;
5. Повна юридична адреса;
6. Розташування агентства та його філій (повні фактичні адреси, номери ІАТА всіх офісів продажів);
7. Банківські реквізити (рахунок у гривнях, валютний рахунок);
8. Прізвище, ім’я, по батькові, дата і рік народження, контактні дані (тел., факс, e-mail) директора, головного бухгалтера, контактної особи з питань виконання угоди;
9. Довідка про кількість і кваліфікації персоналу підприємства (прізвище, ім’я, по батькові, дата і рік народження, свідоцтва, дипломи, сертифікати, стаж роботи, контактні дані (тел., факс, e-mail);
10. Розклад робочого часу підприємства та його філій;
11. Системи резервування, технологічні адреси пультів Глобальних Систем дистрибуції;
12. Зразок штампа – валідатора;
13. Умови зберігання БСО грошових коштів, звітів касирів;
14. Фотографії зовнішнього вигляду офісів агентства, зовнішньої вивіски, робочих місць агентів з продажу авіаперевезень (бажано).

II. Копії документів завірені печаткою підприємства і підписом керівника:

1. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
2. Статут;
3. Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
4. Документи, що підтверджують призначення керівника (протокол загальних зборів та наказ про призначення);
5. Ліцензія на вид господарської діяльності;
6. Сертифікат Державіаадміністрації на право продажу авіаційних перевезень;
7. Звіт про фінансові результати;
8. Акт останньої аудиторської перевірки або акт останньої перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства податковими органами;
9. Свідоцтво про реєстрацію платника податків;
10. Довідка про взяття на облік платника податків;
11. Депозитний вклад (як фінансова гарантія), розмір якого узгоджується з авіаперевізником.

Авіаквитки Дніпроавіа можна придбати

онлайн:

 1. На сайті авіакомпанії “Дніпроавіа”
 2. В онлайн підтримки (чаті) авіакомпанії “Дніпроавіа”
 3. На сайтах кодшер парнерів

В офісах:

 1. У власних офісах Авіакомпанії Дніпроавіа
 2. В офісах агентської мережі компанії
 3. В офісах кодшер партнерів компанії (МАУ)

Для всех аккредитованных в системе ВSР Агентов

Авиакомпания:               ПАО «АК «Днеправиа» (далее Перевозчик)

Код авиакомпании:        Z6

Дата вступления в силу: 01.01.2017

Данным   документом   Перевозчик   утверждает   обновленную   политику   относительно Дебетовых извещений Агенту (далее ADM), которая заменяет ранее созданную.

 1. Термины и определения

Термины и определения, использованные в данном документе, утверждены IATA Manual для Агентов и Резолюцией IАТА 866.

 1. Основные понятия

2.1.      Данный документ разработан в соответствии с:

– Правилами, руководством и инструкциями Перевозчика;
– Применяемыми IATA Resolutions;

– IATA Manual для Агентов, включающей Section 14 «Local Procedures», применяемый в конкретной стране;

– ISS Service Provisions Manual;

2.2 В случае, когда бронирование и выписка билетов осуществляется под кодом Перевозчика, агенты должны строго соблюдать Правила применения установленных тарифов и иных Инструкций Перевозчика. В противном случае Перевозчик вправе оформить Агенту ADM.

2.3 Перевозчик   вправе   оформить   ADM   для   получения   доплат   или   внесения корректировок   в любые транзакции Агента в   отношении бронирования   и/или выписки и использования стандартных перевозочных документов, независимо от того, какая авиакомпания включена в маршрут по перевозочным документам.

2.4. Если ошибка Агента вызвана сбоем в Global Distribution System (далее GDS), то Агент обязан оплатить оформленное ему АDМ в порядке, указанном в данном документе, а так же напрямую связаться с GDS для возмещения ущерба не вовлекая в данный процесс Перевозчика за исключением случаев, требующих предоставления дополнительной информации.

2.5. АDМ   формируется   в системе BSPLink   в течение девяти   (9)   месяцев   после окончательной   даты   авиаперевозки,   указанной   в оформленном   билете   или   в бронировании.

2.6. Для   корректировки   неверно   произведенных   возвратов   авиаперевозки, АDМ формируется в системе BSPLink в течение девяти (9) месяцев после даты операции возврата.

2.7. Перевозчик вправе оформить АDМ за нарушения, допущенные при бронировании и/или оформлении перевозочных документов на стоке Перевозчика на рейсы других авиакомпаний после получения счета от соответствующей авиакомпании.

2.8. Все АDМ формируются в системе BSPLink.

2.9. Все обсуждения, а так же любые иные действия, относительно оформленного АDМ, производятся только через систему BSPLink.

2.10. Агент вправе не согласиться с АDМ, используя функцию АDМ /АСМ Dispute в системе BSPLink.

2.11 Агент вправе оспорить ADM   только один раз в течение пятнадцатидневного (15) периода от даты оформления ADM.

2.12. Во избежание сомнений,   датой оформления ADM считается дата его создания и загрузки в систему BSPLink.

2.13. Срок   рассмотрения   Перевозчиком   всех   претензий   по   оформленным   ADM составляет шестьдесят (60) дней с того момента, как Агент оспорил ADM в системе BSPLink.

2.14. Оспоренное Агентом АDМ будет принято на рассмотрение Перевозчиком при условии,   что вся сопровождающая документация предоставлена через систему BSPLink в момент диспутирования АDМ. В противном случае диспут будет отклонен, и агент будет обязан оплатить АDМ в установленном порядке.

2.15. Для   рассмотрения   диспута   Перевозчик   вправе   запросить   дополнительную информацию у Агента.

2.16. В случае если Агент не оспорил АDМ в период, указанный в Пункте 2.11, АDМ будет автоматически включено в отчет Перевозчика, и выставленная по АDМ сумма будет оплачена Перевозчику в установленный расчетный период.

2.17. Если доказано, что АDМ оформлено ошибочно, Перевозчик согласится с диспутом Агента, и аннулирует АDМ или оформит Кредитное Извещение (далее АСМ) на сумму,   которая   была   оплачена   по   АDМ.   Данное   АСМ   будет   оплачено   в установленный расчетный период.

2.18. АDМ будет оформлено на каждую конкретную транзакцию. Однако, если причина штрафов одинаковая и АDМ оформляется одному и тому же Агенту, то в АDМ допускается объединение нескольких транзакций. Если штрафы выставлены по разным причинам, то Перевозчик вправе выставить несколько АDМ по одному и тому же перевозочному документу.

2.19. Если IАТА отменит аккредитацию одного или нескольких офисов Агента, то Перевозчик оформит ADМ на имя главного агентского офиса, либо на имя другого дополнительного офиса, утвержденного IАТА.

Примечание.

Перевозчик запрещает оформление ADM Request / ACM Request в BSPLink.

Порядок работы с отчетной документацией при обнаружении Агентом собственных ошибок:

–  Агент   направляет   РСО   (реестр   собственных   ошибок)   установленного Перевозчиком   образца   на   почту    с   сопроводительным письмом     с обязательным присвоением исходящего номера. В Теме письма необходимо указать:

«BSPCODE_XXXXXXXX_ADMREQUEST/ACMREQUEST»

Где:

BSPCODE – двузначная кодировка страны ВSР (например, BSPDE для ВSР Германия)

ХХХХХХХХ – восьмизначный номер офиса продаж (номер, утвержденный IАТА), запрашивающий корректировку расчетов

ADMREQUEST – показатель при запросе на АDМ (константа)

ACMREQUEST – показатель при запросе на АСМ (константа)

– Сопроводительное   письмо должно содержать   объяснения по   проводимой корректировке расчетов. РСО без сопроводительного письма не принимается Перевозчиком к рассмотрению.

– Перевозчик рассматривает РСО и, в случае согласия, формирует АСМ/АDМ в BSPLink.

 1. Сопроводительная документация

3.1. Если Агент считает, что оформленное Перевозчиком АDМ необоснованно, он должен подкрепить свое опровержение необходимой и дополнительной документацией, включающей в себя, но не ограничивающейся:

3.1.1.    В случае если АDМ оформлено по причине некорректного расчета стоимости билета в GDS:

Информация   по   бронированию,   стоимость   авиаперевозки   с   указанием применяемого тарифа на дату выписки.

3.1.2.    В   случае   если   ADM   оформлено   по   причине   отсутствия   документов, подтверждающих право пассаасира на авиаперевозку по специальным условиям и/или по причине вынужденного обмена/возврата.

Подтверждающая сопроводительная документация согласно ADM.

Примечание.

Для предотвращения оформления ADM по причине неподтвержденного вынужденного возврата и при отсутствии со стороны Перевозчика уведомления/сообщений, разрешающих вынужденный возврат,   необходимо   проводить   транзакции   возврата   с   предоставлением   всех необходимых документов через функцию «Refund Application» в системе BSPLink с приложением копий сопроводительной документации.

 1. Контактная информация

Указана в BSPLink в разделе ADDRESS MAINTENANCE/Query Address.

 1. Используемый язык

ADM формируется на английском языке.

*Для BSP RU и BSP UA может использоваться русский язык.

 1. Причины оформления ADM и применяемые штрафы
Причины оформления (нарушения) Штрафы
1 Незарегистрированные билеты (любая транзакция: продажа, обмен, возврат и т.д.) В размере суммы ущерба
2 Задолженность по таксам и сборам В размере суммы ущерба
3 Задолженность по тарифу / Нарушения правил применения тарифов Перевозчика В размере суммы ущерба
4 Отсутствие документов, подтверждающих право пассажира на авиаперевозку по специальным условиям В размере суммы ущерба
5 Несоответствие класса бронирования в авиабилете и в бронировании В размере суммы ущерба
6 Обмен / возврат авиабилета, по которому запрещены данные операции и/или отсутствие документов, подтверждающих вынужденный обмен/возврат В размере суммы ущерба
7 Возврат билета. В случае оформления возврата средств за неиспользованные или частично использованные билеты: расчет суммы к возврату не соответствует правилам примененного тарифа. В размере суммы ущерба
8 Штрафы. Переоформление билета без применения соответствующего правилам тарифа штрафа, добора (перерасчета) до более высокого тарифа. Сумма соответствующего правилам тарифа штрафа, добора (перерасчета) до более высокого тарифа.
9 Скидки. Неправильное применение специального тарифа (тарифа с любой скидкой, включая возрастные, корпоративные, конфиденциальные, морские, тур операторские и другие), а именно: применение скидки без соответствующих оснований. Разница между соответствующим опубликованным тарифом и примененным тарифом в том же классе бронирования. Если специальный тариф не имеет прямо соответствующего ему опубликованного тарифа в том же классе бронирования, разница между следующим высшим тарифом перевозчика в соответствующем классе обслуживания и примененным тарифом.
10 Оформление билетов. Неправильное оформление маски при применении специального тарифа (тарифа с любой скидкой, включая возрастные, корпоративные, конфиденциальные, морские, тур операторские и другие), а именно технические ошибки:
-отсутствие в билете соответствующего туркода, внесение недействительного туркода.
-указание неверного размера скидки.
-отсутствие соответствующего суффикса в fare basis и / или отсутствие даты рождения (INF, CH, ZZ, CD).
-закрытие тарифа «IT» вместо указания суммы соответствующего тарифа.
10$ за неправильно оформленный билет.
11 Неверно указанная сумма комиссии. Оформление билета с указанием комиссионного вознаграждения, не соответствует действующему Агентскому Соглашению или приложениям к Соглашению. В размере ущерба
12 Недобровольное переоформление. В случае недобровольного переоформления билета (involuntary reissue) – отсутствие в билете (в поле endorsement) ремарки “INVOL”.

 

10 USD
13 Манипуляции с тарифами. Нарушение порядка использования купонов билета, в т.ч. оформление дополнительных купонов с целью снижения стоимости билета.

 

Разница между соответствующим опубликованным тарифом для актуального маршрута и примененным тарифом
14 Многократное перебронирование. Осуществление многократного бронирования для одного пассажира в пределах одного или более файла бронирования (PNR) после третьего бронирования и аннуляции.

 

6 USD за каждый сегмент в четвертом и каждом последующем повторном бронировании. Бронирование с выпущенным билетом так же учитывается при подсчете.
15 Тестовое бронирование. Создание тестовых бронирований на вымышленные имена для расчета тарифа, проверки сервисов, с целью обучения и тому подобное. 10 USD за каждый сегмент
16 Непродуктивные сегменты. В случае изменений в расписании или иного изменения статуса сегментов бронирования со стороны Перевозчика несвоевременная (менее чем за 24 часа до вылета) аннуляция сегментов бронирования с кодами HX, UN, UC, NO, SC, TK, US, PN, WK. 10 USD за каждый сегмент
17 Осуществление процедуры возврата /аннуляции авиабилета без удаления мест 50 USD за каждый сегмент
18 Неактивные сегменты. Использование пассивных сегментов или сегментов с любым статусом кроме НК для оформления/переоформление билета в случае отсутствия мест в GDS. 50 USD за каждый сегмент
19 Фиктивные номера билетов. Использование фиктивных номеров билетов в бронировании – несуществующих или таких, которые были оформлены ранее на других пассажиров. 100 USD
20 Контакты. Отсутствие в PNR введенной с использованием поля SSR прямой контактной информации пассажира (адрес электронной почты и номер мобильного телефона) для обеспечения возможности круглосуточного прямой связи Перевозчика с пассажиром. 20 USD
21 ADM других Перевозчиков. В случае оформления с использованием бланка Перевозчика билета при участии и тарифами других перевозчиков. Перевыставление ADM, которое Перевозчик получил от других перевозчиков за нарушение правил тарифов других перевозчиков. Соответствующая сумма ADM других перевозчиков, включая Административный сбор других перевозчиков.
22 Некорректное использование опубликованных тарифов. Открытое предложение продажи перевозки с указанием стоимости ниже суммы опубликованного тарифа и сборов без предварительного согласования с перевозчиком. Разница между соответствующим опубликованным тарифом и самым высоким опубликованным тарифом в соответствующем классе обслуживания или при злоупотреблении в самом дорогом классе экономического обслуживания между премиум-экономическим и экономическим классом обслуживания.
23 Некорректный курс валют, применяемый при выписке авиабилетов В размере суммы ущерба
24 Удерживание мест в GDS в течении одного (1) или более часов без создания бронирования Сумма тарифа в соответствии с классом бронирования, по которым была «заморозка мест». Штраф удерживается за каждый случай (место)
25 Перебронирование полетных сегментов в брони без переписки билета 20 USD за каждый сегмент
26 Внесение некорректных изменений в билет В размере суммы ущерба
27 Авиабилет выписан с нарушением минимального стыковочного времени Сумма ущерба, включая затраты Перевозчика на размещение и перевозку пассажиров
28 Двойное использование полетного купона (обмен / возврат) 1.Если полетный купон был использован – штраф на сумму ущерба

2. Если полетный купон не был использован – 5,00 USD

29 Оформление билета в нарушение руководства по оформлению билетов IATA (IATA Ticketing Handbook) 1.Если полетный купон был использован – штраф на сумму ущерба

2. Если полетный купон не был использован – 5,00 USD

30 Воидирование авиабилета менее, чем за 36 часов до вылета 1.Классы, для которых предусмотрены правила возврата: в соответствии с правилами возврата;

2.Классы, для которых по правилам возврата не предусмотрен штраф: взимается штраф в размере 35 USD

31 Авиабилет выписан с нарушением Интерлайн соглашения Перевозчика В размере суммы ущерба
32 Норма перевозки багажа. В случае оформления и (или) переоформления билета: если в билете указана некорректная норма провоза багажа (больше, меньше, отсутствует).

 

50 USD за каждый сегмент с некорректной нормой провоза багажа в билете.
33 Иные нарушения, повлекшие за собой ущерб Перевозчика В размере суммы ущерба
34 Непредоставление / Позднее предоставление информации о следующих изменениях относительно Агента: адрес, информация относительно банка, система налогообложения 20 USD за каждый случай
35 Оформление дублированных билетов в одном бронировании на одного пассажира 10 USD за каждый случай (по каждому билету)
36 Отсутствие / некорректный ввод информации без использования автоматического расчета, не повлекшее за собой ущерб Перевозчика: неверное указание вида тарифа/валюты тарифа, не заполнение/неверное заполнение строки расчета тарифа, неверная информация о полетных купонах со статусом обмен/возврати т.д. 10,00 USD за каждый случай (по каждому билету)

 

 

37 Неавторизированная смена фамилии пассажира в бронировании 15 USD за каждый случай (за каждого пассажира в брони)
38 Выписка билета без предварительного бронирования / Выписка билета без подтвержденного статуса бронирования в брони 100,00 USD по каждому случаю (за каждого пассажира в брони), а также сумма понесенного Перевозчиком ущерба
39 Несоблюдение условий «Технологии внесения в бронирование информации о паспорте, визе и адресе пассажира (DOCS, DOCO, DOCA). Правило касается международных перевозок, на перевозку только в пределах Украини это правило не распространяется. 20,00 USD по каждому случаю (за каждый билет), а также сумма понесенного Перевозчиком ущерба
40 Повторное восстановление бронирования или полетного сегмента после аннуляции его Перевозчиком 10,00 USD за каждый случай
41 Оформление авиаперевозки без подтвержденной услуги, требующей обязательного запроса на её оформление и подтверждения Авиакомпанией её обеспечения (UNMR, AVIH, EXST, CBBG, EXBG, BIKE, PETC, и т.д.) 50,00 USD за каждый случай, а также сумма понесенного Перевозчиком ущерба

Перечень необходимых документов для заключения прямого агентского соглашения на право продажи авиационных перевозок на бланках строгой отчетности

I. Паспорт – анкета агентства:

1. Полное и сокращенное официальное наименование агентства на украинском и английском языках (организационно-правовая форма). Если Вы вновь созданным предприятием, путем переорганизации или изменения наименования, то дополнительно укажите предыдущие данные-официальное наименование, местонахождение (полные адреса офисов продаж), фамилия, имя ‘, отчество руководства;
2. Форма собственности;
3. Статус агентства (самостоятельное юридическое лицо, филиал, дочернее предприятие, представительство, резидент, нерезидент);
4. Дата основания;
5. Полный юридический адрес;
6. Местоположение агентства и его филиалов (полные фактические адреса, номера ИАТА всех офисов продаж);
7. Банковские реквизиты (счет в гривнах, валютный счет);
8. Фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, контактные данные (тел., факс, e-mail) директора, главного бухгалтера, контактного лица по вопросам исполнения сделки;
9. Справка о количестве и квалификации персонала предприятия (фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, свидетельства, дипломы, сертификаты, стаж работы, контактные данные (тел., факс, e-mail);
10. Расписание рабочего времени предприятия и его филиалов;
11. Системы резервирования, технологические адреса пультов Глобальных Систем дистрибуции;
12. Образец штампа – валидатора;
13. Условия хранения БСО денежных средств, отчетов кассиров;
14. Фотографии внешнего вида офисов агентства, наружной вывески, рабочих мест агентов по продаже авиаперевозок (желательно).

II. Копии документов заверенные печатью предприятия и подписью руководителя:

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
2. Устав;
3. Справка из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ);
4. Документы, подтверждающие назначение руководителя (протокол общего собрания и приказ о назначении);
5. Лицензия на вид хозяйственной деятельности;
6. Сертификат Госавиаадминистрации на право продажи авиационных перевозок;
7. Отчет о финансовых результатах;
8. Акт последней аудиторской проверки или акт последней проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия налоговыми органами;
9. Свидетельство о регистрации налогоплательщика;
10. Справка о взятии на учет налогоплательщика;
11. Депозитный вклад (как финансовая гарантия), размер которого согласовывается с авиаперевозчиком

 

Если вам необходимо изменить дату вылета, время вылета, класс бронирования, к-во пассажиров – вы можете обратиться удобным для вас способом в авиакомпанию “Днеправиа”

 1. Собственные офисы продажи
 2. Онлайн чат, на сайте компании
 3. Круглосуточные контактный центр авиакомпании Днеправиа

Для более продуктивного общения с оператором, подготовьте пожалуйста: номер авиабронирования или номер авиабилета, перечень необходимых изменений, а также Ваш загран паспорт, если выполняется международный авиаперелет.

I шаг. Поиск варианта:

Заполните форму поиска. Если Вы не знаете точное написание города и/или аэропорта, наберите его первые три символа и подождите пока система предложит Вам варианты.

Предложенные варианты авиаперелетов могут отображаться тремя различными способами, которые пользователь может задать в поле Расширенный поиск «Тип поиска»

Типы поиска:

• На основе тарифа

Используется для поиска всех возможных и доступных на указанную дату тарифов авиаперевозчиков по заданному авиаперелету. Может использоваться для оценки стоимости авиаперелетов и поиска дат, где существует перелет по самому низкому тарифу. При поиске информации о различных ограничениях, возможностях и штрафах тарифа используется именно этот Тип поиска.

• На основе расписания

Используется для поиска авиаперелета с учетом желаемого времени вылета и прибытия. Система строит варианты авиаперелета, согласно выбранным рейсам.

• На основе общей стоимости

Используется для поиска самой дешевой стоимости авиаперелета. Система показывает варианты авиаперелетов на требуемые даты и сортирует их в порядке возрастания цены.

После выборы параметров поиска кликните >>Далее

II шаг. Выбор варианта и Бронирование:

В зависимости от типа поиска предлагаются варианты авиаперелета на основе тарифа, расписания и общей стоимости. Здесь Вы можете ознакомиться со всеми деталями Вашего авиаперелета:

 • номер рейса;
 • тип билета: электронный – Е, на бланке – О;
 • пункт вылета и назначения;
 • время вылета/прилета и общее время в пути;
 • авиакомпания;
 • стоимость авиабилета.

На подходящем Вам варианте необходимо поставить точку и нажать >>Далее или кликнуть на «Бронировать».

III шаг. Внесение информации:

Для завершения процесса бронирования выбранного Вами авиаперелета необходимо внести следующие данные:

 • запрашиваемую информацию о путешествующем пассажире;
 • контактную информацию покупателя и/или пассажира;
 • дополнительную информацию можете внести в поле «Другая информация».

После ознакомления и принятия условий перевозки кликните >>Далее.

IV шаг. Оплата:

Вы перешли на страницу оплаты. Внесите номер Вашей платежной карты, срок действия карты и секретный код CVV2. После внесения информации нажмите кнопку >>Продолжить.

Ваш электронный билет будет отправлен на указанный во время бронирования электронный адрес.

Авиабилеты авиакомпании и её партнеров можно приобрести

Онлайн:

 1. На сайте авиакомпании “Днеправиа”
 2. В онлайн поддержке (чате) авиакомпании “Днеправиа”
 3. На сайтах кодшер парнеров

В офисах:

 1. В собственных офисах Авиакомпании Днеправиа
 2. В офисах агентской сети компании
 3. В офисах кодшер партнеров компании (МАУ)

 

iosa

 

domodedovo

 

Центральный офис

49042 Украина, г. Днепропетровск, Аеропорт, 42

Международный аэропорт Днепропетровск

e-mail: info@dniproavia.com

На сегодня вакансии отсутствуют

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ
3. ДОТРИМАННЯ ЗАКОНІВ І ВИМОГ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ І БАГАЖУ
5. КВИТОК
5.1. Договір перевезення
5.2. Утрачений або зіпсований квиток
5.3. Заборона передачі квитка
5.4. Строк чинності квитка
5.5. Продовження строку чинності квитка
5.6. Послідовність польотних купонів
5.7. Клас обслуговування
5.8. Строк і умови пред’явлення квитків з метою повернення сплачених сум
5.9. Абревіатури
6. ЗУПИНКА НА МАРШРУТІ (STOPOVER)
7. ТАРИФИ І ЗБОРИ
8. БРОНЮВАННЯ
8.1. Вимоги до бронювання
8.2. Особисті дані Пасажира
8.3. Надання місця
8.4. Повторне підтвердження бронювання
9. ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ
9.1. Обслуговування Пасажирів в аеропорту
9.2. Обслуговування Пасажирів на борту повітряного судна
9.2.1. Загальні положення
9.2.2. Розподіл місць на борту повітряного судна
9.2.3. Харчування й обслуговування напоями
9.3. Переривання польоту через хворобу Пасажира
9.4. Поведінка в польоті
9.5. Вимоги з техніки безпеки на борту повітряного судна
10. ПЕРЕВЕЗЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КАТЕГОРІЙ ПАСАЖИРІВ
10.1. Перевезення Пасажирів з обмеженими фізичними можливостями або інвалідів
10.2. Перевезення вагітних, жінок після пологів та новонароджених
10.3. Перевезення дітей
10.4. Перевезення молодіжних груп
10.5. Перевезення Пасажирів, пов’язане з трагічними обставинами
10.6. Перевезення Пасажирів на умовах непідтвердженого бронювання (“STAND-BY”)
10.7. Пасажири, яким відмовлено у в’їзді в країну
10.8. Цивільні та кримінальні депортовані особи
11. РЕЄСТРАЦІЯ ПАСАЖИРІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ БАГАЖУ
12. ВІДМОВА В ПЕРЕВЕЗЕННІ ПАСАЖИРА
12.1 Право відмови в перевезенні
12.2. Право Пасажира при відмові в перевезенні
12.3. Обмеження щодо комерційного завантаження повітряного судна
13. БАГАЖ
13.1. Вимоги до багажу
13.2. Норми безкоштовного перевезення багажу
13.3. Зареєстрований багаж
13.4. Наднормовий багаж
13.5. Несупроводжуваний багаж
13.6. Групове перевезення багажу
13.7. Дипломатичний багаж
13.8. Ручна поклажа (незареєстрований багаж)
13.9. Перевезення громіздкого, крихкого та цінного багажу у салоні ПС
13.10. Заявлена цінність багажу
13.11. Обмеження щодо приймання до перевезення речей як багажу
13.12. Перевезення зброї і боєприпасів
13.13. Право на відмову в прийманні до перевезення багажу
13.14. Право на огляд Пасажирів та багажу
13.15. Перевезення багажу, що вимагає особливих умов перевезення
13.16. Обробка, доставка і отримання багажу
13.17. Залишений, забутий або засланий багаж
13.18. Перевезення живих тварин
14. РОЗКЛАД РУХУ
15. ПРАВА ПАСАЖИРІВ НА КОМПЕНСАЦІЮ У РАЗІ ВІДМОВИ У ПЕРЕВЕЗЕННІ, СКАСУВАННЯ ЧИ ЗАТРИМКИ РЕЙСІВ
15.1. Порядок застосування компенсації
15.2. Компенсація Пасажирам у разі відмови в перевезенні
15.3. Компенсація Пасажирам у разі скасування рейсу
15.4. Компенсація Пасажирам у разі затримки рейсу
15.5 Компенсація Пасажирам за зміну класу обслуговування
16. ІНФОРМУВАННЯ ПАСАЖИРА
17. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
17.1. Загальна процедура
17.2. Повернення коштів
17.3. Право відмовити в поверненні коштів
17.4. Звільнення від зобов’язань
18. ДОМОВЛЕНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКІВ
19. ПОСЛІДОВНІ ПЕРЕВІЗНИКИ
20. ЧАРТЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
21. АДМІНІСТРАТИВНІ ФОРМАЛЬНОСТІ
21.1. Документи для подорожі
21.2. Відмова у в’їзді в країну
21.3. Відповідальність Пасажира
21.4. Митний контроль, контроль на безпеку, паспортний контроль та інші види контролю
21.5. Неординарні випадки в аеропорту: хвороба, поранення, смерть Пасажира
22. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА ТА МЕЖІ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ШКОДУ
22.1 Загальні положення
22.2 Відповідальність за погіршення стану здоров’я, тілесні пошкодження або смерть Пасажира
22.3 Відповідальність Перевізника за багаж
22.4 Звільнення від відповідальності
22.5 Відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в перевезенні
22.6. Переведення валютних одиниць
22.7. Солідарна відповідальність
23. ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОЗОВИ
23.1. Загальні положення щодо порядку пред’явлення претензій та подачі позовів
23.2. Порядок висування претензій та подачі позовів стосовно неналежного перевезення Пасажира
23.3. Порядок висування претензій та подачі позовів стосовно неналежного перевезення багажу
24. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ
25. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Мета цих Правил – установити умови перевезення Пасажирів і багажу на повітряних судах ПАТ «АК «Дніпроавіа», за яких забезпечуються належний рівень безпеки польотів та якості обслуговування, а також принципи і норми відповідальності суб’єктів під час повітряних перевезень Пасажирів і багажу, включаючи обслуговування, що належить до цих перевезень.
Ці Правила застосовуються до будь-якого міжнародного і внутрішнього перевезення Пасажирів або багажу, яке здійснюється повітряним судном за плату або по найму, а також до перевезень повітряним транспортом, що здійснюються ПАТ «АК «Дніпроавіа» безкоштовно, до/з аеропортів, розташованих на території України.
Ці Правила застосовуються до Пасажира, який подорожує рейсом (рейсами) згідно з квитком. Визначення ПАТ «АК «Дніпроавіа» як Перевізника на такий рейс є підтвердженням існування договору перевезення на такий рейс між ПАТ «АК «Дніпроавіа» і Пасажиром, який зазначений у квитку.
Усі перевезення Пасажирів і багажу, що зазначені в абзаці 2 цього розділу, є об’єктом правил ПАТ «АК «Дніпроавіа», а також тарифних нормативів ПАТ «АК «Дніпроавіа», чинних на дату видачі квитка (оформлення електронного квитка), а якщо таку дату неможливо
визначити – на дату початку перевезення. Під час перевезення Пасажирів і багажу використовуються правила, тарифи і збори, що діють на дату оформлення квитка.
Ці Правила та Правила МІУ, а також тарифні нормативи ПАТ «АК «Дніпроавіа» з унесеними до них змінами не можуть бути застосовані до договору перевезення Пасажира і багажу без повідомлення про це Пасажира після дати видачі квитка, крім випадків, коли це може вимагатися згідно із застосованими законами, наприклад, в частині забезпечення безпеки польотів.
Перевезення Пасажирів і багажу, стосовно яких неможливо забезпечити відповідність цим Правилам, ПАТ «АК «Дніпроавіа» має право здійснювати тільки за спеціальних умов, передбачених главою 2 розділу 2 Правил МІУ.
Ці Правила не використовуються під час перевезень Пасажирів і багажу, що здійснюються за виключних умов, які не підпадають під звичайні операції та процедури організації перевезень Пасажирів та багажу.
Ці Правила поширюються на персонал ПАТ «АК «Дніпроавіа», агентів з обслуговування, агентів із продажу перевезень та Пасажирів ПАТ «АК «Дніпроавіа».
Агент з обслуговування, агент з продажу, службовець або представник ПАТ «АК «Дніпроавіа» зобов’язані суворо дотримуватися цих Правил і не мають права змінювати їх положення.
Правила складено українською мовою.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Нижче подані терміни, вжиті у цьому стандарті та визначення позначених ними понять.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА БРОНЮВАННЯ/ГЛОБАЛЬНА РОЗПОДІЛЬНА СИСТЕМА (далі – АСБ/ГРС) – система, яка забезпечує відображення інформації про розклад рейсів, наявність місць та тарифи авіаперевізників і за допомогою якої здійснюється бронювання послуг повітряних перевезень
АВІАЦІЙНИЙ ПЕРЕВІЗНИК (далі – ПЕРЕВІЗНИК) – суб’єкт господарювання, який надає послуги з перевезення Пасажирів, вантажу повітряним транспортом на підставі ліцензії, а також сертифіката експлуатанта, виданого уповноваженим органом з питань цивільної авіації України.
АВІАЦІЙНИЙ ПЕРЕВІЗНИК, ЩО ПРОВАДИТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ – Перевізник, який виконує або має намір виконувати рейс за договором з Пасажиром або за дорученням іншої особи, юридичної або фізичної, яка має контракт з цим Пасажиром, перевозить або бере на себе зобов’язання перевезти Пасажира та/або його багаж згідно з квитком, а також бере на себе зобов’язання надати всі інші послуги, що пов’язані з таким перевезенням, незалежно від того, чи є ця юридична або фізична особа фактичним Перевізником або Перевізником за договором. Термін «авіаперевізник» включає Публічне Акціонерне Товариство «Авіаційна компанія «Дніпроавіа», агентів, працівників, представників і підрядників Перевізника, якщо цими Правилами не передбачено інше.
АГЕНТ З ОБСЛУГОВУВАННЯ – суб’єкт наземного обслуговування, уповноважений Перевізником здійснювати операції з наземного обслуговування Пасажирів і багажу
АКТ ПРО НЕНАЛЕЖНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БАГАЖУ («PIR» – Property Irregularity Report) – документ, що оформлюється авіакомпанією у присутності Пасажира негайно після виявлення шкоди, завданої багажу, перевезення якого здійснювалося повітряними судами одного чи декількох послідовних авіаперевізників.
БАГАЖ – предмети, майно та інша особиста власність Пасажира, що перевозяться на повітряному судні.
БАГАЖНА ІДЕНТИФІКАЦІЙНА БИРКА (БАГАЖНА БИРКА) – документ, виданий Перевізником для ідентифікації зареєстрованого багажу.
БАГАЖНА КВИТАНЦІЯ – частина квитка, що засвідчує прийняття до перевезення зареєстрованого багажу.
БРОНЮВАННЯ (або резервування) – попереднє замовлення місця на повітряному судні на визначений рейс і дату для перевезення Пасажира або попереднє замовлення обсягу і тоннажу на повітряному судні на визначений рейс і дату для перевезення багажу (вантажу).
ВИКЛЮЧНІ УМОВИ – умови, за яких перевезення Пасажирів і багажу не підпадає під звичайні операції і процедури експлуатації цивільних повітряних суден, у тому числі умови, за яких здійснюються перевезення миротворчого контингенту, перевезення для ліквідації наслідків стихійного лиха чи аварії тощо.
ВІДМОВА В ПЕРЕВЕЗЕННІ – відмова Перевізника в перевезенні Пасажира або його багажу рейсом, незважаючи на його присутність для посадки на борт, крім наявності для відмови у посадці таких підстав: охорона здоров’я, забезпечення безпеки або неналежне оформлення необхідної для перевезення документації (паспорт, віза, квиток тощо).
ВТРАЧЕНИЙ БАГАЖ – багаж Пасажира, не виявлений при розшуку протягом 21 дня від дня, коли багаж повинен був прибути в пункт призначення разом із Пасажиром.
ГРУПОВЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ – перевезення групи осіб, що мають спільну мету подорожі та однакові дати відльоту та прильоту. Мінімальна кількість групи 10 осіб.
ДЕПОРТОВАНА ОСОБА – особа, яка була легально допущена державними органами або нелегально в’їхала до країни і якій через деякий час наказано компетентними органами залишити цю країну. Депортовані особи можуть бути депортованими без супроводу (DEPU) або депортовані зі супроводом (DEPA).
ДИПЛОМАТИЧНИЙ БАГАЖ – дипломатична пошта, що перевозиться дипкур’єром.
ДНІ – календарні дні, включаючи усі сім днів тижня, святкові і неробочі дні. Для визначення строку дійсності перевізної документації, актів та інших документів, а також строків закінчення перевезення, строків давності для пред’явлення претензій відлік починається з 00 годин доби, наступної за добою, коли сталася подія або вчинено дію; залишок часу цієї доби до розрахунку не береться. Якщо закінчення строку, зазначеного вище, припадає на святковий або вихідний день, то днем закінчення строку є перший за ним робочий день.
ДОГОВІР ЧАРТЕРУ (ФРАХТУВАННЯ) ПОВІТРЯНИХ СУДЕН – договір, за яким одна сторона (фрахтівник) зобов’язується надати іншій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох повітряних суднах на один або кілька рейсів для перевезення Пасажирів, багажу.
ЕКСПЛУАТАНТ – юридична або фізична особа, яка експлуатує чи пропонує послуги з експлуатації повітряних суден.
ЕКСПЛУАТАНТ АЕРОПОРТУ – юридична особа, що є утримувачем сертифіката аеродрому та має сертифікат на право здійснення діяльності з наземного адміністрування в аеропорту. Експлуатант аеропорту може мати також інші сертифікати та здійснювати інші види аеропортової діяльності, крім визначених у цьому абзаці.
ЕЛЕКТРОННИЙ КВИТОК – електронний документ, який включає маршрут-квитанцію, видану Перевізником або від імені Перевізника, електронні купони та, у разі використання, документ для посадки.
ЕЛЕКТРОННИЙ КУПОН – частина електронного квитка, яка використовується для перевезення на відповідному рейсі, або інший документ, який його замінює, що зберігається у базі даних автоматизованої системи бронювання Перевізника.
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ БАГАЖ – багаж Пасажира, прийнятий Перевізником під свою відповідальність для перевезення та своєчасної доставки, на який Перевізник оформив багажну квитанцію та видав багажну ідентифікаційну бирку.
ЗАСТОСОВАНІ ЗАКОНИ – закони, постанови та розпорядження, а також інші нормативно-правові акти будь-якої держави, що регулюють здійснення повітряних перевезень Пасажирів і багажу з території, на територію та через територію якої здійснюється перевезення Пасажирів і багажу.
ЗАТРИМКА В ПЕРЕВЕЗЕННІ БАГАЖУ – неприбуття багажу в пункт призначення разом з Пасажиром.
ЗАЦІКАВЛЕНА ОСОБА – Пасажир, його законні представники та інші особи, уповноважені у встановленому законом порядку на представництво.
ЗБОРИ (ТАКСИ) – плата, що встановлена державою, аеропортом або авіаперевізником за обслуговування, пов’язане з повітряним перевезенням.
ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН – викладені у письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
ЗІПСОВАНИЙ КВИТОК – квиток, стан якого з вини Пасажира не дає змоги ідентифікувати або прочитати інформацію, що міститься у ньому.
ЗНИЖКА – установлене правилами Перевізника зниження застосованого тарифу.
ЗУПИНКА НА МАРШРУТІ (STOPOVER) – попередньо узгоджена між Перевізником і Пасажиром тимчасова зупинка в будь-якому пункті, крім пунктів відправлення та призначення.
ІНТЕРЛАЙН-УГОДА – угода про взаємне визнання перевізної документації та проведення відповідних взаєморозрахунків.
КВИТАНЦІЯ ПРО ОПЛАТУ НАДНОРМОВОГО БАГАЖУ – документ, що засвідчує оплату перевезення понаднормового багажу або предметів, перевезення яких підлягає обов`язковій оплаті.
КВИТОК (Пасажирський квиток та багажна квитанція) – виданий Перевізником (його агентом) документ, у тому числі електронний, який містить умови договору перевезення, повідомлення, польотні та Пасажирські купони.
КОД ПЕРЕВІЗНИКА – умовне літерне або літерно-цифрове позначення Перевізника, надане ІАТА відповідно до встановленого порядку, яке застосовується для ідентифікації повітряного Перевізника в АСБ/ГРС.
КОМЕРЦІЙНІ УГОДИ – будь-які угоди між авіакомпаніями, крім агентської угоди, що стосуються надання ними спільних послуг, пов’язаних з повітряними перевезеннями Пасажирів та багажу.
КОМПЕНСАЦІЯ В ПОРЯДКУ РЕГРЕСУ – компенсація витрат за рахунок третьої особи.
КОРИСТУВАЧ – особа, яка користується повітряним транспортом або має намір користуватися ним.
ОСОБИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ВАРТОЮ – особи, вислані з країни державними властями відповідно до рішення про екстрадицію злочинця через причетність до кримінальної події, суд за якою ще не відбувся.
МАРШРУТ-КВИТАНЦІЯ (ITINERARY/RECEIPT) – документ (документи), який (які) є складовою частиною електронного квитка і містить(ять) необхідні відомості (наприклад, прізвище Пасажира, маршрут, тариф тощо), сповіщення та повідомлення.
МЕТОД ОРТОДРОМІЧНОЇ ВІДСТАНІ МАРШРУТУ – метод, за якого відстань між двома пунктами на поверхні земної кулі вимірюється як найкоротша відстань по дузі більшого кола, площина якого проходить через центр Землі.
МЕТОД ПРОРЕЙТОВОГО РОЗПОДІЛУ – метод, за якого загальний дохід від транспортування від пункту відправлення до пункту призначення розподіляється за кожним сегментом маршруту відповідно до правил розрахунків, викладених у довідниках Міжнародної асоціації повітряного транспорту Prorate Manual Passenger (PMP), Revenue Accounting Manual (RAM) та Resolutions Manual.
МІСЦЕ ВІДПРАВЛЕННЯ – пункт, зазначений у квитку, з якого починається перевезення Пасажира та його багажу.
МІСЦЕ ПРИЗНАЧЕННЯ – пункт, зазначений у квитку, в якому закінчується перевезення Пасажира та його багажу.
МІСЦЕ ТРАНСФЕРУ (ПУНКТ ТРАНСФЕРУ) – проміжний аеропорт (пункт), зазначений у квитку, у якому, відповідно до договору повітряного перевезення, Пасажир протягом 24 годин здійснює пересадку з одного рейсу на іншій для подальшого проходження за маршрутом.
МОНРЕАЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ – Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, вчинена 28 травня 1999 року в місті Монреалі.
НАДЗВИЧАЙНІ ОБСТАВИНИ – обставини, які призводять до тривалої затримки або скасування одного або більше рейсів, навіть якщо відповідним Перевізником було вжито всіх розумних заходів, щоб запобігти затримкам або скасуванням. Надзвичайними обставинами є, зокрема, але не виключно, військові дії, масові безлади, диверсія, ембарго, пожежі, паводки чи інші стихійні лиха, вибухи, дії чи бездіяльність державних органів, страйки, технічні перешкоди, що виникли внаслідок відмови та збоїв, несправностей систем електропостачання, зв’язку, комунікацій, обладнання, програмного забезпечення.
НЕЗАПИТАНИЙ БАГАЖ – зареєстрований багаж, який прибув у пункт призначення, зазначений у багажній бирці, але не одержаний Пасажиром.
НЕСУПРОВОДЖУВАНИЙ БАГАЖ – багаж, який прийнято до перевезення окремо від Пасажира і оформлено за авіаційною вантажною накладною.
НЕСТАЧА БАГАЖУ – прибуття багажу Пасажира в пункт призначення у меншій кількості по масі у порівнянні з даними, вказаними у перевізних документах Пасажира.
НОРМАЛЬНИЙ ТАРИФ – повний тариф без будь-яких обмежень щодо застосування, встановлений для обслуговування першого, бізнес-, преміум-класів, економічного класу обслуговування, який передбачає максимальну гнучкість щодо бронювання місця, оформлення квитка, терміну зупинки, стоп-оверів, комбінування тарифів, перебронювання та зміни дати і маршруту, відмови у перевезенні, тощо.
ОГЛЯД – процедура контролю на безпеку із застосуванням технічних або інших засобів, призначена для виявлення зброї, вибухових речовин, предметів або пристроїв, що можуть бути використані для вчинення акту незаконного втручання.
ОСНОВНЕ МІСЦЕ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКА – місцезнаходження головного офісу, за яким здійснюються основні адміністративно-організаційні та фінансові функції авіакомпанії.
ОСНОВНЕ Й ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ – одне зафіксоване й постійне місце проживання Пасажира на момент події. Громадянство Пасажира не є визначальним фактором для визначення постійного місця проживання.
ОСТАТОЧНИЙ ЧАС ОФОРМЛЕННЯ ПАСАЖИРІВ – час, після закінчення якого Пасажири, які не встигли пройти реєстрацію або на посадку до літака, не приймаються до перевезення на відповідний рейс.
ПАСАЖИР – фізична особа, яка перевозиться повітряним судном за згодою Перевізника відповідно до договору перевезення, крім членів екіпажу та додаткових спеціалістів на борту повітряного судна, працівників експлуатанта повітряного судна, уповноваженого представника відповідного національного органу регулювання та осіб, які супроводжують вантаж.
ПАСАЖИР З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ (Passenger with reduced mobility – PRM) або ІНВАЛІД – Пасажир, рухливість якого під час використання транспортного засобу є обмеженою внаслідок фізичної (сенсорної або опорно-рухової, постійної або тимчасової) чи розумової недієздатності або з будь-якої іншої причини, зокрема через похилий вік, стан якого потребує відповідної уваги та пристосування до його особливих потреб під час обслуговування Пасажирів.
ПАСАЖИР ТРАНЗИТНИЙ – Пасажир, який згідно з договором повітряного перевезення далі перевозиться тим самим рейсом, яким він прибув до проміжного аеропорту.
ПАСАЖИР ТРАНСФЕРНИЙ – Пасажир, який згідно з договором повітряного перевезення направляється в пункт трансферу (пересадки) одним рейсом, а далі перевозиться іншим рейсом того самого або іншого Перевізника.
ПАСАЖИРСЬКИЙ КУПОН (або ПАСАЖИРСЬКА КВИТАНЦІЯ) – частина Пасажирського паперового квитка, яка залишається у Пасажира після здійснення перевезення і до якої додаються повідомлення стосовно умов перевезення Пасажира.
ПОВІТРЯНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ – перевезення Пасажирів, багажу, вантажів або пошти, яке здійснюється повітряним судном на підставі відповідного договору повітряного перевезення. Перевезення може бути міжнародним та внутрішнім. Міжнародне перевезення – перевезення, в якому пункт відправлення і пункт призначення, незалежно від того, була чи ні зупинка в перевезенні або перевантаження, розміщені або на території двох різних країн, або на території однієї країни, якщо узгоджена зупинка передбачена на території іншої країни. Внутрішнє перевезення – транспортування Пасажирів і/або багажу на повітряних суднах між пунктами, які розміщені на території України..
ПІДТВЕРДЖЕНЕ БРОНЮВАННЯ – бронювання, яке було зроблене в автоматизованій системі бронювання і підтверджене Перевізником. Позначається у квитку (електронному квитку) позначкою “ОК”.
ПЛАТНИЙ БАГАЖ (НАДНОРМОВИЙ) – частина маси (ваги) багажу, що перевищує встановлену Перевізником норму безкоштовного перевезення багажу і оплачується Пасажиром відповідно до встановлених тарифів, а також предмети, на які не розповсюджується норма безкоштовного перевезення багажу (великогабаритний багаж; спортивний інвентар; домашні (приручені) тварини, птахи, за винятком собак-поводирів, які супроводжують сліпих/глухих Пасажирів; багаж, оголошена цінність якого перевищує межу відповідальності Перевізника).
ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ – виплата Пасажиру або особі, яка його представляє, частини або всієї вартості перевезення, що були ним раніше оплачені, але не використані або використані частково.
ПОЛЬОТНИЙ КУПОН – частина Пасажирського квитка або, у разі електронного квитка, електронний купон, у якому визначено відповідні пункти відправлення та прибуття, між якими купон є дійсним для перевезення Пасажира і багажу.
ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНІ ПАСАЖИРИ – категорія Пасажирів, які здійснюють переліт у примусовому порядку (конвойовані, депортовані) в супроводі вповноважених співробітників відповідних органів.
ПОШКОДЖЕННЯ БАГАЖУ – шкода, при якій внаслідок фізичних або хімічних змін багаж частково або повністю знецінюється і стає непридатним для подальшого використання.
ПРАВИЛА ПЕРЕВІЗНИКА – правила, інструкції та технології встановлені Перевізником, які використовуються під час повітряного перевезення Пасажирів та/або багажу, у тому числі ці правила повітряних перевезень Пасажирів і багажу, правила застосування тарифів, стандарти та настанови з обслуговування Пасажирів і багажу, порядок розгляду претензій та позовів.
ПРЕТЕНЗІЯ – складена у письмовій формі вимога зацікавленої особи про відшкодування шкоди (збитків), що виникла в результаті внутрішнього або міжнародного повітряного перевезення.
ПРОПОЗИЦІЯ (ЗАУВАЖЕННЯ) – індивідуальне або групове звернення фізичних чи юридичних осіб, яке містить рекомендації, поради щодо діяльності окремих підрозділів або Перевізника в цілому.
РЕГУЛЯРНЕ ПОВІТРЯНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (РЕГУЛЯРНИЙ РЕЙС) – повітряне перевезення, під час якого всі місця для перевезення Пасажирів, багажу і пошти доступні для загального платного користування, а перевезення здійснюється між одними і тими самими пунктами відповідно до опублікованого розкладу чи в установлені проміжки часу, або з частотою, яка свідчить про регулярність польотів.
РЕЙС ІЗ НАДЛИШКОМ БРОНІ – рейс, на який кількість Пасажирів, що мають підтверджене бронювання і прибули на реєстрацію до закінчення остаточного часу оформлення Пасажирів, перевищує кількість наявних місць на рейсі.
РОЗУМНІ ЗАХОДИ – адекватні заходи, які вживаються авіакомпанією з метою відвернення або зменшення шкоди (збитків) Пасажира.
РОЗУМНІ СТРОКИ – період часу, розумна межа тривалості якого при повітряному перевезенні Пасажира (багажу) становить дві години або більше – стосовно всіх рейсів дальністю до 1500 кілометрів; три години або більше – для всіх рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів; або чотири години або більше – для всіх інших рейсів.
РУЧНА ПОКЛАЖА (незареєстрований багаж) – багаж Пасажира, який під час перевезення перебуває в салоні повітряного судна за згодою Перевізника і під контролем Пасажира та засвідчується спеціальною биркою.
СЕГМЕНТ МАРШРУТУ – частина перевезення між двома пунктами, яка є складовою частиною повного маршруту і оформлюється на одному польотному купоні.
СКАРГА – звернення з вимогою про поновлення прав та захисту законних інтересів фізичних або юридичних осіб, які порушені діями/бездіяльністю посадових осіб Перевізника.
СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВА ЗАПОЗИЧЕННЯ (далі – CПЗ) (англ. Specіal Drawіng Rіghts, SDR, SDRs) – розрахункова грошова одиниця, яка використовується Міжнародним валютним фондом (далі – МВФ) і визначається як кошик валют, склад якого періодично переглядається МВФ для того, щоб він відображав відносне значення валют у світовій торгівлі та фінансових системах.
СПЕЦІАЛЬНИЙ ТАРИФ – опублікований Перевізником тариф, що має певні обмеження у частині його застосування.
СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ – умови перевезення Пасажирів і багажу, які виникають унаслідок невідповідності положень цих Правил правилам іншої країни, або якщо правилами іншої країни встановлений більш низький рівень щодо умов перевезень, ніж той, що встановлений цими Правилами, або якщо іншою країною вимагається дотримання її правил і при цьому ставиться під загрозу виконання договору перевезення.
СПЕЦІАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ ПАСАЖИРІВ – Пасажири, які потребують при перевезенні особливої уваги або наявності спеціального обслуговування під час перевезення.
СУБ’ЄКТ, ЩО НАДАЄ АГЕНТСЬКІ ПОСЛУГИ З ПРОДАЖУ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ (далі – АГЕНТ З ПРОДАЖУ) – юридична особа, яка здійснює діяльність з продажу повітряних перевезень за дорученням Перевізника або генерального агента на підставі договору.
СУБ’ЄКТ НАЗЕМНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ – суб’єкт авіаційної діяльності, який надає послуги з наземного обслуговування
ТАРИФ – сума, встановлена Перевізником за перевезення Пасажира, одиниці маси або обсягу багажу (вантажу) на відповідній повітряній лінії за відповідним класом обслуговування.
ТАРИФНІ НОРМАТИВИ – установлені й опубліковані Перевізником тарифи та правила їх застосування.
УЗГОДЖЕНІ МІСЦЯ ЗУПИНКИ – пункти (крім пунктів відправлення і призначення), які визначені у квитку або наведені в розкладі руху Перевізника як заплановані пункти зупинок на маршруті перевезення.
ЧАРТЕРНЕ ПОВІТРЯНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (ЧАРТЕРНИЙ РЕЙС) – нерегулярне повітряне перевезення, що здійснюється на підставі договору чартеру (фрахтування), за яким Перевізник надає фрахтівнику або фрахтівникам за плату визначену кількість місць або всю місткість повітряного судна на один або декілька рейсів для перевезення Пасажирів, багажу, вантажу або пошти, вказаних фрахтівником.
ЧАРТЕРНИЙ РЕЙС ІЗ БІЗНЕС-МЕТОЮ – чартерний рейс, для виконання якого вся ємність повітряного судна фрахтується однією фізичною або юридичною особою виключно для власних потреб (без права продажу ємності третій особі) з метою перевезення Пасажирів та/або вантажу і не розподіляється між іншими фрахтувальниками. При цьому кількість Пасажирів, які перевозяться, не може перевищувати 15 осіб, а вантаж – 2 тонни.
ШКОДА – збиток, спричинений при повітряному перевезенні, який може виникнути внаслідок:
– загибелі або тілесного ушкодження Пасажира;
– знищення, втрати, пошкодження зареєстрованого багажу або його частини;
– затримки у доставці Пасажира або його багажу в пункт призначення

ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ
E-145 – ПС типу Embraer 145
UMNR – Unaccompanied Minor – неповнолітня особа, яка подорожує без супроводу (підліток)
ПС – Повітряне судно
СПЗ – Спеціальні права запозичення
ІАТА – Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА)

3. ДОТРИМАННЯ ЗАКОНІВ І ВИМОГ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
3.1. Права та обов’язки Перевізника і Пасажирів регулюються:
– багатосторонніми і двосторонніми міжнародними договорами і угодами України;
– Повітряним кодексом України;
– Правилами повітряних перевезень Пасажирів і багажу, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 735 , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2219/22531;
– іншими законодавчими актами України;
– цими Правилами;
– угодами, однією зі сторін яких є Перевізник, і які стосуються перевезення Пасажира за укладеним договором.
Перевезення Пасажирів і багажу підпорядковуються дії відповідних законів, постанов, правил і приписів державних органів будь-якої країни, на територію, з території або через територію якої здійснюються такі перевезення.
При невідповідності будь-яких положень цих Правил положенням конвенцій, законів, постанов, правил і приписів, які не можуть порушуватися угодами сторін, такі положення залишаються дійсними лише в тому разі, якщо вони явно не суперечать вказаним конвенціям, законам, постановам, правилам і приписам.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ І БАГАЖУ
4.1. Ці Правила і Правила повітряних перевезень Пасажирів і багажу, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 р. № 735, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 р. за № 2219/22531, складають програму забезпечення якості під час повітряних перевезень Пасажирів і багажу.
4.2. Нові правила, стандарти, норми, технічні умови, технології, інструкції, керівництва стосовно повітряних перевезень Пасажирів і багажу повинні відповідати програмам забезпечення якості.

5. КВИТОК
5.1. Договір перевезення
5.1.1. Пасажирський квиток та багажна квитанція є підтвердженням укладення договору про перевезення та відображають його умови. Відсутність, помилковість в оформленні або втрата квитка та багажної квитанції не впливають на дійсність договору перевезення.
5.1.2. Квиток надає право Пасажиру на переліт відповідним рейсом (рейсами) і зобов’язує Перевізника здійснити відповідне перевезення Пасажира та його багажу, а також надати інші послуги, пов’язані з перевезенням, згідно до умов договору перевезення, крім випадків, визначених у п. 5.1.4 цих Правил.
5.1.3. Умови договору перевезення, що додаються до квитка, не повинні суперечити Монреальській конвенції, Повітряному кодексу України, Правилам МІУ та цим Правилам.
5.1.4. Особа не має права на переліт рейсом, а Перевізник або особа, уповноважена Перевізником, має право визнати квиток недійсним, якщо:
– особа пред’явить пошкоджений квиток або квиток, до якого було внесено зміни не Перевізником або його уповноваженим агентом з продажу;
– встановлено, що квиток придбано за фальшивою/краденою або недійсною платіжною карткою (кредитною карткою);
– особа не пред’явить квиток, який містить польотний купон на відповідний рейс, усі інші невикористані польотні купони, а також Пасажирський купон;
5.1.5. Квитки, що визнані недійсними з вини Перевізника, за потреби Пасажира в перевезенні підлягають переоформленню. Квитки, визнані недійсними з причини, яка не залежить від Перевізника, підлягають вилученню без переоформлення. У всіх випадках Перевізником або особою, що представляє його інтереси, складається акт, копія якого надається Пасажиру.
5.1.6. Особа, яка виявлена на борту повітряного судна без квитка або з квитком, який Перевізник визнав недійсним, підлягає висадці з літака.
5.1.7. Про виявлення на борту Пасажирів без квитків складається відповідний акт та повідомляється підрозділ уповноваженого органу з питань цивільної авіації, до компетенції якого належить здійснення контролю за забезпеченням авіаційної безпеки.
5.1.8. Пасажир зобов’язаний зберігати квиток та інші перевізні документи до закінчення перевезення, а у разі виникнення у нього претензії – до часу її вирішення. Квиток та інші перевізні документи, що видаються Пасажиру, повинні бути пред’явлені на першу вимогу уповноважених осіб експлуатанта (експлуатанта аеропорту, агента з обслуговування тощо).
5.2. Утрачений або зіпсований квиток
5.2.1. Особа, яка не має або не пред’являє дійсний, оформлений належним чином квиток, що містить Пасажирський і відповідні польотні купони, до перевезення не допускається.
5.2.2. У разі втрати або псування паперового квитка (або його частини) Пасажиром Перевізник за клопотанням Пасажира може замінити такий паперовий квиток (або його частину) шляхом видачі дубліката квитка за умови підписання Пасажиром угоди про відшкодування Перевізнику збитків до вартості оригіналу квитка, які зазнав або може зазнати Перевізник у зв’язку з використанням оригіналу квитка третьою особою. Якщо Пасажир не підписує таку угоду, Перевізник, який видає дублікат паперового квитка, має право вимагати від Пасажира сплатити його повну вартість. Перевізник має право на стягнення з Пасажира плати за послуги з оформлення дубліката паперового квитка, якщо втрата або псування не були зумовлені недбальством Перевізника (його агента).
5.2.3. Дублікат паперового авіаційного квитка видається тільки на невикористану частину перевезення. В дублікаті відтворюються всі дані квитка, виданого спочатку.
5.2.4. За оформлення дубліката паперового квитка на міжнародні рейси з Пасажира стягується сума в розмірі 50 доларів США або її еквівалент у місцевій валюті, якщо втрата або псування сталися не з провини Перевізника.
За оформлення дубліката паперового квитка на внутрішні рейси з Пасажира стягується сума в розмірі 25 доларів США або її еквівалент у місцевій валюті, якщо втрата або псування сталися не з провини Перевізника.
5.2.5. Дублікат квитка поверненню і переоформленню не підлягає. Збір за оформлення дубліката Пасажиру не повертається. Повернення коштів за дублікатом квитка здійснюється в претензійному порядку.
5.2.6. Перевізник має право відмовити Пасажиру у видачі дубліката квитка, якщо:
– Пасажир не підписав угоду, передбачену п. 5.2.2, і відмовився оплатити послуги з оформлення дубліката квитка;
– Пасажир вимагає видачі дубліката квитка в аеропорту в день здійснення рейсу, якщо до вильоту рейсу згідно з розкладом менше ніж три години або рейс здійснюється у години, коли офіс авіакомпанії, який повинен надати згоду, не працює.
5.2.7. У разі втрати, псування квитка, виданого іншим Перевізником, або будь-якої його частини, дублікат оформляється тільки при одержанні письмової згоди такого Перевізника.
5.2.8. Положення п.5.2.1 – 5.2.7 також поширюються на аналогічні ситуації з МСО.
5.3. Заборона передачі квитка
5.3.1. Квиток може бути використаний для перевезення лише тієї особи, прізвище та ім’я якої зазначені у квитку.
5.3.2. З метою виконання вимог п. 5.3.1 цих Правил, Перевізник має право вимагати від Пасажира ідентифікувати себе.
5.4. Строк чинності квитка
5.4.1. Строк чинності квитка включає в себе:
– загальний строк чинності квитка;
– строк чинності для перевезення.
5.4.2. Загальний строк чинності квитка дає право Пасажиру використати квиток для всіх операцій, передбачених цими Правилами, у тому числі для отримання місця на визначені рейс і дату, повернення вартості повністю або частково не використаного перевезення та інших розрахунків, що встановлені Правилами МІУ або цими Правилами.
5.4.3. Загальний строк чинності квитка охоплює період часу від моменту видачі квитка і до закінчення строку, який передбачений для отримання коштів за невикористаний квиток правилами застосування тарифів Перевізника.
5.4.4. Квиток з гарантованою датою вильоту дає право на перевезення Пасажира та його багажу від зазначеного в ньому початкового аеропорту, аеропорту трансферу, зупинки або аеропорту зворотного перевезення тільки в день і рейсом, які зазначені у квитку.
5.4.5. Квиток з відкритою датою дає право на перевезення з відповідного аеропорту тільки після здійснення бронювання та внесення до квитка Перевізником або уповноваженою ним на це особою дати вильоту та номера рейсу.
5.4.6. Квиток, виданий за нормальним тарифом, чинний для перевезення протягом одного року з дати початку перевезення, якщо частина квитка використана, або з дати його видачі – якщо не використаний весь квиток.
5.4.7. Квиток, виданий за спеціальним тарифом, чинний для перевезення лише до дати, визначеної у квитку, і на умовах, установлених правилами застосування тарифів Перевізника.
5.5. Продовження строку чинності квитка
5.5.1. Строк чинності квитка, незалежно від виду застосованого тарифу, продовжується, якщо Перевізник:
– не може надати місце на рейс, на який Пасажир має підтверджене бронювання;
– скасовує рейс, на який Пасажир має підтверджене бронювання;
– пропустить узгоджене місце зупинки;
– не виконує рейс у розумні строки понад час відправлення рейсу, який зазначений у квитку;
– своїми діями призведе до того, що Пасажир не встигне на пересадку на інший стикувальний рейс, на який Пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, де зазначено й попередній рейс;
– не може надати обслуговування відповідно до оплаченого класу обслуговування; у такому випадку в разі згоди Пасажира на подальше перевезення строк чинності його квитка має бути продовжено на час до виконання першого рейсу, на якому є місце для такого Пасажира в оплаченому класі обслуговування;
– у разі хвороби Пасажира або члена його родини, що подорожує разом з ним на повітряному судні, за умови пред’явлення відповідної довідки закладу охорони здоров’я.
5.5.2. Якщо Пасажир після початку подорожі не може її продовжити протягом строку чинності квитка для перевезення у зв’язку із хворобою чи іншими обставинами, Перевізник може продовжити строк чинності такого квитка до часу, коли Пасажир зможе продовжити подорож, або до першого рейсу Перевізника, на якому є місце в оплаченому класі обслуговування, після такої дати і з місця, де подорож була перервана. Факт хвороби чи інших обставин має підтверджуватися відповідною довідкою закладу охорони здоров’я. У такому випадку Перевізник також може продовжити строк чинності квитків осіб, які супроводжують такого Пасажира.
5.5.3. У разі смерті дружини (чоловіка) або члена сім’ї Пасажира, який не розпочав подорож, або в разі смерті Пасажира на маршруті особам, що супроводжують такого Пасажира, може бути продовжено строк чинності квитків, а також збільшено строк мінімального перебування у пункті події. Продовження строку чинності квитків має здійснюватися після одержання належним чином оформленого свідоцтва про смерть і на період, що не перевищує 45 днів з дати смерті Пасажира.
При застосуванні цих Правил членами сім’ї фізичної особи вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти, опікуни, баба, дід, рідні брати, сестри, онуки та інші утриманці, визнані згідно із законом. Також Перевізник може розширити перелік осіб, що належать до членів сім’ї померлого Пасажира.
5.6. Послідовність польотних купонів
5.6.1. Для перевезення Пасажир зобов’язаний пред’явити дійсний квиток із польотними та Пасажирським купонами.
5.6.2. Перевізник приймає польотні купони для перевезення Пасажира та його багажу лише послідовно, починаючи з першого аеропорту відправлення, визначеного у квитку.
5.6.3. Квиток, у якому Пасажиром порушено послідовність використання польотних купонів, визнається недійсним, якщо це не сталося з вини Перевізника чи його уповноваженого агента (з продажу та/або обслуговування).
5.6.4. Пасажирський купон і всі невикористані польотні купони, які раніше не було повернуто Перевізнику, залишаються у Пасажира протягом подорожі і мають бути надані Перевізнику на його запит. У разі порушення послідовності використання польотних купонів з вини Пасажира Перевізник має право відмовити у перевезенні та поверненні вартості невикористаних польотних купонів.
5.6.5. Якщо Пасажир відмовляється від перевезення на одному із сегментів маршруту, що призводить до порушення використання польотних купонів, і бажає скористатись іншими сегментами маршруту або зворотним рейсом, то Пасажир повинен попередити про це Перевізника та переоформити квиток.
5.7. Клас обслуговування
5.7.1. Перевізник повинен надати Пасажиру обслуговування згідно з оплаченим класом обслуговування. Перевізник (його агент з продажу) повинен повідомити Пасажира під час бронювання та/або оформлення квитка щодо обслуговування, яке надається у відповідному класі
5.7.2. Пасажир приймається до перевезення у класі обслуговування, визначеному у польотному купоні, на дату польоту і відповідний рейс, на який Пасажир має підтверджене бронювання.
5.7.3. Якщо квиток видається без підтвердженого бронювання (статус бронювання інший ніж “ОК”), місце бронюватиметься на запит Пасажира під час реєстрації за умови наявності такого місця в оплаченому класі обслуговування на відповідному рейсі. Якщо для здійснення бронювання замало часу, Пасажир може бути прийнятий до перевезення без здійснення бронювання.
5.7.4. Перевізник має право як з технічних, так і з комерційних причин підвищити або понизити клас обслуговування. У випадку пониження класу обслуговування Перевізник зобов’язаний якомога раніше повідомити про це Пасажира та запропонувати відповідну компенсацію з урахуванням положень п.15.5 цих Правил.
5.8. Строк і умови пред’явлення квитків з метою повернення сплачених сум
5.8.1. Квиток може бути пред’явлений Перевізнику для повернення сплачених сум за частково або повністю не використане перевезення, якщо таке повернення дозволяється правилами застосування тарифів:
– до початку перевезення, або
– протягом усього строку чинності квитка для перевезення, або
– протягом 30 днів після закінчення строку чинності квитка для перевезення.
– Перевізник, беручи до уваги обставини, що унеможливили пред’явлення квитка для здійснення операції з повернення коштів, може продовжити цей строк.
5.8.2. Повернення сум за невикористані квитки проводиться з дотриманням вимог правил застосування тарифів, встановлених Перевізником, про які Пасажир може дізнатися у агента, що оформлює квиток або ознайомитися самостійно на сайті Перевізника під час замовлення квитка.
5.8.3. Закінчення зазначеного у п 5.8.1 цих Правил строку не позбавляє Пасажира права на пред’явлення Перевізнику претензії відповідно до розділу 23 цих Правил.
5.9. Абревіатури
5.8.1. Найменування Перевізника (Публічне Акціонерне Товариство «Авіаційна компанія «Дніпроавіа»), може також наводитися у квитку у вигляді коду Перевізника: Z6.
5.8.2. Перевізник (його агент з продажу або агент з обслуговування) повинен довести до відома Пасажира під час бронювання (реєстрації) інформацію щодо повного найменування Перевізника, яке у квитку наведене у вигляді коду.

6. ЗУПИНКА НА МАРШРУТІ АБО УЗГОДЖЕННЯ МІСЦЯ ЗУПИНКИ (STOPOVER)
6.1. Зупинка на маршруті дозволяється за умови, що вона попередньо погоджена з Перевізником та зазначена у квитку.
6.2. Якщо Пасажир має квиток, виданий за нормальними тарифами, зупинки протягом строку чинності квитка дозволяється робити у будь-якому пункті маршруту.
6.3. Якщо Пасажир має квиток, виданий за спеціальним тарифом, і здійснює зупинку, то з Пасажира може стягуватися за це додаткова плата.

7. ТАРИФИ І ЗБОРИ
7.1. Тарифи, що використовуються, – це встановлені й опубліковані Перевізником або від імені Перевізника (або якщо не опубліковані, то розраховані згідно з тарифними нормативами Перевізника) тарифи на рейс або рейси з місця відправлення до місця призначення, зазначені у квитку, які чинні у день оплати квитка для відповідного класу обслуговування. Кожний тариф передбачає правила його використання, якими встановлюються строк дії квитка, умови використання тарифу та повернення сум за невикористану частину перевезення тощо.
Правила застосування тарифів Перевізника розміщені на сайті Перевізника www.dniproavia.com та доступні Пасажирам для ознайомлення.
7.2. Тарифи не включають транспортні послуги між терміналами аеропорту і між аеропортами та міськими терміналами.
7.3. Аеропортові збори (такси) за надання послуг Пасажирам під час обслуговування їх в аеропорту встановлюються та затверджуються відповідно до чинного законодавства.
7.4. Аеропортові збори (такси), збори (такси) Перевізника не входять до тарифу, а разом з тарифом становлять повну вартість перевезення.
7.5. Аеропортові збори (такси), збори (такси) Перевізника, встановлені за користування будь-якими послугами чи обладнанням, можуть включатися до вартості перевезення або сплачуватись окремо з наданням документа, який підтверджує оплату цих послуг.
7.6. Тарифи, збори (такси) на повітряне перевезення до/із та в межах України публікуються авіаперевізниками та аеропортами в АСБ/ГРС у валюті, яка схвалена уповноваженим органом з питань цивільної авіації та погоджена з Конференцією IATA з координації тарифної політики.
7.7. Розрахунки на території України за послуги з повітряних перевезень здійснюються відповідно до чинного законодавства України. Курс обміну валют встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

8. БРОНЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ, БАГАЖУ
8.1. Вимоги до бронювання
8.1.1. Бронювання місця на повітряному судні та перевізної ємності для перевезення наднормового багажу на визначені рейс і дату є обов’язковою умовою для перевезення Пасажира та багажу на повітряному транспорті.
8.1.2. Для бронювання використовуються АСБ/ГРС. Забронювати місця і тоннаж можна за допомогою стаціонарного та мобільного зв’язку, Інтернету, спеціалізованих автоматів самообслуговування тощо. Основною умовою застосування таких методів бронювання є відображення здійсненого бронювання у системі бронювання Перевізника.
8.1.3. Бронювання здійснюється у строки та в порядку, що встановлюються Перевізником. Внесення до бронювання паспортних даних здійснюється відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів України.
8.1.4. Перевізник або його агент з продажу повинен інформувати Пасажира (його представника) про строки сплати та оформлення квитка і про зміни у розкладі.
8.1.5. Доки Пасажир (його представник) не сплатив повної вартості перевезення, бронювання вважається попереднім і за потреби може бути анульовано з попередженням про це Пасажира.
8.1.6. У разі несплати вартості перевезення Пасажиром (його представником) у термін, що був призначений Перевізником (його агентом з продажу), бронювання анулюється без повідомлення про це Пасажира.
8.1.7. Якщо Пасажир не прибув на рейс (на реєстрацію або посадку у літак “No-show”), на який він має підтверджене бронювання, і не повідомив заздалегідь Перевізника про зміни щодо своєї подорожі, Перевізник має право анулювати бронювання на наступні сегменти маршруту або на зворотний рейс.
8.2. Особисті дані Пасажира
8.2.1. Під час бронювання Пасажир повідомляє Перевізнику чи його агенту з продажу необхідну інформацію щодо своїх персональних даних та особливих умов перевезення. Крім того, під час бронювання Пасажир зобов’язаний надати Перевізнику чи його агенту з продажу достовірні відомості щодо свого номера телефону, адреси та іншого можливого резервного контакту для здійснення своєчасного оповіщення та інформування Пасажира. У разі відсутності належного зв’язку з Пасажиром, що задокументовано Перевізником та підприємством зв’язку, Пасажир відповідає за наслідки несвоєчасного оповіщення та інформування щодо змін у перевезеннях.
8.2.2. У випадку відмови Пасажира від надання необхідної для бронювання інформації бронювання не здійснюється.
8.2.3. У межах, встановлених чинним законодавством України та країни прямування, особа, що здійснює продаж перевезень (Перевізник, агент з продажу), зобов’язана дотримуватися конфіденційності особистих даних Пасажира. При цьому Пасажир уповноважує Перевізника зберігати особисті дані про себе та надавати їх державним органам на їх запит або своїм службовцям, своїм агентам, іншим Перевізникам, провайдерам додаткових послуг для бронювання або переоформлення перевезень, одержання додаткових послуг, організації системи розшуку багажу та системи попередження/визначення шахрайства з перевізними документами, надання інформаційної допомоги щодо в’їзду/виїзду за маршрутом перевезення, які мають дотримуватись законодавства в сфері захисту персональних даних.
8.2.4. Забороняється введення до бронювання замість контактних даних Пасажира контактні дані агента з продажу.
8.3. Надання місця
8.3.1. Бронювання місця може бути як із закріпленням конкретного місця за Пасажиром на борту повітряного судна, так і без такого.
8.3.2. Перевізник має право змінити надане місце навіть після посадки Пасажира на борт повітряного судна з причин забезпечення безпеки і технічних причин.
8.3.3. У разі надання квитка з відкритою датою вильоту бронювання місця здійснюється на загальних підставах за наявності вільних місць на рейсі.
8.3.4. У разі якщо Пасажир має квиток з відкритою датою вильоту і звертається з проханням надати місце, а Перевізник не має такої можливості, то Перевізник або уповноважений агент з продажу повинен запропонувати Пасажиру здійснити бронювання на найближчий рейс, на якому є вільні місця.
8.3.5. Першочергове та позачергове право на отримання місця на рейс визначається згідно з чинним законодавством, а також Керівництвом з наземного обслуговування Пасажирів та багажу ПАТ «АК «Дніпроавіа» (п.2.6.3. «Пріоритет прийняття до перевезення Пасажирів, багажу та вантажів»).
8.4. Повторне підтвердження бронювання
8.4.1. Перевізник має право вимагати від Пасажира зробити повторне підтвердження зворотного вильоту. Рейси, на яких вводиться процедура підтвердження зворотного вильоту, встановлюються Перевізником. Пасажир повинен бути проінформований щодо необхідності підтвердження зворотного вильоту.
8.4.2. Повторне підтвердження зворотного вильоту не вимагається, якщо зворотний рейс передбачається менше ніж за 72 години або резервування здійснено на рейс менше ніж за 72 години до часу вильоту рейсу за розкладом.
Якщо Пасажир має декілька сегментів маршруту польоту, то підтвердження здійснюється для кожного сегмента.
8.4.3. Перевізник повинен повідомити Пасажира, коли і як можна зробити повторне підтвердження. Невиконання Пасажиром вимог Перевізника щодо повторного підтвердження бронювання дає право Перевізнику анулювати непідтверджене бронювання, але не раніше ніж за 72 години до вильоту рейсу за розкладом.

9. ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ
У разі відмови Пасажира від обслуговування повністю або від частини обслуговування на борту ПС і / або в аеропорту йому не може бути виплачена вартість надання цих послуг і не відшкодовуються витрати, понесені внаслідок такої відмови.
9.1. Обслуговування Пасажирів в аеропорту
9.1.1. Перевізник або агент з обслуговування повинен забезпечити Пасажирів в аеропорту візуальною та/або акустичною інформацією щодо:
– часу відправлення та прибуття повітряного судна;
– місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс;
– затримок або скасування рейсів і причин затримок та скасування рейсів;
– способів і маршрутів переходу між терміналами аеропорту або проїзду між аеропортами та з аеропорту до міста;
– правил та порядку проведення передпольотного та післяпольотного огляду Пасажирів і багажу;
– загальних правил виконання Пасажирами вимог, пов’язаних з прикордонним, митним, імміграційним, санітарно-карантинним, ветеринарним, фітосанітарним та іншими видами контролю, відповідно до застосованих законів;
– місця розташування кімнати матері та дитини, поста правоохоронних органів, довідкової, медпункту, вбиральні тощо;
– місця отримання багажу та дій Пасажира у разі затримки, пошкодження, знищення багажу.
9.1.2. Усі оголошення, що здійснюються в аеропортах України, виконуються українською мовою. У міжнародних аеропортах оголошення додатково виконуються англійською мовою та/або мовою країни, з/до якої виконується рейс.
9.1.3. В аеропорту Перевізник або агент з обслуговування забезпечує:
– реєстрацію Пасажирів та оформлення багажу до перевезення;
– наземне перевезення Пасажирів, їх багажу до місця стоянки повітряного судна та організовує посадку Пасажирів у повітряне судно і завантаження їх багажу;
– організацію висадки Пасажирів з повітряного судна та розвантаження багажу, їх наземне перевезення до відповідного термінала аеропорту прибуття і видачу багажу.
9.1.4. Час проведення реєстрації квитків (початок, закінчення) встановлюється Перевізником. Рекомендований час закінчення реєстрації зазначений у п.11.3 цих Правил.
9.1.5. Час закінчення посадки Пасажирів у повітряне судно встановлюється Перевізником, але цей час не може закінчуватися раніше ніж за 10 хвилин до часу вильоту рейсу, що зазначений у квитку.
9.1.6. Час початку та закінчення реєстрації і посадки у літак повинен бути зазначений у квитку або в іншому документі, що надається Пасажиру під час продажу квитка.
9.2. Обслуговування Пасажирів на борту повітряного судна
9.2.1. Загальні положення
9.2.1.1. Перевізник надає Пасажирам на борту ПС комплекс послуг залежно від типу та облаштування ПС, тривалості польоту, часу доби, протягом якої проходить політ, а також класу обслуговування, що зазначений у квитку.
9.2.1.2. Перевізник самостійно встановлює та змінює норми та обсяги послуг, що надаються Пасажирам за класами обслуговування на борту ПС. Перевізник (його агент з продажу) повинен повідомити Пасажира під час бронювання та/або оформлення квитка щодо обсягу послуг і порядку їх надання у відповідному класі.
9.2.1.3. Перевізник на борту ПС має забезпечити:
– обладнанням Пасажирського салону ПС технічними засобами та системами забезпечення безпеки Пасажирів; підтримку відповідного температурного режиму в салоні, засобами індивідуального користування для Пасажирів (індивідуальне освітлення, вентилятор, столик для харчування, система прив’язних ременів безпеки, кисневих масок тощо);
– підтримку належного санітарно-гігієнічного стану салону ПС;
– справність та укомплектованість обладнання, інвентарю та засобів обслуговування Пасажирів;
– наявність місць для Пасажирів з дітьми
– надання послуг, які створюють комфорт та відповідають тривалості польоту.
У зв’язку з малою ємністю ПС Е145 Перевізник немає можливості встановлювати люльки для немовлят та розміщувати хворих та інвалідів на ношах
9.2.1.4. Перевізник забезпечує обслуговування Пасажирів на борту ПС підготовленим персоналом у достатній кількості, у тому числі надання долікарської допомоги, а також для забезпечення безпеки польоту відповідно до чинних норм та правил цивільної авіації України.
9.2.1.5. На борту повітряного судна Перевізник забезпечує надання таких безкоштовних послуг:
− допомога Пасажирам під час посадки або висадки до/з ПС (знаходження місця, розміщення ручної поклажі тощо);
− інформаційно-довідкове обслуговування – своєчасне і достовірне інформування Пасажирів щодо правил поведінки на борту ПС, послуг, що надаються, умов польоту, використання аварійно-рятувального обладнання, місця розташування у салоні ПС індивідуальних засобів захисту та надувних трапів, якщо ПС обладнане надувними трапами, місцезнаходження основних та запасних виходів, умов покидання ПС в аварійних ситуаціях;
− індивідуальне обслуговування;
− перша долікарська допомога;
− надання прохолодних напоїв;
− забезпечення Пасажирів м’яким інвентарем та засобами обслуговування в польоті;
− надання Пасажирам періодичних видань (газети, журнали, рекламна продукція);
− трансляція музичних програм (за наявності відповідного обладнання).
9.2.1.6. Обслуговування Пасажирів на борту ПС ПАТ «АК «Дніпроавіа» здійснюється у таких класах:
преміум- класі;
економічному класі.
9.2.1.7. Перевізник може надавати Пасажиру додаткові послуги підвищеної комфортності у польоті. Перелік додаткових послуг підвищеної комфортності, порядок їх надання та оплати встановлюються Перевізником. Перевізник інформує Пасажирів у вибраний ним спосіб про додаткові послуги.
9.2.1.8. Перевізник забезпечує наявність візків для переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями на борту ПС (окрім E-145 у зв’язку з недостатніми габаритами дверей та проходів між рядами ПС).
9.2.1.9. Перед кожним рейсом Перевізник забезпечує:
− чистоту в Пасажирському салоні ПС, наявність підголівників на кріслах;
− справність та укомплектованість стаціонарним та знімним обладнанням, засобами обслуговування та м’яким інвентарем;
− наявність прохолодних напоїв, а для рейсів, де передбачене харчування – харчуванням за нормами, установленими Перевізником;
− обігрів/охолодження Пасажирського салону.
9.2.1.10. Перевізник забезпечує протягом всього польоту:
− Наявність води у буфет-кухні та туалеті (на ПС типу Е-145 наявність гарячої води не передбачено);
− відповідність тиску в Пасажирському салоні та швидкості його зміни встановленим нормам;
− температуру повітря в салонах не нижче ніж 18 і не вище ніж 25 градусів за Цельсієм;
− чистоту і порядок в Пасажирському салоні;
− постійний контроль за виконанням Пасажирами правил поведінки на борту ПС.
9.2.1.11. Усі види рекомендованих (додаткових) послуг повинні надаватися без шкоди для безпеки польотів та виконання обов’язкових послуг.
9.2.1.12. Обслуговування Пасажирів у салоні преміум-класу здійснюється в окремому салоні, що розташовується у передній частині ПС. Салон обладнаний кріслами, передбаченими для салону економічного класу. Відстань між кріслами (між двома передніми ніжками крісел) не менше ніж 73,66 см (29 дюймів). Салон преміум-економ класу відділяється від салону економічного класу м’яким переділом.
9.2.1.13. Пасажирам преміум-класу спеціально підготовленими бортпровідниками надається обслуговування, а саме:
− індивідуальний набір журналів та газет;
− ковдра, подушка (незалежно від тривалості польоту);
− волога серветка для рук перед прийомом харчування;
− алкогольні та прохолодні напої в асортименті.
9.2.1.14. Салон економічного класу розташовується за салоном преміум-економ класу. Розміщення Пасажирів здійснюється в Пасажирському салоні зі стандартними кріслами. Відстань між кріслами (між двома передніми ніжками крісел) не менше ніж 73,66 см (29 дюймів)
9.2.2. Розподіл місць на борту ПС
9.2.2.1. Місця на борту ПС надаються таким чином, щоб Пасажири спеціальних категорій не заважали, а інші Пасажири мали змогу надати їм допомогу при проведені евакуації у аварійній ситуації.
9.2.2.2. Заборонено розміщувати в рядах, розташованих біля аварійних виходів, такі категорії Пасажирів:
– з обмеженими фізичними можливостями;
– з великою надмірною вагою;
– дітей (віком до 14 років) у супроводі дорослих та без супроводу, включаючи немовлят;
– вагітних;
– які не розуміють / погано розуміють українську/російську/англійську мови;
– депортованих осіб;
– із живими тваринами;
– які в силу свого віку не можуть швидко рухатися.
9.2.2.3. Заборонено розміщувати Пасажирів спеціальних категорій таким чином, щоб вони у випадку аварійної ситуації залишали літак через аварійні виходи на крило.
9.2.2.4. Заборонено розміщувати на місцях біля проходу:
– Пасажирів з обмеженими фізичними можливостями;
– Пасажирів з великою надмірною вагою;
– депортованих осіб;
– дітей.
9.2.2.5. Заборонено надавати подвійні місця дітям на рейсах Перевізника.
9.2.2.6. Заборонено розміщувати Пасажирів із живими тваринами біля кухні та туалету.
9.2.2.7. Пасажирам з дітьми у віці до двох років надаються місця обладнані додатковою кисневою маскою.
9.2.3. Харчування і обслуговування напоями
9.2.3.1. Надання прохолодних напоїв є обов’язковою безкоштовною послугою. На кожну годину польоту мінімальна норма надання прохолодних напоїв становить 100 мл та в разі відсутності харчування – 150 мл на годину польоту. У період з 15 квітня до 14 жовтня включно норма надання прохолодних напоїв збільшується до 150 мл.
9.2.3.2. Пасажири можуть бути забезпечені харчуванням та гарячими напоями за нормами, встановленими Перевізником.
9.2.3.3. Заборонено вживати на борту ПС алкогольні напої, якщо їх не подав персонал Перевізника.
9.3. Переривання польоту через хворобу Пасажира
9.3.1. Для надання першої долікарської допомоги Перевізник забезпечує наявність на борту ПС типу Е-145 1 (однієї) аптечки першої допомоги.
9.3.2. При перериванні польоту в аеропорту транзиту з причини поганого самопочуття, поранення Пасажира або за наполяганням лікаря всі витрати (наземне перевезення, готель, харчування, госпіталь) несе Пасажир.
9.4. Поведінка в польоті
9.4.1. Поведінка Пасажира на борту ПС має бути такою, яка не становить небезпеки або не загрожує іншим особам, речам, ПС або його екіпажу.
Пасажир не має права заважати екіпажу при виконанні ним своїх службових обов’язків і має виконувати вказівки Командира ПС та екіпажу щодо гарантування безпеки польоту ПС та безпечного і комфортабельного польоту Пасажирів.
Пасажир має відмовитися від поведінки, яка може викликати або викликає протест інших Пасажирів.
9.4.2. З метою запобігання виникнення перешкод для роботи бортового навігаційного та електронного обладнання на борту ПС забороняється користуватися наступними електронними пристроями протягом усього польоту:
1). Будь-яке обладнання, що містить антени:
– AM/FM/TV передавачі та/або приймачі
– радіомікрофони
– мобільні телефони
– пульти управління (наприклад, для іграшок)
– бездротові миші
– GPS приймачі
– пристрої Bluetooth
2). Громіздкі та важкі електронні прилади.
3). Периферійні пристрої для ПК або гри, що підключаються за допомогою кабелю.
Медичне обладнання, наприклад, серцеві стимулятори, слухові прилади тощо можуть використовуватися без обмежень.
9.4.3. На борту ПС Пасажир не має права бути в стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного сп’яніння або під впливом будь-якої іншої речовини), який може призвести до небезпеки або становить небезпеку для інших Пасажирів, речей, ПС або його екіпажу.
Вживання будь-яких алкогольних напоїв на борту повітряного судна дозволяється лише у кількості, що пропонується Перевізником відповідно до класу обслуговування.
9.4.4. Паління на всіх рейсах Перевізника забороняється в тому числі використання електронних сигар.
9.4.5. Якщо Пасажир не дотримується положень пунктів 9.4.2 – 9.4.4 Перевізник має право вжити заходів, яких вимагає ситуація і які Перевізник буде вважати необхідними для попередження такої поведінки. До таких заходів можуть належати:
– обмеження переміщення Пасажира по салонах ПС;
– висадка Пасажира;
– відмова в посадці Пасажира на борт ПС у будь-якому пункті за маршрутом перевезення;
– передача Пасажира місцевим державним правоохоронним органам для вжиття відповідних заходів впливу;
– застосування до Пасажира заходів адміністративного та цивільно-правового впливу (притягнення до адміністративної відповідальності, звертання до суду про відшкодування збитків).
9.4.6. Якщо внаслідок недозволеної поведінки Пасажира, Перевізник був змушений вчинити певні дії, які потягли за собою додаткові витрати, Пасажир зобов’язаний відшкодувати Перевізнику такі витрати.
9.5. Вимоги з техніки безпеки на борту повітряного судна
9.5.1. ПС повинно бути забезпечене необхідним комплектом аварійно-рятувального обладнання та засобами екстреної евакуації Пасажирів в аварійній ситуації.
9.5.2. Забороняється приймати на борт ПС тару, інвентар та обладнання, для яких не передбачено гнізд, стелажів або спеціальних кріплень.
9.5.3. Максимальна кількість осіб на борту ПС не повинна перевищувати кількості крісел та сидінь, забезпечених прив’язними ременями.
9.5.4. Перед злетом, посадкою і в особливих випадках Пасажири зобов’язані застебнути прив’язні ремені, бортпровідники – проконтролювати застебнуте положення і натягнення ременів у кожного Пасажира. Діти до двох років, які перевозяться без надання окремого місця, розміщуються на колінах у дорослого Пасажира та повинні бути пристебнуті додатковим ременем / ременем-петлею.
9.5.5. На кожному рейсі бортпровідники повинні:
− своєчасно і правильно інформувати Пасажирів щодо місць розміщення аварійного обладнання і правил його використання;
− ознайомити Пасажирів з інструкцією з техніки безпеки;
− ретельно оглянути всі Пасажирські приміщення ПС з метою виявлення сторонніх речей;
− під час прийому та розміщення Пасажирів в ПС ретельно дотримуватись вимог центрування, не допускати розміщення громіздких речей на багажних полицях та розміщення будь-яких речей в проходах, біля вхідних дверей та запасних виходів;
− під час польоту в зоні турбулентності вимагати, щоб Пасажири знаходились в кріслах із застебнутими ременями безпеки;
− в екстремальних ситуаціях зберігати самовладання, упевненість в своїх діях і в собі; дії бортпровідників повинні бути чіткими, голос спокійним, слова переконливими;
− перед посадкою Пасажирів до ПС та висадкою з нього перевірити правильність установки трапа;
− перед злетом та посадкою повітряного судна перевірити правильність установки та надійність кріплення обладнання та інвентарю;
− не допускати ходіння Пасажирів по салону під час набору висоти та зниження ПС.
9.5.6. Перевізник повинен забезпечити безпеку в салоні, належне та надійне розміщення ручної поклажі, багажу, знімного обладнання, м’якого інвентарю та засобів обслуговування.

10. ПЕРЕВЕЗЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КАТЕГОРІЙ ПАСАЖИРІВ
На всіх Пасажирів спеціальних категорій та їх багаж поширюються загальні умови перевезень. Викладені нижче правила стосуються лише особливостей, пов’язаних із наданням особливих зручностей і безпеки перевезень, застосуванням тарифів і виконанням вимог державних органів.
10.1. Перевезення Пасажирів з обмеженими фізичними можливостями або інвалідів
10.1.1. Пасажир зобов’язаний самостійно до здійснення подорожі визначитися з можливістю використовувати повітряний транспорт виходячи зі стану свого здоров’я. Перевізник повинен надати важливу інформацію про рейс у прийнятних форматах.
10.1.2. Перевізник не несе відповідальності за погіршення стану здоров’я Пасажира або інші наслідки, які можуть статися з Пасажиром під час посадки у літак, здійснення перельоту або після завершення повітряного та наземного перевезення у межах аеропорту внаслідок віку Пасажира, його психічного або фізичного стану.
10.1.3. Пасажир, фізичний стан якого викликає у Перевізника занепокоєння (тяжкохворі, хворі на ношах та інші), допускається до повітряного перевезення у разі пред’явлення відповідної довідки закладу охорони здоров’я про те, що йому не протипоказано перевезення повітряним транспортом, а в окремих випадках і про те, що його захворювання не загрожує оточуючим.
10.1.4. На регулярних рейсах АК Пасажири, які потребують транспортування на ношах, не приймаються до перевезення у зв’язку з малою ємністю ПС.
10.1.5. Запит про необхідність допомоги під час транспортування хворого повинен направлятися Перевізнику:
для хворих з обмеженими фізичними можливостями – не пізніше ніж за 48 годин до відправлення рейсу. Перевізник зобов’язаний надати відповідь не пізніше ніж за 24 години та сповістити агента з продажу, який зробив бронювання та здійснив запит про надання відповідного обслуговування, а також аеропорти відправлення, призначення та транзиту. Якщо подія, яка призвела до втрати рухливості, сталась менше ніж за 24 години до вильоту, питання щодо можливості перевезення вирішується в оперативному порядку за номерами телефонів, що повинні бути розміщені на сайті Авіакомпанії.
10.1.6. Пасажири з обмеженими фізичними можливостями, які з медичних показань потребують під час всього перевезення додаткового кисню, до перевезення не приймаються.
10.1.7. Кількість Пасажирів з обмеженими фізичними можливостями на рейсах Перевізника не може бути більшою ніж 5 осіб, що подорожують у супроводі; та не більш ніж 2 особи, що подорожують без супроводу.
10.1.8. Особа з психічними розладами приймається до перевезення тільки у супроводі особи, яка має достатню фізичну силу та підготовлена до вжиття, за необхідністю, заходів впливу на особу, яку вона супроводжує.
10.1.9. Сліпий або глухий Пасажир може без доплати перевезти собаку-поводиря в Пасажирському салоні ПС за умови наявності документа, що підтверджує спеціальну підготовку такого собаки і за умови, що під час польоту такий собака буде перебувати біля його ніг у наморднику і на повідку (див. п.13.18. цих Правил).
Собаці-поводирю не може бути надане окреме крісло.
10.1.10. При перевезенні Пасажира із собакою-поводирем Перевізник має право вимагати подання документа, який підтверджує необхідність супроводження Пасажира таким собакою.
10.1.11. Перевізник забезпечує наявність візків для переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями на борту ПС (окрім E-145 у зв’язку з недостатніми габаритами дверей та проходів між рядами ПС).
10.2. Перевезення вагітних, жінок після пологів та новонароджених
10.2.1. Перевезення вагітних жінок здійснюється на загальних умовах, якщо строк вагітності у них не перевищує 35 тижнів, а в разі багатоплідності – 32 тижнів.
10.2.2. Перевезення вагітних жінок, які перебувають на останньому місяці вагітності, а також жінок, у яких існує невизначеність терміну пологів або попередні пологи були з ускладненнями, можливе при наданні письмового дозволу лікаря (медична довідка повинна бути видана не раніше ніж за 7 днів до польоту).
10.2.3. Перевезення на ПС Перевізника породіль і новонароджених дітей протягом перших
7 днів після пологів заборонено.
10.2.4. Для перевезення на ПС дітей, народжених раніше строку, потрібна медична довідка, що підтверджує безпеку їх перевезення повітряним транспортом.
10.3. Перевезення дітей
10.3.1. Дітьми на повітряному транспорті вважаються немовлята (infant – INF) до 2 років та діти (children – CHD) віком від 2 до 12 років.
10.3.2. Вік дитини визначається на дату початку перевезення від аеропорту відправлення, зазначеного в перевізному документі.
10.3.3. Діти віком до 2 років перевозяться без надання окремого місця, а віком від 2 до 12
років – на окремому місці.
10.3.4. Пасажирам з дітьми до 2 років надаються місця, обладнані додатковою кисневою маскою.
10.3.5. Кожний дорослий Пасажир має право на перевезення з собою тільки одного немовляти без надання окремого місця. При цьому одному дорослому Пасажиру дозволяється перевозити з собою не більше двох немовлят – одного без надання окремого місця, а другого на окремому місці з оплатою такого перевезення за правилами, що встановлені Перевізником для перевезення дітей віком від 2 до 12 років. Немовля, для якого було оплачено окреме місце, повинно перевозитися в автомобільному кріслі для перевезення дітей, що сертифіковане для використання його на повітряному транспорті/ дитячій люльці. У разі відсутності у Пасажира такого автомобільного крісла і невиконання ним зазначених умов Перевізник має право відмовити в перевезенні немовляти на окремому місці.
10.3.6. Максимальна кількість немовлят, що дозволяється до перевезення на рейсах Перевізника, визначається кількістю додаткових кисневих масок, рятувальних жилетів та дитячих ременів безпеки на кожному типу ПС.
10.3.7. Діти можуть перевозитися як у супроводі, так і без супроводу дорослого Пасажира за умови дотримання вимог, визначених у п.п. 10.3.8 – 10.3.13 цих Правил.
10.3.8. Діти до 5 років без супроводу дорослих Пасажирів на рейсах Перевізника не приймаються.
10.3.9. Супроводжувати дитину може Пасажир у віці не молодше 18 років.
10.3.10. За категорією “дитина, що перевозиться без супроводу” до перевезення приймаються діти віком від 5 до 14 років (під час подорожі по Україні) та діти віком від 5 до 16 років (що виїжджають за межі України) на всі рейси Перевізника та код-шерінгові рейси під кодом Перевізника за умови:
– їх супроводжують в аеропорт відправлення батьки/законні представники або уповноважені ними особи, які залишаються з дитиною до вильоту ПС;
– їх зустрічають в аеропорту призначення батьки/законні представники;
– батьки/законні представники виконали пов’язані з перевезенням процедури та формальності (у повному обсязі заповнена «Заява про перевезення дитини без супроводу»);
– батьки/законні представники оплатили перевезення дитини у відповідності до п.10.3.12 цих Правил.
10.3.11. На трансферні рейси Перевізника діти, що перевозяться без супроводу приймаються за умови виконання вимог п.10.3.8 – 10.3.13 цих Правил та якщо:
– підтверджене бронювання на станції трансферу;
– трансфер не пов’язаний з переїздом до іншого аеровокзалу/аеропорту;
– трансфер не пов’язаний з ночівлею у пункті трансферу.
10.3.12. За перевезення дітей, що перевозяться без супроводу у віці від 5 до 12 років стягується конфіденційний або опублікований дорослий тариф без застосування будь-яких знижок. Додаткову оплату не стягувати.
За перевезення дітей, що перевозяться без супроводу старше 12 років стягується плата за додаткову послугу UMNR. Оформлення авіаквитків здійснювати за конфіденційним або опублікованим дорослим тарифом без застосування будь-яких знижок.
Послуга супроводження є обов’язковою та підлягає оплаті незалежно від пункту вильоту:
– при перевезенні дітей від 12 до 14 років для внутрішніх рейсів по Україні – 15USD за OW;
– при перевезенні дітей від 12 до 16 років для міжнародних рейсів – 50 USD за OW;
10.3.13. Дитині без супроводу надається окреме місце в Пасажирському салоні і дозволяється безоплатне перевезення багажу згідно з установленими нормами для дорослого Пасажира.
10.3.14. За бажанням батьків (законних представників) умови перевезення дітей без супроводу можуть бути поширені на перевезення дітей віком від 14 до 16 років на рейсах в межах України.
10.4. Перевезення молодіжних груп
10.4.1. Молодіжні групи рекомендується розміщувати в салоні ПС окремо від інших Пасажирів. У разі наявності на рейсі вільних місць дозволяється заблокувати кілька рядів у зоні між окремою групою та іншими Пасажирами.
10.4.2. Місця для групи Пасажирів надаються, починаючи із середини і до кінця салону ПС. У випадку недостатньої кількості місць члени групи розміщуються в передній частині салону ПС.
10.5. Перевезення Пасажирів, пов’язане з трагічними обставинами
10.5.1. Пасажири, які прямують «за трагічними обставинами» (смерть найближчих родичів, супровід труни), можуть бути прийняті до перевезення поза чергою.
При цьому Перевізник має право вимагати документи, які підтверджують наявність таких обставин.
10.5.2. Бронювання на зворотний рейс для цієї категорії Пасажирів здійснюється на загальних підставах.
10.6. Перевезення Пасажирів на умовах непідтвердженого бронювання (“STAND-BY”- “SB” та “SEAT AVAILABLE” – “SA”).
10.6.1. Пасажири з квитками “STAND-BY” не можуть бути прийняті до перевезення за рахунок комерційного завантаження рейсу.
10.6.2. Пасажири, які обслуговуються на умовах непідтвердженого бронювання, реєструються в аеропорту та приймаються до перевезення після реєстрації Пасажирів, які мають квитки з підтвердженим бронюванням на цей рейс (при наявності вільних місць на рейсі).
10.6.3. Пасажири з умовами перевезення “STAND-BY” приймаються до перевезення згідно з пріоритетами, встановленими Авіаперевізником. Більш детальну інформацію про це можна дізнатися в представництві Авіаперевізника або касах продажу.
10.7. Пасажири, яким відмовлено у в’їзді в країну.
Пасажири, яким відмовлено у в’їзді в країну, приймаються до перевезення у відповідності до п.21.2 цих Правил.
10.8. Депортовані особи
10.8.1. Вартість квитка для перевезення депортованих осіб сплачують органи державної влади країни, яка прийняла рішення про депортацію.
10.8.2. Перевізнику до початку перевезення повинна бути надана вся інформація щодо наявності на рейсі потенційно небезпечних Пасажирів, які здійснюють переліт у примусовому порядку. У разі перевезення на повітряному судні осіб, що перебувають під вартою, у польотних документах потрібно зробити відповідні записи.
10.8.3. Перевізник має право відмовити у перевезенні депортованих осіб відповідно до п.12.1 цих Правил, якщо відсутні необхідні для перевезення документи або є підстави вважати, що депортовані можуть становити загрозу безпеці життя і здоров’ю інших Пасажирів або завдати шкоду безпеці польоту.
10.8.4. Забороняється відмовляти в перевезенні потенційно небезпечних Пасажирів з причин заміни чи зміни конфігурації повітряного судна тощо.
10.8.5. Депортовані особи перевозяться тільки в економічному класі салону повітряного судна. У разі перепродажу квитків забороняється підвищення класу обслуговування для цієї категорії Пасажирів.
10.8.6. Доставка та посадка на борт повітряного судна цієї категорії Пасажирів здійснюються до загальної посадки Пасажирів, висадка з борту здійснюється в останню чергу після висадки інших Пасажирів рейсу.
10.8.7. Заборонено обслуговування цієї категорії Пасажирів алкогольними напоями та надання їм металевих столових приборів і гарячого харчування.
10.8.8. Місця цій категорії Пасажирів надаються у хвостовій частині Пасажирського салону ПС. При наявності можливості потенційно небезпечні Пасажири повинні бути відокремлені від інших Пасажирів одним/кількома рядами вільних крісел.
10.8.9. Потенційно небезпечні Пасажири не приймаються до перевезення на рейси, якими перевозяться групи дітей, VIP особи.
10.8.10. Депортовані особи приймаються Перевізником тільки до прямого повітряного перевезення за наступних умов:
– відповідний орган державної влади, який здійснює депортацію, не менше ніж за 24 години до виконання рейсу повідомив Перевізника та подав про депортованих достатню інформацію (номер рейсу, кількість депортованих, причини депортації, наявність серед депортованих осіб, які притягувалися до кримінальної відповідальності, наявність інфекційних хворих та психічно хворих та перелік посадових осіб, які супроводжують депортованих);
– наявні всі необхідні для прийняття до перевезення документи.
10.8.11 Депортовані особи приймаються Перевізником до трансферного повітряного перевезення у відповідності до пункту 10.8.2 та за умови, що:
– бронювання перевезення підтверджене на всіх ділянках маршруту;
– трансфер не пов’язаний з переходом/переїздом до іншого терміналу або аеропорту;
– трансфер не пов’язаний з ночівлею у пункті трансферу, мінімальний час стикування рейсів не може бути менше, ніж передбачається для цього аеропорту, та має додатково враховуватися час для транспортування і розміщення таких осіб у пункті пересадки на інший рейс;
– стикування у пункті трансферу не порушене.
10.8.12. Роз’єднувати депортовані родини під час перевезення заборонено. У випадку перевезення великих депортованих родин дозволяється перевищення максимальної кількості цивільних депортованих на одному рейсі.
10.8.13. Особи, що перебувають під вартою, приймаються для перевезення у кількості не більше однієї особи на рейсі та у супроводі не менше двох конвоїрів (уповноважених осіб відповідного державного органу).

11. РЕЄСТРАЦІЯ ПАСАЖИРІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ БАГАЖУ
11.1. Для перевезення Пасажирів та оформлення багажу Перевізник або агент з обслуговування відповідно до договору забезпечує проведення реєстрації Пасажирів та оформлення багажу із застосуванням автоматизованих систем контролю відправлень (DCS).
11.2. Пасажир допускається до перевезення за наявності квитка, оформленого відповідним чином, та документа, що посвідчує особу Пасажира.
11.3. На міжнародні рейси Перевізника реєстрація починається за 2 години і закінчується за 40 хвилин до відправлення літака.
На внутрішні рейси (по Україні) реєстрація починається за 1г 30хв. і закінчується за 30 хвилин до відправлення літака.
11.4. Для дотримання формальностей, пов’язаних із процедурою відльоту, Пасажир має прибути до місця проведення реєстрації і пропускного пункту з необхідними документами для подорожі не пізніше ніж у час, визначений у п. 11.3 цих Правил. Якщо Пасажир прибуде до місця реєстрації і пропускного пункту після закінчення остаточного часу оформлення Пасажирів або з’явиться без необхідних документів для подорожі, то Перевізник матиме право анулювати бронювання і не зобов’язаний затримувати рейс. Перевізник зобов’язаний попередити Пасажира про час закінчення реєстрації.
11.5. Реєстрація Пасажирів та оформлення багажу здійснюються на підставі квитка та документа, що посвідчує особу Пасажира, а саме: для громадян України – паспорт громадянина України (для виїзду за кордон та повернення до України -– паспорт громадянина України для виїзду за кордон), проїзний документ дитини; дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу; для іноземця та особи без громадянства, які перебувають в Україні, – паспортний документ іноземця, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання.
11.6. Перевізник зобов’язаний здійснювати перевірку документів та у разі відсутності відповідним чином оформлених віз для в’їзду (транзиту) або документів, необхідних для подорожі, відстороняти особу від польоту. У такому випадку відмова від польоту вважатиметься добровільною.
11.7. Перевізник не несе відповідальності перед Пасажиром за витрати і збитки у зв’язку з невиконанням Пасажиром вимог п. 11.4 цих Правил.
11.8. Перевізник має право перевірити документи Пасажира для перевезення, тобто паспорт, візи, довідки про стан здоров’я і щеплення, дозволи на пересування для неповнолітніх дітей і таке інше на предмет відповідності вимогам властей у пунктах відправлення, трансферу і призначення, навіть якщо перевезення Пасажира в кінцевий пункт здійснюється іншим Перевізником.
11.9. Представник Перевізника має право приймати Пасажирів до перевезення пізніше ніж установлено у конкретному аеропорту, за умови забезпечення відправлення рейсу строго за розкладом.
11.10. Під час реєстрації за бажанням Пасажира або на вимогу Перевізника може бути змінений клас обслуговування Пасажира. При цьому враховуються положення п.15.5 цих Правил.
11.11. Під час реєстрації Пасажиру надається посадковий талон, у якому зазначаються його прізвище та ім’я, код ІАТА або код ІСАО Перевізника, номер рейсу, дата та час відправлення, час закінчення посадки у ПС, номер виходу на посадку і номер посадкового місця (за наявності) на борту ПС.
11.12. Посадкове місце, яке бажає зайняти Пасажир у салоні ПС відповідно до класу обслуговування, може бути надане тільки за наявністю можливості.
11.13. Час закінчення посадки в повітряне судно складає 10 хв. до відправлення літака за встановленим розкладом. У разі запізнення Пасажира на посадку в повітряне судно Перевізник має право не приймати такого Пасажира до перевезення і не зобов’язаний затримувати рейс. У разі запізнення Пасажира або неприбуття на посадку у ПС вважається, що Пасажир добровільно відмовився від польоту, крім випадків, якщо це сталося з вини Перевізника або суб’єкта наземного обслуговування.
11.14. Під час реєстрації Пасажирів та оформлення багажу Пасажир зобов’язаний пред’явити для зважування весь багаж, який передбачається для перевезення, крім речей, зазначених у п. 13.2.3 цих Правил.
11.15. Перевізник або агент з обслуговування зобов’язаний зазначити у багажній квитанції квитка кількість і вагу прийнятого до перевезення багажу та видати на зареєстрований багаж відривний талон ідентифікаційної багажної бирки. За наявності у Пасажира квитка в електронному вигляді відомості щодо кількості та ваги багажу зазначаються в електронному вигляді.
11.16. Для позначення особливих умов перевезення зареєстрованого багажу додатково до ідентифікаційної багажної бирки кріпиться спеціальна попереджувальна багажна бирка без номера. На речі, що перебуватимуть під час польоту разом з Пасажиром у салоні повітряного судна і які дозволені до перевезення відповідно до Розділу 13 цих Правил, прикріпляється спеціальна бирка без номера.
11.17. Після реєстрації та оформлення багажу відповідальність за цілісність зареєстрованого багажу покладається на Перевізника.
11.18. За перевезення багажу, що перевищує встановлену Перевізником норму безкоштовного провезення, стягується плата за тарифом, встановленим Перевізником. Оплата перевезення такого багажу оформлюється квитанцією про оплату наднормового багажу або ордером різних зборів.

12. ВІДМОВА В ПЕРЕВЕЗЕННІ ПАСАЖИРА ТА БАГАЖУ
12.1. Право відмови в перевезенні
12.1.1. Перевізник має право відмовити в перевезенні на будь-якому етапі перевезення, анулювати бронювання або зняти Пасажира з борту повітряного судна, якщо така дія необхідна:
1) для дотримання чинних законів країни вильоту, прильоту або транзиту;
2) на вимогу відповідних державних органів України;
12.1.2. Для забезпечення безпеки польоту Перевізник має право відмовити в перевезенні на будь-якому етапі перевезення, анулювати бронювання або зняти Пасажира з борту ПС, виходячи з власних обґрунтованих рішень, якщо:
– психічний чи фізичний стан особи дає підстави вважати, що Пасажир потребує спеціальної допомоги від Перевізника, яка не була замовлена або яку Перевізник не може надати за певних обставин, спричинить дискомфорт іншим Пасажирам, призведе до появи будь-якого ризику для себе або інших Пасажирів чи власності Пасажирів і Перевізника;
– Пасажир не виконав вказівок Перевізника, пов’язаних із забезпеченням безпеки польоту, якості та комфорту перевезення Пасажирів, створює незручності для перевезення інших Пасажирів, у зв’язку з чим Перевізник не може виконати зобов’язання перед Пасажирами, які перебувають на борту ПС;
– Пасажир поводиться таким чином, що викликає сумніви щодо забезпечення безпеки польоту під час перевезення, а саме демонструє агресивну поведінку з використанням погроз стосовно інших Пасажирів, працівників Перевізника та екіпажу ПС;
– Пасажир відмовився пройти перевірку, яка здійснюється працівниками служби безпеки Перевізника, аеропорту чи відповідних державних органів;
– Пасажир може становити небезпеку або вже становить небезпеку для інших Пасажирів (багажу, вантажу) чи ПС;
– Пасажиром не були сплачені відповідний тариф або збори, які повинні бути сплачені;
– Пасажир не пред’явив для перевірки необхідні для подорожі документи;
– Пасажир намагається в’їхати в країну без чинного документа на в’їзд;
– Пасажир під час рейсу пошкодив квиток, інші документи, що посвідчують особу;
– Пасажир раніше вже вчинив одну з наведених вище дій чи порушень і мають місце ознаки того, що така поведінка може повторитися;
– квиток, пред’явлений Пасажиром, не дійсний для перевезення (у такому випадку Перевізник має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості); придбаний в особи, яка не є Перевізником чи його агентом (у такому разі Перевізник має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості); було оголошено втраченим, украденим, недійсним, має підроблення (у такому разі Перевізник має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості); має польотний купон, який виправлений будь-ким, крім Перевізника (його агента з продажу), або зіпсований (у такому разі Перевізник має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і оформити дублікат квитка); має перший невикористаний польотний купон, а Пасажир починає свою подорож у будь-якому іншому місці зупинки на маршруті перевезення за новим, не врегульованим згідно з тарифними нормативами Перевізника, тарифом (Перевізник має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і повернути його вартість відповідно до п.17.2.4 цих Правил);
– особа, яка пред’явила квиток, не може ідентифікувати себе як особу, зазначену в квитку (Перевізник має право вилучити такий квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості);
– Пасажир перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
У всіх випадках вилучення квитка Перевізник складає відповідний акт, оригінал якого надається Пасажиру, а копія залишається у Перевізника.
12.2. Право Пасажира при відмові в перевезенні
Пасажир, якому відмовлено в перевезенні або в подальшому перевезенні з причин, визначених у п. 12.1.1 цих Правил, має право на примусове повернення сплачених ним коштів згідно до п. 17.2.1 та 17.2.3 цих Правил.
Пасажиру, якому відмовлено в перевезенні або подальшому перевезенні з причин, визначених у п. 12.1.2 цих Правил, має право на добровільне повернення сплачених ним коштів згідно з п. 17.2.4 цих Правил
12.3. Обмеження щодо комерційного завантаження ПС
У випадку перевищення дозволеного комерційного завантаження ПС з метою забезпечення безпеки польотів Перевізник має право на власний розсуд вирішити, хто з Пасажирів і який багаж не підлягає перевезенню на цьому ПС. При цьому таким Пасажирам надається компенсація відповідно до п. 15.2.
12.4. У разі необґрунтованої затримки Пасажира, пов’язаної з проходженням контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації, Перевізник повинен забезпечити його відправлення наступним рейсом. Якщо Пасажир відмовився від польоту через зволікання з процедурою такого контролю, Перевізник зобов’язаний на вимогу Пасажира повністю відшкодувати вартість квитка або невикористаної його частини.

13. БАГАЖ
13.1. Вимоги до багажу
13.1.1. Багаж Пасажира приймається до перевезення під час його реєстрації в аеропорту відправлення, аеропорту трансферу, аеропорту зупинки або в іншому пункті реєстрації.
13.1.2. Речі Пасажира залежно від їх розміру, ваги та особливостей можуть перевозитися як зареєстрований багаж або незареєстрований багаж (ручна поклажа).
13.1.3. Як зареєстрований багаж можуть перевозитися місця багажу вагою не більше ніж 23 кг. Сума трьох вимірів окремого місця багажу (довжини, ширини, висоти) не повинна перевищувати 158 см. За попереднім погодженням з Перевізником до перевезення можуть бути прийняті місця багажу з більшими розмірами та вагою. Багаж, що не відповідає зазначеним вимогам, має оформлятися Пасажиром для перевезення як вантаж.
13.1.4. Після прийняття Перевізником багажу до перевезення цей багаж переходить під відповідальність Перевізника, що підтверджується виданим Пасажиру відривним талоном багажної ідентифікаційної бирки та багажною квитанцією щодо кількості та ваги місць, які прийняті до перевезення.
З часу передачі багажу під відповідальність Перевізника до моменту його видачі доступ Пасажира до зареєстрованого багажу забороняється, крім випадків проведення його ідентифікації або додаткового огляду відповідними уповноваженими службами.
13.2. Норми безкоштовного перевезення багажу
13.2.1. Пасажир має право на провезення свого багажу без додаткової оплати в межах норм, встановлених Перевізником. Залежно від класу обслуговування така кількість визначається за ваговими характеристиками багажу (вагова концепція).
Норма безкоштовного провезення зареєстрованого багажу складає:
– преміум-економ клас – 30 кг з розмірами місця 158 см (сума довжини, ширини, висоти)
– економ клас – 20 кг з розмірами місця 158 см (сума довжини, ширини, висоти)
– діти віком до 2 років – 10 кг з розмірами місця 158 см (сума довжини, ширини, висоти)
– моряки, що мають необхідні підтверджуючі документи – 40кг.
13.2.2. Перевізник, виходячи з комерційних міркувань або умов договорів між Перевізником і іншими Перевізниками, має право змінювати норми, перелік речей та їхню загальну вагу, відносно вищенаведених норм безкоштовного перевезення багажу, однак норма має бути не менш ніж 15 кг на одного Пасажира, про що Пасажир може дізнатися заздалегідь на Інтернет-сайті авіакомпанії або під час придбання квитка.
13.2.3. Понад установлену норму безкоштовного провезення багажу Пасажир має право безоплатно перевозити предмети, котрі можуть йому знадобитися під час посадки, висадки або в польоті, якщо вони знаходяться у Пасажира і не вкладені в зареєстрований або незареєстрований багаж.
Загальна вага предметів, за винятком інвалідної коляски, не повинна перевищувати 5 кг. До таких предметів відносяться:
– жіноча / чоловіча сумочка або папка для паперів;
– пальто, плащ, жакет або плед;
– парасолька або палиця;
– помірна кількість матеріалів для читання під час польоту,
– фотоапарат або бінокль або відеокамера або портативний комп’ютер;
– харчування для дитини, що необхідне під час польоту;
– прогулянковий дитячий візок, який складається (Пасажир із дитиною / дітьми у віці до 2 років) (перевозиться у багажному відсіку ПС);
– складений інвалідний візок та/або милиці (Пасажир з обмеженими фізичними можливостями) (перевозиться у багажному відсіку ПС).
13.2.4. Норми безкоштовного провезення багажу на чартерних рейсах визначаються договором про виконання чартерного перевезення, однак не більш ніж 20 кг на одного Пасажира.
13.2.5. Норми безкоштовного провезення багажу не поширюються на:
– речі Пасажирів незалежно від їх найменування, габарити яких не відповідають розмірам, наведеним у п.13.2.1 цієї глави;
– речі Пасажира, які не покладені у валізи, сумки, короби, незалежно від їх найменування та призначення вагою одного місця понад 23 кг;
– квіти, саджанці рослин, харчову зелень, сушені рослини, гілля дерев та кущів загальною вагою понад 5 кг;
– кореспонденцію, яка супроводжується фельд’єгерями;
– телевізори, магнітофони, радіоприймачі вагою одного місця понад 10 кг;
– тварин (свійських або диких), птахів, бджіл та іншу живність, за винятком собаки-поводиря, який супроводжує сліпого;
Перевезення лижного спорядження.
Лижне спорядження приймається до перевезення без додаткової плати якщо:
– загальна маса зареєстрованого багажу разом з лижним спорядженням не перевищує встановленої норми безкоштовного перевезення багажу (вагова концепція), визначеної у п.13.2.1., за винятком розміру місця;
– не перевищена діюча загальна маса кожного місця багажу. Фактичний розмір місця багажу з лижним спорядженням до уваги не приймається. В разі перевищення маси зареєстрованого багажу/кількості місць або/та маси місця багажу з лижним спорядженням оплата перевезення відбувається відповідно до діючих тарифів на перевезення наднормативного багажу.
Один Пасажир має право перевезти відповідно до вищезгаданим правилам 1 комплект лижного спорядження (1 пара лиж, 1 пара лижних палок, 1 пара лижних черевиків або 1 сноуборд, 1 пара черевиків для сноуборду). Перевезення додаткових комплектів сплачується відповідно до діючих тарифів на перевезення наднормативного багажу.
Перевезення велосипедів
Велосипед (одномісний, без двигуна) приймається до перевезення у розібраному вигляді (переднє колесо зняте, руль повернутий по відношенню до колеса на 90 градусів, педалі зняті) у чохлі або твердій упаковці (коробці).
Перевезення спортивного інвентарю.
До спортивного інвентарю відносяться:
– спорядження для гри в гольф
– спорядження для віндсерфінга і для серфінга
– спорядження для дайвінгу
– спорядження для рибалки
– хокейні ключки
– легкоатлетичні жердини та інше.
13.2.6. Увесь нестандартний багаж перевозиться тільки у багажному відділенні ПС у зв’язку з малою ємністю ПС Е-145.
13.2.7. У випадку добровільної зміни Пасажиром маршруту перевезення або класу обслуговування йому надається право безкоштовного перевезення багажу згідно до норми, встановленої для відповідного маршруту або класу обслуговування на новій ділянці перевезення.
13.2.8. У випадку вимушеної зміни маршруту перевезення або класу обслуговування Пасажир має право безкоштовно провезти на рейсах Перевізника таку кількість багажу, яку йому дозволялось провезти на маршруті і за класом обслуговування, оплаченим спочатку. Якщо новий маршрут передбачає зміну Перевізника і новий Перевізник вимагає додаткової оплати за провезення багажу, Пасажир має сплатити суми, визначені новим Перевізником за свій власний кошт та звернутися до Перевізника за відшкодуванням витрат, підтвердивши їх документами про сплату. Перевізник зобов`язаний відшкодувати такі витрати.
13.3. Зареєстрований багаж
13.3.1. Пасажир повинен подати для зважування та обмірювання всі речі, які ним перевозяться.
13.3.2. При відсутності відмітки щодо ваги зареєстрованого багажу вважається, що повна вага зареєстрованого багажу не перевищує норму безкоштовного перевезення багажу, визначеної у п.13.2.1 цих Правил.
13.3.3. Перевізник повинен вжити заходів для перевезення зареєстрованого багажу на тому самому ПС, на якому перевозиться Пасажир, і зобов’язаний обов’язково це зробити, якщо застосовані закони вимагають присутності Пасажира під час проведення митних процедур щодо багажу. Якщо перевезення зареєстрованого багажу здійснюється на іншому ПС, то Перевізник зобов’язаний вжити заходів для того, щоб доставити багаж Пасажиру до місця призначення, зазначеного у PIR, у найкоротший термін, або компенсувати транспортні витрати Пасажира (окрім таксі).
13.3.4. За бажанням Пасажира і згоди Перевізника багаж може бути оформлений як несупроводжуваний багаж. Несупроводжуваний багаж перевозиться у відповідності до п.13.5 цих Правил.
13.3.5. Для забезпечення схоронності багажу Перевізник рекомендує:
– використовувати для подорожей якісні валізи з надійними замками;
– при користуванні валізами з тканини або сумками використовувати начіпні замки для фіксації застібок-блискавок, шнури або ремені для обв’язування багажу з метою ускладнення доступу до вмісту сторонніх осіб;
– знімати старі бирки після кожного польоту;
– використовувати іменні адресні бирки ззовні багажу;
– з метою візуальної ідентифікації багажу позначати його стрічкою або іншою індивідуальною позначкою.
13.3.6. Усі колючі і ріжучі предмети повинні бути упаковані і вкладені у багаж, який після реєстрації перевозиться окремо від Пасажирів у багажному відсіку ПС як зареєстрований багаж.
13.3.7. Пасажиру заборонений доступ до зареєстрованого багажу з моменту завантаження багажу на ПС і до моменту його видачі в пункті призначення/трансферу.
13.3.8. Інвалідні візки перевозяться винятково в якості зареєстрованого багажу.
Інвалідний візок складаний з ручним керуванням приймається до перевезення без спеціальних обмежень.
До перевезення приймається інвалідний візок тільки на сухозарядному акумуляторі та за таких умов:
– клеми акумулятора відключені;
– контакти акумулятора ізольовані щоб запобігти короткому замиканню;
– акумулятор міцно закріплений на інвалідному візку.
13.4. Наднормовий багаж.
13.4.1. Наднормовий багаж, негабаритний багаж та багаж вагою понад 23 кг (на одному місці) приймається до перевезення тільки за згодою Перевізника і за наявності на повітряному судні вільної для провезення ємності, а також за умови оплати Пасажиром перевезення такого багажу, за винятком випадків, коли перевезення такого багажу вже було попередньо погоджене з Перевізником та оплачене.
13.4.2 Перевезення багажу понад установлену Перевізником максимальну безоплатну кількість багажу має бути оплачене Пасажиром.
13.4.3. Пасажир повинен оплатити перевезення багажу понад установлену Перевізником максимальну норму безкоштовного перевезення багажу, яка визначена у п.13.2.1 цих Правил за встановленим тарифом, що діє на день оформлення ордеру різних зборів або квитанції про оплату наднормового багажу та дати вильоту згідно з квитком, за все перевезення до пункту призначення чи пункту зупинки в дорозі (або трансферу). Така оплата може бути здійснена попередньо за згодою Перевізника – під час оформлення квитка або в аеропорту до реєстрації.
13.4.4. Оплаті підлягає перевищення встановленої норми перевезення за загальною масою багажу, крім особливих предметів багажу, на які не поширюється норма безкоштовного перевезення багажу (п.13.2 цих Правил).
13.4.5. При пред’явленні до перевезення в пункті відправлення багажу в меншій кількості, ніж та, що була попередньо оплачена, різниця в оплаті між оплаченою і фактичною вагою багажу повертається Пасажиру.
13.4.6. Якщо в місці відправлення Пасажир пред’явив до перевезення багаж у більшій кількості, ніж та, що була попередньо оплачена, то такий багаж приймається до перевезення після відповідної доплати та наявності вільного тоннажу на ПС, який виконує рейс.
13.4.7. У разі перевантаження ПС чи за відсутністю вільного тоннажу Перевізник, повідомивши про це Пасажира, має право відправити його багаж наступним своїм рейсом або рейсом іншого Перевізника. Перевізник самостійно визначає багаж, який буде перевезено наступним рейсом.
13.4.8. При збільшенні маси багажу в пункті зупинки або трансферу з Пасажира за додатковий багаж стягується плата.
13.4.9. Перевізник має право відмовити в перевезенні наднормового багажу через несплату Пасажиром установлених Перевізником тарифів і зборів, щодо перевезення наднормового багажу
13.5. Несупроводжуваний багаж
13.5.1. За бажанням Пасажира і за згодою Перевізника багаж може бути оформлений як несупроводжуваний багаж.
13.5.2. Несупроводжуваний багаж приймається до перевезення між тими самими пунктами, між якими подорожує Пасажир, відповідно до квитка і тільки після митного оформлення багажу самим Пасажиром.
13.5.3. Багаж Пасажира без супроводу приймається до перевезення у якості вантажу (з оформленням авіаційної вантажної накладної) тільки між пунктами (аеропортами) відправлення і прибуття самого Пасажира.
13.5.4. До несупроводжуваного багажу дозволяється включати тільки особистий одяг і побутові предмети.
13.5.5. Прийняття багажу для відправлення без супроводження можливе при наявності у Пасажира декларації про склад багажу і заповнення ним усіх документів, потрібних для митниці і перевезення багажу.
13.5.6. Несупроводжуваний багаж проходить митний огляд у присутності Пасажира або уповноваженої ним особи, яка несе повну відповідальність за всі додаткові оплати (стосовно зборів, доставки, митниці).
13.5.7. Несупроводжуваний багаж повинен бути доставлений у вантажний термінал аеропорту після попереднього узгодження з Перевізником.
13.5.8. Перевізник має право приймати рішення, на якому рейсі транспортувати несупроводжуваний багаж, але перевезення має бути здійснене у визначені договором строки.
13.5.9. Перевезення несупроводжуваного багажу оформлюється авіавантажною накладною, здійснюється згідно з правилами повітряних перевезень вантажів, що затверджуються Перевізником, і оплачується згідно до тарифів на перевезення вантажів, встановленими Перевізником.
13.6. Групове перевезення багажу
13.6.1. Для Пасажирів, які вилітають як група в один пункт призначення тим самим рейсом і разом здають багаж для оформлення під час реєстрації, встановлюється загальна норма багажу, еквівалентна сумі норм безкоштовного перевезення багажу на кожного Пасажира.
13.6.2. Об’єднання місць багажу групи Пасажирів стосується тільки об’єднаної норми безкоштовного провезення багажу кожного Пасажира. Багаж має оформлятися для кожного Пасажира окремо. Груповий багаж може оформлятися на одну уповноважену всіма Пасажирами особу, що входить до складу групи цих Пасажирів. При цьому в перевізних документах кожного Пасажира мають зазначатися кількість місць та вага його багажу.

13.7. Дипломатичний багаж
13.7.1. Дипломатичний багаж оплачується як наднормовий багаж незалежно від ваги особистого багажу дипломатичного кур’єра.
13.7.2. Будь-яке переміщення дипломатичного багажу повинно бути узгоджене з дипломатичним кур’єром.
13.7.3. Дипломатичні сумки вагою до 20 кг, розміри яких не перевищують 45х30х12 см, слід перевозити під кріслом кур’єра або під кріслом, що стоїть попереду.
13.7.4. Несупроводжувана дипломатична пошта може бути видана тільки уповноваженій особі, яка документально підтвердила своє право на її отримання.
13.7.5. Особисті речі Пасажирів із дипломатичним паспортом не є дипломатичним багажем і оформлюються як звичайний багаж.
13.8. Ручна поклажа (незареєстрований багаж)
13.8.1. Для забезпечення належного рівня авіаційної безпеки всі предмети, які можуть загрожувати безпеці польотів, заборонено перевозити в Пасажирських кабінах ПС як незареєстрований багаж Пасажирів і членів екіпажу.
13.8.2. Вага ручної поклажі для Пасажирів економ та преміум- класу не повинна перевищувати для E-145 – 5 кг, максимальні розміри ручної поклажі становлять 55х35х15 см.
13.8.3. Вага ручної поклажі не входить у норму безкоштовного перевезення багажу.
13.8.4. Ручна поклажа повинна займати одне місце. В салоні ПС її слід розміщувати на полиці над Пасажирським кріслом або під сидінням крісла, що стоїть попереду. Забороняється розміщення ручної поклажі та дозволених до перевезення речей на Пасажирських кріслах та у всіх проходах салону ПС.
13.8.5. Багаж, який перевищує розмір ручної поклажі, визначений в п.13.8.2 цих Правил приймається до перевезення та оформлюється як зареєстрований багаж.
13.8.6. Для ПС Embraer-145, багажні відсіки яких у Пасажирському салоні мають обмежений об’єм, Перевізник застосовує послугу «Доставка до літака» («Delivery at aircraft»), яка полягає у завантаженні ручної поклажі Пасажира до багажного відділення ПС під час посадки його у літак в аеропорту вильоту та видачі йому ручної поклажі в аеропорту прибуття безпосередньо біля літака при наявності бирки «Delivery at aircraft».
13.8.7. Послуга «Доставка до літака» може застосовуватися до багажу, який перевищує розмір ручної поклажі, але з будь-яких причин не перевозиться як зареєстрований багаж.
13.8.8. Речі, які не відповідають установленим Перевізником вимогам щодо розміру та ваги ручної поклажі або які не дозволяється перевозити в Пасажирському салоні ПС, вважатимуться і оброблятимуться як зареєстрований багаж.
13.8.9. Якщо подорож Пасажира здійснюватиметься за одним або декількома внутрішніми маршрутами, за якими Перевізником використовуються ПС малої ємкості з обмеженими розмірами багажних відсіків у Пасажирських салонах, Перевізник має право вимагати від Пасажира зареєструвати всю або частину ручної поклажі на таких рейсах. Такий багаж вважатиметься і оброблятиметься як зареєстрований багаж.
13.8.10. У ручну поклажу заборонено включати небезпечні колючі і ріжучі предмети, металеві столові прибори, робочі інструменти, спортивний інвентар, шприци, в тому числі одноразові (Пасажири, яким необхідні ін’єкції під час польоту, повинні надати відповідну медичну довідку), манікюрні приладдя, предмети, що реально імітують зброю, інші предмети, які за звичай не перевозяться Пасажирами (велосипедні ланцюги, дубинки тощо).
13.8.11. Усі колючі і ріжучі предмети та подібні до них, знайдені при перевірці ручної поклажі і особистому огляді Пасажира, вилучаються з міркувань безпеки. Перевізник не несе відповідальність і не відшкодовує Пасажирам збитки за пошкодження або втрату таких предметів, якщо вони не були оформлені як зареєстрований багаж.
13.8.12. Всі ємності з максимальним об’ємом місткості 100 мл (грамів), мають бути запаковані в окремий прозорий пластиковий пакет, що легко відкривається, об’ємом не більше 1 літр. Кожному Пасажиру дозволяється провезення не більш одного пакету. Пакет має бути повністю закритий, лежати окремо і пред’являтися окремо на спецконтролі.
До поняття рідина відносяться: духи, рідка помада, піна для гоління, дезодоранти, гелі, спрєї, шампуні, лосьйони, креми, пасти, включаючи зубні пасти, масла, фарби, туші, напої, супи, сиропи і таке інше.
Предмети і речовини, заборонені до перевезення у Пасажирському салоні, але дозволені до перевезення у багажу, визначаються авіаційними правилами України.
13.8.13. Дозволяється перевезення в обмеженій кількості з дозволу Перевізника таких предметів як незареєстрованого багажу (ручної поклажі):
– алкогольні напої, духи, одеколони загальною ємністю не більше 1л
(див. п.13.8.12 цих Правил);
– речі медичного призначення та речі для туалету і першої потреби;
– портативні балони з газоподібним киснем або повітрям, необхідним для медичних цілей;
– портативні балони з вуглекислим газом для приведення в дію штучних кінцівок;
– тютюнові вироби;
– стимулятори серцевого м’яза, що містять радіоактивні речовини, встановлені шляхом хірургічного втручання.
13.8.14. Товари, придбані у Duty Free перевозяться в запечатаному пакеті, разом з чеком, який вказує на дату покупки. Пакет повинен бути запечатаний під час покупки.
13.8.15. За ручну поклажу протягом усього перевезення відповідає Пасажир.
13.9. Перевезення громіздкого, крихкого та цінного багажу у салоні ПС
13.9.1. Громіздкий, крихкий та цінний багаж – це такий багаж, який не підлягає перевезенню у багажному відсіку ПС у зв’язку зі своїми властивостями, а може перевозитися у Пасажирському салоні при умові дотримання вимог, що наведені нижче.
До такого багажу належать:
– музичні інструменти (контрабаси приймаються до перевезення в якості зареєстрованого багажу, навіть якщо їх розміри перевищують максимально допустимі норми);
– твори мистецтва;
– електронне обладнання тощо.
13.9.2. Про перевезення таких речей у салоні ПС необхідно заздалегідь попередити Перевізника та отримати дозвіл та оплатити одне або більше місць для розміщення такого багажу, якщо:
– його вага та розміри перевищують встановлені Перевізником норми перевезення ручної поклажі у ПС (див. п. 13.8.2 цих Правил);
– є можливість розмістити багаж на сидінні крісла та закріпити його відповідним чином.
13.9.3. Вага багажу, який дозволяється перевозити на сидінні Пасажирського крісла, не повинен перевищувати 75 кг та максимальні розміри 1156545.
13.10. Заявлена цінність багажу
13.10.1. Цінність зареєстрованого багажу заявляється для кожного місця багажу окремо.
13.10.2. Перевізник не надає Пасажирам послуг щодо оцінювання багажу. Відповідальність за втрату або нестачу багажу, цінність якого була оголошена без участі Перевізника, визначається відповідно до п.22.3 цих Правил.
13.10.3. Перевезення багажу із заявленою цінністю повинно бути узгоджене з Перевізником і оплачене за встановленим тарифом незалежно від ваги іншого багажу, що перевозить Пасажир.
13.10.4. Для підтвердження оплати перевезення багажу із заявленою цінністю Перевізник або уповноважений агент з продажу повинен видати ордер різних зборів або квитанцію про оплату наднормового багажу, в якій зазначаються пункти, між якими Пасажир заявив перевезення із заявленою цінністю.
13.10.5. У разі втрати багажу з об’явленою цінністю відповідальність Перевізника обмежується його заявленою цінністю, крім випадків, коли Перевізник доведе, що сума, яку вимагає Пасажир, перевищує дійсну зацікавленість Пасажира в доставці багажу.
13.11. Обмеження щодо приймання до перевезення речей як багажу
Пасажиру не слід включати до багажу такі речі:
– товари, предмети, рідкі та інші речовини, здатні створити значний ризик для здоров’я Пасажирів, безпеки польоту чи власності Перевізника або інших Пасажирів при перевезенні, включаючи вибухонебезпечні, стиснуті гази, легкозаймисті матеріали, окисники, отрутні, шкідливі або подразнювальні речовини, радіоактивні матеріали, матеріали, що викликають корозію, магніти, а також будь-які інші предмети та речовини, що заборонені для перевезення на Пасажирських ПС та визначені в «Технических инструкциях по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху», ІСАО, Doc 9284-AN/905 як такі, що заборонені для перевезення на Пасажирських повітряних суднах;
– ламкі, крихкі речі та речі, які б’ються або швидко псуються, гроші, ключі, коштовності, електронне обладнання, фото- та відеотехніку, вироби з дорогоцінних металів і срібла, технічну документацію, ділові документи, цінні папери, цінні речі, медикаменти, медичну документацію, документи, що посвідчують особу;
– товари та предмети, перевезення яких заборонено чинними законами будь-якої країни, з території якої, на територію якої або через територію якої здійснюватиметься рейс;
– товари, які є не придатними для перевезення за їх характером, вагою, розміром, формою або запахом;
– живих тварин та птахів, крім випадків, передбачених у п.13.18 цих Правил.

13.12. Перевезення зброї і боєприпасів.
13.12.1. Пасажирськими рейсами на ПС Авіакомпанії дозволяється перевезення: бойової нарізної армійських зразків зброї або виготовленої за спеціальним замовленням, вихолощеної, навчальної, несучасної стрілецької, спортивної, мисливської нарізної, комбінованої і гладкоствольної вогнепальної зброї, бойових припасів до цих видів зброї, пневматичної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії та зазначених патронів, холодної (арбалети, мисливські ножі, катани, шаблі, шашки, мечі, палаші, ятагани, фінські ножі, кортики, кинджали, штики, штик-ножі), учбової, бутафорської зброї, газових пістолетів та револьверів, що належать підприємствам, установам, організаціям, господарським об’єднанням та громадянам.
13.12.2. Фізичні особи для перевезення вогнепальної, пневматичної, холодної зброї і боєприпасів у межах України під час реєстрації авіаквитків пред’являють дозвіл на право зберігання й носіння кожної одиниці зброї, виданий відповідним органом внутрішніх справ, або дублікат дозволу на придбання зброї з відміткою торговельної організації про реалізацію зброї.
Пасажир, якому оформлено дозвіл на перевезення зброї і боєприпасів, контроль на безпеку проходить на загальних підставах.
Фізичні особи пред’являють для перевезення вогнепальну, пневматичну, холодну (арбалети) зброю в зачохленому (пакети для пакування), розрядженому та розібраному стані (якщо це можливо).
13.12.3. Дозволена до перевезення вогнепальна, пневматична холодна зброя та боєприпаси перевозиться тільки на прямих (транзитних) рейсах Перевізника в аеропорти/ з аеропортів, де наявні представники Перевізників, у зареєстрованому багажі у відповідності до процедур, встановлених Перевізником.
13.12.4. Заборонено перевозити зброю у несупроводжуваному багажі.
13.12.5. Усі види зброї фізичних осіб перевозяться в розрядженому, розібраному (якщо це можливо) стані як зареєстрований багаж, у багажному відсіку ПС, у місці, не доступному для Пасажирів та екіпажу під час польоту:
а) короткоствольна вогнепальна холодна зброя та боєприпаси, упаковані в паперові конверти (конверти надаються Пасажиром) , в спеціальному контейнері з надійним замком ;
б) довгоствольна зброя в наданих Пасажирами пеналах, спеціально виготовлених контейнерах, ящиках, пеналах, обладнаних надійними замками.
13.12.6. Уповноваженні співробітники правоохоронних органів у передбачених законодавством України випадках мають право перебувати під час польоту на борту ПС озброєними табельною вогнепальною зброєю у разі виконання ними спеціальних заходів щодо охорони вищих посадових осіб держави, забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, працівників суду, правоохоронних органів та їх близьких родичів, супроводження фельдпошти та спецвантажів, конвуювання арештованих.
13.12.7. Пасажирам категорично заборонено проносити до Пасажирського салону ПС будь-яку зброю, включаючи сувенірну, дитячу іграшкову чи іншу імітацію.
13.12.8. Категорично заборонено перевезення зброї у пілотській кабіні або Пасажирському салоні ПС і повернення її Пасажиру на борту ПС або на пероні аеропорту.
13.12.9. Зброя, прийнята до перевезення, передається Пасажиру в пункті призначення персоналом авіабезпеки аеропорту (security) у присутності представника Перевізника.
13.13. Право на відмову в прийманні до перевезення багажу
13.13.1. Перевізник має право відмовити в перевезенні та подальшому перевезенні як багажу через несплату Пасажиром установлених Перевізником тарифів і зборів, щодо перевезення наднормового багажу.
13.13.2. Перевізник має право відмовитися прийняти багаж як зареєстрований, якщо він належним чином не упакований у валізи із замками або інші відповідні контейнери, які забезпечують безпечне транспортування багажу та його обробку з використанням звичайних засобів обробки вантажів.
13.13.3. Перевізник має право відмовити в перевезенні як багажу речей, що визначені в 13.11 цих Правил, після того, як дійде висновку на підставі відповідних документів, що такі речі містять будь-які недозволені матеріали чи предмети. Перевізник не зобов’язаний відповідати за товари чи предмети, які він відмовився приймати до перевезення як багаж.
13.13.4. Перевізник може, на бажання Пасажира, перевезти речі, що визначені в 13.11 цих Правил як несупроводжуваний багаж (вантаж), з урахуванням вимог
п.13.5 цих Правил.
13.13.4. Зареєстрований багаж Пасажира, який не явився на посадку у ПС, підлягає обов’язковому вивантаженню з ПС.
13.14. Право на огляд Пасажирів та багажу
13.14.1. З метою забезпечення безпеки польотів і виявлення речей, визначених у п. 13.11 цих Правил, Перевізник має право вимагати від Пасажира пройти контроль на безпеку, який здійснюється службами Перевізника, аеропорту і надати багаж для догляду, здійснити рентгенівське або інше сканування Пасажира або його багажу, а також має право оглянути чи організувати огляд багажу за відсутності Пасажира. Якщо Пасажир не бажає виконати таку вимогу, Перевізник може відмовити в перевезенні Пасажира (багажу).
13.14.2. Перевізник не несе відповідальність за шкоду, заподіяну Пасажиру або його багажу під час рентгенівського або іншого сканування предметів, заборонених для перевезення за винятком випадків недбалості Перевізника.
13.14.3. На ПС, що знаходиться в польоті (тобто з моменту закриття зовнішніх дверей після завантаження до моменту відкриття яких-небудь дверей для розвантаження) огляд ручної поклажі і самого Пасажира може бути проведений за рішенням командира ПС незалежно від згоди Пасажира.
13.15. Перевезення багажу, що вимагає особливих умов перевезення
13.15.1. Багаж, що потребує особливих умов перевезення (наприклад, цінні предмети; ламкі, крихкі речі; речі, які б’ються), може бути прийнятий до перевезення в Пасажирському салоні ПС, якщо:
– Пасажир має на це дозвіл Перевізника;
– багаж пройшов спеціальний огляд на авіаційну безпеку.
13.15.2. Багаж, що потребує особливих умов перевезення і перевозиться в Пасажирському салоні ПС, реєстрації не підлягає. Відповідальність за його цілість і схоронність несе Пасажир.
13.15.3. Багаж, що перевозиться в Пасажирському салоні ПС, повинен бути упакований таким чином, щоб виключити пошкодження обладнання салону ПС під час перевезення.
13.16. Обробка, доставка і отримання багажу
13.16.1. За отримання свого багажу в пункті призначення або місці зупинки відповідальність несе сам Пасажир. Якщо Пасажир не отримав багаж протягом розумних строків після його прибуття в пункт призначення, трансферу або зупинки в дорозі, Перевізник або агент з обслуговування має право стягнути з нього плату за зберігання багажу.
13.16.2. Багаж, не отриманий Пасажирами, передається на зберігання до відповідних служб аеропорту. Термін зберігання такого багажу в камерах зберігання – 6 місяців, після чого він реалізується у встановленому порядку.
13.16.3. На отримання багажу має право власник багажної квитанції (багажної бирки).
Перевізник не зобов’язаний встановлювати і перевіряти право власника багажної квитанції і відривного талона багажної бирки на одержання багажу.
Перевізник не несе відповідальності за збиток, що випливає або пов’язаний з відмовою від такої перевірки.
13.16.4. У разі відсутності в особи, яка претендує на одержання багажу, багажної квитанції і відривного талона багажної бирки, видача такого багажу припустима лише при наданні претендентом на отримання багажу достатньо вагомих доказів свого права на нього і надання письмових гарантій відшкодування збитків або витрат Перевізника, пов’язаних із видачею такого багажу.
13.16.5. У випадках нестачі, втрати, затримки в перевезені багажу складається Акт про неналежне перевезення багажу (PIR – Property Irregularity Report), а для ушкодженого багажу – Акта про пошкодження багажу (DBR – Damage Baggage Report). Акти складаються одразу після виявлення несправності в перевезенні багажу до виходу Пасажира з режимної зони аеропорту і підписуються представником Перевізника і Пасажиром. Відсутність Акта про неналежне перевезення багажу (Акта про пошкодження багажу) не може бути причиною відмови Перевізника у прийнятті претензії від Пасажира щодо неналежне перевезення багажу.
13.17. Залишений, забутий або засланий багаж
Залишений, забутий або засланий багаж досилається в пункт призначення, зупинки або трансферу без додаткової оплати.
13.18. Перевезення живих тварин
13.18.1. Транспортування живих тварин здійснюється тільки за узгодженням перевезення з Перевізником при бронюванні або придбанні квитка.
13.18.2. Живі тварини приймаються до перевезення при виконані наступних умов:
– перевезення не суперечить вимогам країни на територію, з території або через територію якої здійснюється перевезення;
– Пасажир надає необхідні сертифікати, дозволи і інші документи, які вимагають ветеринарні органи будь-якої країни на територію, з території, або через територію якої здійснюється перевезення;
– живі тварини здорові, чисті, сумирні та не вагітні;
– живі тварини перевозяться у спеціальних міцно закритих контейнерах, які відповідають рекомендаціям ІАТА для відповідного виду тварини;
– Пасажир сплатив за перевезення тварини;
– Пасажир бере на себе всю відповідальність за живу тварину/тварин, яких перевозить.
13.18.3. Якщо будь-яка з умов п. 13.18.2 цих Правил не виконана, Перевізник має право при реєстрації Пасажира відмовити в перевезенні живої тварини/тварин навіть при наявності попереднього бронювання такого перевезення.
13.18.4. Перевезення живих тварин у Пасажирському салоні ПС або прийнятих до перевезення у багажному відсіку ПС повинно оплачуватися як додаткова послуга, тариф на яку дорівнює тарифу за наднормовий багаж, що діє на даній лінії. При цьому маса живої тварини/тварин визначається разом із контейнером та кормом для харчування живої тварини/тварин на час перевезення.
13.18.5. Вартість послуг за перевезення живих тварин стягується незалежно від наявності у Пасажира іншого багажу.
13.18.6. Місце перевезення контейнера з живою твариною/тваринами визначається насамперед їх загальною масою, розмірами контейнера та наявністю інших живих тварин уже прийнятих до перевезення у Пасажирському салоні.
13.18.7. Перевізник не несе відповідальність за травмування, втрату, затримку в доставці, захворювання або загибель тварин під час перевезення або з причини відмови компетентних органів у ввезенні або транзиті живої тварини, якщо така шкода не була заподіяна внаслідок дій Перевізника.
13.18.8. Перевезення живих тварин у Пасажирському салоні ПС
13.18.2.1. До перевезення у Пасажирському салоні ПС можуть бути прийняті невеликі живі домашні тварині такі як собаки, кішки, співучі пташки, кролики, хом’ячки і таке інше, загальна маса яких разом з контейнером не перевищує 8 кг, при цьому розміри контейнера не перевищують встановлені норми Перевізника, а саме 115 см у сумі трьох вимірів (60х30х25см), враховуючи габаритні особливості ПС.
В одному контейнері дозволяється перевозити максимум двох тварин за умови, що вони мирно співіснують та не перевищено встановлені норми за вагою та за розмірами контейнеру. Сумісне перевезення котів та собак в одному контейнері/ клітці/ спеціальній сумці не дозволяється.
Трансферне перевезення живих тварин підпорядковується правилам країни відльоту/трансферу/прильоту, у якій вимоги до авіаційного перевезення тварин найбільш суворі.
13.18.2.2. Живі домашні тварини приймаються до перевезення у Пасажирському салоні тільки у супроводі дорослих Пасажирів.
13.18.2.3. На рейсах Перевізника у Пасажирському салоні ПС дозволяється перевозити не більше 5 контейнерів/кліток/спеціальних сумок з живими тваринами.
13.18.2.4. Розмір контейнера для перевезення живих кімнатних тварин у Пасажирському салоні ПС не повинен перевищувати 115 см у сумі трьох вимірів.
13.18.2.5. Контейнер/клітка/спеціальна сумка із живими тваринами під час повітряного перевезення повинен бути розміщений під кріслом, яке розташоване попереду Пасажира.
Пасажир, який перевозить тварину в салоні ПС, не повинен розміщуватися на місцях біля аварійних виходів на крило та на перших рядах.
Не можна розміщувати контейнер/клітка/спеціальна сумка із живою твариною на полицях для багажу, на окремому Пасажирському кріслі та у проході між рядами крісел.
13.18.2.7. Собака-поводир, який супроводжує сліпого або глухого Пасажира, може перевозитися в Пасажирському салоні ПС без контейнера у відповідності до п.п.10.1.9 та 10.1.10 цих Правил.
Кількість службових тварин обмежується кількістю Пасажирів категорії PRM – не більше 2-х на борту ПС.
Також безкоштовно перевозяться службові собаки, які допомагають особам державних органів та командам рятувальників.
13.18.3. Перевезення живих тварин у багажному відсіку ПС
13.18.3.1. До перевезення у багажному відсіку ПС можуть бути прийняті живі домашні тварини такі як собаки, кішки, птахи, кролики і таке інше.
Кількість тварин у одному контейнері визначається у відповідності до вимог країни призначення та рекомендацій ІАТА. При цьому загальна маса таких тварин разом з контейнером не повинна перевищувати 32 кг.
13.18.3.2. На рейсах Перевізника приймається до перевезення у багажному відсіку ПС не більше двох контейнерів з живою твариною/живими тваринами.
Кількість живих тварин, що може бути перевезена в багажному відсіку на ПС Перевізника залежить від:
– розмірів багажного відсіку;
– розмірів кліток/ контейнерів з живими тваринами
– чи є тварини дружніми/ворожими
В будь-якому разі максимальна кількість живих тварин, що може бути перевезена в багажному відсіку на ПС Перевізника, визначається з розрахунку 50кг/м³ обсягу багажного відсіку.
13.18.3.3. Розмір контейнеру при перевезенні живих тварин у багажному відсіку ПС повинен бути достатнім щоб тварина могла вільно лежати, стояти, повертатися, але не більше дозволених розмірів контейнерів для типу ПС, яке експлуатується на рейсі.
13.18.4. Перевезення живих тварин як вантаж
Живі тварини, маса яких разом із контейнером перевищує 32 кг приймаються до перевезення як вантаж у відповідності до Правил повітряних перевезень вантажів Перевізника.

14. РОЗКЛАД РУХУ
14.1. Час відправлення (прибуття) і тип ПС, що зазначені у квитку, розкладі руху або інших опублікованих графіках рейсів Перевізника, за винятком часу відправлення зазначеного у квитку, не гарантуються і не є обов’язковою умовою договору перевезення.
Перевізник має право змінювати час відправлення рейсу, про що повинен своєчасно проінформувати Пасажира.
Перевізник має право змінювати тип ПС без попереднього інформування про це Пасажира.
14.2. Перевізник не несе відповідальність за помилки і упущення у розкладах руху або інших опублікованих графіках рейсів інших Перевізників.
14.3. Перевізник або суб’єкти наземного обслуговування (експлуатанти аеропортів) у частині, що стосується цього розділу, мають забезпечити Пасажирів в аеропорту візуальною та/або акустичною інформацією щодо:
– часу відправлення та посадки ПС;
– місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс;
– місця, часу початку та закінчення посадки в ПС;
– затримки або скасування рейсу та причини затримки (скасування) рейсу.
14.4. Перевізник зобов’язаний вжити усіх необхідних заходів для уникнення затримки в перевезенні Пасажира і багажу.
У разі надзвичайних обставин Перевізник має право без повідомлення Пасажира анулювати чи затримати рейс, анулювати раніше підтверджене бронювання.
В інших випадках Перевізник або його агент з продажу зобов’язаний попередити Пасажира про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за три години до початку реєстрації.
14.5. У разі затримки рейсу Перевізник забезпечує самостійно або через суб’єкта наземного обслуговування (експлуатанта аеропорту) інформацією Пасажирів доступними засобами в аеропорту відправлення кожні 30 хвилин про орієнтовний час затримки рейсу та очікуваний час його відправлення.
14.6. У разі затримки понад розумні строки або відміни рейсу Перевізник не пізніше ніж через 12 годин після відправлення затриманого рейсу або прийняття рішення про скасування рейсу має повідомити уповноважений орган з питань цивільної авіації щодо причин затримки (відміни) рейсу та обслуговування, яке було надане Пасажирам під час такої затримки або відміни рейсу.

15. ПРАВА ПАСАЖИРІВ НА КОМПЕНСАЦІЮ У РАЗІ ВІДМОВИ В ПЕРЕВЕЗЕННІ, СКАСУВАННЯ АБО ЗАТРИМКИ РЕЙСІВ
15.1. Порядок застосування компенсації:
15.1.1. Положення цього розділу застосовуються до Пасажирів (регулярних та чартерних рейсів), яким відмовлено в перевезенні проти їхньої волі або рейс яких скасовано чи затримано, за умови, що Пасажир має підтверджене бронювання на відповідний рейс та присутній для проходження реєстрації у час, що передбачений правилами Перевізника та письмово зазначений (включаючи електронні засоби), або, якщо час реєстрації не зазначено, не пізніше ніж за 45 хвилин до зазначеного часу відправлення, чи забронював рейс, який було затримано/перенесено Перевізником або фрахтувальником ПС (туроператором) на інший рейс, незалежно від причин.
15.1.2. Положення цього розділу не застосовуються до Пасажирів, які подорожують безкоштовно або за зменшеною вартістю, яка безпосередньо або опосередковано недоступна іншим Пасажирам, однак ці положення застосовуватися до Пасажирів, яким було видано квитки згідно з програмою для Пасажирів, які часто літають рейсами Перевізника (програмою лояльності «Бонус клуб»). Ознайомитись з умовами участі у програмі лояльності «Бонус клуб» Пасажири можуть на Інтернет-сайті Перевізника dniproavia.com
15.1.3. У разі якщо Перевізник сплачує компенсацію або надає послуги, передбачені цим розділом, жодне положення цих Правил не може тлумачитись як таке, що обмежує його права вимагати компенсації у порядку регресу від будь-якої особи, включаючи третіх осіб, зокрема за вимогами про відшкодування туроператором або іншою особою, з якою Перевізник уклав договір. Відповідно жодне положення цих Правил не може тлумачитись як таке, що обмежує права туроператора або третіх осіб, інших ніж Пасажир, з якими Перевізник уклав договір, вимагати відшкодування або компенсації від Перевізника згідно із законодавством.
15.2. Компенсація Пасажирам у разі відмови в перевезенні
15.2.1. У разі, якщо Перевізник мотивовано очікує на відмову Пасажирам у посадці на рейс, він зобов’язаний спочатку знайти добровольців, готових відмовитися від свого підтвердженого бронювання в обмін на узгоджену між Пасажиром, який добровільно відмовляється від посадки на рейс, та Перевізником винагороду.
15.2.2 Крім виплати винагороди, Перевізник зобов’язаний запропонувати Пасажиру на вибір:
відшкодування вартості перевезення впродовж семи днів, яке має бути виплачене готівкою, електронним банківським переказом, банківськими дорученнями або банківськими чеками чи, за наявності засвідченої у письмовій формі згоди Пасажира, у вигляді дорожніх чеків та/або інших послуг, повної вартості квитка за ціною, за якою його було придбано, за невикористану частину квитка та за використані частину або частини квитка, якщо рейс вже більше не задовольняє потреби Пасажира, а також за потреби забезпечити зворотний рейс у початковий пункт відправлення, за першої можливості;
або зміну маршруту, яка повинна здійснюватися за відповідних транспортних умов: до кінцевого пункту призначення – за першої можливості або до кінцевого пункту – у пізніший час за бажанням Пасажира та за умови наявності вільних місць.
15.2.3. Перевезення Пасажира з аеропорту, де сталася відмова у перевезенні, до аеропорту, з якого починається запропонований Перевізником альтернативний маршрут, та від аеропорту альтернативної посадки до аеропорту, куди Пасажир мав прибути рейсом, на який йому було відмовлено у перевезенні, здійснюється за рахунок Перевізника.
15.2.4. Якщо Пасажирів, які згодні добровільно відмовитися від подорожі цим рейсом, немає або їх кількість є недостатньою, Перевізник має право відмовити Пасажиру в перевезенні проти його волі.
15.2.5. Якщо Пасажирам відмовлено у перевезенні проти їхньої волі, Перевізник має видати їм компенсацію у таких розмірах:
250 євро – для рейсів дальністю 1500 кілометрів або менше;
400 євро – для рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів;
600 євро – для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.
Під час визначення відстані за основу має братися останній пункт, у якому відмова від перевезення або невиконання рейсу, який було раніше заплановано та на який було заброньовано принаймні одне місце, створить затримку прибуття Пасажирів у запланований час.
Виплата може здійснюється з застосуванням ордера різних зборів – МСО.
15.2.6. Перевізник має право зменшити розмір компенсації, зазначеної у підпункті 15.2.5 цих Правил, на 50 %, якщо Пасажиру пропонується заміна маршруту перевезення до його пункту призначення альтернативними рейсами, час прибуття яких не перевищує запланованого на:
дві години – стосовно всіх рейсів дальністю до 1500 кілометрів; або
три години – для всіх рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів; або
чотири години – для всіх інших рейсів, не зазначених у першому та другому абзацах цього пункту.
Відстань, зазначена в цьому підпункті, вимірюється за методом ортодромічної відстані маршруту.
15.2.7. Виплата компенсації не звільняє Перевізника від обов’язку запропонувати Пасажиру на вибір ті самі послуги та відшкодування витрат, що зазначені у пункті 15.2.2 та 15.3.5 цих Правил.
15.3. Компенсація Пасажирам у разі скасування рейсу
15.3.1. У разі скасування рейсу Пасажирам має бути запропоновано обслуговування відповідно до п.п. 15.2.2 цих Правил та компенсацію відповідно до п.п. 15.2.5 та 15.2.6 цих Правил. Пасажир має право на компенсацію, якщо його не проінформовано про скасування рейсу:
за два тижні до запланованого часу відправлення; або
у період не більше ніж за два тижні і не менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення і запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити не пізніше ніж за дві години до запланованого часу відправлення та прибути у кінцевий пункт призначення не пізніше ніж через чотири години після запланованого часу прибуття; або
менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення і запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту відправлення не пізніше ніж за годину до запланованого часу відправлення та прибути у кінцевий пункт призначення не пізніше ніж через дві години після запланованого часу прибуття.
15.3.2. Перевізник, скасовуючи або затримуючи рейс, повинен надавати Пасажирам на їх запит пояснення щодо підстав скасування чи затримки рейсу. У разі необхідності забезпечення своєчасної пересадки трансферних Пасажирів на наступні стикувальні рейси Перевізник за першої можливості повинен запропонувати їм альтернативні маршрути перевезення.
15.3.3. Перевізник не зобов’язаний сплачувати компенсацію відповідно до п.п. 15.2.5 та 15.2.6. цих Правил, якщо він може надати підтвердження того, що скасування було причиною надзвичайних обставин або непереборної сили, яким не можна було запобігти, навіть якби було вжито усіх заходів.
15.3.4. Доведення фактів інформування Пасажира про правила та умови перевезення, порядок бронювання місць на рейсах, тарифи, такси (збори), про розклад та строки виконання рейсу покладається на Перевізника, його агента з продажу, туроператора та інших уповноважених організацій тощо за місцем укладання договору повітряного перевезення.
15.3.5. У разі скасування рейсу Перевізником та продовження Пасажиром подорожі іншим рейсом (рейсами) або за іншим маршрутом Пасажирам має бути безкоштовно запропоновано та забезпечено:
– харчування та прохолодні напої відповідно до часу очікування нового рейсу;
– місця в готелі у випадках, якщо Пасажири змушені чекати на відправлення впродовж однієї або більше ночей чи якщо час додаткового очікування Пасажирами відправлення більше, ніж передбачалося;
– наземний трансфер за маршрутом аеропорт – готель – аеропорт;
– два телефонні дзвінки, або телекс-, факс-повідомлення, або е-mail, якщо це дозволяють технічні умови аеропорту.
15.3.6. Перевізник приділятиме особливу увагу потребам Пасажирам з обмеженими фізичними можливостями (інвалідам), та особам, що їх супроводжують, а також потребам дітей без супроводу дорослих.
15.4. Компенсація Пасажирам у разі затримки рейсу
15.4.1. Перевізник повинен надати Пасажирам харчування та прохолодні напої і можливість здійснити два безкоштовних дзвінки або відправити телекс-, факс-повідомлення чи е-mail виходячи з можливостей аеропорту у разі затримки рейсу на строк:
дві години або більше від запланованого часу відправлення рейсів дальністю
до 1500 кілометрів;
три години або більше від запланованого часу відправлення рейсів дальністю
від 1500 до 3500 кілометрів;
чотири години або більше від запланованого часу відправлення для всіх інших рейсів, не зазначених у другому та третьому абзацах цього пункту.
Якщо виконання затриманого рейсу відкладається на наступний день за днем його виконання, передбаченим розкладом і зазначеним у квитку, Перевізник повинен надати Пасажирам номери у готелі, харчування та забезпечити трансфер за маршрутом
аеропорт – готель – аеропорт.
15.4.2. Якщо затримка рейсу перевищує п’ять годин, Пасажирам має бути запропоновано обслуговування відповідно до пункту 15.2.2 цих Правил.
15.5. Компенсація Пасажирам за зміну класу обслуговування
15.5.1. Перевізник не має права вимагати будь-якої додаткової плати, якщо він розміщує Пасажира у класі, вищому за той, що зазначений у квитку.
15.5.2. Якщо Перевізник розміщує Пасажира у класі, нижчому за той, що зазначений у його квитку, то він впродовж семи днів повинен відшкодувати Пасажиру:
30 % від застосованого тарифу для всіх рейсів дальністю до 1500 кілометрів; або
50 % від застосованого тарифу для всіх рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів; або
75 % від застосованого тарифу для всіх інших рейсів, не зазначених у другому та третьому абзацах цього пункту.
15.5.3. Компенсація за розміщення Пасажира у класі, нижчому за той, що зазначений у його квитку, розраховується за сегмент, у якому здійснено пониження у класі обслуговування, методом прорейтового розподілу.

16. ІНФОРМУВАННЯ ПАСАЖИРА
16.1. Положення цього розділу поширюється на Перевізника та його агентів з продажу та/або обслуговування, які здійснюють оформлення квитків на повітряні перевезення на території України.
16.2. Перевізник (його агент з продажу) в офісі з оформлення перевезень зобов’язаний розмістити на видному та доступному для споживачів місці таку інформацію:
– свою повну назву, юридичну адресу;
– копії дозвільних документів (ліцензії, сертифікати, свідоцтва) щодо здійснення перевезень (продажу перевезень);
– книгу зауважень та пропозицій;
– телефон територіального органу захисту прав споживачів.
16.3. Перевізник (його агент з продажу) під час оформлення квитків обов’язково повинен довести до відома Пасажира таку інформацію:
– Правила повітряних перевезень Пасажирів і багажу, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 735, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2219/22531;
– ці Правила на паперовому носії у вигляді Пам’ятки для Пасажира Перевізника (у разі продажу перевезень «on-line» через систему Інтернет, – в електронному вигляді через сайт, на якому здійснюється бронювання перевезень);
– вартість перевезення за відповідним маршрутом – усно у пункті продажу квитків при бронюванні (у разі продажу перевезень «on-line» через систему Інтернет – у електронному вигляді через сайт, на якому здійснюється бронювання перевезень, або вказавши необхідну інформацію у маршрут-квітанції);
– вартість, умови і обмеження при перевезенні за спеціальним тарифом – усно під час бронювання (у разі застосування електронного квитка – через сайт, за допомогою якого здійснюється бронювання);
– адміністративні формальності під час подорожі за відповідним маршрутом – усно при бронюванні;
– межі відповідальності Перевізника при перевезенні Пасажира і багажу – у квитку або маршрут-квітанції;
– права Пасажирів у випадку відмови в перевезенні, скасуванні або затримки рейсу;
– заборонені до перевезення речі та товари – у квитку або маршрут-квітанції;
– перелік та норми надання послуг у преміум- та економічному класах обслуговування – на вимогу Пасажира;
– обмеження щодо перевезень Пасажирів з обмеженими фізичними можливостями та необхідність замовлення спеціального обслуговування під час бронювання.
16.4. Перевізник під час реєстрації повинен забезпечити Пасажирів розбірливою та чітко видимою інформацією такого змісту: «Якщо вам відмовлено в перевезенні або ваш рейс скасовано чи затримано не менше ніж на дві години, запитайте біля стійки реєстрації або пункту виходу на посадку письмове повідомлення, в якому зазначено ваші права, зокрема стосовно отримання компенсації та допомоги».
16.5. Перевізник, який відмовляє в перевезенні або скасовує рейс, має надати кожному Пасажиру, якого це стосується, письмове повідомлення, в якому викладено правила надання Пасажирам компенсації та допомоги. Перевізник має забезпечити таким самим повідомленням Пасажира, рейс якого затримано принаймні на дві години. Контактна інформація для направлення запитів щодо порушення прав Пасажира на компенсацію або допомогу має також надаватися в письмовій формі.
16.6. Для інформування глухих та осіб з погіршеним зором й іншими суттєвими вадами, що утруднюють або унеможливлюють їх самостійне ознайомлення з візуальною чи звуковою інформацією, в аеропорту відправлення/прибуття мають використовуватися відповідні альтернативні засоби інформування.
16.7. Перевізник, здійснюючи рекламні акції, повинен надавати населенню повну інформацію щодо вартості перевезення, яка повинна включати суму тарифу та всіх аеропортових зборів/такс зборів (такс) Перевізника.
16.8. Купуючи квиток на рейс Перевізника, Пасажир беззастережно погоджується з усіма умовами договору перевезення та правилами перевезення Перевізника.

17. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
17.1. Загальна процедура
17.1.1. Повернення коштів за невикористаний квиток (його частину) здійснюється за місцем придбання квитка або в головному офісі авіакомпанії (офісі з продажу перевезень Перевізника) і в тій валюті, у якій квиток було оплачено.
Повернення коштів Перевізником в Україні здійснюється у національній валюті України. Повернення коштів у представництвах Перевізника здійснюється відповідно до чинних законів держави перебування.
У разі якщо оплата була здійснена електронними засобами переказу коштів (банківською карткою), кошти повертаються на платіжну картку, з якої було здійснено платіж за квиток.
17.1.2. Розмір сум коштів, що повертаються за невикористаний квиток (його частину), залежить від використаного тарифу і тарифних нормативів Перевізника та виду відмови від перевезення (добровільна чи примусова).
17.1.3. Повернення коштів здійснюється на підставі невикористаного (частково не використаного) перевізного документа, ордера різних зборів, квитанції про оплату наднормового багажу.
17.1.4. Повернення коштів здійснюється:
– особі, що зазначена у квитку, – у випадку сплати за перевезення готівкою або банківським переказом;
– на рахунок юридичної особи – у випадку сплати за безготівковим розрахунком;
– на рахунок власника кредитної картки, якою оплачено перевезення;
– спонсору, що сплатив за перевезення, – у випадку оформлення квитка за повідомленням про попередню оплату (Prepaid Ticket Advice – PTA).
Повернення коштів здійснюється за умови пред’явлення документів, що посвідчують особу, та документа, що підтверджує право на отримання грошових сум, визначених у п.17.1.3 цих Правил.
17.1.5. Повернення коштів здійснюється у день розірвання договору перевезення (пред’явлення квитків до каси за місцем їх оформлення, отримання Перевізником інформації від Пасажира щодо бажання повернути кошти за невикористане перевезення, яке оформлене електронним квитком), а в разі неможливості повернути кошти у день розірвання договору перевезення – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.
17.2. Повернення коштів
17.2.1. Примусове повернення коштів або перебронювання без застосування штрафних санкцій здійснюються у випадках:
– скасування, перенесення, затримки рейсу, на який у Пасажира були заброньовано місце та оформлений квиток;
– неправильного оформлення перевізних документів;
– заміни класу обслуговування або типу ПС;
– неможливості надати Пасажиру місце відповідно до бронювання;
– незабезпечення Перевізником стикування з рейсом, на який Пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, що і попередній;
– відмови в перевезенні через несплату Пасажиром тарифу чи зборів (такс) у разі зміни тарифів або правил їх застосування порівняно з тими, що діяли на день відправлення Пасажира з початкового аеропорту, зазначеного у квитку;
– використання Перевізником права відмови в перевезенні з причин, що викладені у п.п. 12.1.1 та 12.4 цих Правил;
– хвороби Пасажира або членів його родини, що подорожують разом із ним, за наявності відповідним чином оформленої довідки закладу охорони здоров’я;
– в інших випадках відмови Пасажира від перевезення або відмови авіакомпанії у перевезенні Пасажира, що сталися з вини Перевізника.
17.2.2. Перебронювання на інший рейс у разі запізнення Пасажира на рейс, на який він має підтверджене бронювання, через запізнення прибуття попереднього рейсу, у випадку оформлення перевезення окремими перевізними документами, здійснюється без штрафних санкцій.
17.2.3. У випадку примусового повернення сума коштів, що повертаються Пасажиру, повинна дорівнювати:
– якщо жодна частина квитка не була використана – сумі, що дорівнює повній вартості квитка за ціною, за якою його було придбано;
– якщо була використана будь-яка частина квитка – сумі, що дорівнює тарифу за невикористану частину перевезення в один бік та невикористані аеропортові збори (такси) і невикористані збори (такси) Перевізника від місця, де сталася відмова від перевезення, до місця призначення. Крім наведеного, Перевізник повинен дотримуватися правил відшкодування, що наведені у п.15.3 цих Правил.
17.2.4. У випадку добровільного повернення коштів, тобто якщо Пасажир бажає повернути суму, сплачену за квиток, і таке повернення дозволяється правилами застосування тарифів, то така сума розраховується згідно з тарифними нормативами Перевізника. Окрім того, Пасажиру повертається сума всіх невикористаних аеропортових зборів (такс) і зборів (такс) Перевізника.
17.3. Право відмовити в поверненні коштів
17.3.1. Перевізник має право відмовити в поверненні коштів, якщо:
– заява про це була подана Пасажиром після закінчення строку чинності квитка, визначеного у п. 5.4 цих Правил, а також в інших випадках, передбачених цими Правилами;
– квиток придбано за спеціальним тарифом і правилами його використання не передбачено повернення сум (у разі придбання квитка за таким спеціальним тарифом Пасажир повинен бути проінформований Перевізником (його агентом з продажу) про це під час бронювання і у квитку має бути зроблено відповідну відмітку);
– Перевізник має документальне підтвердження того, що квиток був придбаний і використаний Пасажиром лише для вирішення своїх імміграційних або візових питань.
17.3.2. У випадку втрати квитка повернення коштів здійснює:
– авіакомпанія – власник бланка (“Перевізник за договором”) – якщо квиток було оформлено за інтерлайн-угодою;
– авіакомпанія – фактичний Перевізник – якщо квиток було оформлено на бланку авіакомпанії, яка виконує рейс.
Повернення коштів може бути здійснено, якщо втрачений квиток (або його частину) не було використано або змінено та за ним не здійснювалося повернення коштів.
17.3.3. Із суми коштів, що повертаються, Перевізник має право стягувати штраф (збір), який встановлений Перевізником для таких випадків.
17.3.4. Кошти за дублікатом паперового квитка і за втраченим паперовим квитком повертаються в претензійному та/або судовому порядку.
Аналогічні правила встановлюються для повернення коштів у зв’язку з втратою ордера різних зборів, квитанції про оплату наднормового багажу.
17.4. Звільнення від зобов’язань
Перевізник не виплачує компенсацію за відмову в перевезенні Пасажира у таких випадках:
– при відмові в перевезенні у разі надзвичайних обставин;
– у перевезенні відмовлено тому, що уряд реквізував усю або частину ємності ПС, яке задіяне у відповідному перевезенні;
– Пасажир відмовився пройти перевірку службою авіаційної безпеки або не виконав інструкції, надані Перевізником (його агентом або агентом з обслуговування);
– Пасажир подорожує згідно з безкоштовним квитком або за спеціальним тарифом, який недоступний для широкого кола споживачів;

18. ДОМОВЛЕНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКІВ
18.1. Ці Правила поширюються на перевезення, які здійснюються за комерційними угодами між Перевізником та іншими Перевізниками («спільне використання кодів» CODESHARING, перевезення за угодою «інтерлайн» INTERLINE), навіть якщо у квитку визначений інший Перевізник, ніж той, що фактично здійснює перевезення. Якщо існує будь-яка така комерційна угода, то Перевізник (його агент з продажу) має надати Пасажиру під час реєстрації інформацію про те, який Перевізник фактично здійснює перевезення.
18.2. Пасажири повинні бути проінформовані про фактичного Перевізника перед придбанням квитка, при реєстрації, а також у випадку, якщо під час перевезення склалася будь-яка збійна ситуація.
18.3. Якщо Пасажир уклав договір про повітряне перевезення з наданням додаткових оплачених послуг, то за ненадання таких послуг Перевізник відповідає перед Пасажиром, яка обмежена розміром суми, сплаченої за ненадані послуги.
18.4. Перевізник не відповідає за послуги з перевезення (перенесення) багажу, надані третіми особами, з якими Перевізник не уклав комерційних угод. Якщо Перевізник самостійно передбачає та виконує операції з перевезення (перенесення) багажу Пасажирів, то ці Правила застосовуються і до таких послуг. Послуги з перевезення (перенесення) багажу, що надаються Перевізником додатково, оплачує Пасажир.

19. ПОСЛІДОВНІ ПЕРЕВІЗНИКИ
19.1. Перевезення, яке здійснюватиметься кількома послідовними Перевізниками, вважається єдиним перевезенням, якщо з початку перевезення ці Перевізники розглядали таку операцію як єдине перевезення і таке перевезення було оформлено складеним квитком.
19.2. У разі здійснення єдиних перевезень кожний Перевізник, який приймає до перевезення Пасажирів і багаж (вантаж), підпадає під дію цих Правил і розглядається як одна із сторін договору перевезення, оскільки такий договір стосується частини перевезення, що здійснюється під контролем певного Перевізника.
19.3. У випадку перевезення, яке здійснюється за допомогою кількох послідовних Перевізників, Перевізник, що видав квиток на рейси інших (послідовних) Перевізників виступає виключно як агент цих Перевізників.
19.4. Перевізник, що видав квиток, або перший Перевізник, зазначений у квитку чи в складеному квитку, не несе відповідальності за недоліки у перевезенні, що сталися на ділянці (ділянках) перевезення іншого (інших) Перевізника (Перевізників), у тому числі й у частині затримки в перевезенні Пасажира чи багажу.
19.5. У разі знищення, втрати, пошкодження, затримки в перевезенні багажу Пасажир має право подати позов до першого чи останнього Перевізника, а також до Перевізника, який виконував перевезення, під час якого сталися знищення, втрата, пошкодження, затримка в перевезенні.
19.6. Якщо неможливо визначити Перевізника, який здійснював перевезення, під час якого сталися знищення, втрата, пошкодження, затримка в перевезенні багажу, то відповідатимуть перед Пасажиром Перевізники, які брали участь у перевезенні, – усі разом чи кожний окремо, у межах вини кожного з них.
19.7. Повітряне перевезення, що виконується не Перевізником за договором.
19.7.1. Дані положення застосовуються тоді, коли особа (далі – Перевізник за договором) як основна сторона укладає договір перевезення з Пасажиром або з особою, яка діє від імені Пасажира, а інша особа (далі – фактичний Перевізник) як уповноважений Перевізник за договором здійснює все перевезення або його частину, але не є стосовно такої частини послідовним Перевізником у розумінні п.п.19.1-19.6 цих Правил.
19.7.2. У разі здійснення перевезень, передбачених п. 19.7.1 цих Правил, Перевізник за договором підпадає під дію цих Правил відносно всього перевезення, а фактичний Перевізник – лише відносно того перевезення, що він здійснює.
19.7.3. Розмір відповідальності фактичного Перевізника і Перевізника за договором обмежений нормами, встановленими цими Правилами.

20. ЧАРТЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
20.1. Виконання чартерних рейсів регламентується відповідними авіаційними правилами України. Перевізник, що здійснює виконання чартерних рейсів, під час укладання угоди із замовником про виконання чартерних рейсів повинен передбачити надання послуг та відшкодування, що передбачені цими Правилами.
Квитки на чартерні рейси не дійсні до моменту сплати Перевізнику, що фактично виконує рейс, вартості виконання чартерного рейсу.
Повернення сум та підтвердження бронювання здійснюються відповідно до умов укладеного між Перевізником та замовником рейсу договору.
20.2. Квитки на чартерні рейси є дійсними тільки на перевезення у дати і на рейси, які зазначені у квитках. Залежно від наявності вільних місць замовник чартерного рейсу може змінити дати вильоту та повернення рейсу за умови, що такі зміни погоджені замовником рейсу (туроператором-Перевізником за договором) з Пасажирами та фактичним Перевізником (виконавцем рейсу).
20.3. Квитки на чартерні рейси передбачають обмеження (або виключають) права Пасажира змінити або анулювати бронювання. Квитки на чартерні рейси, згідно з якими оплачено туристичну подорож з оплатою всіх послуг (переліт в прямому і зворотному напрямках, трансфер, проживання у готелі, харчування), можуть передбачати додаткові умови і обмеження, встановлені Перевізником за договором для подорожі, яка включає усі обмеження.
20.4. До чартерного перевезення не застосовуються положення, зазначені в главах 5.4, 5.5 розділу 5, розділах 6 та 7, главах 8.1, 8.4 розділу 8, розділі 17 цих Правил.

21. АДМІНІСТРАТИВНІ ФОРМАЛЬНОСТІ
21.1. Документи для подорожі
21.1.1. Пасажир несе відповідальність за одержання всіх необхідних для подорожі документів: віз, дозволів тощо, а також за дотримання всіх застосованих законів щодо виїзду, в’їзду та транзиту країни відльоту, прибуття та транзиту. Перевізник не несе відповідальність перед Пасажиром унаслідок того, що Пасажир не одержить такі документи або візи, або не виконає вимог застосованих законів.
21.1.2. На вимогу Перевізника Пасажир має пред’явити уповноваженим особам, представникам відповідних державних органів усі документи на виїзд, в’їзд, транзит, щодо стану здоров’я та інші документи, що вимагаються застосованими законами, та дозволити Перевізнику зробити і залишити в себе їх копії або будь-яким іншим чином зберегти в себе відомості про Пасажира, що містяться у відповідних документах.
21.1.3. Перевізник має право відмовити в перевезенні Пасажиру, який не виконав застосовані закони, або документи якого не оформлені належним чином (у тому числі відсутність візи, грошей, квитка у зворотному напрямку і таке інше).
21.2. Відмова у в’їзді в країну
21.2.1. Перевізник не несе відповідальності за відмову державних органів Пасажиру у в’їзді в країну.
21.2.2. Пасажир повинен на вимогу Перевізника або державних органів сплатити відповідний тариф за перевезення у зворотному напрямку, якщо від нього вимагатиметься повернутися у місце відправлення або інше місце у зв’язку з відмовою країни прямування прийняти такого Пасажира, незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзитною країною.
21.2.3. Перевізник може використати на сплату такого перевезення кошти з будь-яких раніше сплачених йому Пасажиром сум за невиконане перевезення, які залишилися в його розпорядженні, або з будь-яких інших коштів Пасажира, які перебувають у розпорядженні Перевізника.
21.2.4. Суми, сплачені Пасажиром за здійснене перевезення до пункту, де йому було відмовлено у в’їзді, або його депортації, поверненню не підлягають.
21.3. Відповідальність Пасажира
21.3.1. Якщо Перевізник був змушений сплатити або депонувати будь-яку суму чи забезпечити фінансову гарантію в зв’язку з недотриманням Пасажиром вимог застосованих законів або з його відмовою пред’явити документи необхідні для подорожі, або з пред’явленням підроблених документів чи документів, які містять неправдиву інформацію, то Пасажир повинен на вимогу Перевізника відшкодувати йому сплачену або депоновану суму та понесені у зв’язку з цим інші витрати.
21.3.2. Перевізник має право використати для покриття витрат, зазначених у п.21.3.1 цих Правил будь-які раніше сплачені Пасажиром суми, що залишилися у його розпорядженні за невиконане перевезення, або будь-які інші кошти Пасажира, які перебувають у розпорядженні Перевізника, або може відмовити в перевезенні, якщо Пасажир не відшкодував Перевізнику такі витрати.
21.4. Митний контроль, контроль на безпеку, паспортний контроль та інші види контролю
21.4.1. Під час виконання міжнародних перевезень Пасажири, їх зареєстрований багаж і ручна поклажа обов’язково проходять контроль на авіаційну безпеку і паспортний контроль, а також на вимогу митних та інших уповноважених органів інші види контролю.
Під час виконання внутрішніх перевезень Пасажир, його зареєстрований багаж і ручна поклажа обов’язково проходять контроль на авіаційну безпеку та на вимогу інших уповноважених органів інші види контролю.
21.4.2 Перевізник не несе відповідальності за будь-яку втрату багажу або збиток, завданий багажу Пасажира при недотриманні ним вимог митниці або служби авіаційної безпеки аеропорту.
21.4.3 При відмові Пасажира від контролю на авіаційну безпеку, Перевізник не допускає такого Пасажира до перевезення на ПС. При цьому Перевізник не несе перед Пасажиром відповідальності, пов’язаної з відмовою від перевезення, за винятком зобов’язань щодо повернення вартості квитка за невиконане перевезення відповідно до правил застосування тарифів (як у випадку добровільного повернення).
21.4.4 Вилучені при огляді на авіаційну безпеку предмети, перевезення яких у якості ручної поклажі заборонене, але дозволене в зареєстрованому багажі, перевозяться тим самим рейсом, яким летить Пасажир та у відповідності до пункту 13.8.11 цих Правил.
21.5. Неординарні випадки в аеропорту: хвороба, поранення, смерть Пасажира.
21.5.1. При виникненні неординарного випадку (хвороба, поранення, смерть зареєстрованого Пасажира в аеропорту) Перевізник виконує всі можливі дії для організації надання допомоги. Медична допомога не повинна надаватися Пасажиру всупереч його бажанню.
21.5.2. Витрати, пов’язані з перевезенням до медичної установи та з неї до аеропорту, наданням медичної допомоги і таке інше несе Пасажир або його законні представники.

22. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА ТА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ЗАПОДІЯНУ ШКОДУ
22.1. Загибель і тілесне ушкодження Пасажира. Пошкодження багажу.
22.1.1. Перевізник несе відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження Пасажира, тільки за умови, що подія, яка стала причиною загибелі або ушкодження, відбулася на борту ПС або під час посадки чи висадки Пасажира з вини/недбальства Авіаперевізника.
Проте Перевізник не нестиме відповідальності якщо смерть або травмування стали результатом стану здоров’я Пасажира.
22.1.2. Перевізник відповідає за шкоду, заподіяну в разі знищення, утрати або пошкодження зареєстрованого багажу, лише за умови, що випадок, який став причиною знищення, утрати або пошкодження багажу, мав місце на борту повітряного судна або тоді, коли Перевізник був відповідальним за збереження зареєстрованого багажу, однак Перевізник не відповідає за пошкодження багажу внаслідок його дефекту, якостей чи вад. Стосовно незареєстрованого багажу, у тому числі особистих речей Пасажира, Перевізник відповідає, якщо шкода заподіяна з його вини або з вини його працівників чи агентів з обслуговування.
22.1.3. Якщо Перевізник визнає втрату зареєстрованого багажу або якщо зареєстрований багаж не прибув протягом 21 дня з дати, коли він повинен був прибути, Пасажир може пред’явити Перевізнику вимоги, що випливають з договору перевезення.
22.2. Відповідальність Перевізника за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в перевезенні.
22.2.1. Перевізник відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в повітряному перевезенні Пасажирів та багажу, однак Перевізник не відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок затримки, якщо доведе, що він, його працівники та агенти (з продажу та/або обслуговування) вжили всіх можливих заходів для того, щоб уникнути шкоди, або що він (вони) не мав (мали) змоги вжити таких заходів.
22.2.2 Відповідальність Перевізника за неналежне перевезення в будь-якому випадку обмежена реальними збитками, доведеними Пасажирами.
22.3. Звільнення від відповідальності
22.3.1. Якщо Перевізник доведе, що шкода була завдана або її виникненню сприяли недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність особи, яка вимагає відшкодування, або особи, від якої походять її права, Перевізник повністю або частково звільняється від відповідальності перед особою, яка вимагає відшкодування, у розмірі, в якому такі недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність спричинили шкоду або сприяли її виникненню.
22.3.2. Якщо вимогу про відшкодування у зв’язку зі смертю або тілесним ушкодженням, яких зазнав Пасажир, заявлено особою, іншою ніж Пасажир, Перевізник так само повністю або частково звільняється від відповідальності настільки, наскільки він доведе, що недбалість, інша неправомірна дія чи бездіяльність цього Пасажира спричинили шкоду або сприяли її виникненню.
22.4. Компенсація у випадку загибелі або тілесного ушкодження Пасажирів
22.4.1. Перевізник не може виключити чи обмежити свою відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження Пасажира, за умов, зазначених у главі 22.1 цього розділу, сумою у розмірі 113 100 СПЗ для кожного Пасажира.
22.4.2. Перевізник не відповідає за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження Пасажира і сума якої перевищує зазначені у пункті 22.4.1 цієї глави розміри, за умов, зазначених у главі 22.1 цього розділу, якщо Перевізник доведе, що:
– така шкода не була заподіяна через недбалість або іншу неправомірну дію чи бездіяльність Перевізника або його службовців чи агентів з обслуговування; або
– така шкода заподіяна виключно через недбальство або іншу неправомірну дію чи бездіяльність третьої сторони.
22.4.3. Перевізник повинен негайно, але у будь-якому разі не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти днів після ідентифікації фізичної особи, яка має право на отримання компенсації, здійснити авансовий платіж, який не повинен бути менше ніж 16000 СПЗ.
22.4.4. Під час оформлення квитка Перевізник повинен забезпечити надання Пасажиру в письмовому вигляді основних положень, які регулюють відповідальність Перевізника перед Пасажиром та за його багаж. Крім того, Перевізник зобов’язаний надати Пасажиру письмове повідомлення про застосовані обмеження відповідальності Перевізника щодо Пасажира та багажу.
22.5. . Межі відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок затримки
22.5.1. Відповідальність Перевізника за шкоду, заподіяну внаслідок затримки під час перевезення Пасажирів будь-яких рейсів, обмежується сумою 4694 СПЗ стосовно кожного Пасажира.
22.5.2 Відповідальність Перевізника у випадку знищення, втрати, пошкодження або затримки в перевезенні зареєстрованого багажу обмежується сумою 1131 СПЗ (за мінімальну норму безкоштовного перевезення багажу, встановлену уповноваженим органом з питань цивільної авіації) стосовно кожного Пасажира. Перевізник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок затримки, якщо доведе, що він, його службовці та агенти з обслуговування вжили всіх заходів, які могли б бути необхідними для того, щоб уникнути шкоди, або що для нього(них) було неможливо вжити таких заходів.
22.5.3. Відповідальність Перевізника у разі перевезення багажу із заявленою цінністю визначається сумою заявленої цінності багажу.
22.5.4. Зазначені в пунктах 22.5.1, 22.5.2 та 22.5.3 цієї глави положення не застосовуються, якщо буде доведено, що шкода є результатом дії чи бездіяльності Перевізника, його працівників або агентів з обслуговування, вчиненої з наміром завдати шкоди, або через злочинну недбалість і з усвідомленням того, що в результаті таких дій може бути завдано шкоди, за умови, що в разі вчинення такої дії чи бездіяльності працівника або агента з обслуговування буде також доведено, що цей працівник або агент діяв у межах своїх обов’язків.
22.5.5. Межі відповідальності, установлені главами 22.4 та 22.5 цього розділу, не перешкоджають суду додатково ухвалити рішення відповідно до застосованих законів про відшкодування всіх або частини судових та інших пов’язаних із судовим розглядом витрат, понесених позивачем, у тому числі процентів, за винятком випадків, якщо сума, присуджена в порядку відшкодування шкоди, крім судових та інших пов’язаних із судовим розглядом витрат, не перевищує суми, яку Перевізник письмово запропонував позивачу протягом шести місяців з дня заподіяння шкоди або до початку судового процесу, якщо ця дата є пізнішою.
22.6. Переведення валютних одиниць
Суми, зазначені в спеціальних правах запозичення, у цьому розділі розглядаються як такі, що стосуються спеціальних прав запозичення, як вони визначені МВФ. Переведення таких сум у національну валюту у випадку судових розглядів або розглядів претензій Пасажирів відбувається відповідно до вартості валют у спеціальних правах запозичення на дату ухвали суду чи прийняття рішення Перевізником за претензією Пасажира.

23. ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОЗОВИ
23.1. Загальні положення щодо порядку пред’явлення претензій та подачі позовів
23.1.1. Будь-який позов щодо відповідальності Перевізника стосовно заподіяної шкоди при перевезенні може бути поданий відповідно до умов і меж відповідальності, які передбачені Монреальською конвенцією та чинним законодавством України, без шкоди для визначення кола осіб, що мають право на позов, та їх відповідних прав.
23.1.2. Загальна сума відшкодування, яка може бути одержана від фактичного Перевізника, який здійснював перевезення, від Перевізника за договором та від його працівників і агентів з продажу та/або обслуговування, які діяли в межах своїх обов’язків, не може перевищувати максимального відшкодування, яке на підставі цих Правил може бути стягнуто з Перевізника за договором або з фактичного Перевізника, при цьому жодна із зазначених сторін не відповідає в розмірі, більшому, ніж межа відшкодування, що застосовується до цієї особи.
23.1.3. Якщо позов пред’явлено до працівника Перевізника чи агента Перевізника (з продажу та/або обслуговування) у зв’язку зі шкодою, про яку йдеться в цих Правилах, такий працівник або агент Перевізника (з продажу та/або обслуговування), якщо він доведе, що діяв у межах своїх службових обов’язків, має право посилатися на умови та межі відшкодування, на які має право посилатися сам Перевізник.
23.1.4. Перевізник зобов’язаний розглянути претензію і повідомити заявника про її задоволення чи відхилення з обґрунтуванням підстав протягом трьох місяців з дати її отримання, якщо перевезення, у зв’язку з яким була висунута претензія, повністю здійснювалося одним Перевізником.
Якщо в такому перевезенні брали участь інші Перевізники, строк розгляду претензії може бути продовжено до шести місяців з урахуванням чинних правил врегулювання претензій такими Перевізниками.
23.1.5. Претензії розглядаються в порядку, установленому Перевізником. Отримавши претензію, Перевізник залежно від її складності та достатності претензійних документів, відсутність яких унеможливлює розгляд претензії по суті заявлених вимог, надсилає заявнику протягом 15 днів з дати реєстрації претензії повідомлення-запит, у якому інформує заявника про отримання претензії, про необхідність у разі потреби пред’явлення додаткових документів і про строки розгляду претензії після одержання документів, яких не вистачає.
23.1.6. У випадку смерті особи, яка несе відповідальність, позов про відшкодування збитків подається відповідно до умов цього розділу до осіб-правонаступників, які на законній підставі представляють таку особу або розпоряджаються її майном.
23.1.7. Будь-який позов про відповідальність, що стосується перевезення, яке здійснюється фактичним Перевізником, може бути за вибором позивача подано до цього Перевізника або до Перевізника за договором чи до обох – разом чи окремо. Якщо позов подано лише до одного з цих Перевізників, він має право ініціювати залучення до розгляду справи в суді й іншого Перевізника.
23.1.8. У разі якщо Перевізник виплачує компенсацію або надає послуги, що передбачені цими Правилами, жодне з положень цього розділу ніяким чином не регламентує питання про те, чи має особа, яка згідно з положеннями цих Правил є відповідальною за шкоду, право регресу до будь-якої іншої особи.
23.2. Порядок висування претензій та подачі позовів стосовно неналежного перевезення Пасажира
23.2.1. Якщо претензія висувається на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок затримки в перевезенні Пасажира, сума компенсації обмежується сумою, що зазначена в пункті 22.5.1 цих Правил. Сума претензії має бути доведена заінтересованою особою.
23.2.2. Позови про відповідальність Перевізника щодо неналежного перевезення Пасажира мають бути подані за вибором позивача до суду за місцем реєстрації Перевізника, за місцезнаходженням його головного офісу або за місцезнаходженням офісу Перевізника, де було укладено договір перевезення, в строки згідно з чинним законодавством з дати його прибуття до місця призначення або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.
Позови про відповідальність Перевізника щодо неналежного перевезення Пасажира можуть бути подані у встановлені чинним законодавством строки без попереднього висування претензії до Перевізника.
23.2.3. Позов про відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті загибелі або тілесного ушкодження Пасажира, може бути подано до відповідного суду на території держави-сторони, що приєдналася до Монреальської конвенції, в якій Пасажир на момент події має основне й постійне місце проживання й до/із якої Перевізник надає послуги, пов’язані з повітряним перевезенням Пасажирів на власних повітряних суднах чи на повітряних суднах іншого Перевізника на підставі комерційної угоди, і в якій цей Перевізник здійснює діяльність, пов’язану з повітряним перевезенням Пасажирів, використовуючи приміщення, орендовані самим Перевізником чи іншим Перевізником, з яким він має комерційну угоду, або які належать йому або такому іншому Перевізнику.
23.2.4. Право на відшкодування шкоди втрачається, якщо позов про відповідальність не подано у строки згідно з Монреальською конвенцією та чинним законодавством України з дати прибуття за призначенням, або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути, або з дати зупинення перевезення.
23.3. Порядок висування претензій та подачі позовів стосовно неналежного перевезення багажу
23.3.1. Отримання зареєстрованого багажу особою, яка має право на його отримання, без пред’явлення претензій передбачає до доведення протилежного, що багаж було доставлено у належному стані й відповідно до перевізного документа або запису, який зберігається іншими засобами збереження інформації.
Пасажир повинен засвідчити протилежне шляхом оформлення Акта про неналежне перевезення багажу (PIR – Property Irregularity Report) або Акта про пошкодження багажу (DBR – Damage Baggage Report) до виходу з багажного відділення аеропорту.
23.3.2. У випадку неналежного перевезення зареєстрованого багажу Пасажир повинен надіслати Перевізнику претензію негайно після виявлення пошкодження (втрати частини вмісту багажу) й протягом семи календарних днів з дати отримання зареєстрованого багажу. У випадку затримки в перевезенні багажу претензія повинна бути заявлена протягом 21 календарного дня з дати, коли багаж було передано у розпорядження Пасажира.
23.3.3. Претензії щодо втрати багажу висуваються до Перевізника після того, як багаж буде визнано втраченим. Багаж уважається втраченим, якщо його не виявлено за результатами розшуку протягом 21 календарного дня з дати, наступної за тією, коли багаж повинен був прибути до місця призначення. У такому випадку претензія до Перевізника повинна бути висунута протягом двох років з дати прибуття повітряного судна до місця призначення або з дати, коли ПС повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.
23.3.4. Будь-яка претензія щодо неналежного перевезення багажу повинна бути подана письмово та вручена або відправлена у строки, зазначені в п.23.3.2 цих Правил. До претензії мають бути додані всі необхідні документи, що підтверджують права Пасажира вимагати відшкодування залежно від того, щодо чого висувається претензія, у тому числі квиток (маршрут-квитанцію), фіскальні чеки оплати послуг, квитанція про оплату наднормового багажу, відривний талон багажної ідентифікаційної бирки, Акт про неналежне перевезення багажу (пошкодження багажу), довідки про затримки та інші документи, що можуть прискорити розгляд претензійних вимог. Сума претензії має бути доведена заінтересованою особою.
23.3.5. Відповідальність Перевізника щодо знищеного або втраченого багажу обмежується сумою, зазначеною у п. 22.5.2 цих Правил.
Якщо пред’являється претензія стосовно частково втраченого багажу, то компенсація розраховується, виходячи з ваги втраченого багажу та вартості 1 кг. Вартість одного кілограма відшкодування частково втраченого багажу розраховується, виходячи зі встановленого розміру відшкодування, відповідно до п. 22.5.2 цих Правил та встановленої уповноваженим органом з питань цивільної авіації мінімальної норми безкоштовного перевезення багажу.
23.3.6. Якщо претензія висувається стосовно відшкодування частково втраченого багажу вагою до 1 кілограма, то для відшкодування вартості частково втраченого багажу можуть використовуватись вагові показники, зазначені у рекомендованій практиці ІАТА 1751 (додаток А).
23.3.7. Якщо претензія висувається стосовно пошкодження упаковки багажу, компенсації підлягають витрати на її ремонт. У випадку неможливості подальшого використання пошкодженої упаковки багажу компенсації підлягає її вартість, яку підтверджує зацікавлена особа. Якщо у заявника відсутні документи, якими можна підтвердити вартість пошкодженої упаковки багажу, компенсація здійснюється таким самим чином, як при частково втраченому багажу.
Перевізник не несе відповідальності за наступні види пошкодження багажу: зламані коліщатка та ніжки валіз, сумок тощо; загублені ремінці та петельки; незначні потертості або подряпини, пошкодження як результат надмірного наповнення валізи; пошкодження ручки валізи або сумки; пошкодження крихких речей або продуктів, що швидко псуються; пошкодження предметів, які неналежно упаковані.
23.3.8. Якщо претензія висувається на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок затримки в перевезенні багажу, сума відшкодування обмежується сумою, зазначеною у п.22.5.2 цих Правил. Сума претензії має бути обґрунтована заінтересованою особою.
23.3.9. За відсутності претензій у згадані в п.п.23.3.2 та 23.3.3 цих Правил строки при міжнародних повітряних перевезеннях жодні позови до Перевізника щодо неналежного перевезення багажу не приймаються, крім випадків застосування Перевізником обману. Висування претензій щодо неналежного перевезення багажу на внутрішніх рейсах здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
23.3.10. Позови про відповідальність Перевізника щодо неналежного перевезення багажу мають бути подані за вибором позивача до суду за місцем реєстрації Перевізника, за місцезнаходженням його головного офісу або за місцезнаходженням офісу Перевізника, де було укладено договір перевезення, у строки згідно з чинним законодавством з дати його прибуття до місця призначення або з дати, коли ПС повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.
23.3.11. Право на відшкодування шкоди втрачається, якщо позов про відповідальність не подано у строки згідно з Монреальською конвенцією та відповідно до чинного законодавства з дати прибуття за призначенням, або з дати, коли ПС повинно було прибути, або з дати зупинення перевезення.

24. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЦИХ ПРАВИЛ
24.1. Контроль за дотриманням цих Правил покладається на Керівництво ПАТ «АК «Дніпроавіа» та на уповноважений орган з питань цивільної авіації України.
24.2. Перевізник, агент з продажу, агент з обслуговування повинні довести під час контролю, що вони та їх дії відповідають установленим вимогам. Перевізник та його агенти повинні бути готові надати змогу відповідному державному органу проводити перевірки під час здійснення операцій з перевезення та обслуговування Пасажирів і багажу з метою демонстрації, що такі операції відповідають установленим вимогам.

25. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Ці Правила розроблені відповідно до:
– Конституції України;
– Цивільного кодексу України;
– Закону України “Про захист прав споживачів”;
– Закону України “Про звернення громадян”;
– Повітряного кодексу України;
– Монреальської конвенції 1999 року та Загальних умов перевезень Пасажирів і багажу, встановлених Міжнародною асоціацією повітряного транспорту («General Conditions of Carriage (passenger and baggage)», IATA)
– Правил повітряних перевезень Пасажирів і багажу, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 735, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2219/33531;
-– Рекомендацій та Рекомендованій практики ІАТА;
– інших законодавчих та нормативно-правових актів України.

Медико-санитарная  часть  ПАО «АК «Днеправиа» является лечебно-профилактическим учреждением, на медицинском обслуживании которого находятся авиационный персонал более 16 авиапредприятий юго-восточных и центральных областей Украины. МСЧ имеет разрешительные документы Министерства  инфраструктуры Украины, аккредитационный сертификат  и лицензию Министерства охраны здоровья Украины.

Основные задачи медико-санитарной части АК «Днеправиа»:

 • Медицинское обеспечение безопасности полетов;
 • Медицинская сертификация авиационного персонала  1,2,3 класса;
 • Предоставление амбулаторно–поликлинической, квалифицированной и специализированной медицинской помощи;
 • Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий;

МСЧ ПАО «АК «Днеправиа» предоставляет широкий спектр медицинских услуг. Основной из них является медицинская сертификация авиационного персонала 1,2,3 класса, которая включает в себя: продление медицинского сертификата, дополнительная сертификация, приостановление действия  или замена медицинского сертификата.

МСЧ предоставляет также следующие услуги:

 • Консультация квалифицированных врачей-специалистов;
 • Амбулаторный прием;
 • Проведение профилактических медицинских осмотров работниками с вредными условиями труда;
 • Проведение профилактических медицинских осмотров и наблюдение за работниками, состоящими на диспансерном учете;
 • Проведение медицинского осмотра при приеме на работу, перед и после смены, перед и после рейса;
 • Выборочное тестирование экипажей;
 • прохождение комиссии по медицинскому осмотру кандидатов в водители и водителей транспортных средств;
 • Наблюдение за летным составом в меж сертификационный период.

Прием ведут высококвалифицированные врачи следующих направлений:отоларинголог, хирург, невропатолог, кардиолог, терапевт, офтальмолог, гинеколог, врач авиационной медицин.  На базе МСЧ функционирует клиническая лаборатория и кабинет функциональной диагностики (ЭКГ, ВЭП, спирометрия).

За дополнительной информацией просьба обращаться по адресу

Украина, г. Днепропетровск, Аэропорт 42,  Гостинница «Аэрофлот», 1 этаж, тел. +38 (056) 376-24-22

На сегодняшний день АК «Днеправиа» может предложить следующие услуги:

Услуги по ТО:

 • Boeing-737-300/400/500 (CFM-56-3): Линейное ТО – Все работы до A-Check (не включая), Устранение дефектов; Базовое ТО – Все работы до C -Check (не включая).
 • Embraer 190 (GE CF34): Линейное ТО – Все работы до Intermedia Maintenance (INT) (не включая),Устранение дефектов; Все работы c Intermedia Maintenance(INT) до Basic –Maintenance (BASIC) (не включая).
 • Embraer -145 (AE3007A): Линейное ТО – Все работы до A-Check (не включая), Устранение дефектов; Базовое ТО – Все работы до C -Check (включая).
 • Bell-407 (RR 250-C47B): Линейное ТО – ТО с периодичностью 25, 50, 100, 150 часов, Устранение дефектов.
 • Замена двигателей;
 • НК (неразрушающий контроль, NDT), III уровень;
 • Ремонт конструкций из композитных материалов;
 • Проверка структуры воздушных судов, программа контроля и защиты от коррозии (СРСР); Ремонт структурных дефектов воздушных судов;
 • Ремонт интерьера;
 • Мойка экстерьера самолета;
 • Техническое обслуживание аккумуляторных батарей;
 • Замена авиашин колес;

Инжиниринг для ВС Boeing 737; EMBRAER-145,190, а именно:

 • Полный анализ полетов и происшествий. Расшифровка и анализ полетных данных
 • Инженерная поддержка, выполнение Авиационных директив, сервисных бюллетеней, работа с разработчиком АТ
 • Разработка операционных документов (MP,MEL, )
 • Подготовка рекомендаций по поддержанию летной годности
 • Поддержания летной годности Part M

Логистика:

Компания имеет возможность  предоставлять услуги по поставке, ремонту и менеджменту запасных частей и компонентов для ВС Boeing 737; Embraer-145,190. Чтобы обеспечить быструю и выгодную доставку запасных частей и компонентов на территорию Европы и СНГ, складские запасы постоянно пополняются. АК Днеправиа сотрудничает с более чем 100 партнерами по всему миру, которые снабжают авиационными запчастями и компонентами. Компания имеет в наличии собственный резерв запасных частей для воздушных судов B737, Embraer-145,190.

Все запасные детали имеют необходимые сертификаты летной годности (например, FAA 8130, EASA, JAA) и стандартную гарантию.

АК Днеправиа обладает собственным ангаром, в котором возможно разместить для выполнения ТО самолёты типа Airbus A319/A320/A321, Boeing 737 и т.п общей площадью  7180,0 кв. м. Компания располагает современными цехами: цех по ремонту элементов из композитных материалов; цех структурного ремонта; цех покраски; мастерская по ремонту шасси и тормозов, авионики, аварийно-спасательного оборудования, аккумуляторов, мастерская интерьерных работ.

 

Для получения дополнительной информации просьба обращаться по тел. +38 (056) 376-23-70 либо e-mail dogovor.atb@dniproavia.com

Учебный центр АК “Днеправиа” успешно прошел сертификацию Государственной авиационной службы Украины и получил сертификат. Данный сертификат свидетельствует о том, что центр АК «Днеправиа» отвечает всем требованиям Правил сертификации авиационных учебных заведений гражданской авиации по подготовке летного состава в Украине.

 • Мы предоставляем услуги по профессиональному обучению летного состава (пилотов и бортпроводников), диспетчеров по обеспечению полетов и других авиационных лиц.
 • В нашем Учебном центре вы сможете пройти полное обучение на таких воздушных судах, как Embraer 135/145 и Embraer 170/190,включая Курсы повышения квалификации по типу ВС и общим дисциплинам. Также, Учебный центр АК «Днеправиа» является структурной частью ПАО «АК «Днеправиа», что позволяет проводить учебные полеты, аэродромную тренировку, линейную подготовку, включая сертификационную проверку.
 • Все программы Учебного центра АК «Днеправиа» одобрены и утверждены Госавиаслужбой Украины.Инструктора нашего Учебного центра соответствуют всем стандартам и прошли обучение в лучших учебных авиационных заведениях.
 • В нашем Учебном центре разработана своя программа тренировки на пилотажном тренажере с нашими инструкторами. Данный вид тренировки необходим для обучения и тренировки пилотов действиям, необходимым для достижения высшего уровня пилотирования, навигации, использования бортовых систем, для отработки действий при отказах различных систем самолета.Тренировка на тренажере с нашими инструкторами даст возможность совершенствования навыков управления самолетом, позволит отработать аварийные действия в сопровождении опытных профессионалов.

На базе ПАО “АК “Днеправиа” также проводятся следующие курсы:

Первоначальная подготовка по правилам ведения радиосвязи и фразеологии радиообмена – программа разработана с целью выполнения и соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации ICAO и EASA (European Aviation Safety Agency).

КПК по правилам ведения радиосвязи и фразеологии радиообмена (англ. яз.) –     в нашем Учебном центре состоит из изучения общих знаний английского языка, а также элементов авиационного английского языка, фразеологии радиообмена в нестандартных ситуациях с использованием аудио и видео материалов.

Подготовка и сдача экзамена на уровень авиационного английского языка по шкале IСAO.

 • Кроме того, мы можем вам предложить обучение для диспетчеров по обеспечению полетов, которое состоит из Первоначального курса и Периодической подготовки диспетчера, а также Первоначальная и Периодическая подготовка бортпроводников на ВС E-145.
 • В процессе обучения авиаперсонала используются разработанные IT-персоналом ПАО «АК «Днеправиа» компьютерные обучающие программы CBT, которые обеспечивают достижение высокого уровня подготовки кандидата и обеспечивают полное усвоение пройденного материала.
 • После успешной сдачи экзамена каждый слушатель получает сертификат.
 • Учебный центр АК «Днеправиа» также предлагает такие курсы, как КПК пилотов инструкторов TRI, а также первоначальная и периодическая подготовка бортпроводника-инструктора (категории LI/TRI)
 • На сегодняшний день Учебный центр продолжает развиваться. Наш TRTO валидирован властями Казахстана, в ближайшем будущем планируем получить разрешение на проведение обучение для технического состава на базе УЦ АК «Днеправиа», а также планируем на базе Учебного центра проводить занятия по авиационной безопасности для всех категорий.

В распоряжении Учебного центра находятся:

 • высококвалифицированные инструктора, имеющие высшее образование и практический опыт работы, со специальной подготовкой по проведению теоретических и практических занятий, тренингов в лучших международных центрах ;
 • методические пособия, разработанные согласно требованиям и стандартам EASA и ICAO;
 • оборудованный учебный класс.
 • в Учебном центре АК «Днеправиа» используется Web-приложение для тестирования, которое позволяет пройти обучение дистанционно и получить сертификат без дополнительных затрат времени!

Наш Учебный центр характеризуется постоянной подготовкой высококвалифицированного персонала, постоянным внедрением и использованием высокоэффективной, надежной, современной техники и передовых технологий, применением инновационных методов обучения, использованием передового опыта в области обучения.

Преимущества нашего учебного центра:
– соответствие международным стандартам ICAO и IOSA
– качественное обучение
– широкий спектр услуг
– доступные цены

Ближайшие планы Учебного центра:

-Привлечение новых слушателей;
-Совершенствование существующих и разработка новых учебных программ;
-Обеспечение эффективного, структурированного и профессионального подхода к подготовке слушателей;
-Использование современных технологий по организации и проведению учебного процесса;

Основное конкурентное преимущество нашего Учебного центра это качество. Собственный Учебный центр обеспечит высочайший уровень подготовки пилотов и бортпроводников. Нет ничего надежнее и безопаснее, чем хорошо подготовленный экипаж. Для этого у нас есть все необходимое: техническая база, программы обучения, высококвалифицированный персонал.

Пройти тестирование (обучение) возможно в Web-приложении программы Учебного центра.

По вопросам обучения обращайтесь, пожалуйста,
тел. +38 (098) 823-18-88,
e-mail: tc.planning@dniproavia.com
Маргарита

Одним из основных направлений деятельности авиакомпании «Днеправиа» является организация и выполнение чартерных корпоративных, туристических и VIP рейсов с использованием собственного парка воздушных судов Эмбрайер-145 (48 мест).

Мы имеем опыт в организация многих чартерных авиарейсов в различные страны Европы и мира. Среди наших клиентов  известные спортивные и театральные коллективы, бизнесмены и туристические группы из Украины и других стран мира.

Стоимость авиаперелета определяется в ходе тщательного обсуждения всех деталей запланированного рейса. Таким образом, Вы всегда можете выбрать тот вид услуг, который Вам действительно необходим.

 

Подавая заявку на чартерный рейс, необходимо предоставить информацию по желательному маршруту, количеству человек, указать дату рейса а также желательное время вылета, качество питания на борту, а также необходимость заказа VIP зала.

Уважаемые пассажиры, если по какой-либо причине Ваш багаж не прибыл вовремя, процедура розыска багажа начинается сразу же, после выявления факта неприбытия багажа!

Зарегистрированный багаж – это багаж, который перевозится под ответственностью перевозчика. На зарегистрированный багаж авиаперевозчик выдает багажную квитанцию, являющуюся частью авиабилета, а также идентификационную багажную бирку на каждое место багажа. Зарегистрированный багаж перевозится в багажном отсеке.

Порядок розыска зарегистрированного багажа следующий:

 1. Сразу же после выявления факта неприбытия багажа, Вам, совместно с уполномоченным представителем Авиакомпании, необходимо составить  PIR – заявление о возникновении инцидента с багажом.
 2. Форму, согласно которой заполняется PIR, предоставит представитель. В PIR вносят данные, которые должны строго соответствовать информации в билете и багажной бирке. Также должна быть составлена опись багажа – список вещей (количество, название, стоимость), которые были в багаже. Для каждого отдельного места багажа, составляется отдельная опись.
 3. Вы имеете право на компенсацию для покупки вещей первой необходимости. Компенсация предоставляется, после заполнения специального заявления и требования о выплате компенсации. Более детальную информацию о порядке, а также размерах выплаты компенсации, Вы можете получить у представителей.
 4. Согласно Варшавской конвенции, Вы имеет право уведомить о неприбытии багажа в течении 21 календарного дня, в случае утери багажа, Вы можете подать письменную претензию на протяжении двух лет, от даты выявления данного факта.
 5. Внимание! Обязательно сохраняйте все документы о Вашем полете (билет, посадочные талоны, багажную бирку) до окончания процедуры розыска Вашего багажа.
 6. Как только Ваш багаж, будет найден, представители Авиакомпании незамедлительно сообщат Вам об этом.

 

Контакты координатора розыска багажа

tel/fax: +38 0562 395605

e-mail: dnkllz6@dniproavia.com
lost&found@dnk.aero

Желаем Вам приятных путешествий!

Бухарест

  Рейс Напрямок Дні тижня Вил. Прил. Літак Коментар
Z6 6760
 • пн
 • вт
 • ср
 • чт
 • пт
 • сб
 • нд
17:00
18:40
Embraer 145
29.10 - 23.03

Бухарест

  Рейс Напрямок Дні тижня Вил. Прил. Літак Коментар
Z6 6760
 • пн
 • вт
 • ср
 • чт
 • пт
 • сб
 • нд
17:00
18:40
Embraer 145
29.10 - 23.03

Бухарест

  Рейс Напрямок Дні тижня Вил. Прил. Літак Коментар
Z6 6760
 • пн
 • вт
 • ср
 • чт
 • пт
 • сб
 • нд
17:00
18:40
Embraer 145
29.10 - 23.03
 1. Какова норма бесплатного багажа и ручной клади на рейсах Вашей авиакомпании?
 2. Сколько стоит сверхнормативный багаж и как перевозить домашних животных?
 3. Как забронировать и оплатить билет?
 4. Какие предметы нельзя перевозить?
 5. Какая стоимость билетов на рейс?
 6. Как устроиться на работу в Вашу Авиакомпанию?
Какова норма бесплатного багажа и ручной клади на рейсах Вашей авиакомпании?

При перевозке прямыми авиарейсами АК “Днеправиа” норма бесплатно провозимого багажа составляет:

 • для пассажиров эконом класса – 20 кг;
 • для пассажиров бизнес класса – 30 кг;
 • для детей возрастом до 2-х лет – 10кг
 • для моряков, которые имеют специальные подтверждающие документы – 40 кг

Вес ручной клади для Пассажиров эконом и бизнес класса не должен превышать 5кг, максимальные размеры ручной клади составляют 55х35х15см.

На воздушных судах Boeing 737, 767 разрешенный вес ручной клади составляет 10 кг.

Свыше нормы, независимо от класса бронирования, Пассажир имеет право провозить вещи, которые могут ему понадобиться в путешествии, если их вес не превышает 5кг. К таким предметам относятся:

 • пальто, плащ или плед;
 • зонт или трость; женская/мужская сумка или папка для бумаг;
 • фотоаппарат или бинокль или видеокамера или портативный компьютер;
 • умеренное количество материалов для чтения в полете;
 • питание для ребенка в полете и детская дорожная коляска;
 • инвалидная коляска и/или костыли, если эти предметы необходимы пассажиру).
Сколько стоит сверхнормативный багаж и как перевозить домашних животных?

Перевозка домашних животных осуществляется только при условии согласования перевозки с Авиакомпанией при бронировании и покупке авиабилета и регламентируется действующими Правилами*

За более детальной информацией относительно оплаты сверхнормативного багажа, а также правил и оплаты авиаперевозок животных обращайтесь в наш Контактный Центр.

Как забронировать и оплатить билет?

Бронирование осуществляется в офисах Авиакомпании, Агентствах, являющихся представителями Авиакомпании, в офисах других авиакомпаний.

Забронировать и оплатить билет Вы можете прямо на сайте, или воспользовавшись услугами нашего Контактного Центра, либо через чат.

Оплатить услуги можно также в любом отделении «Приватбанка».

Какие предметы нельзя перевозить?

Товары и предметы, которые способны создать значительный риск для здоровья Пассажиров, безопасности полета или собственности Авиакомпании или других Пассажиров к перевозке не принимаются.

А именно:

 • редкие и другие вещества, включая взрывоопасные, сжатые газы, легковоспламеняющиеся материалы, окислители, ядовитые, вредные или раздражающие вещества, радиоактивные материалы, материалы, которые вызывают коррозию, магниты, а также любые другие предметы и вещества, которые запрещены для перевозки на пассажирских воздушных судах;
 • товары и предметы, перевозка которых, запрещена законами страны, из территории, на территорию или через территорию которой, будет осуществляться перевозка;
 • товары, которые не пригодны для перевозки по характеру, весу, размеру, форме или запаху;
 • живых животных и птиц, кроме предусмотренных Правилами* случаев.

*- Правила перевозок пассажиров и багажа ОАО «АК «Днеправиа».

Какая стоимость билетов на рейс?

По вопросам цен на авиаперевозки обращайтесь непосредственно в чат или Контактный Центр Авиакомпании.

Как устроиться на работу в Вашу Авиакомпанию?

Со всеми актуальными вакансиями Вы можете ознакомиться на сайте нашей Авиакомпании.

eng

Это пример страницы. От записей в блоге она отличается тем, что остаётся на одном месте и отображается в меню сайта (в большинстве тем). На странице «Детали» владельцы сайтов обычно рассказывают о себе потенциальным посетителям. Например, так:

Привет! Днём я курьер, а вечером — подающий надежды актёр. Это мой блог. Я живу в Ростове-на-Дону, люблю своего пса Джека и пинаколаду. (И ещё попадать под дождь.)

…или так:

Компания «Штучки XYZ» была основана в 1971 году и с тех пор производит качественные штучки. Компания находится в Готэм-сити, имеет штат из более чем 2000 сотрудников и приносит много пользы жителям Готэма.

Перейдите в консоль, чтобы удалить эту страницу и создать новые. Успехов!